- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
1007-1008

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tut-anch-Amon ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

ankh. Amen" (1923), och G. Elliot Smith, "T.
och upptäckten af hans graf" (s. å.).
P. L-n.

’Tuticorin hade 44,522 inv. 1921. T. var
1901 den andra hamnen i presidentskapet Madras
och den sjätte i hela Indien.

"Tutrakan hade 10,000 inv. 1921. Brohufvu-
det på högra Donaustranden, bestående af 13
äldre och nyare verk, delvis bepansrade, och för-
svaradt af 2 rumänska förstärkta inf.-fördelningar
(omkr. 40,000 man) understödda af Donaumonito-
rer, anfölls 2 sept. 1916 af häraf delningen Mac-
kensens vänstra flygel (3:e bulgariska arméns huf-
vudkrafter och 2 tyska detachement). Efter 3 da-
gars beskjutning med bl. a. tungt belägringsartil-
leri voro de flesta verken demolerade, hvarpå (den
5) 7 af forten stormades. Följande dag kapitule-
rade kommendanten, och staden besattes af de allie-
rade, som togo 28,000 osårade fångar och of ver 100
artilleripjäser. T. hölls sedan besatt af bulgarerna,
så länge kriget varade. Jfr Världskriget,
sp. 210. H. J-dt.

’Tuxen. - 6. August T. utgaf 1924 Poul
Vendelbo Lövenörn och skref 1926 "Danske ge-
sandtskabsberetninger om Görtz’ udenlandsfærd
1716-17". - 7. Laurits K. T. var vice-
direktör för konstakademien 1920-22. 6-7. P.E-t.

*Tvedt, J. Af T:s alstring må vidare nämnas
idyllerna Haavard Britannius och Gjartrud Eìluvdi,
en samling vers och lyrisk prosa, Velaug. Boki
um elskhug, och skådespelet Kraaka.

*Tveiten, I. P., var stortingspresident 1917-
20 och 1922-24, blef 1924 kyrkominister i Mo-
winckels ministär och afgick med denna i mars
1926 samt drog sig då tillbaka till sin hembygd.
T. åtnjuter inom alla partier anseende som rät-
linig politiker. Efter Lövlands död var han
landsmålsrörelsens ("målsakens") ledare i stor-
tinget. M. H.

Tvertsa, biflod. Se Y o l g a, sp. 1008.

Tvesäde, landtltr., två efter hvarandra följande
sädesgrödor, var förr stundom förbjuden i arrende-
kontrakt på grund af farhågan, att jorden skulle
öfver höfvan utsugas. H. J. Dft.

*Tveta. - 5. Bankeryd är nu moderförsamling
och Järstorp annex i ett pastorat i T. kontrakt.
65,044 inv. (1921).

Tvifvelsjuka, psykiatr. Se Ä n gslan, sp. 1230.

’Tving omfattar nu 14,627 har. 3,031 inv.
(1926). Eringsboda af skildes l maj 1920 från T.
till eget pastorat.

Twintigste eeuw [tv^ntichst? ëu], De, social
publikation. Se Holländska litteratu-
ren. Suppl., sp. 441.

Tvåf ärgsmetoderna. Se Kinematograf.
Suppl., sp. 1022.

Tvåhöfdade näktergalen, biol. Se Tvillin-
gar.

* Tvångsackord. Se Ackord och Ackords-
förhandling utan konkurs, bägge i
Suppl.

*Tvångsarbete. Enligt lag 6 juni 1924 må per-
soner under 18 år ej behandlas som lösdrifvare.

V. A-t.

’Tvångsarbetsanstalterna (på Svartsjö och i
Landskrona) ha fr. o. m. 1921 skilts från fång-
vården och ställts under ledning af hvar sin sär-

skilda styrelse, utsedd af K. M:t för högst fyra år

1 sänder och bestående af minst fem, högst sju
personer, representerande juridisk eller administra-
tiv samt medicinsk insikt, socialt intresse m. m.
Stadga 23 dec. 1920. V. A-t.

Tvångsauktion. Se Auktion. Suppl., sp.
370-371.

* Tvångsförvaltning af fast egendom. Genom
lag 17 juni 1921 om ändring i vissa delar af Ut-
sökningslagen har institutet tvångsförvaltning af
fast egendom undergått genomgripande förändrin-
gar. Fast egendom, som blifvit utmätt, hvanned
jämställes egendomens skrifvande i mät enligt §
28 Utsökningslagen, kan i st. f. att försäl-
jas sättas under tvångsförvaltning (§ 80 Utsök-
ningslagen). Tvångsförvaltning kan äfven såsom
enligt äldre rätt anordnas efter misslyckadt för-
säljningsförsök (§ 128 samma lag). Sedan tvångs-
förvaltning begärts af borgenär, har öfverexekutor
att, så snart ske kan, utse syssloman i besittning
af den erfarenhet och insikt, som erfordras för
förvaltningens ändamålsenliga bedrif vande. Till
syssloman må jämväl utses bolag, förening eller
inrättning, inom hvars verksamhet förvaltning af
fast egendom faller eller åt hvilken förvaltningen
eljest lämpligen må kunna anförtros. På begäran
af borgenären må gäldenären förordnas till sysslo-
man, där öîverexekutor på grund af särskilda om-
ständigheter finner så böra ske (§ 170). Om sysslo-
mannens befogenhet meddelas bestämmelser i §
171, om behållningens fördelning i § 172 Utsök-
ningslagen. Tvångsförvaltning upphör bl. a., se-
dan sökandens fordran blifvit till fullo gulden
eller då förvaltningen pågått minst ett kalenderår,
utan att lämna behållning till täckande af någon
del af borgenärens fordran (§ 178). - Institutet
torde ha ringa praktisk användning. Å. H.

"Tvångsinternering af alkoholister. Staten eger

2 alkoholistanstalter för män, den ena ånyo för-
lagd till V ann garn, stående under en af K.
M:t tillsatt styrelse af ordf. och 4 led., regi. 17
juni 1916, den andra inrättad i särskild af d. vid
tvångsarbetsanstalten å Svartsjö, under hvars
styrelse den lyder. Svartsjö afd. används för dem,
som å annan alkoholistanstalt visat våldsamhet,
tredska o. s. v. eller som på grund af föregående
brottslighet kunna befaras å sådan anstalt äfven-
tyra verksamheten eller som lida af smittsam sjuk-
dom eller eljest äro i behof af sjukhusvård. Stadga
23 dec. 1923. Socialstyrelsen är uppsiktsmyndig-
het öfver alkoholistvården i riket (enl. instr. 17 dec.
1915). V. A-t.

Tvångsinternering af farliga återfallsförbrytare
och mindre tillräkneliga förbrytare
har på vissa håll i utlandet genomförts. I Sverige
föreligga utarbetade förslag om sådan internering,
afsedd att för sådana brottslingar användas i st. f.
vanligt straff. V. A-t.

* Tvångstankar. Se äfven Ängslan, sp. 1229.

* Tvångsuppfostran kan enl. lag 6 juni 1924
träda i st. f. böter eller fängelse eller straffarbete
i högst 2 år, som ådömes någon, hvilken fyllt 15,
men ej 18 år. Enl. lag s. d. skall domaren beträf-
fande dylika unga brottslingar för målets utredande
förordna om särskild s. k. "förundersökning" genom
lämplig och villig person, "förundersökare", där ej

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 19:30:32 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0546.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free