- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
539-540

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Stockholms samgymnasium - *Stockholms sjömanshem - *Stockholms skiljenämnd - *Stockholms slott - *Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning - *Stockholms stads arbetsförmedling - *Stockholms stads arbetsinrättning - *Stockholms stads arkiv

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

539

Stockholms sjömanshem-Stockholms stads arkiv

540

(f. 9 okt. 1856 i Ystad, adjunkt i biologi vid
Högre realläroverket å Norrmalm 1896-1922)
dog 5 mars 1925 i Stockholm. Nuv. föreståndare
är filos. d:r John M. Lindquist (f. l mars
1871 i Stockholm, adjunkt vid ofvannämnda lärov.
1906-23). Lärjungeantalet höstterminen 1925 var
300.

"Stockholms sjömanshem. Se Sjömans-
hem af ven i Suppl.

’Stockholms skiljenämnd etc. upphörde 1920.
Sista årsmötet hölls 10 sept. s. å.

^Stockholms slott. Dess byggnadshistoria, arki-
tektur och dekorativa utsirning ha under de senast
gångna åren varit föremål för ingående undersök-
ningar och i hög grad upplysande studier. Ound-
gängliga arbeten på slottsbyggnadens underhåll ha
fortgått under ledning af I. Tengbom. De ha gällt
hufvudsakligen sydöstra delen af slottets fyrkant
jämte angränsande flygel. 1922-23 ha därjämte
- delvis på bekostnad af Samfundet S:t Erik -
försiggått undersökningar (ledd? af Martin Olsson
och Tord Olsson Nordberg) af slottets grundvalar
och af under detsamma befintliga lämningar af det
tidigare slottet. Åtskilliga fynd ha gjorts och mur-
delar påträffats och undersökts, bl. a. den på Dahl-
berghs teckningar afbildade sluttande nerfarten från
norra borggårdens nordöstra hörn under slottsfly-
geln fram till Strömmen samt den af Jean De la
Vallée byggda portalen till Slottskyrkan i norra
längan. Af ven partier af det medeltida slottets
grund ha påträffats. De gjorda iakttagelserna äro
ännu ej helt bearbetade och framlagda (se T. 0.
Nordbergs preliminära redogörelse i S:t Eriks års-
bok 1924). Ett kortfattadt arbete of ver slottet
("Stockholms slott genom seklerna") af A. Lind-
blom utkom 1925; ett stort anlagdt verk om
såväl det gamla som det Tessinska slottet för-
beredes under medverkan af flera författare. Vär-
defulla specialstudier från de senast gångna åren
föreligga af R. Josephson om J. De la Vallées om-
byggnadsförslag af det gamla slottet, om det
Tessinska slottets byggnadsstil och förebilder i
Italien och Frankrike (båda i S:t Eriks årsbok
1922-24) och om "Tessins slottsomgivning" (i
Konsthistoriska sällskapets årspublikation 1923-24,
af ven separat), af A. Lindblom, "Tessin inför
slottsbygget" (i "Tidskr. f. konstvetenskap" 1923
-24), "Rikssalen" (i S:t Eriks årsbok 1924) och
af C. D. Moselius, "Louis Masreliez" (ibid. 1923
-24, äfven separat). Om slottets dekoratörer se
A. Lindblom, "Fransk barock- och rokokoskulp-
tur i Sverige" (1923), "J. Ph. Bouchardon och
de franska bildhuggarna vid Stockholms slott under
rokokotiden" (1924), samt om inredningsarbeten
från 1700-talet i "Svensk nyttokonst" (s. å.).

En omarbetad, kortfattad vägvisare af J. Botti-
ger och G. M. Silfverstolpe utkom 1924. G-g N.

’Stockholms stads allmänna försörjningsinrätt-
ning heter fr. o. m. 1922 Sankt Eriks sjuk-
och vårdhem. Filialerna äro nu 7, antalet
platser 2,200. I staten för 1926 beräknades utgif-
terna till 2,751,600 och inkomsterna till 1,558,700
kr. - Åtskilliga af byggnaderna å den i hufvud-
arbetets art. (fig. 1) införda situationsplanen ha
fått ändrad bestämmelse: 5 är nu försörjningshus
äfven för kroppssjuka och sinnessjuka, 7 inrymmer
tvätthus samt kök för sinnessjuk-, försörjnings- och

ålderdomsafdelningarna, 9 stall, snickeriverkstad
och kaffestuga, 10 plåtslageri och förrådshus.

’Stockholms stads arbetsförmedling. Liksom
den offentliga arbetsförmedlingen inom riket i öfrigt
(se Sveriges offentliga arbetsför-
medling) har verksamheten vid den kommu-
nala arbetsförmedlingsanstalten i hufvudstaden kom-
mit att omsluta en allt större del af arbetsmark-
naden, hvilket bl. a. kunnat ske genom öppnande af
fackarbetskontor för tillgodoseende af särskilda yr-
kesgrenars förmedlingsbehof. Genom omorganisa-
tionen 1920 af Stockholms kommunalförvaltning
kom arbetsförmedlingsanstalten att sortera under
borgarrådet för socialroteln, hvilken eger närvara
vid arbetsförmedlingsstyrelsens sammanträden medf
rätt att därvid framställa förslag samt få sin me-
ning antecknad till protokollet. Sedan stadsfull-
mäktiges beredningsutskott samtidigt ersatts af
stadskollegiet, ega arbetsgifvare och arbetare nu-
mera att dit inge förslag till personer, som de anse
lämpliga såsom led. eller suppleanter i styrelsen.

- Utöfver hufvud- och filialkontor är anstalten
numera utrustad med 5 fackarbetskontor, upp-
rättade i samråd med vederbörande arbetsgifvar-
och arbetarorganisationer och betjänade af särskilo)
personal. Dylika fackarbetskontor finnas för må-
leriyrket (sedan 1917), bleck- och plåtslageriyrket
(1918), bageriyrket (1919) samt sjömansyrket
(1920). Särskild afd. för minderårig arbetskraft
och lärlingar, den s. k. ungdomsförmedlingen, upp-
rättades 1924, hvilken jämväl fungerar som yrkes-
rådgifningsbyrå och i sådant syfte samarbetar med
såväl folkskolan som stadens lärlings- och yrkes-
skolor. För de fyra förstnämnda fackarbetskonto-
ren äro utsedda särskilda delegerade för arbetsgif-
vare och arbetare, hvilka pläga inkallas till ge-
mensamma öfverläggningar med arbetsförmedlings-
styrelsen, då denna behandlar fackarbetsanvis-
ningsfrågor; dock ega dessa delegerade icke del-
taga i besluts fattande. - Under 1925 redovisades
för anstaltens olika kontor sammanlagdt 92,287
ansökningar om arbete, 56,554 lediga platser samt
47,269 tillsatta platser; häraf kommo på manliga
afd. resp. 45,922, 19,186 och 17,957 samt på den
kvinnliga resp. 46,365, 37,368 och 29,312. Utgif-
terna under 1925 belöpte sig till 217,518:69 kr.,
och s. å. utkvitterade anstalten i statsbidrag
33,764:60 kr. Utom direktören funnos omkr. 25
befattningshafvare anställda vid de olika expedi-
tionerna. S- Sgh,

*Stockholms stads arbetsinrättning Om arbets-
inrättningens uppkomst må tilläggas, att det 1773
upprättade "Södra frivilliga arbetshuset" 1844
öfvergick i "Stockholms stads allmänna arbetshus".

- Styrelsen för Stockholms stads arbetsinrättning
består f. n. (1926) af 9 ord. ledamöter och 5
suppleanter. Stadsfullmäktige ha 29 juni 1925
beviljat medel för anordnande inom arbetsinrätt-
ningen af en vårdhemsafdelning med 376 platser,,
afsedda för kroniskt sjuka. Samtliga understöds-
tagares antal uppgick j an. 1926 till 1,045.

*Stockholms stads arkiv. (Sp. 59) Med dess lo-
kaler införlifvades 1925 fastighetens bottenvåning.
Förslag har framställts att förlägga institutionen.,
som hittills formellt sorterat under drätselnämnden,
under stadens biblioteksstyrelse, under hvilken äfven

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0302.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free