- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
675-676

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska städernas förhandlingsorganisation ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Kinematograf samt bilder aí inspelningar och
dekorationsuppställningar å pl. II till samma art.

Svensk finanstidning, ekonomisk veckotidskrift,
som sedan okt. 1922 utges i Stockholm hvarje lör-
dag. Den representerar en ny typ inom vår eko-
nomiska tidskriftslitteratur, i det att den lägger
hufvudvikten mindre vid att i detalj registrera eko-
nomiska data än vid att i utredande och orienterande
originalartiklar, skrifna af fackmän och ofta sig-
nerade, följa de stora linjerna af det ekonomiska
och finansiella lifvets utveckling på olika områden.
Bland medarbetarna märkas åtskilliga svenska na-
tionalekonomer, företrädesvis af den yngre skolan,
bl. a. prof. G. Westin Silverstolpe, prof. Bertil
Ohlin, docenten G. Åkerman m. fl. Genom strängt
genomförd systematisering i uppställningen lämnar
tidskriften en lättillgänglig öfverblick öfver samt-
liga viktigare marknader och illustrerar i stor ut-
sträckning utvecklingen medelst indextal. Tid-
skriften har sålunda en egen partiprisindex, en
veckoprisindex, en produktionsindex, en valutain-
dex och en fondbörsindex. Grundläggare och huf-
vudredaktör från tidskriftens början är filos. licen-
tiat Oscar Lindskog, hvilken innehar aktiemajori-
teten i det bolag, Svensk Finanstidnings a.-b., som
utger tidskriften.

* Svensk flottningstidskrift utges sedan 1922
som Svenska flottningschefsföreningens Årsbok l
gång om året, redigeras fortfarande af (numera
vattenrättsingenjör) E. Smedberg och är organ för
äfven Finlands flottarförening (Helsingfors) sedan
1912, Flötningsingeniörernes avdeling N. I. F.
(Oslo) sedan 1921 och Timmer- och Pråmtransport-
föreningen (Härnösand) sedan 1926. R-S.
Svensk färgämnesindustri, A. - b. Se S ö d e r-
t ä l j e, sp. 186.

*Svensk författningssamling utges sedan juni
1924 af A. F. V. Stenkula, registrator i Justitie-
departementet.

Svensk försäkrings-årsbok, en fortsättning af
"Meddelanden angående försäkringsväsendet i
Sverige" (1890-1914), började utkomma 1917
(1917-19 under redaktion af N. Flygare) och ut-
ges fr. o. m. 1920 på uppdrag af Svenska íörsäk-
ringsföreningen af H. Durling och S. Stjernström.
Svensk handelstidning, veckotidning, utkommer
hvarje torsdag i Stockholm från eget tryckeri. Tid-
ningen började utges 1917 under redaktörskap af
filos. licentiat 0. Lindskog. Yid hans af gång 1922
efterträddes han af filos. doktor K. Hildebrand, som
1924 aflöstes af filos. kand. Valdemar Langlet.
Tidningen behandlar finans-, industri-, handels-
och sjöfartsspörsmål och har 2 bilagor, Svensk
handelstidnings exportbilaga, som
utges på tyska språket och förnämligast inriktar
sig på Sveriges handel med de nya östersj östaterna
och Polen, samt Justitia-bilagan, som ut-
kommer hvarje vecka och innehåller uppgifter från
alla större orter i landet öfver växelprotester, do-
mar och andra exekutiva meddelanden, uppgifter
om byggnadslån m. m.

Svensk humanistisk tidskrift, månadsblad
för filologiska, historiska och filo-
sofiska vetenskaper, utges sedan 1917 af
Vilh. Lundström i Göteborg; kostar 5 kr. för år.

Svensk import, Aktiebolaget, ett 1917
igångsatt spekulationsföretag för inköp till Sverige
af lifsmedel. Bolaget utdelade redan efter 6
månaders verksamhet 50 proc., men blef 1919
insolyent och trädde i nov. i likvidation. Mycken
uppmärksamhet väckte det, att bland dem, som 1918
ingått som aktieegare i bolaget, befunno sig flera
politiskt eller kommunalt framträdande personer,
bland dem statsråden V. Rydén och A. Schotte.
Under trycket af en häftig presskampanj, vid
hvilken bolagets affärsmetoder skarpt nagelforos och
dess handel med sälkött ("kobbekött") spelade en
framträdande roll, nödgades de båda statsråden
(nov. 1919) afgå ur ministären. Jfr G. W.
Källman, "Sanningen om Svensk import och andra
affärsföretag" (1920).

Svensk industrikalender, en årlig uppslagsbok
öfver svenska industriföretag och deras tillverk-
ningar, som 1918 började utges aí Sveriges indu-
striförbund (se d. o.). Kalendern omfattar firma-
register (industriföretag i alfabetisk följd med upp-
gifter om deras tillverkningar, aktiekapital, unge-
färligt arbetarantal m. m.), personregister och till-
verkningsregister (i systematisk form förteckning
öfver svenska industrivaror och deras resp. tillver-
kare), hvartill ansluta sig alfabetiska varuförteck-
ningar å svenska och engelska språken. I en all-
män af d. redogöres för Sveriges industriförbunds
verksamhet och ges upplysningar om ett antal indu-
striella specialföreningar. Redaktör är förbundets
sekreterare Aug. Hessler.

Svensk intendenturtidskrift, direkt fortsättning
af "I. arméfördelningens intendentursällskaps
meddelanden" (utg. 1906-09), utges sedan 1910
af öfverstö Gustaf Lindström (redaktör på sin tid
äfven för ofvannämnda "Meddelanden"). Den be-
handlar på dagordningen stående militära förvalt-
ningsfrågor och tilldragelser inom och utom landet,
utger årligen ett militär förvaltning afseende preju-
dikatregister samt utkommer i 10 hftn om året.
Prenumerationspris är kr. 6,-5.

Svensk interparlamentarisk fredsgrupp. Se I n-
terparlamentariska unionen. Suppl.,
sp. 660.

Svensk-isländska föreningen. Se Svensk-
utländska föreningar. Suppl.

Svensk-italienska föreningen. Se Svensk-
utländskaföreningar. Suppl.

Svensk-japanska sällskapet. Se Svens k-
utländska föreningar. Suppl.

Svensk jordförmedling, Aktiebolaget. Se
Nationalföreningen mot emigratio-
nen. Suppl.

* Svensk juristtidning. Redaktionskommittén be-
står numera af justitieråden B. Ekeberg och B.
Wedberg, vice häradshöfding G. Huselius, statsrå-
det K. Schlyter och justitierådet E. Stenbeck,,
med justitieråden N. Alexanderson och A. Köers-
ner samt hofauditören C. Ljungholm som supplean-
ter. Redaktionssekreterare är hofrättsassessorn E.
Lind. Sedan 1924 ingår i tidskriften jämväl
"Svensk juristtidnings lagsamling", hvariinextenso
intas sådana författningar, som äro af allmännare
juridiskt intresse, af öfriga författningar endast
rubrikerna. Bokhandelspriset är 15 kr.

’Svensk kemisk tidskrift. Se Kemisk tid-
skrift äíven i Suppl.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0374.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free