- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
417-418

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Socialistrevolutionärer - Socialmedicinsk tidskrift - Socialminister. Se Socialdepartementet. Suppl. - Socialministeriet i Finland - Socialpolitiska institutet - Socialråd - Socialråd, Kyrkligt - Social settlement of Hull house, Chicago. Se Addams, J. Suppl. - *Socialstyrelsen - Socialstyrelsen i Finland - *Social tidskrift - *Société. S. des gens de lettres. Se Författarföreningar - *Société. S. des nations, Nationernas förbund (se d. o. Suppl.) - Society of authors. Se Författarföreningar - Sociologiska växtgeografien, bot. Se Växtgeografi, sp. 475 - *Socken - *Socker - Sockerrörsvifveln, zool. Se Viflar, sp. 350 - *Sockersjuka

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

generaler och med ententemakterna, och många af dess
ledare ställdes härför (1922) till rätta samt
dömdes till döden eller till fängelsestraff. Jfr
Socialdemokrati. Suppl.
V. S-g.

Socialmedicinsk tidskrift, organ för sjuk- och
hälsovård, afser att meddela upplysning i social
medicin både åt läkarkåren och åt allmänheten
och behandlar allehanda sociala frågor, för hvilkas
lösning medicinsk sakkunskap är af nöden, t. ex.
sjukförsäkring, sjukhusbyggnader - deras tidsen-
liga anordnande till rimliga pris - de civila lä-
karnas ställning, Eöda-kors-angelägenheter m. m.
Tidskriften uppsattes i febr. 1924 och utkommer
med l h. i månaden; dess hufvudredaktör är dok-
tor C. B. Lagerlöf och ansvarige utgifvare dok-
tor W. G å r d l u n d, båda i Stockholm. C. G. S.

Socialminister. Se Socialdepartemen-
t e t. Suppl.

Socialministeriet i Finland eger handlägga
ärenden angående arbetsgifvares och arbetares in-
bördes förhållanden, såsom arbetsaftal, arbetstvister
och medling i sådana, yrkesrepresentation, arbe-
tarskydd och yrkesinspektion, arbetslöshet och ar-
betsförmedling, socialförsäkringen, försäkringsverk-
samheten och försäkringsinspektionen, fattigvår-
den, barnskydd, abnormundervisningen, bostadsför-
hållandena, ideella föreningar, emigrationen, nyk-
terhets- och alkohollagstiftningen samt statens alko-
holrörelse äfvensom rikets officiella statistik. Un-
der ministeriet lyda försäkringsrådet, statens olycks-
fallsnämnd, uppfostringsanstalter för andesvaga och
vanartade barn, yrkesinspektionen, fattigvårdsin-
spektionen, inspektionen af maltdryckstillverknin-
gen och statistiska centralbyrån, - Ministeriet är
uppdeladt på en allmän afdelning, bestående aí
kanslibyrån och försäkringsbyrån och af en arbets-
och välfärdsafdelning, bestående af arbetsbyrån
och fattigvårdsbyrån samt en provisorisk byrå för
bostadsangelägenheter. I samband med ministeriet,
men med mera fristående organisation, stå dess-
utom nykterhetsafdelningen och statens alkoholrö-
relse samt barnskyddsbyrån. O. B-n.

Socialpolitiska institutet, i dagligt tal oftast
förekommande benämning på Institutet för
socialpolitisk och kommunal utbild-
ning och forskning (se d. o. Suppl.).

Socialrad, titel, som ett par gånger förlänats åt
socialattachéer. I tjänst finnes f. n. (1926) l soci-
alråd (socialattachén i Genève).

Socialräd, Kyrkligt. Stockholms stads kon-
sistorium tillsatte 2 febr. 1926 ett af 5 medlemmar
bestående kyrkligt socialråd för Stockholm med
uppgift att söka bispringa kvinnlig ungdom i åldern
15-18 år, som genom dålig omgifning löper fara
att komma på glid nedåt i sedligt af seende. Rå-
det har anställt en syster, som skall verka bland
de unga, tala med deras föräldrar och söka skaffa
flickorna hederlig anställning; det samverkar med
barnavårdsnämnden.

Social settlement of Hull house [sáü’jl sertlm?nt
öv ha’1 háù’s], Chicago. Se A d d a m s, J. Suppl.

*SocÌalstyrelsen sorterar numera under Social-
dep. Nu gällande instr. är af 30 juni 1920. Till-
synen öfver understödsföreningar (se d. o.) hör nu-
mera till Socialstyrelsens ordinarie åligganden. I
styrelsen finnas numera 6 byråchefer. De 3 första
byråernas verksamhetsområde är oförändradt, 4:e

Tryckt den 1G/2 26

byrån behandlar allmän socialstatistik m. m., 5:e
byrån sysslar med socialstatistiska specialundersök-
ningar, och 6:e byrån behandlar lag- och admini-
strativa ärenden. Närmare föreskrifter ha medde-
lats äfven om samarbete med Försäkringsinspektio-
nen. En adjungerad ledamot för pris- och koope-
rationsstatistik har tillkommit. Hos styrelsen finnas
anställda 11 tjänstemän i lönegrad B 24 (5 sekrete-
rare, 3 förste aktuarier, 2 förste byråingenjörer och
l byråassistent), 8 tjänstemän i lönegrad B 21 (5
aktuarier, l bibliotekarie och arkivarie och 2 byrå-
ingenjörer), 28 kvinnliga tjänstemän (7 kansliskrif-
vare, 8 kanslibiträden, 12 kontorsbiträden och l
skrifbiträde) samt 3 expeditionsvakter. Ortsombu-
dens antal uppgår f. n. (1926) till 50. Th-lA.

Socialstyrelsen i Finland inrättades l jan. 1918
och indrogs l jan. 1923, hvarvid dess åligganden
öfverfördes på Socialministeriet (se d. o. Suppl.).

"Social tidskrift upphörde 1917 att utkomma.

*Société. S. des gens de lettres [dä ja
d? lättr]. Se Författarföreningar. -
S. des nations [dä nasiå’], Nationernas för-
bund (se d. o. Suppl.).

Society of authors [s?sáYiti öv årth?s]. Se F ö r-
fattarföreningar.

Sociologiska växtgeografien, bot. Se Växt-
geografi, sp. 475.

*Socken. Se Ragnar Gullstrand, "Bidrag till den
svenska sockensjälvstyrelsens historia under
1600-talet" (akad. afh., 1923).

*Socker. (Sp. 218 o. 225) Medan närmast före
Världskriget produktionen af betsocker höll ung.
jämna steg med produktionen af socker ur
sockerrör, nedgick under de följande åren
betsockertillverkningen i Europa till blott ung. 1/2 af sin förra
storlek och utgjorde ännu 1921–22 endast omkr.
5 mill. ton. Samtidigt hade emellertid
sockertillverkningen i tropikerna ökats till nära 12 mill.
ton, nämligen på Cuba 3,5, i Brittiska Indien 2,2
samt på Java 1,5 mill. ton. Äfven Förenta
staterna tillverka numera sådant socker i stor mängd
på Hawaii och Porto Rico. Härigenom har, sedan
äfven betsockertillverkningen uppnått sin förra
storlek, världens totala sockerproduktion 1925 stigit
ända till 24 mill. ton. De härigenom nedpressade
sockerprisen utgöra ett starkt hot mot
betsockertillverkningens bestånd. Förslagen att tillverka socker
(drufsocker; jfr Stärkelsesocker) ur ved,
sågspån, vass, sulfitlut m. m. ha ännu ej visat sig
lönande.

Sveriges råsockertillverkning har utgjort:
År Ton År Ton
1916–17 137,346 1921–22 234,859
1917–18 131,025 1922–23 71,844
1918–19 127,466,5 1923–24 149,409
1919–20 145,045 1924–25 134,918
1920–21 164,211

K. A. V-g.

(Sp. 227) 1 aug. 1919 upphörde den statliga
sockerregleringen, och socker fick, såsom före
förordn. i nov. 1916, fritt säljas och köpas.

Sockerrörsvifveln, zool. Se Vi f l ar, sp. 350.

*Sockersjuka. Om den i hufvudarbetets art.
skildrade upptäckten af bukspottkörtelns betydelse
för den normala sockerförbränningen inom organis-
men jfr art. Insulin. Suppl., hvari dessutom re-
dogöres för Bantings och M a c l e o d s märk-
liga samarbete för framställning af preparatet

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0235.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free