- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
965-966

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tsekubu ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

knifvar och sina saltlager. T. har
järnvägsförbindelse med Kokan, i s. v.
E. A-t.

Tsekubu, förk. för ry. Tsentra’lnaja komi’ssija
po ulutjsje’niju by’ta utjo’nych, namn på hjälp-
institution för de s. k. vetenskapsarbetarna.

Tsin-wang-dau (eng. Chinwangtao),
fördragshamn i prov. Tschili, Kina, vid Liau-tungviken,
241 km. ö. om Peking, vid järnvägen
Peking–Mukden. Hamnen är isfri, bildar uthamn till
Peking och Tien-tsin och öppnades för utlänningar
1901. Omkr. 5,000 inv.
E. A-t.

T. T., förk. för Tidningarnas telegrambyrå. Se
Telegrambyrå. Suppl.

T. U., f ork. för Svenska tidningsutgifvarför-
eningen. Se Press föreningar. Suppl.
Tu, kem., tecken för tuliums atomvikt.
*Tua, M. F. (Teres i n a), blef 1914 omgift
med grefve Emilio Q. De M. Pontaschielli.
Tualiska dialekten. Se Oss e t er, sp. 1032.
Tuan-tschi-jui, kinesisk militär och politiker, f.
i Ahwei (födelseåret okändt), genomgick en krigs-
skola, tjänstgjorde, se-
dan Juan-schi-kai 1901
blifvit vicekonung öfver
prov. Tschi-li, flera år
som dennes främste
militäre rådgifvare,
blef 1906 brigadgene-
ral samt 1909 general
och chef för 6:e divi-
sionen. Som befälhaf-
vare för trupperna i
Kiangpeh hade han
största andelen i re-
organisationen efter
europeiska mönster af
nordarmén. När Juan-
schi-kai 1911 blef premiärminister, blef T. efter
honom guvernör öfver provinserna Hu-pe och Hu-
nan, bekämpade s. å. med l:a armén de upp-
roriske, men deltog jan. 1912 i militärbefälhafvar-
nas memorandum till kejsaren om abdikation. I
det första republikanska kabinettet blef han därpå
krigsminister, fick sept. s. å. generals rang och blef
1915 fältmarskalk. T. var maj-juli 1913 t. f.
premiärminister, därefter t. f. militärguvernör i
Hupeh samt 1914-15 ånyo krigsminister. Af
missnöje öfver den monarkiska rörelsen drog han
sig såsom "tjänstledig för sjukdom" tillbaka till
privatlifvet, men åtog sig efter monarkiplanernas
öfvergifvande 1916 premiärministerposten och af-
gick våren 1917, då parlamentet ogillade hans för-
slag om krigsförklaring mot Tyskland och Öster-
rike-Ungern. Han undertryckte juli s. å. med hjälp
af Tschang-tso-lin (se d. o. Suppl.) militärguver-
nören Tschang-hsuns försök att återställa kejsar-
dömet och samverkade därefter som premiärmini-
ster med Anfu-klubben och japanerna (jfr Kina.
Suppl., sp. 1013-14). Hans maktställning upp-
hörde sommaren 1920, då militärguvernörerna
Tsao-hun, Wu-Pei-fu och Tschang-tso-lin genom-
drefvo ett politiskt systemskifte och T. nödgades
söka skydd hos japanerna. Ur sin tillbakadragen-
het framträdde T. ånyo nov. 1924, då han af
Tschang-tso-lin och Feng-ju-hsiang, som besegrat
Wu-Pei-fu, öfvertalades att träda i spetsen för en
provisorisk regering, bakom hvilken Tschang-tso-

lin stod som den verklige maktinnehaf våren. T.
utfärdade nu en ny författning, hvilken i hög grad
inskränkte parlamentets inflytande. Som proviso-
risk president har han emellertid under de allt-
jämt fortgående striderna mellan olika militärgu-
vernörer knappast kunnat utöfva något afsevärdt
själfständigt inflytande. V. S-g.

*Tubariträsken tillhöra nu det franska
mandatområdet Kamerun.

*Tuberkulos. - (Sp. 242) För hudtuberkulo-
sens behandling medelst bestrålning af ljussorter
begagnas framför allt Finsens metod med ultravio-
letta strålar, men äfven andra former af radio-
terapi (strålterapi), såsom solbehandling. - (Sp.
243) Om de af lymfkörteltuberkulos (skroíulos)
förstorade körtlarna bilda tumörliknande ansväll-
ningar, aflägsnas de operativt, om de ligga till-
gängliga, t. ex. på halsen, eller ock behandlas
de med någon form af strålterapi, t. ex. röntgen,
bågljus o. s. v. Solen själf är dock i läkekraft
vida öfverlägsen dessa artificiella ljuskällor. -
Mot struptuberkulos äro de viktigaste behandlings-
metoderna dels den kirurgiska, dels ljusterapi
(fototerapi) af olika slag, framför allt solljusbe-
handling. - Om de senaste årens rön att be-
handla tuberkulos medelst guldpreparatet sanokry-
sin se d. o. Suppl. - (Sp. 244) Beträffande de
profylaktiska åtgärderna för att stärka barns mot-
ståndskraft mot tuberkulossmitta ha på senaste åren
stort intresse väckts af de försök, som utförts af
tuberkulosforskaren Calmette (se denne. Suppl.)
vid Pasteurinstitutet i Paris i syfte att göra barnen
oemottagliga (immuna) för smittan genom att låta
dem i späd ålder förtära små kvantiteter af en bo-
skapstuberkelbacillkultur, som förut genom långvarig
odling beröfvats sin patogenitet. Den är således
ofarlig för barn, men har dock kvar samma för-
måga som vanliga tuberkelbaciller att reta orga-
nismen till att framställa vissa skyddsämnen (anti-
kroppar), som äro dess vapen mot tuberkulosen,
i det att de verka som ett gift på tuberkelbacil-
lerna. Barnorganismen skulle sålunda stå i för-
väg rustad mot tuberkulosinfektionen och därige-
nom vara immun mot denna. Hittillsvarande re-
sultat synas uppmuntrande, men mera erfarenhet
behöfs, innan man kan fälla något bestämdt om-
döme. - Om Svenska nationalföreningen mot tuber-
kulos se d. o. äfven i Suppl. - Nationalförenin-
gen til tuberkulosens bekompelse i Danmark stif-
tades 1901. Den underhåller 14 sanatorier för
vuxna och barn, hvaraf 6 kustsanatorier; räken-
skaperna balanserade 1926 med öfver 21/? mill.
kr. - Den finländska Föreningen för bekäm-
pandet af tuberkulosen stiftades i Helsingfors 28
maj 1907, har 15 filialer och eger nu (1926) 4
sanatorier samt understöder 4 dylika. Eäkenska-
perna balanserade nyåret 1926 med nära 8,s mill.
mark. - Den norske nasjonalforening mot tu-
berkulosen stiftades 29 juni 1910 och hade nyåret
1926 följande anslutning: 530 stads- och häradssty-
relser och 726 föreningar (med tills. 122,000
medl.), 32 kretssjukkassor och 2,273 direkta medl.
1925 funnos i Norge omkr. 100 tuberkuloshem med
omkr. 2,200 platser. Föreningens räkenskaper ba-
lanserade med öfver 1,9 mill. kr. De nämnda nor-
diska nationalföreningarna tillhöra Internationella

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Dec 6 03:37:23 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0525.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free