- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
545-546

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Stockholms stadsmission - Stockholms stads skyddshem för gossar å egendomen Skrubba - *Stockholms stads uppfostringsanstalt vid Skrubba - Stockholms studentkårer - Stockholms studentsångarförbund - Stockholms sångargille - Stockholms tandläkareförening

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

545

Stockholms stadsmission-Stockholms tandläkareförening

546

’Stockholms stadsmission. 1918 inköptes för
gossbarnhemmets räkning säteriet Boxtorp, Gryts
socken, Södermanlands län, dit hemmets verksam-
het sedan dess varit förlagd. Af de 40 platserna
belägges större delen af Stockholms stads barna-
vårdsnämnd, som för hvarje på dess ansökan inta-
gen gosse betalar en viss af gift (500 kr. 1926). -
Gården Stenfasta, förut sominarvistelseort för barn-
hemmets gossar, har upplåtits för hvilohemsverk-
samhet. Yid sina 3 hvilohem (de 2 andra vid
Edesta, Mölnbo, Södermanland) mottar missionen
omkr. 300 gäster (medellösa eller mindre bemed-
lade utarbetade arbetarhustrur eller ensamma kvin-
nor) till l månads fri vistelse hvardera under de
3 à 4 månader hemmen äro öppna. Utgifterna för
hela hvilohemsverksamheten uppgingo 1925 till
28,167,53 kr. - Arbetet bland de hemlöse och nöd-
ställde männen har afsevärdt utvidgats. 1925 gjor-
des på mottagningsbyrån 21,211 besök af nödli-
dande. Till arbetets förvaltningskostnader har
Stockholms stad fr. o m. 1925 beviljat ett årligt
anslag å 3,000 kr. tills vidare. J- W. J-n.

Stockholms stads skyddshem för gossar å
egendomen Skrubba är sedan 1920 namnet på för-
utvarande Stockholms stads uppfost-
ringsanstalt vid Skrubba (se d. o.),
som då öfverflyttades från Stockholms stads fattig-
vårdsnämnd till Stockholms íolkskoledirektion. Dess
reglemente fastställdes 29 aug. 1919, och dess sty-
relse utgöres nu af ordf., 2 andra led. och 2 supple-
anter, alla utsedda af Stockholms stads barnavårds-
nämnd. Utgifterna för hemmet beräknades 1925 till
130,325 kr. (omkr. 3,000 kr. per barn) och inkom-
sterna till 45,086 kr., hvaraf statsbidrag 7,000 kr.
Anstalten är förenad med jordbruk på 60 tid åker
och ett par hundra tid skog. Skyddslingarna syssel-
sättas dels med jordbruk, dels med undervisning i
praktiska yrken (skrädderi, snickeri, trädgårdsod-
ling m. m.) under sakkunnig ledning. Hemmet
undergick 1924-25 en grundlig ombyggnad för en
summa af omkr. 440,000 kr. E. A-t.

*Stockholms stads statistiska kontor. Efter den
kommunala omorganisationen i hufvudstaden 1920,
hvarvid ledningen af kontorets verksamhet närmare
anknöts till den centrala stadsförvaltningen, består
kontorets styrelse, förutom af en ordf., som utses af
stadskollegiet bland borgarråden, af kanslichefen
(stadssekreteraren) och 5 andra led., hvilka jämte
5 suppleanter väljas af stadsfullmäktige för 2 år.
Kontorets direktör, som antages af styrelsen, är före-
dragande med förslags- och reservationsrätt. Gäl-
lande instr. för styrelsen fastställdes af K. M:t 19
mars 1920. Personalen i sin helhet (ord. och extra),
sammansatt dels af vetenskapligt utbildade krafter,
dels af ett större antal biträdeskrafter (och något
växlande till antalet alltefter arbetsuppgifterna),
uppgår i regel till närmare ett 50-tal pers. Bib-
lioteket har, hufvudsakligen genom vidsträckt byte
med in- och utländska institutioner, ökats till omkr.
45,000 n:r vid slutet af 1925. Staten för 1925
upptar 356,000 kr. i utgifter. J. Gd.

*Stockholms stads uppfostringsanstalt vid
Skrubba. Se vidare Stockholms stads
skyddshem för gossar å egendomen
Skrubba i Suppl.

Stockholms studentkårer, sammanslutning, som
Tryckt den 22/s 26

omfattar hufvudstadens samtliga studentkårer, kon-
stituerades i febr. 1924, sedan Stockholms förenade
studentkårers (se d. o.) centralkommitté i nov. 1922
blifvit upplöst. Högsta beslutande och verkställande
myndigheten utöfvas af en förbundsstyrelse (de 9
kårordf.). Studentantalet var hösten 1925 nära
3,700, fördeladt på följande kårer: Medicinska för-
eningen 855, Veterinärmedicinska föreningen 103,
Stockholms högskolas studentförening 1,229 (sedan
1924 utger den tidskr. "Gaudeamus" som sitt or-
gan), Odontologiska föreningen 294, Tekniska hög-
skolans studentkår 730, Skogshögskolans elevkår
111, Farmaceutiska institutets studentkår 118,
Landtmäteriundervisningens studentkår (förutLandt-
mäteriinstitutets elevförening) 33 och Handelshög-
skolans studentkår 207. - Af andra sammanslut-
ningar inom Stockholms studentkårer må näm-
nas Stockholms kristliga studentförbund (1904),
Stockholms studentsång ar förbund (1905), Stock-
holms akademiska orkester förening (1922), Stock-
holms högskolas kvinnliga studentförening (1925) och
Stockholms högskolas idrottsförening (s. å.). S. Lmn.

Stockholms studentsångarförbund, en i okt.
1905 bildad förening för manskörsång, sammansatt
af sångare från de olika studentföreningarna vid
Stockholms högskolor och institut (se Stockholms
förenade studentkårer; jfr Stockholms stu-
dentkårer. Suppl.). I början var det äldre stu-
dentsångare från Uppsala och Lund, som utgjorde
flertalet i kören, men småningom rekryterades
denna alltmer af unga studenter från de olika hög-
skolorna i hufvudstaden. Dirigent blef genast vid
stiftandet den som konserttenor och sånglärare
kände studenten Karl Gentzel, hvars glada och med-
ryckande väsen gjorde honom väl skickad att orga-
nisera förbundet och leda det under den svåra ny-
daningstiden. Han förde kören 1913 på en första
sångarfärd, som gick till sydliga östkusten och
Gotland. Efter Gentzels död, 1914, anfördes kören
i 3 år af svensk-amerikanske sångpedagogen John
örtengren (numera kassör vid K. teatern) och före-
tog 1916 en sångarfärd till alla norrländska städer.
Sedan 1917 har förbundet till dirigent den icke
minst i studentsång välförfarne musikdirektören
Einar Ralf. Tack vare dennes förmåga som orga-
nisatör, instruktör och dirigent har förbundet, som
förfogar öfver ett ypperligt material af ungdom-
liga röster, särskildt i sina elitkörer bringats upp
till verkligt konstnärlig ståndpunkt och ställer sig
värdigt vid sidan af våra äldre studentsångförenin-
gar. Om dess sångarfärder till grannländerna och
Nord-Amerika se Ralf 2. Suppl. Förbundet in-
bjöd till och organiserade det lyckade första hel-
nordiska studentsångarmötet, som hölls i Stock-
holm försommaren 1924. Till ordf. har förbundet
sedan 1914 haft professor C. G. Santesson. E. F-l,

Stockholms sångargille. Se Sångförening,
sp. 45, och S au l, F. Suppl.

Stockholms tandläkareförening, stiftad 1908
som lokalafdelning af Sveriges tandläkareförbund,
är en sammanslutning mellan tandläkare i Stock-
holms stad och län med ändamål att främja sina
medlemmars sociala och ekonomiska intressen samt
verka för en värdig och kamratlig kåranda. För-
eningen har bl. a. nedlagt framgångsrikt arbete
på tandvårdens popularisering främst genom att
(1923-24) upprätta 3 större offentliga tandpoli-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0309.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free