- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
975-976

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tullstation ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

975

Tullstation-Tulluppsyningsman

dem, som voro delegare vid utgången af 1922 och
icke öfvergingo på 1923 års nya lönestat för tull-
verket. För de of riga ha däremot af gif terna än-
drats så, att de beräknas å tjänstepensionsunderla-
get för den lönegrad delegaren tillhör eller vid
afgången från tullverkets lönestat tillhörde. Un-
derlaget för pensioner1 (familjepensionsunderlaget)
utgör numera: för de förra delegarna och för efter-
lefvande efter delegare, som aflidit före 1923, 20
proc. af den lön eller pension, efter hvilken del-
egaren sist lämnat bidrag till pensionsinrättningen,
samt för de återstående delegarna 20 proc. af det
tjänstepensionsunderlag, efter hvilket sådant bidrag
skett. Pensionen utgår, för år räknadt: till änka
utan pensionsberättigade barn med familjepensions-
underlagets belopp; till änka jämte ett eller flera
pensionsberättigade barn med familjepensionsunder-
lagets belopp, förhöjdt med 40 proc. för l barn
och därutöfver med 10 proc. för hvarje ytterligare
barn; samt till pensionsberättigade barn, då pen-
sionsberättigad änka ej finns, med hälften af famil-
jepensionsunderlagets belopp, då endast l barn finns,
med hela beloppet, då barnen äro 2, och med be-
loppet förhöjdt med 40 proc., då de äro 3, och där-
utöfver 10 proc. för hvarje ytterligare barn. Har
delegare efterlämnat såväl änka som pensionsberät-
tigade barn och äro barnen skilda från änkan samt
öfverlämnade i annans vård, erhåller änkan halfva
sammanlagda beloppet af familjepensionen, dock
ej mera än underlaget för denna; återstoden af
familjepensionen tillkommer barnen gemensamt och
uttages af förmyndaren eller den, som har vård om
barnen. Katten till pension inträder med månaden
näst efter den, hvarunder delegaren aflidit. Pen-
sionsbeloppen utbetalas kvartalsvis i början af kvar-
talets sista månad. Pension utgår t. o. m. det kvar-
tal, under hvilket pensionsrätten upphör. Pensio-
nernas antal uppgick 30 juni 1925 till 575 st. Un-
der räkenskapsåret 1924-25 utgjorde pensionsin-
rättningens inkomster 584,512 kr. och utgifter
193,967 kr. Tillgångarna belöpte sig till 4,411,949
kr.; det direkta statsbidrag af 10,000 kr. årligen,
som pensionsinrättningen tidigare åtnjutit, är nu-
mera indraget (k. br. 21 nov. 1919) liksom ock
andelarna af aflöning vid vakanta tulltjänster, men
till pensionsinrättningen utgår sedan 1923 ett å
tullverkets pensionsstater uppfördt årligt anslag om
13,000 kr. till godtgörelse för mistning af sist-
nämnda andelar. - Äfven reglementet för pen-
sionering med allmänna medel af tulltjänstemäns i
fattigdom efterlämnade änkor och barn har i vissa
delar förändrats genom k. br. 10 dec. 1920 och 14
sept. 1923. Pension, hvilken enligt detta regle-
mente tilldelas änka och barn efter sådan tull-
tjänsteman, som uppburit aflöning enligt det vid
tullverket sedan 1923 tillämpade allmänna aflö-
ningsreglementet, beräknas numera till vissa pro-
cent af tjänstepensionsunderlaget för den lönegrad,
som tjänstemannen senast tillhört, i st. f. å dennes
sist innehafda lön. Utbetalningen af ifrågavarande
pension, som förut skett halíårsvis, verkställes
f. n. kvartalsvis. För budgetåret 1924-25 upp-
gingo utgifterna för pensioneringen till 23,437
kr. T. J-n.

Tullstation, mindre tullförvaltning med
begränsad befogenhet, i det att där må i allmänhet
förrättas endast sådana tullgöromål, som höra
samman med klarering af fartyg samt lossning och
tullbehandling af varor, som från utlandet
inkomma i fartyg, hvars hela last är af tullfri
beskaffenhet. Tullstationerna bekostas i allmänhet af
statsverket, men några uppehållas såsom
tillfälliga af enskilda, ofta endast under seglationstiden.
Tullstation förestås af tullmästare eller
tullöfveruppsyningsman, stundom t. f.
tullöfveruppsyningsman eller t. f. tullstationsföreståndare. F. n.
finnas 43 tullstationer. De lyda under tullkammaren
i distriktet eller tulldirektören. – I gränstrakterna
mot Norge äro å åtskilliga orter anordnade
gränstullstationer med oinskränkt
förtullningsrätt. De förestås af gränsuppsyningsman eller i
enstaka fall tullmästare eller tulluppsyningsman,
som i denna egenskap benämnes t. f.
gränstullstationsföreståndare. Af gränstullstationerna lyda de
i Dalsland, Värmland och Dalarna under
därvarande gränsbevakningschef och de öfriga under
tullkammaren i resp. distrikt eller län vid
gränsen. – Genom 1923 års omorganisation af
tullverket hänfördes till tullstationer och
gränstullstationer äfven förutvarande tullinspektioner och
gränsinspektioner (se Tullinspektor).
Generaltullstyrelsen (instr. 22 dec. 1922) eger besluta
om inrättande, förflyttning och indragning af
gränstullstationer och tillfälliga tullstationer. I
fråga om andra tullstationer ankommer sådan
beslutanderätt på K. M:t.
T. J-n.

*Tullstorp skall framdeles jämte Östra
Vemmenhög, Västra Vemmenhög och Svenstorp bilda ett
pastorat i Vemmenhögs kontrakt, Lunds stift. 819
inv. (1926).

*Tulltaxa. K. M:t uppdrog 31 jan. 1919 åt en
kommitté att skyndsamt verkställa en allsidig
utredning af det gällande tullsystemets verkningar
och i samband därmed af spörsmål rörande Sveriges
traktatpolitik (med särskild hänsyn tagen till
vikten af att befrämja det ekonomiska samarbetet
inom Norden) samt att framlägga de förslag,
hvartill utredningen kunde föranleda. Kommittén, som
benämndes 1919 års tull- och traktatkommitté,
fördelade sitt arbete på 3 afd., tull-, traktat- och
skandinaviska afdelningarna, under ledning af en
gemensam ordf. Sedan traktat- och skandinaviska
afd. förständigats att före utgången af 1922
afsluta sitt arbete, bestod kommittén med ingången
af 1923 endast af förutvarande tullafd.
Kommittén afgaf 5 juni 1924 sitt hufvudbetänkande ang.
tullsystemets verkningar i Sverige före
Världskriget. Genom beslut 19 dec. 1924 förklarade K. M:t,
att kommitténs uppdrag skulle, i den del det icke
slutförts, upphöra med utgången af 1924.
Sedermera bemyndigade K. M:t 23 jan. 1925 chefen
för Finansdep. att tillkalla högst 3 sakkunniga
för att inom dep. verkställa utredning och afge
förslag i fråga om revision af gällande tulltaxa.
Af dessa ha endast 2 tillkallats, hvilka under
benämningen 1925 års tulltaxerevision ännu (1926)
bedrifva sitt arbete.
T. J-n.

Tulluniform. Se Uniform. Suppl.

Tulluppsyningsman, en af de befattningshafvare
(de öfrige äro tillsyningsman och tullvakt), på
hvilka fr. o. m. 1923 äro fördelade de egentliga
bevakningsgöromål vid den inre tullbevakningen,
hvilka dittills bestridts af "vaktmästare". De
viktigaste af dessa göromål voro afsedda att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0530.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free