- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
63

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Gustafsberg

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.Gustafsberg

Den keramiska industrien, porslinsfabrikationen, liar gamla anor i vårt
djSKjjp® land. Det gamla Stockholmsporslinet; Mariebergs-
och-Rörstrands-il y godset, står högt i rop på den internationella marknaden. Det
är emellertid ej endast forntiden förbehållet att företräda Sverige inom
denna industri- eller väl rättare sagdt konstindustrigren. Äfven det moderna
svenska porslinet har godt namn om sig utom som inom landet. En af de
fabriker, som framgångsrikt bidragit till detta resultat, är Gustafsberg, det
välkända bruket ute på Vermdön, dit Stockholmare som främlingar i synnerhet
sommartiden vallfärda i stora skaror ej mindre för att beskåda dess praktfulla
utställning eller studera, hur mönstergillt allt der är inrättadt till de väldiga
arbetareskarornas bästa, än för att beundra den tjusande vägen fram genom
det leende, af hundratals vikar bekransade Skurusundet och öfver den vida
Baggensfjärden med dess friska fläktar från hafvet, en af de vackraste färder
man kan företaga i Stockholms på naturskönheter så rika omgifningar.

Det är på sjelfva Vermdön, i Vermdö socken af Stockholms län
Gustafsberg är beläget, alldeles invid den emellan Farstasundet och Ormingelandet
inskjutande Farsta viken, 24 km. land- och 22 km. sjövägen från Stockholm.

Vi sade, att Gustafsberg tillhör de fabriker, som föra det moderna
svenska porslinets runor. Det är dock ej precis från i går den räknar sin
tillvaro; den har snart sett sitt trefjerdedels sekel, och räknar redan ett halfsekel
i det närmaste af lifskraftig utveckling och arbete i stor skala, hvilket dessa
data ur dess historia bäst torde utvisa.

Fabriken anlades 1827 af Grosshandlaren J. H. Öhman och
Kommerserådet Wennberg, hvilka dock snart öfverläto den åt ett bolag. Sedan den
år 1838 inköpts af ett annat bolag, öfvergick den år 1850, med bibehållande
af företrädarnes firma »Gustafsbergs Fabriks Intressenter», till handelshuset
Godenius & C:o i Stockholm, som ombyggde och betydligt utvidgade
densamma. År 1875 sålde Godenius & C:o fabriken till Aktiebolaget Gustafsbergs
Fabriks Intressenter, som äfven inköpte de omkringliggande egendomarne
Farsta, Gustafsberg och Östra Ekedal jemte underlydande hemman, Ösby,
Mölnvik och Tjustvik, tillsammans 5 s/< mantal med en areal af 1,208 hktr.
(2.447 tnld) och ett taxeringsvärde af 200,000 kronor. År 1880 inköptes
äfven egendomen Vestra Ekedal, 2/< mantal, utgörande 197 hktr. (400 tnld),
för ett pris af 30,000 kronor.

Ända till år 1855 tillverkades vid fabriken endast »ordinärt porslin»
(fajans), men från och med nämnda år infördes tillverkning af »stengods»
(Ironstone China). År 1885 började finare servisgods tillverkas af en särskild
slags massa s. k. »Opak», hvilken fabrikation sedan utarbetats i stor skala.
År 1862 började tillverkning af »Parian», som vunnit det största erkännande
såsom en förmedling mellan konst och industri. År 1864 började tillverkning
af »äkta porslin» och slutligen 1872 tillverkning af eldfast tegel af alla
brukliga dimensioner. Fabrikens omsättning och personal ha sedan dess
anläggning stigit på följande sätt

1840, Arbetspersonal: 161, Tillverkningsvärde: 255»144 Kronor.
1850, 192, 303.577
1860, 250, 605,911
1870, » 310, 507,176
1880, » 609, 975,910
1890, » 824, ■-293,531
Denna tabell vi; >ar bäst, hur kraftig utvecklingei 1 under de senare år-

tiondena varit, isynnerhet om man tager i betraktande att, till följd af såväl
in- som utländsk konkurrens, det gällande försäljningspriset nu är mycket
läo-re än förr, så att en försäljningssumma af vid pass 1,300,000 kr. nu
betecknar en vida större fabrikation än den skulle ha gjort 1840 med då
gällande priser.

För att drifva denna stora tillverkning finnas för närvarande (1895)
vid fabriken 11 ångmaskiner med tillsammans 200 hkftr, 3 drejmaskiner, 11

svarfmaskiner, 150 formmaskiner, 20 tryckpressar och 29 ugnar samt en
personal äf öfver 800 arbetare. Med den qvantitativa utvecklingen har en
-qvalitativ hållit jemna steg, något som redan torde ha framgått af den ofvan
lemnade redogörelsen för, hur tillverkningen, från att endast omfatta enklare
gods, nu bringats upp till att äfven omfatta de finaste och den längst komna
arbetsskicklighet kräfvande sorter. Också har under de senare årtiondena
det unga Gustafsberg framgångsrikt ställt sig vid sidan af det gamla
Rörstrand och vid alla såväl’ skandinaviska som internationella utställningar, i
hvilka fabriken deltagit, eröfrat utmärkelsetecken.

Det är emellertid ej endast tillverkningens omfattning och godhet,
arbetets resultat beträffande fabriken, som är af intresse vid Gustafsberg. Icke
mindre intressant är det att der studera arbetets resultat för arbetarne, Hvad
som med driftens stigande utveckling gjorts för deras bästa. Detta, en vigtig
faktor för en industri, som vill utveckla sig i lugn och frihet från de stormar,
som missnöje bland arbetarskarorna skapar, helst om det fins något skäl för
missnöjet, har i vida kretsar fäst uppmärksamhet vid Gustafsberg. Ja till och med
från industrilandet England ha för arbetarefrågan intresserade personer,
parlamentsledamöter och andra, kommit dit för att studera det.

Vi meddela här några uppgifter som visa fabrikens framstående plats
äfven från den sidan sedt.

Fabrikens och godsets folkmängd utgjorde vid 1894 års utgång 1,865
personer. Dessa bodde i cirka 70, till större delen under de tio senaste
åren uppförda hus med tillsammans inemot 500 lägenheter. För de mera
meriterade arbetarne äro uppbyggda 24 boningshus, hvartdera innehållande
tvenne lägenheter med 2 rum och kök samt trädgård och planteringsland
till hvarje lägenhet; flere af dessa formliga små cottager äro af den mest
mönstergilla beskaffenhet och ha derjemte ett idylliskt vackert läge.

För öfrigt är i fråga om hvad som gjorts för arbetarnes bästa
följande att märka:

Sedan 1891 har hvarje år till arbetarne utdelats 5,000 kronor såsom
en andel af vinsten, fördelad efter hvar och ens arbetsförtjenst för året. Vid
fabriken finnes särskild läkare och apotek, kyrka med söndaglig gudstjenst,
postanstalt, gästgifvare, folkskola, 3 småskolor samt rit- och slöjdskola. I
ändamål att förskaffa fabrikspersonalen lifsförnödenheter till billigare pris
stiftades år 1866 en komsumtionsförening, som allt sedan med framgång
fortgått.

Hvarje vid fabriken mantalsskrifven arbetare, som uppnått 15 års
ålder, är skyldig att låta inskrifva sig i den s. k. sjuk- och
begrafnings-lådan, som är bildad genom månadtliga afgifter af arbetarne i proportion af
hvars och ens arbetsförtjenst och för närvarande eger ett kapital af
ungefär 11,500 kronor, samt utdelar sjukhjelp från 1,80 kronor till 45 öre pr dag.
Sparbank för fabrikspersonalen finnes sedan flera år tillbaka, och utgjorde vid
1894 års bokslut de i densamma insatta medlen 121,012: 65 kronor på 214
delegare. Äfven för arbetarnes förströelser är sörjdt. De hafva en stor och
prydlig klubb- och församlingssal åt sig upplåten, och bland de olika
föreningar, som äro bildade bland dem, fins icke mindre än tre musikkårer.

Slutligen torde böra nämnas, hvad som gjorts för
kommunikationsväsendet såväl inom godset som för dess förbindelse med Stockholm. Bolagets
egna ångare, fyra till antalet, upprätthålla trafiken med Stockholm ända till
9 gånger dagligen i hvardera rigtningen. Poststation och gästgifveri finnes
vid fabriken. Men derjemte har fabriken också eget telefonnät med 10
samtals-stationer och vexelstation, genom hvilken nätet står i förbindelse med både
rikstelefon och Stockholms allmänna telefon

De män, hvilka förtjensten i främsta rummet tillkommer att ha gjort
Gustafsberg till hvad det nu är, äro det nuvarande bolagets stiftare
grosshandlaren S. Godenius samt hans måg fabrikens nuvarande chef löjtnant
O. W. Odelberg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0063.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free