- Project Runeberg -  Norges statskalender /
1890

Tittel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Norges Statskalender

for

Aaret 1890.

Efter offentlig Foranstaltning redigeret af N. R. Bull. Anhang: Uddrag af Sveriges Statskalender. Kristiania 1889. Forlagt af Alb. Cammermeyer. Trykt i det Mallingske Bogtrykkeri.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, 7

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Tittel og innhold - titelside, 7
Oplysninger - 3
Forandringer indtrufne eller meddelte under Trykningen - 5
Forklaring - 8, 9, 10
Sagregister - 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Aas ... - 11
    Departementet ... - 12
    Geværkommission ... - 13
    Kontorskassens ... - 14
    Overøvrigheder ... - 15
    Stiftamtmænd ... - 16
Det norske og svenske Kongehus - i-ii, iii-iv
Udenlandske Fyrstehuse - v-vi, vii-viii, ix-x, xi-xii, xiii-xiv, xv-xvi, xvii-xviii, xix-xx, xxi-xxii, xxiii-xxiv, xxv-xxvi, xxvii-xxviii, xxix-xxx, xxxi-xxxii, xxxiii-xxxiv, xxxv-xxxvi, xxxvii-xxxviii, xxxix-xl, xli-xlii, xliii-xliv, xlv-xlvi, xlvii-xlviii, xlix-l, li-lii, liii-liv, lv-lvi, lvii-lviii, lix-lx
Republiker og frie Stæder - lxi-lxii, lxiii-lxiv
Fremmede Magters Gesandtskaber i Stockholm - lxv-lxvi, lxvii-lxviii
Fremmede Magters Konsuler i Norge - lxix-lxx, lxxi-lxxii, lxxiii-lxxiv, lxxv-lxxvi, lxxvii-lxxviii, lxxix-lxxx, lxxxi-lxxxii
De kongelige norske Hofstater - 1-2, 3-4, 5-6
Hans Majestæt Kongens Raad - 7-8
Storthinget - 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24
Høiesteret - 25-26
Regjeringskontorer - 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54
Embedsmænd m. V. under Kirke- og Undervisnings-Departementet - 55-56, 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 75-76, 77-78, 79-80, 81-82, 83-84, 85-86, 87-88, 89-90, 91-92, 93-94, 95-96, 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168
Embedsmænd m. V. under Justits- og Politi-Departementet - 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276
Embedsmænd m. V. under Departementet for det Indre - 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324
Embedsmænd m. V. under Departementet for de offentlige Arbeider - 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350, 351-352
Embedsmænd m. V. under Finants- og Told-Departementet - 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408
Embedsmænd m. V. under Forsvars-Departementet - 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530
Statsrevisionen - 531-532
Norges Bank - 533-534, 535-536, 537-538, 539-540, 541-542
Kongeriget Norges Hypothekbank - 543-544, 545-546
Svenske og norske Diplomater og Konsuler - 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586
Den kongelige norske St. Olafs Orden - 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660
    Ordenens Herre og Stormester - 589-590
    Storkors - 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598
    Kommandører af første Klasse - 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610
    Kommandører af 2den Klasse - 611-612, 613-614, 615-616, 617-618
    Riddere - 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658
    Ordenens Embedsmænd - 659-660
    Ordens-Officianter - 659-660
Medaillen for Borgerdaad - 661-662, 663-664, 665-666
Rednings-Medaille - 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676
H. M. Kong Oscar II.s Belønnings-Medaille - 677-678
H. M. Kong Oscar II.s Medaille til Belønning for fortjenstlig Virksomhed - 679-680, 681-682, 683-684
H. M. Kong Oscar II.s Medaille til Belønning for det norske Landbrug - 685-686, 687-688
Selskaber og Foreninger til Kristendommens og kristelig Kundskabs Udbredelse og Fremme - 689-690, 691-692, 693-694, 695-696
Videnskabelige og literære Selskaber og Foreninger, Museer og Bibliotheker - 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716, 717-718
    Museer - 709-710, 711-712, 713-714
    Bibliotheker - 713-714, 715-716, 717-718
Selskaber, Foreninger, Stiftelser og Legater til Fremme af Oplysning og Uddannelse - 719-720, 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732
Selskaber og Foreninger med humane og almennyttige Formaal - 733-734, 735-736, 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750, 751-752
Enkekasser, Understøttelsesforeninger samt andre Selskaber, Stiftelser og Legater til Omsorg for Trængende - 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, 773-774
Opdragelsesanstalter - 775-776, 777-778, 779-780, 781-782, 783-784
Hospitaler, Asyler og lignende milde Stiftelser - 785-786, 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796
Rangreglementer - 797-798, 799-800, 801-802
    I. Embedsrangen - 797-798, 799-800, 801-802
    II. Hofrangen - 801-802
Fortegnelse over Embedsmænd m. Fl. døde i den efter Trykningen af Statskalenderen for 1889 forløbne Tid - 803-804, 805-806
Statskassens Indtægter og Udgifter i Finantsaaret 1 Juli 1889 til 30 Juni 1890 ifølge den af Storthingets Præsidentskab udgivne Oversigt - 807-808, 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832
Oversigt over Rigets almindelige civile Inddelinger med Angivelse af Folkemængde samt Overøvrighedsdistrikternes og Fogderiernes Fladeindhold - 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860
Stedregister - 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888
    Aa ... - 861-862
    Askøen ... - 863-864
    Dagalien ... - 865-866
    Flosta ... - 867-868
    Halsaa ... - 869-870
    Hustad ... - 871-872
    Korgen ... - 873-874
    Maalselven ... - 875-876
    Nordre-Indherred ... - 877-878
    Rollag og Veggli ... - 879-880
    Smaalenene ... - 881-882
    Søndre-Jarlsberg ... - 883-884
    Vaagan ... - 885-886
    Ytre-Holmedal ... - 887-888
Personregister - 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946, 947-948, 949-950, 951-952, 953-954, 955-956, 957-958, 959-960, 961-962, 963-964, 965-966, 967-968, 969-970, 971-972, 973-974, 975-976, 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, 985-986, 987-988, 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026
    Aabel ... - 889-890
    Aasen ... - 891-892
    Andersen ... - 893-894
    Arnesen ... - 895-896
    Bagger ... - 897-898
    Benzen ... - 899-900
    Binfield ... - 901-902
    Blytt ... - 903-904
    Breda ... - 905-906
    Brønlund ... - 907-908
    Bøhm ... - 909-910
    Christiansen ... - 911-912
    Daa ... - 913-914
    Danielssen ... - 915-916
    Dussi ... - 917-918
    Ellermann ... - 919-920
    Fabricius ... - 921-922
    Fladmark ... - 923-924
    Friis ... - 925-926
    Giertsen ... - 927-928
    Graver ... - 929-930
    Gude ... - 931-932
    Hagemann ... - 933-934
    Hansen ... - 935-936
    Hansteen ... - 937-938
    Heide ... - 939-940
    Heyerdahl ... - 941-942
    Hole ... - 943-944
    Holthe ... - 945-946
    Høy ... - 947-948
    Jacobsen ... - 949-950
    Jevanord ... - 951-952
    Juhlin-Dannfelt ... - 953-954
    Kildahl ... - 955-956
    Knagenhjelm ... - 957-958
    Koren ... - 959-960
    Krøepelien ... - 961-962
    Larsen ... - 963-964
    Lie ... - 965-966
    Lund ... - 967-968
    Lyng ... - 969-970
    de Maria ... - 971-972
    Meyer ... - 973-974
    Mortensen ... - 975-976
    Møinichen ... - 977-978
    Nielsen ... - 979-980
    Nordbye ... - 981-982
    Olsen ... - 983-984
    Omdal ... - 985-986
    Pedersen ... - 987-988
    Piet ... - 989-990
    Ramm ... - 991-992
    Rijolo ... - 993-994
    Rusten ... - 995-996
    Sandberg ... - 997-998
    Schjelderup ... - 999-1000
    Schønberg ... - 1001-1002
    Sinding ... - 1003-1004
    Sogn ... - 1005-1006
    Stang ... - 1007-1008
    Strøm ... - 1009-1010
    Svolvær ... - 1011-1012
    Tengelssen ... - 1013-1014
    Thune-Larsen ... - 1015-1016
    Tønnesen ... - 1017-1018
    Wang ... - 1019-1020
    Wessel-Berg ... - 1021-1022
    Wisbech ... - 1023-1024
    Ziesler ... - 1025-1026
    Anhang. Uddrag af Sveriges Statskalender - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii
Kongl. Svenska Hofstaterne - i, ii, iii, iv
I. Konungens Statsråd - v
II. Konungens Högsta Domstol - v
III. Kongl. Maj:ts Kansli - vi, vii
IV. Öfverrätter och Kollegier samt öfriga till Statsförvaltningen hörande allmänna Verk och Styrelser - vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
V. Riksdagen, Dess Justitieombudsman och Verk - xiii
VI. Till Stats-Departementen hörande Stater och Korpser - xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv
VII. Akademier samt Vittra och Lärda Samfund - xxvi, xxvii
VIII. Kongl. Svenska Riddare-Ordnarne - xxvii

Project Runeberg, Wed Sep 4 15:02:41 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/norkal/1890/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free