- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
535-536

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Stockholms-Gillet - *Stockholms handelsbank - *Stockholms handelskammare - *Stockholms högskola - Stockholms högskolas kvinnliga studentförening - *Stockholms idrottspark - Stockholms jernkramhandlareförening - *Stockholmska - Stockholms kooperativa bostadsförening - *Stockholms kvinnliga studentförening - Stockholms kyrkomusikerförening

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

535

Stockholms handelsbank-Stockholms kyrkomusikerförening

536

ening af infödda borgare i hufvudstaden, hvilken
"har till mål att höja och bevara den infödde
stockholmarens intresse för sin stad, att verka för
stadens kulturella utveckling samt genom sällskap-
lig samvaro upplifva stockholmska minnen och
hågkomster". Gillet styres af ett råd af 14 led.
under ordf.-skap af en "ålderman" (den förste
Rikard Gustafsson, den nuv. öfversten frih. C. Ro-
senblad). Gillet sammanträder 3 ggr om året, till
höst-, midvinter- och vårgillen. Det för i sitt va-
pen och på standaret bilden af stadens grundläg-
gare, Birger Jarl. C. R-d.

*Stockholms handelsbank sammanslogs 15 nov.
1919 med Bank-a. -b. Södra Sverige och
bär sedan dess namnet Svenska handels-
banken (se d. o. Suppl.).

*Stockholms handelskammare. Se Handels-
kamrar äfven i Suppl.

*Stockholms högskola. (Sp. 24) Examensrätten.
Sedan antalet professorer representerande den
humanistiska ämnesgruppen vuxit till 5, upprätta-
des v.-t. 1920 en humanistisk afd. I resol. 13 jan.
1923 erhölls för tioårsperioden 1923-32 förlängd
examens- och promotionsrätt omfattande äfven den
humanistiska afd. Lärare inom humanistiska afd.
äro 5 professorer, 6 t. f. lärare och 6 docenter.
Sedan 1918 ha 3 nya professurer tillkommit genom
donationer af generalkonsulinnan P. Warburg (i
historia), af A. Zorn (i nordisk och jämförande
konsthistoria) och af Centralförbundet för socialt
arbete (i nationalekonomi och socialpolitik). Inom
matematisk-naturvetenskapliga afd. har ett nytt in-
stitut tillkommit, det geokronologiska, som 1924
genom enskilda donationer upprättades till förmån
för professor G. De Geer. Tjänstemännens antal
har ökats med en sekreterare i humanistiska afd.,
hvilken befattning f. n. (1926) upprätthålles af
sekreteraren i lärarrådet och matematisk-naturve-
tenskapliga afd. Antalet studenter 1921-25 ut-
gjorde i medeltal 1,060.

Högskolebyggnaden. Sedan genom k. resolutio-
ner 8 sept. 1921 och 29 okt. 1923 beviljats högsko-
lan tillstånd att anordna 2 penninglotterier till för-
mån för en nybyggnad för de juridiska och huma-
nistiska afd., beslöto stadsfullmäktige att för ända-
målet upplåta tomten n:r 3 inom kv. Bergsmannen
större vid foten af Observatoriekullens västra slutt-
ning. Där uppföres f. n. en byggnad (efter rit-
ningar af E. Lallerstedt), som kommer att innehålla
2 större föreläsningssalar, rymmande öfver 300 åhö-
rare, och 2 mindre sådana samt fakultetsrum, semi-
narierum, bibliotek och elevrum och beräknas bli
färdig till inflyttning under h.-t. 1926. Genom
testamente erhöll högskolan 1910 vid fru Ebba Linds
af Hageby frånfälle en tredjedel och vid fröken Hed-
vig Hiertas bortgång s. å. ytterligare en tredjedel
af den vid högskolans nuv. byggnad belägna fastig-
heten n:r 3 i kv. Kungstenen, omfattande det s. k.
"Spökslottet" jämte park. Nyttjanderätten till dessa
fastighetsandelar förbehölls emellertid i båda testa-
mentena fru Anna Hierta Retzius under hennes lifs-
tid. Den återstående tredjedelen skänktes några
år senare af fru Retzius till stiftelsen Lars Hiertas
minne. Sedan fru Retzius i dec. 1924 aflidit, eges
fastigheten i fråga med full nyttjanderätt till två
tredjedelar af högskolan och till en tredjedel af
Stiftelsen Lars Hiertas minne. Underhandlingar ha

öppnats med denna stiftelse om öfvertagande af
dess andel af fastigheten, hvarjämte omfattande
nyinredning af "Spökslottet" (under E. Laller-
stedts ledning) f. n. utföres, afseende att i det-
samma bereda plats för det zootomiska institutet (i
bottenvåningen), för lärarrådets samlingsrum, rek-
torsexpeditionen samt de båda konsthistoriska in-
stituten (i våningen l tr. upp och vinden). Om
zootomiska institutet se vidare Zoologiska in-
stitutioner och samlingar (museer),
sp. 849.

Ekonomi. Utom det årliga anslaget af 35,000 kr.
till en stats- och rättsvetenskaplig afd. ha stadsfull-
mäktige alltsedan 1919 årligen beviljat högskolan
erforderliga medel för att bereda professorerna mot-
svarande aflöningsförmåner som de, hvilka gälla vid
statsuniversiteten. De härför erforderliga ansla-
gen uppgå i staten för 1926 till sammanlagdt
101,650 kr. Därjämte ha stadsfullmäktige för 1925
-34 beviljat ett årligt anslag af 25,000 kr. till täc-
kande af de merutgifter, som bli en följd af inflytt-
ningen i den nya byggnaden. Följande nya dona-
tionsfonder öfverstigande 100,000 kr. ha tillkom-
mit: Heckschers fond (1,848,000), Restituerade
Heckschers arfsskattemedels fond (248,000), Sven
Warburgs fond (208,000) Anders Zorns fonder
(157,000 + 60,000), Centralförbundet för socialt
arbete (137,000), Kristian Claësons fond (213,000),
Stats- och rättsvetenskapliga afd:s dispositionsfond
1915-24 (109,000) samt John och Johanna Håkans-
sons fond (217,000). Fonderna uppgingo 31 dec.
1924 till 12,896,000 kr., fördelade på följande sätt:
fonder afsedda för högskolan i allmänhet (4,874,000),
Matematisk-naturvetenskapliga afd. (l,483,000),
Stats- och rättsvetenskapliga afd. (1,550,000), Hu-
manistiska afd. (2,167,000), stipendier och under-
stödsfonder (2,389,000) och byggnadsfond (437,000).

Pensionsfonderna ha vuxit från 377,000 kr. år
1916 till 934,000 år 1924, en tillväxt, som i högst
väsentlig grad möjliggjorts genom ett årsbidrag af
50,000 kr. under 5-årsperioden 1919-23 af 10 en-
skilda mecenater. I. Bxn.

Stockholms högskolas kvinnliga studentförening.
Se Stockholms studentkårer. Suppl.

*Stockholms idrottspark är numera ersatt af
Stadion.

Stockholms jernkramhandlareförening. Se
Järnhandlarföreningar. Suppl.

*Stockholmska. Se vidare E. Liden, "Drag ur
senmedeltida stockholmsspråk" (i "Arkiv f. nord.
filologi", ny följd, XXXVII, 1925).

Stockholms kooperativa bostadsförening, u. p. a.
Se Centralförbundet för socialt ar-
bete. Suppl.

*Stockholms kvinnliga studentförening har se-
dan 1918 icke vidare företett några lifstecken.

Stockholms kyrkomusikerförening bildades i
hufvudstaden 18 aug. 1901 af ett antal organister
och kantorer. Föreningens namn, som först var
Stockholms organist- och kantorsförening, ändra-
des 1911 till nuv. lydelse Enligt gällande stadgar
af 1911 är föreningens ändamål att 1) verka för
musikvetenskaplig utredning och belysning af till
kyrkomusiken hörande viktigare frågor, särskildt
sådana, som beröra koral- och motettgenren, samt
dessas tidsenliga reform och allmännare tillgodo-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Dec 6 03:37:23 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0300.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free