- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Grill

(1876-1926) [MARC] [MARC] - Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Artikel ur första utgåvan, band 5, spalt 1576, andra ovanifrån

Grill,

svensk slägt, skall härstamma från en adlig genuesisk ätt, Grillo (efter en i sköldemärket förekommande gräshoppa, Ital. grillo, syrsa), erhöll 1571 tysk riksadlig värdighet och inkom på Gustaf II Adolfs tid till Sverige med guldsmeden Anthony Grill från Amsterdam, dit han flyttat från Augsburg. På grund af sin skicklighet i proberkonsten utnämndes han till riksguardian vid kronans myntverk, med rättighet att tillverka och sälja guld- och silfverarbeten samt att idka utrikes handel. -

1. Abraham G., patriot, död 1725, Anthony G:s sonson, hade ärft en ansenlig förmögenhet, som han ytterligare ökade genom kloka handelsspekulationer. Under Karl XII:s krig försträckte han ofta staten stora summor samt sålde vid en då herskande hungersnöd med uppoffring af 390,000 d. k:mt till nedsatt pris spanmål åt de nödlidande. Han gaf äfven första anledningen till stiftande af Borgerskapets enkehus i Stockholm, efter mönster af ett sådant, "Grills hoffje", stiftadt i Amsterdam af hans broder Anthony. -

2. Klas G., patriot, köpman, bruksidkare, den förres son, f. 1705 i Stockholm, stiftade 1725 derstädes jämte sin farbroder Carlos (med hvilkens dotter, den för sin skönhet ryktbara Anna Johanna, han 1737 gifte sig) den högt ansedda firman "Carlos & Claës Grill", hvilken han efter dennes död (1736) ensam förestod till 1747, då han upptog till kompanjon sin halfbroder Johan Abraham (se nedan). Grillska firman uppdref sina affärer till en i Sverige då ovanlig höjd. Den idkade direkt handel på Ostindien med egna fartyg, var delegare i en stor segelduks- och linnefabrik samt glasbruk i Stockholm, byggde på sitt varf fartyg äfven för utländsk räkning och dref stor bankirrörelse. Klas G. köpte 1748 Söderfors, 1750 Österby och 1753 Iggesunds bruk samt 1764 Torstenssonska huset (nu arffurstens palats vid Gustaf Adolfs torg) i Stockholm. Vid sina industriella företag sysselsatte han årligen mer än 4,000 personer. Icke blott hans rikedom, utan äfven det oegennyttiga sätt, hvarpå han flere gånger använde den, har gjort hans namn bekant. Så t. ex. lemnade han 1748 Vetenskapsakademien, hvars ledamot han blifvit 1740, ett räntefritt lån till uppbyggande af ett observatorium, skänkte en betydande summa till Danviks hospital, räddade 1747 rikets och bankens kredit genom att till fulla värdet uppköpa bankens sedlar, som fallit i kurs, och gaf många bevis på välgörenhet mot enskilde. G. var 1748 - 50 ledamot af borgareståndet och slöt sig i politiken till hattpartiet, hvars finanssystem en tid så mycket befordrade hans och andra stora affärsmäns verksamhet. När derför mösspartiet vid 1765 års riksdag kom till makten och anställde räfst med hattpartiet, undgick icke häller G. förföljelsen. Han och halfbrodern, Johan Abraham, hvilka jämte Kjerrman, Lefebure och Petersen åtalades för egennyttigt och svikligt förfarande vid handhafvande af Vexelkontorets affärer, dömdes af ständernas justitiedeputation 1765 till böter, och 1766 ålades bröderna G. en återbetalningsskyldighet af 5 tunnor guld. Den allmänna meningen stämdes emellertid snart till G:s fördel, och ständerna återburo 1768 skadeersättningsbeloppet. Men G. hade dessförinnan dött, d. 6 Nov. 1767. -

3. Johan Abraham G., patriot, den föregåendes halfbroder, föddes i Stockholm 1719 och gick 1747 såsom bolagsman i Grillska firman (se G. 2). Han blef 1763 fullmäktig i Jernkontoret, 1770 direktör i Ostindiska kotopaniet, 1773 direktör vid General-diskont-kompaniet, 1776 ledamot af Tullarrende-societeten, 1787 direktör vid General-diskont-kontorct, 1795 bankrevisor och 1773 ledamot af Vetenskapsakademien. Död i Stockholm d. 16 Mars 1799. -

4. Adolf Ulrik G., vetenskaplig samlare, son till Klas G., född i Stockholm d. 19 Mars 1752, död på Söderfors d. 1 Okt. 1797, prydde Söderfors med dyrbara anläggningar, såsom en engelsk park, en ny kyrka, af sten m. m., och samlade under egna resor och genom ombud det på sin tid namnkunniga "Grillska museet" på Söderfors, som vid hans död innehöll 100 däggdjur 600 foglar, 30 fiskar och 700 snäckor, förutom en mängd koraller och petrifikat. Dessa samlingar skänktes 1828 af hans arfvingar till Vetenskapsakademien. Till erinran om G. nppkallades efter honom en sällsynt fiskart, "Gymnetrus Grillii". G. var (sedan 1793) ledamot af Vetenskapsakademien.

B. S.


Project Runeberg, Tue Dec 18 02:28:39 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nf/ae1576b.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free