- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
985-986

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Turistväsen ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

985

Turistväsen

väsendet i flertalet kulturländer undergått en stark
utveckling.

Sverige. Svenska turistföreningen
har uppfört turiststationer äfven vid Västra Vålåda-
len i Jämtland och Kebnekaise i Lappland. Under
uppförande äro turiststationer vid Tärna i Väster-
bottens fjäll och Kvikkjokk i Norrbotten. Förenin-
gen anordnar äîven sällskapsresor, och dess under-
stöd för studiefärder utgå numera icke endast till
skolungdoms-, utan äfven till arbetargruppers resor.
I anslag till skolresor ha inalles till 1,800 grupper
utdelats 140,000 kr. Bland föreningens många
publikationer, hvilka uppgå till omkr. 400, utgifna
i omkr. 5 mill. ex., märkas Atlas öfver Sverige
(1923-25), hvilken tillställts föreningens alla med-
lemmar. Fotografisamlingen omfattar omkr. 40,000
bilder. Föreningen eger 8 turiststationer, 27 stu-
gor, 18 kåtor, 3 utsiktstorn och 57 roddbåtar samt
trafikerar 4 motorbåtsleder. Tillgångarna utgöra
omkr. 700,000 kr., medlemsantalet var vid års-
skiftet 1926 113,575 och ombudens antal 2,500.

Svenska t r af i k f ö r b un d et (till 1921
kalladt Turisttrafikförbundet), hvars uppgift är att
i landets och sina medlemmars ekonomiska intresse
arbeta för utveckling af resandetrafiken i Sverige,
med arbetet hufvudsakligen inriktadt på utlandet,
omorganiserades 1924. Medlemmarna äro dels
aktiva (landsting, kommuner, föreningar, affärs-
företag, trafikförvaltningar m. m.) med en årsaf-
gift af minst 100 kr., dels passiva (enskilda per-
soner) med en årsafgift af 10 kr. (engångsafgift
200 kr.). Förbundet har ett råd med 15-30 leda-
möter jämte suppleanter och en styrelse, bestående
af ordf., vice ordf. och 5 andra ledamöter jämte
5 personliga suppleanter. Medlemmarnas antal
utgör omkr. 550. Sedan nyåret 1924, då de af för-
bundet drifna resebyråerna öfvertogos af statens
järnvägar, har förbundet ingen dylik verksamhet.
Frågan om statsanslag är under utredning.

Norge. Den norske turistförening,
hvars uppgift är att främja fotvandringar, har nu-
mera intet statsanslag. Årsafgiften är 10 kr. eller
100 kr. en gång för alla. Föreningens aktiva utgöra
omkr. 750,000 kr. Medlemsantalet är omkr. 7,000.
L a ndsf or eni n g f or reiseli v e t i Norge
("Reiseforeningen") är numera en från Norsk ho-
telforening fristående organisation, men med samma
uppgift som tidigare. Föreningen, som driíver upp-
lysningsarbete inomlands och utomlands, är statens
konsulent i turisttrafikfrågor. Medlemsantalet är
omkr. 500, hufvudsakligen bestående af institutioner
och föreningar, som äro intresserade i reselifvet.
Minsta årsafgift är 25 kr. eller 250 kr. en gång för
alla. Föreningen har intet direkt statsbidrag, men
får understöd från en rad statsinstitutioner, t. ex.
Norges statsbanor. Styrelsen består af 4 medlem-
mar, och därjämte finnes ett råd af högst 32 med-
lemmar.

Danmark. Turistföreningen for Dan-
mark bildades 1923 genom sammanslutning af de
dåv. två föreningarna, "Den danske turistförening"
och "Landsforeningen til turistsagens fremme i
Danmark". Föreningen omfattar en af delning för
Köpenhamn och tre provinsaf delningar, under
hvilka senare en rad lokala föreningar sorterar.
Landsorganisationens ledning består af ett presi-

dium af 3 medlemmar och en hufvudstyrelse med
6 medlemmar. Föreningen utger en årsbok.

Finland. Turistföreningen i Fin-
land har nu omkr. 12,500 medlemmar. Central-
styrelsen består af 12 ledamöter, och vid sidan af
styrelsen står en rådgifvande kommitté af 9 per-
soner. Antalet filialföreningar utgör 9. Årsaf giften
är 25 mark, ständig ledamotsafgift 500 mark.

Tyskland. Die reichszentrale fur
deutsche verkehrswerbung, Berlin,
grundades 1920 på initiativ af rikskommunikations-
ministern i förening med stora organisationer, som
ha intresse af trafiken. Den viktigaste inkomsten
erhålles af "MER" (se nedan under resebyråer).
Bund deutscher verkehrsvereine har
numera sitt hufvudsäte i Magdeburg.

Frankrike. Office national du tou-
r i s m e, Paris, som 1919 gjordes till en halfoffi-
ciell institution, äi huvudorganisationen för de
sammanslutningar inom trafikväsendet (Touring
club de France, Club alpin français, Automobile
club de France och Union vélocipédique de Fran-
ce), bad- och kurortsväsendet samt hotellindu-
strien, hvilka intressera sig för främlingstrafik. För
propaganda finnas syndicats d’initiative på hvarje
större ort, sammanslutna i Union des federations
des syndicats d’initiative

Italien. 1921 grundades på statligt initiativ
Ente nazionale i n d u s t r i e turistiche
("E. N. I. T."), en organisation, åt hvilken staten
uppdrog Italiens propaganda i utlandet och kon-
trollen öfver blifvande turistiska organisationer i
inlandet. Bland enskilda sammanslutningar mär-
kas Touring club italiano med 340,000
medlemmar och Unione nazionale indu-
strie turistiche italiane ("U. N. I.
T. I."), en delvis äfven internationell organisa-
tion, som drifver hotellrörelse och turistpropa-
ganda.

Bland andra länder med betydande turistorga-
nisationer märkas Belgien, Grekland, Holland,
Tjecho-Slovakien, Schweiz, Ungern och Österrike.

N or d-Amerika. De amerikanska universiteten
och skolorna ha börjat aktivt understödja stu-
denter och lärare, som vilja resa i främmande län-
der, speciellt Europas, h vilket i förening med popu-
larisering af turistresor i tredje klass samt de olika
transport- och turistföretagens publicitetsverksam-
het haft stor ökning i resor till Europa till följd.
Denna rörelse, som synes komma att taga stort om-
fång, har indirekt stöd af myndigheter och institu-
tioner, hvilka arbeta för världsfred och bättre sam-
förstånd mellan nationerna.

Resebyråer och sofvagnsbolag. Statens järnvägar
ha uppsatt resebyråer i Stockholm och Göteborg
samt öfvertagit Svenska trafikförbundets rese- och
upplysningsbyråer i Berlin (Schwedisches
reisebureau), London (Swedish travel
b u r e a u), Paris (Excursions en Suède)
och New York (Swedish state railways’
travel information bureau; se d. o.
Suppl.). Frågan om statsdrift af resebyråer i utlandet
är under utredning. I Paris har Nordisk resebureau
öppnat byrå ("Nordisk voyages"). Antalet rese-
byråer i Nord-Amerikas förenta stater uppgår
till omkr. 1,000. Mitteleuropäisches reisebüro

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0535.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free