- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
1117-1118

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Unter den linden ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

statsdepartementen och vissa andra verk, tillhörande
den civila förvaltningen, och äro äfven
underkastade samma allmänna villkor och bestämmelser som
dessa senare. På grundval af de beslut, som
fattades af 1925 års riksdag, fastställdes af K. M:t
6 juni 1925 en ny stat för universitetet i Uppsala.
Enligt denna utgår af statsmedel dels ett ordinarie
anslag å 1,337,620 kr., dels ett ordinarie förslags-
anslag å 349,500 kr., afsedt till aflöning till vissa
tjänstemän och betjänte vid universitetets samlingar
och inrättningar, dels ett extra anslag för
budgetåret 1925–26 å 35,355 kr. för att bereda
aflöningsförmåner för vissa extra ordinarie lärare,
amanuenser och tjänstemän. Dessutom äro å extra stat
upptagna följande belopp: ett reservationsanslag å
103,450 kr. till materiel för vissa institutioner,
ytterligare 20,000 kr. för samma ändamål, till
materiel för hygieniska institutionen, kliniken för
öron-, näs- och halssjukdomar samt psykiatriska
kliniken sammanlagdt 11,000 kr. Summan af
statsanslagen till universitetet uppgår således i rundt tal
till 1,857,000 kr. I staten upptagas universitetets
egna inkomster till följande belopp: inkomster af
egendomsförvaltningen 238,760 kr., inkomster af
skogsförvaltningen 381,700 kr., öfriga inkomster
22,321 kr. Utgiftsstaten upptar följande belopp:
aflöningar för professorer och öfriga lärare,
assistenter och amanuenser, exercitiemästare samt
öfriga arfvoden 1,209,100 kr. I denna summa ingå 41
docentstipendier, hvart och ett å 6,000 kr., 22
riksstatens stipendier, hvart och ett å 150 kr., samt
de s. k. kungliga stipendierna å sammanlagdt 2,900
kr. Anslagen till materiel m. m. på ordinarie stat
utgå med 348,081 kr., anslagen till diverse
ändamål med 15,900 kr. Till vissa tjänstemän och
betjänte vid biblioteket, kansliet, drätselverket,
vetenskapliga institutioner samt till vikariatersättningar
utgå 349,500 kr. Utgifterna för
egendomsförvaltningen och skogsförvaltningen bestridas af dessa
inrättningars egna inkomster; af den förra
beräknas uppstå en behållen inkomst af 65,460 kr., af
den senare 152,560 kr. Taxeringsvärdet af
universitetets jordegendom på landet uppgick 1925 till
13,917,800 kr., hvaraf skogen representerar ett
värde af 4,917,100 kr., taxeringsvärdet af dess
stadsjord till 321,400 kr. och af dess fastigheter i
Uppsala till 7,954,450 kr. Samtliga af universitetet
förvaltade donationsfonder, häri
stipendiedonationerna inbegripna, belöpte sig vid slutet af
budgetåret 1924–25 till 11,260,745 kr. –
Stipendier och premier (sp. 1241–42). De under
universitetets förvaltning stående stipendiefonderna
uppgingo vid samma tid till 5,479,180 kr.,
lämnande en utdelad afkastning af 203,461 kr. Till
resestipendier för ord. lärare och vissa tjänstemän
utgår numera ett reservationsanslag å 20,000 kr.,
hvilken summa fördelas mellan universiteten i
Uppsala och Lund samt Karolinska institutet. –
Numera finnas 6 studenthem med plats för 139
studenter, sedan Evangeliska fosterlandsstiftelsens
studenthem och Waldenströmska studenthemmet
upprättats resp. 1919 och 1920. Af "Samling af
testamenten och författningar om stipendier för
studerande vid Kungl. Universitetet i Uppsala" utkom
1925 en 10:e fortsättning. Statsbidraget till
tryckningskostnaderna för akademiska afhandlingar vid
de båda statsuniversiteten och Karolinska institutet
utgick 1925 med 30,000 kr., hvaraf 17,250 kr.
kommo på Uppsalas del.

Akademiska sjukhuset (sp. 1243–44).
Den om- och tillbyggnad, hvartill medel beviljades
1919, är ännu icke fullt genomförd, men väntas bli
afslutad under år 1926. Åtskilliga nyuppförda
ekonomibyggnader blefvo färdiga 1923, och våren
1924 togos nybyggnaderna för pediatriska
afdelningen och kirurgiska afdelningen i bruk. Till den
likaledes nyuppförda poliklinikbyggnaden flyttades
hösten 1924 universitetspoliklinikerna från sin gamla
lokal i S:t Larsgatan 2. Ombyggnaden af
sjukhusets gamla hufvudbyggning, i hvilken
hufvudsakligen skall inrymmas den medicinska afdelningen,
är nu (juli 1926) i det allra närmaste fullbordad.
Utgifterna för materiel, sjukvård m. m. uppgingo
under budgetåret 1924–25 till 715,197 kr. och
för aflöningar, förutom de å universitetets stat
uppförda, till 208,126 kr. När om- och tillbyggnaden
genomförts, får sjukhuset plats för 580 sängar. –
Epidemisjukhuset öfverläts af staden fr. o. m. 1923
till landstinget mot en ersättning af 1,077,526 kr.
Institutionen för hygien och bakteriologi (sp. 1247).
Sedan planerna på egen
byggnad för institutionen måst uppskjutas, är den
fr. o. m. hösten 1925 inrymd i en universitetet
tillhörig byggnad, Västra Ågatan 24. –
Mineralogisk-geologiska institutionen
(sp. 1248–49). Ur denna afskildes definitivt
hösten 1924 paleontologiska institutionen, som fått
lokaler i Gustavianum och gamla konsistoriehuset.
"The bulletin of the geological institution of the
university of Uppsala" utges efter professor Sjögrens
död på bekostnad af hans efterlefvande maka och
med understöd af statsmedel. – Botaniska
trädgården
(sp. 1252–53). Den gamla
Linnéska trädgården är nu (juli 1926) i det allra
närmaste återställd i det skick, som den hade på
Linnés tid. I orangeriträdgården har
Linnésällskapet inredt dels rum för sina samlingar af
Linnéminnen, dels ett rum för sitt Linnébibliotek och
sina samlingar af porträtt och afbildningar af Linné.
Zoologiska institutionerna (sp.
1255–56). För fortsatt utgifning af "Zoologiska
bidrag från Uppsala" har numera statsunderstöd
erhållits. Efter prof. Appellöfs död är prof. Nils
von Hofsten föreståndare för Klubbans biologiska
station. – Seminarierna (sp. 1256). F. n.
(juli 1926) håller man på att inreda lokaler för
humanistiska sektionens seminarier i det hus, S:t
Larsgatan 2, där universitetspoliklinikerna förut
voro förlagda. – Museet för nordiska
fornsaker
(sp. 1256). Museet har numera sina
lokaler i Gustavianum. I samma byggnad äro äfven
inrymda universitetets samlingar af föremål från
senare tid, och med dessa ha genom deposition
förenats Upplands fornminnesförenings samlingar att
tillsammans bilda ett Upplandsmuseum. –
Victoria-museet för egyptiska fornsaker
(sp. 1257). Professor Piehls stora
egyptologiska bibliotek är numera återförenadt med museet. –
Musikinstitutionen (sp. 1258).
Behållningen af "Uppsala universitets orkesterfond" uppgick
vid slutet af budgetåret 1924–25 till 46,800 kr.
Ridinstitutionen (sp. 1258).
Undervisningen i ridning, som nedlades i juni 1917,
återupptogs i mars 1921 och har sedermera oafbrutet

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0603.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free