- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
655-656

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svensk-amerikanska nyhetsbyrån - Svenska metallografförbundet - *Svenska metallverken - Svenska militärveterinärsällskapet - Svenska missionsförbundets missionsskola - *Svenska morgonbladet - *Svenska mosskulturföreningen. Se Mosskulturföreningen, Svenska, äfven i Suppl. - *Svenska motokulturföreningen - *Svenska musikerföreningen - Svenska musikläraresällskapet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Svenska metallografförbundet-Svenska musikläraresällskapet

656

lysning om Sverige i Amerika och om Amerika i
Sverige medverka till på ömsesidigt intresse grun-
dadt samförstånd mellan de två länderna, särskildt
i fråga om handel, industri och turisttrafik. By-
råns kostnader bestridas genom anslag från Utri-
kesdep., Statens järnvägar samt ett antal ledande
svenska industriella och kommersiella företag. Dess
styrelse har sitt säte i Stockholm. Genom dess för-
sorg ha t. o. m. 1925 omkr. 2,500 artiklar, bilder
och notiser om Sverige införts i amerikanska tid-
ningar, hvarjämte genom byråns förmedling ett
antal amerikanska skriftställare och tidningsmän
besökt och skrifvit om Sverige. Dessutom har by-
rån i Amerika föranstaltat föreläsningar om Sverige,
visning af svenska filmer o. s. v. Byrån fungerar
äfven som upplysningscentral om Sverige och sven-
ska förhållanden. O. A. L-r.

Svenska metallografförbundet, bildadt 1921 på
initiativ från Metallografiska institutet i Stockholm,
har till uppgift att befrämja metallogranens ut-
veckling genom samarbete mellan landets metallo-
grafer och öfriga för metallografien intresserade.
Medlemskap kan erhållas af hvarje för dess ända-
mål intresserad person, som därtill föreslås af 2
medlemmar och af styrelsen godkännes. Förbun-
det brukar i regel ha ett årsmöte i Stockholm
i slutet af maj och ett höstmöte vid något
järnbruk eller annat metallindustriellt verk i lands-
orten. Förbundet ha" f. n. omkr. 150 medlem-
mar. A. W-n.

’Svenska metallverken, Aktiebolaget. Bola-
get har sedan 1920 ett aktiekapital af 20,097,600
kr. Den vid Skultuna förr befintliga maskininstalla-
tionen för framställning af kanonhylsor har nu för-
sålts till staten och uppställts i Karlskrona. I Dan-
mark representeras bolaget sedan 1920 af Metall-
a.-s., Köpenhamn, och i Finland sedan 1919 af
A.-b. Troili 0. Y., Helsingfors. Försäljningsvärdet
var 55,7 mill. kr. 1920 och 26,o mill. 1925, till-
verkningen af metallfabrikat 15,296 ton 1920 och
12,193 ton 1925. Värdet af de 1925 exporterade
metallprodukterna var 3,030,000 kr., hvaraf till
Norge 1,099,000 kr., till Danmark 957,000 och
till Finland 512,000 kr.

Svenska militärveterinärsällskapet, bildadt 1897
på initiativ af regementsveterinärerna J. L. Tid-
holm och Z. Åbergh, har till ändamål att åstad-
komma närmare sammanslutning mellan militär-
veterinärkårens medlemmar för befordrande af mi-
litärveterinära intressen. Rätt till medlemskap till-
kommer veterinär, som tillhör Fältveterinärkåren
eller dess reserv eller som afgått med pension från
militärveterinärbeställning. Till hedersled. kan
íallas person inom eller utom landet. Sällskapet
sammanträder l gång årligen till ord. möte. Hdt.

Svenska missionsförbundets missionsskola vid
Stockby i Lidingö, förbundets teol. seminarium för
utbildning af predikanter och missionärer, grund-
lades af Värmlands Ansgariiförening i Kristinehamn
1871 och öfvertogs 1878 af Missionsförbundet,
flyttades 1890 till Stockholm och förlades 1908 i en
ny, stor byggnad i Lidingö. Studietiden var först
2-årig, men blef 1888 3-årig och är sedan 1915
4-årig för dem, som utbildas till predikanter. Mis-
sionärskandidaternas studietid är 5 år. Ett 10-tal
kvinnliga elever, lärarinnor och sjuksköterskor, ut-
bildas under en 2-årig kurs för hednamissionen.

Den manliga elevkåren uppgår f. n. till omkr. 100.
Vid skolan äro 10 lärare anställda. Alla eleverna
bo i skolan. Undervisning och bostad bekostas af
Missionsförbundet. Omkr. 1,500 pers. ha vid sko-
lan fått sin utbildning. Föreståndare ha varit A.
Fernholm (1871-72), K. J. Hultkrantz (1874
-78), E. J. Ekman (1878-86), N. F. Graflund
(1886-88), N. Wikander (1888-1910), P. Wal-
denström (1910-12) och G. Mosesson (sedan 1912).
Litt.: "Missionsskolan" (1921). G. M.

*Svenska morgonbladet. Efter den politiska
kursförändringen 1917 -. vid hvilken redaktör N.
P. Ollen, som åren 1910-17 varit bolagets direk-
tör, åter öfvertog den redaktionella ledningen -
framträdde "Svenska morgonbladet" med ett klart
pacifistiskt program, baseradt framför allt på krist-
lig-etiska grundsatser. Tidningens hållning i
fredsfrågan vann ock anslutning från den öfvervä-
gande delen af landets frikyrkliga. För en annan
af sina främsta programpunkter, förbudskrafvet i
nykterhetsfrågan, kämpade tidningen energiskt vid
förbudsomröstningen 1922. Sedan en minoritet inom
Frisinnade landsföreningen vid landsmötet i maj
1923 utträdt ur partiet på grund af majoritetens
hållning till förbudsfrågan, sammanföll tidningens
program i alla väsentliga punkter med det frisin-
nade partiets. "Svenska morgonbladet" har ock
efter partisprängningen 1922 betraktats som Frisin-
nade folkpartiets hufvudorgan, ehuru tidningen i
sitt förhållande till partiet deklarerat full själfstän-
dighet. Till åstadkommandet af 1925 års försvars-
organisation bidrog tidningen verksamt. - "Sven-
ska morgonbladets" huívudredaktör är sedan 1917
N. P. Ollen med brodern J. M. Ollen (se
dessa i Suppl.) som andre redaktör. Styrelsens
ordf. är sedan 1922 riksdagsman Sven Bengtsson
i Norup. - De olika upplagornas pris äro f. n.
(1926) följande: Stockholmsupplagan 28 kr., lands-
ortsupplagan 14 kr. och halfveckoupplagan 5 kr.
80 öre pr år.

*Svenska mosskulturföreningen. Se Moss-
kulturföreningen, Svenska, äfven i
Suppl.

"Svenska motokulturföreningen har sedan 1914
åtnjutit bidrag af statsmedel och från flera hushåll-
ningssällskap. Den har vid landtbruksmötena i
Örebro 1911 och Göteborg 1923 ledt uppvisning af
motordrifna jordbearbetningsmaskiner samt har ge-
nom sin konsulent ledt ett stort antal kurser för
maskinskötare. Vid 1925 års utgång hade utgetts
110 "Meddelanden". Fmn.

’Svenska musikerföreningen. Medlemsantalet
utgör 175 f. n. (1926). Efter 1918 har för-
eningen icke mer gett några militära mönsterkon-
serter.

Svenska musikläraresällskapet, stiftadt i Stock-
holm omkr. 1892, har till ändamål att arbeta för
musikens höjande vid rikets allmänna läroverk och
seminarier, verka för enighet och god anda inom
musiklärarkåren samt söka förbättra denna kårs
ställning i allmänhet. Aflagd musiklärarexamen
vid k. musikkonservatoriet berättigar till inträde i
sällskapet, dit inträde äfven kan af styrelsen be-
viljas andra lämpliga personer, hvarjämte säll-
skapet kan invälja hedersledamöter. Styrelsen har
sitt säte i Stockholm och består af ordf., vice ordf.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0364.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free