- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
1187-1188

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Vattenbyggnadsbyrån ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1187

Vattenbyggnadsbyrán-Vattuskräck

1188

lagen och redan angetts i hufvudarb. Enligt 1921
års förordning skall vattenboken uppläggas efter
nederbördsområden, och kan nederbördsområde i
fall af behof uppdelas i sektioner. Såsom särskildt
nederbördsområde skall bl. a. anses vattensystem,
som afbördar sitt vatten i hafvet, i Yänern eller
Mälaren eller of ver riksgränsen mot Norge jämte
all mark, hvarifrån vattnet afrinner till sådant
vattensystem, så framt området i fråga omfattar
minst 200 kvkm. De på detta sätt bestämda neder-
bördsområdena jämte Öland, som bildar särskildt
nederbördsområde, ha genom k. kung. 13 april
1922 (i viss del ändrad 28 mars 1924) erhållit
nummerbeteckning, och uppgå de i kung. nämnda
nederbördsområdena till 143. Beslut om neder-
bördsområdes omfattning meddelas enligt 1921 års
förordning af vattenrättsdomaren. Där tillika är
fråga om gräns mellan olika vattendomstolars om-
råden, skall emellertid beslutet meddelas af K. M:t,
som äfven i vissa fall gett dylika beslut. A. H-k.

*Vattenbyggnadsbyrån. Antalet utförda upp-
drag utgör (april 1926) öfver 4,000. Bland nya
sådana märkas förslag till kraftverk i Klarälfven
för Uddeholms-a.-b., i Motala ström för Holmens
bruks- och fabriks-a.-b. samt Fiskeby a.-b. i In-
dalsälfven för Hammarforsens kraft-a.-b., i Skel-
lefte älf för Skellefteå stad och i Pite älf för Sikfors
kraft-a.-b., till vattenregleringar i Motala ström,
Indalsälfven, Delångersån m. fl. samt till aíjär-
ningsverk för Lunds vattenledning och biologiskt
reningsverk i Växjö. För arbeten i Brittiska riket
m. m. samarbetar byrån numera med den konsul-
terande ingenjörsfirman Rendel, Palmer & Tritton
i London. C. K.

"Vattendomstol. De olika vattendragens för-
delning på vattendomstolarnas domsområden regle-
rades genom k. kung. 30 juli 1918 och 6 juni
1924. Om flottningen i olika vattendrag se "Kom-
mersiella meddelanden", arg. XI n:r 23 (l dec.
1924).

Vattendragaren (Les deux journées, ou le Porteur
d’eaw), klassisk opera med musik af Cherubini (se
denne, sp. 155) till librett af Bouilly, uppf. i Stock-
holm f. g. 1803. Jfr Mikeli. Suppl.

"Vattenfallsstyrelsen. Genom k. kung. 9 nov.
1922 fastställdes vissa ändringar i styrelsens instruk-
tion, innebärande bl. a., att den särskilda räken-
skapsafdelningen i Trollhättan upphört från 1923.
Ledningen af Porjus kraftverk jämte det sedan
1924 under byggnad varande Norrfors kraftverk
(vid Ume älf) har förlagts under en kraftverksdi-
rektör på extra stat. Styrelsens tekniska byrå har
med 1925 års utgång indragits. På grund af min-
skad byggnadsverksamhet har den hos styrelsen och
statens vattenfallsverk anställda personalen rätt
afsevärdt minskats och utgjorde vid 1925 års ut-
gång omkr. 815 tjänstemän och 1,275 arbetare. Fmn.

"Vattenglas. Om målning med vattenglas se
Vattenglasfärger och Väggmålning,
sp. 68.

"Vattenhðjdmätningsstationer, dels själfregist-
rerande, dels för direkt afläsning, äro anordnade
längs rikets kuster och stå fr. o. m. l jan. 1922
under Statens meteorologisk-hydrografiska anstalts
vård.

Vattenkanoner. Se Brandväsende. Suppl.

"Vattenkraftverk. En ny dammtyp, seriehvalî-

damm (amerik. multiple arch dam) - lutande hvalf,
slagna mellan dammpelare -, har kommit till an-
vändning vid Suorvasjöarnas reglering (se Suor-
v a. Suppl., med fig.) och vid Melby i Småland.
Den vertikala turbinuppställningen har funnit
ökad användning genom tillkomsten af en ny tur-
bintyp, propellerturbinen, med utföringsformerna
Kap l a n, Lawaczeck, Dahl m. fl., den
förra med rörliga skoflar, de senare med fasta.
(Jfr Turbin. Suppl.) Den elektriska högspän-
ningsutrustningen förlägges numera emellanåt med
ekonomisk fördel utomhus.

Utvecklingen kännetecknas af öfvergång till
större enheter, såväl beträffande dammarnas rör-
liga anordningar (stoneyluckor, valsar, sektorluc-
kor i st. f. de förr vanliga träluckorna och
nålarna) som ock beträffande kraftverkens maski-
neri, där större och färre maskinenheter instal-
leras, samt konstruktivt sedt mera genomarbetade
anläggningar, med däraf följande förhållandevis
billigare anläggningskostnader. - Den till midten
af 1926 i Sverige utbyggda vattenkraften uppgår till
omkr. 1,400,000 turbinhkr.

Vid det väldiga vattenfallet Harsprånget (se d.
o.) i Lule älf påbörjade Vattenfallsstyrelsen 1919
efter beslut af 1918 års riksdag uppförandet af ett
för 87,500 kilowatt vid 101 m. fallhöjd planeradt
kraftverk. Detta skulle bestå af en omkr. 38 m. hög
dammbyggnad för indämning af fallsträckans öfver-
sta del samt därefter i likhet med det ofvanför lig-
gande Porjus’ kraftverk af en i berget utsprängd
maskinsal. Drifvattnet skulle tillföras turbinmaski-
neriet genom vertikala plåtklädda schakt och afle-
das genom tunnlar. I hufvudsak ha endast förbere-
dande arbeten utförts 1919-22 och ha kostat omkr.
10 mill. kr. Kraften skulle användas till elektro-
kemisk industri, men sedan den presumtive köpa-
ren, A.-b. Elektrosalpeter, l nov. 1920 förklarat sig
icke ämna begagna erhållen option å kraftleverans,
afvecklades arbetena efter hand och nedlades fr.
o. m. mars 1922. C. K.

"Vattenledning (sp. 868). Skanstullsverket ned-
lades 1918, Eriksdalsverket l juni 1923, hvar-
efter Norsborgsverket öfvertog hela vattenförsörj-
ningen.

Vattenrum. Se Ångpanna, sp. 1065.

*Vattenrättsförordningen. Se Strandegan-
derätt äfven i Suppl.

Vattenrättsingenjör. Se Vattendomstol.

Vattenrättskommittén. Se Vattenlagen.

Vattenrättsnämndeman. Se Vattendomstol.

Vattenrörspanna, Vattenrörsångpanna.
Se Ångpanna, sp. 1065 och 1068.

Vattensalamander, zool., annan benämning på
vattenödlesläktet (se Amfibier, sp. 831).

Vattenständsrör. Se Ångpanna, sp. 1077.

Wattström, fys. och elektrot. Se Växel-
ström, sp. 452.

*Vattuskräck, med. I fråga om patologi, diag-
nos o. a. gälla i allt väsentligt de i hufvudarb.
meddelade uppgifterna om sjukdomen hos djur.
Om en människa blifvit biten af en hund lidande
af vattuskräck, dröjer det en half till åtta måna-
der, i genomsnitt 40 dagar, innan sjukdomen ut-
bryter. Förebådande tecken till sjukdomen äro
smärtor i såret, höjd nervretlighet, stegrade re-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:11:54 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfcr/0640.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free