- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
97

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Aktiebolaget Separator

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Aktiebolaget SeparatorBland de svenska uppfinningar, öfver hvilka vår tid med skäl kan
vara stolt, torde få, om ens någon ha vunnit ett så odeladt
erkännande och en så universel spridning, som Gustaf de Lavals
mångomtalade skumningsmaskin separator. Tack vare denna
snillrika apparat har mejeriindustrien tagit jettesteg framåt och arbetet med
mjölkens skumning ej blott blifvit snabbare och lättare utan derigenom äfven
i både hygeniskt och ekonomiskt afseende stäldt på en helt annan basis än förr.

Centrifugalkraften hade visserligen kommit- till användning i och för
gräddans ajskiljande från mjölken innan de Laval konstruerade sin separator,
men det var han som hade den ovanskliga äran af att först framställa en
maskin som skummade kontinuerligt och dermed gjorde idéns tillämpning
fruktbärande i praktiken. Genom sin stora enkelhet och deraf beroende lätthet
att sköta vann de Lavals separator ganska hastig afsättning och genom att
bolaget ständigt ej blott följt med utan vetat att gå i spetsen för nyheter
och förbättringar på detta område har det lyckats bolaget att så bibehålla
sina maskiners anseende att de nu använda Alfa-Laval separatorerna äro
allmänt erkända såsom de bästa ej blott i Sverige utan äfven i utlandet.

Den firar, kan man säga, i år sitt myndighetsår. 1875, då de Laval,
efter slutade teoretiska studier vid teknologiska institutet och Upsala
universitet samt med sina första läroår som praktisk ingeniör bakom sig, antog
plats vid Klosters jernverk, var det nämligen han började egna sina tankar
åt den verksamhet, som sedan under så många år skulle fängsla hans intresse
och bli af så ingripande betydelse: uppfinningarne på mejeriindustriens
område. Dock var det först två år senare eller 1877 han mera uteslutande
började att egna sina krafter åt detta område, lemnade sin plats och begaf
sig till Stockholm för att der söka ekonomiskt stöd för att kunna realisera
sina snillrika idéer.

Han insåg väl nämligen sjelf till fullo den oerhörda betydelsen för
landtbruket af en uppfinning sådan han tänkt sig, men icke så de personer
vid Klosterverken, till hvilka han först vände sig. Dess bättre hade han
lyckan att här i Stockholm finna personer som bättre uppskattade dess värde
och tack vare detta samt sin energi och tro på sin idé lyckades han
öfver-vinna svårigheterna och fullkomna sin Separator.

De män, som först bisprungo honom voro ingeniören Oscar Lamm och
dennes fader direktören Ludvig Lamm. Redan 1878 bildades ett bolag för
uppfinningens exploiterande, till en början i liten skala, de första åren inbetalades
efter hand, allt efter som de behöfdes, cirka 10,000 kronor. Men affären växte
allt som uppfinningen utvecklades, och efter endast 5 års tillvaro ombildades
1883 bolaget till ett aktiebolag med ett kapital af 400,000 kr. fördelade
i aktier på 400 kr. stycket, och hvars första styrelse utgjordes af Gustaf de
Laval, Oscar Lamm och Ludvig Lamm.

Är 1887 bestämdes att styrelsen skulle utgöras af 5 i stället för 3
personer.

Från denna tid tog affären ett oerhördt uppsving, uppfinningen
utvecklades allt mer och fullkomnades på flera sätt, i det att bolaget förde i
marknaden allt flere separatorer af ny och alltjemt förbättrad konstruktion.

Efter elfva års tillvaro hade bolaget tillvuxit så, att det 1894 befanns
nödvändigt att öka dess aktiekapital till minst 2,000,000, högst 5,000,000
kronor fördelade på aktier å 1,000 kronor stycket. Men så var äfven det
uppsving affären tagit, som sagdt, oerhördt. Derom kunna bl. a. följande
siffror bära vittne. Första året af bolagets tillvaro tillverkades 49
separatorer, i fjol tillverkades cirka 16,000. Under den tid bolaget hittills existerat
har det tillverkat tillsammans 88,000 stycken. Tillverkningsvärdet utgjorde
1895 3,461,500 kr. och det vid bolagets verkstäder anstälda arbetareantalet
435 man.

Men ej blott i storlek äfven i omfattning har bolagets verksamhet
ökats. Till en början tillverkade det uteslutande separatorer. Nu omfattar
dess tillverkning äfven andra mejeriapparater af skilda slag såsom, utom
separatorer, emulsorer, kylare, upphettningsapparater,
fettbestämningsappa-rater, pumpar samt ångturbiner för separatorer och kernor.

För denna omfattande fabriksrörelse har bolaget nu också
synnerligen stora och på allt sätt väl inredda verkstadslokaler. De äro
belägna i n.r 14 Flemminggatan, vid en af de gamla tomterna der, närmast
Karlbergsviken, der förr i verlden det nöjeslystna Stockholm samlades till en af
de många dans- och förlustelselokaler som kort före eller samtidigt med Tivoli
på Djurgården uppstodo efter mönstret af Köpenhams Tivoli, men som nu

med undantag af Djurgårdsetablissementet alla försvunnit för att lemna plats
för andra behof. Öfver det gamla Kungsholmstivolis forna tomt lyser, som
sagdt, nu separatorsverkstädernas flammande gasskylt, vittnande för åskådare
i när och fjärran om det idoga arbetslif som nu råder på en af nöjets forna
tummelplatser.

Tomten är för det nya ändamålet förträfflig och lemnar på en yta af
11,055 qvardratmeters utrymme plats åt verkstäder af det mest skilda slag.
Så finnes der, utom verkstäder för vanligt maskinarbete, metallgjuteri, smideri,
förtennings- och snickareverkstad, laboratorium, mejeri samt lager-,
förråds-och packrum. Golfytan i samtliga verkstäder är 9,254 qvadratmeter. I
mejeriet är den 200 qvadratmeter.

Som exempel på den noggrannhet, som vid verkstaden iakttages, kan
nämnas, att alla separatorer profvas med mjölk innan de lemna densamma.

lieträffande organisationen af sjelfva arbetet är att märka, att den
största delen deraf är ackordsarbete samt att arbetstiden i allmänhet är 8
timmar. Också är förhållandet emellan arbetare och arbetsgifvare det allra
bästa, något som i regeln är fallet vid de industriella etablissement, vid
hvilka Gustaf de Lavals namn är fäst.

Vi ha redan med några siffror visat hvilken omfattning bolagets
verksamhet för närvarande har. Dess kundkrets sträcker sig också vida utom
vårt lands gränser. Ej blott i de flesta af Europas jordbrukande land äro
de Lavals separatorer patenterade och finna en alltjämt ökad afsättning.
Äfven till den nya verlden ha de trängt och ha der stor marknad. Ett
yttre erkännande af separatorns utmärkta egenskaper ligger derjemte i den
ofantliga massa pris och hedersdiplom den vunnit på alla de mångtaliga
utställningar, i hvilka den deltagit, under de senare åren i regeln uteslutande
guldmedaljer och första pris.

De män, som för närvarande utgöra bolagets styrelse och leda det
stora företaget till fortsatt utveckling till fördel för dess delegare och heder
för vårt land och dess anseende på det industriela området äro Gustaf de
Laval ordförande, John Bernström verkställande direktör, bankokommissarien
Adolf Bagge, kassakontrollant, grosshandlaren B. A. Danelius, samt
generaldirektören H Martin.

Äran af den lysande framgången tillkommer naturligtvis i främsta
rummet separatorns snillrike skapare de Laval, ty han är ju den, på hvars
verk det hela är bygdt. Men intet arbete hur utmärkt det i sig sjelft
må vara, skaffar sig marknad uteslutande genom egna förtjenster. För att
exploitera en uppfinning i stort kräfves ock att den affärsmässigt skall i
marknaden göras känd af en man med begåfning, kraft och energi att sköta
denna gren af affären Den mannen har Separator egt i John Bernström,
som sedan han 1887, i sin mannaålders fulla kraft — blott 39 år gammal —
kallades att bekläda posten som bolagets verkställande direktör, skött denna
befattning så, att Separators framgång som affär ej kan jemföras med något
annat än dess värde som uppfinning.

Hur högt de båda, de Laval och Bernström, skattat hvarandras
förtjenster märkes ock bäst på de ord såväl den ene som den andre fällde
vid den hyllning ej blott Separatorsbolaget och de öfriga industriella
etablise-ment han satt i gång utan hela vårt folk bragte de Laval på hans femtioårsdag.

»Det finnes ingen bland oss -, yttrade direktör Bernström i sitt tal vid
den middag bolaget gaf för de Laval», och få om ens någon i vårt land som
på sådant sätt och i så hög grad som Gustaf de Laval främjat och arbetat
för Sverges industri. De tusende hem, i hvilka hans snille och rastlösa sträfvan
lagdt grunden till lycka och trefnad skola med glädje instämma med oss, då
vi nu uttala ett hjertligt tack för allt hvad Gustaf de Laval under de gångna
åren uträttat.»

Och i det tal de Laval rigtade till de representanter för arbetarne
som på morgonen samma dag uppvaktade honom sade han bl. a. följande
ord som bäst visa hans uppfattning af den stora betydelse han tillskrifver
samarbetet mellan honom och, hvarje i bolagets tjenst anstäld arbetares väl
också, men främst dess ledande och styrande män:

»Till sist», sade han, »min varma tacksamhet för den goda anda, det
goda samförstånd, den sanning och redbarhet i arbetet, som jag haft glädjen
städse finna hos eder, mina medarbetare vid mina företag.

’Generalen ensam vinner ej segern, de djupa lederna vinna den åt
honom’, heter det sant, men ej dock hela sanningen: organisationen, det
ordnande och ordnade samarbetet är det, som är ett vilkor för framgången.»

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0097.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free