- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
175

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tändsticksfabriksaktiebolaget Vulcan

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Tändsticksfabriksaktiebolaget Vulcan.Den plats, tändstickstillverkningen intager inom vårt land, är allmänt
bekant. Få artiklar äro på verldsmarknaden så kända som de svenska
tändstickorna.

Bland de etablissement, som mest framgångsrikt bidragit härtill, intager
Tändsticksfabriksaktiebolaget Vulcans fabrik vid Tidaholm ett framstående rum.

Bolaget fyller snart sina 30 år. Det grundlädes 1868, hvilket år dess
första bolagsordning är gillad och stadfäst den 4 juli. Samma år började
byggandet af dess första fabrik.

Affären egdes allt från början af ett aktiebolag. Dess första kapital
var emellertid ej stort, endast 45,000 kr. Utvecklingen lät dock ej länge
vänta på sig. Bolagsordningen undergick lörst 1870 och sedan 1888
förändringar, som bland annat medförde en ökning af aktiekapitalet till minst 180,000
kr., högst 500,000 kr. och för närvarande utgör det 426,000 kr., fördelade i
aktier å 500 kr. stycket. Fabrikens första grundläggare voro: friherre Hans
Henric von Essen på Tidaholm och herr Charles E. Bratt. Bolagets första
styrelse utgjordes af grosshandlaren Carl O. Kjellberg, friherre H. H. von
Essen och herr G. H. Kylberg.

Den utveckling af aflaren, hvarom ökningen af aktiekapitalet talar,
vittnar redan den om, hur kraftigt den gått framåt. Än bestämdare talar dock
det sätt, hvarpå tillverkning och omsättning stigit. Derom ge följande siffror
en föreställning. Den egentliga tändstickstillverkningen kom i gång i början
af februari månad 1870. Under detta år tillverkades i medeltal endast 15,000
askar pr dag. 1878 hade tillverkningen stigit till 110,000 askar pr dag, 1888
till 415,000 askar. För närvarande är tillverkningen högst 1,350,000 askar pr
dag. Medeltalet för 1896 var 1,110,000 askar, vanligt format, räknadt pr dag.

Vid fabrikerna tillverkas fortfarande endast tändstickor, men fabrikationen
har, ifrån att emfatta endast vanliga säkerhetständstickor, utvidgats derhän, att
numera tillverkas alla slag af i marknaden i stort utbjudna elddon med
undantag af s. k. vaxtändstickor, mot hvilkas tillverkning existerande importtullar
lägga bestämdt hinder i vägen. Fabrikerna, som nybyggts under loppet af de
senaste 21 åren, hafva nu en tillverkningskapacitet af ej mindre än 1,500,000
askar, vanligt format, pr dag.

Om samma framåtgående talar äfven arbetarpersonalens snabba och
starka tillväxt.

Fabriken började med ungefärligen 100 arbetare. 1878 funnos 175
arbetare, 1888 586 och lör närvarande är antalet arbetare 1,310. Vid
jem-förelse mellan tillverkningskvantitet och arbetareantal bör emellertid observeras,
att ända till 1878 aHa tomaskar klistrades i kringliggande orter och att så
delvis var förhållandet ännu 1888. För närvarande klistras alla askar inom
fabrikerna. Personalen härför är sålunda nu inbegripen i de 1,310.

Beträffande etablissementets läge samt fabrikernas värde, storlek och
inredning är följande att observera.

Fabrikerna ligga inom köpingen Tidaholm med jernvägsstationen af
samma namn. Fabriken drifves dels från fall i ån Tidan, dels med ånga.

Bolagets hela område omfattar nära 22 hektarer. Fyra, hvar för sig
sjelfständiga tändsticksfabriker finnas, samt en särskild fabrik för tillverkning
af tomaskar. Dessutom har bolaget egen maskinverkstad, snickerifabrik,
samt sågverk.

Bolagets fabriker, verkstäder och lagerlokaler hafva sammanlagt en
golfyta af 12,250 kv.-meter. Inom fabrikerna finnas 530 stycken gående
maskiner för olika ändamål. Maskinerna för asktillverkningen äro sinnrika och alla
af inhemsk uppfinning.

Vid fabrikerna användas årligen 350,000 kg. papper till askar och
paketer, 1,400 säckar rågmjöl åtgå till klister. För tändsatsema förbrukas
dagligen 500 kg. klorsyradt kali, 200 kg. lim, 50 kg. fosfor etc.

I fråga om åtgång af materialier kan ock nämnas, att fabrikerna
årligen använda 11,000 kubikmeter aspvirke, hvaraf mer än hälften importeras
från Ryssland. Dessutom åtgår för askar 5,000 kubikmeter furuvirke samt för
bräder m. m. 6,000 kubikmeter barrvirke. Sammanlagdt konsumeras sålunda
cirka 22,000 kubikmeter virke pr år. Af det sågade virket åtgår 28,000
tolfter bräder pr år till packlådor.

Bolagets samtliga byggnader med inventarier och maskiner — lager af
materialier och fabrikat häri ej inbegripna — äro brandförsäkrade för
sammanlagdt 993,000 kronor. Värdet af tomter och vattenfall med dambyggnader,
jernvägar etc. kommer härtill.

I fråga om det sätt, hvarpå bolaget sörjer för sin stora arbetarpersonal,
är följande värdt att särskildt ihågkommas.

Bolaget har 6 större och 2 mindre arbetarebostäder, rymmande
tillsammans ett sextiotal familjer. En stor del af dess äldre arbetare, ha dock
byggt sina egna hus. Ett större hus, afsedt för arbetame, är under
uppförande och redanj under tak. Utom en stor samlingssal med sittplatser för
950 personer, innehåller byggnaden läse- och bibliotekssalar, äfven afsedda för
aftonskolor. I källarvåningen bli lokaler för hushållsskola med en större
matsal, handelsbod etc.

För arbetarpersonalen finnes bildad en sjuk- och begrafningskassa.
Angående dennas ställning under innevarande årtionde ge följande tabeller

upplysning.
Inkomster
1891 Januari 2: Behållning i kassan 10,182: -
* Dec. 31 Insättningar, räntor, m. m. .. .. 1,066 st. 4,607: 67
1892 , > .. 1,161 > 5,078: 33
1893 . .. 1,142 » 5,794: 09
1894 • .. 1,084 » 5,693: 95
1895 • 1,256 . 5,889: 12 27,063: 16
37,245: 16
Utgifter.
Sjukhjelp. Bcerafn.hicli». Summa
1891 Dec. 31 Utbetalt Kr. 3,769: 53 135 3,904: 53
1892 » » ” 4,586: 15 385 4>97 1: 15
1893 8 » * 4,996:42 IOO 5,096: 42
1894 » » » 3,498:05 210 3,708: 05
1895 » » » 3,83^ 90 2 IO 4,041: 90 2 1,722: 05
20,682: 05 1,040
Utgående behållning 15,523:05
Kronor 37,245: ’6

Sedan något mer än 10 år tillbaka har bolaget dessutom för arbetare en
blandad kapital- och lifförsäkring för hvilken premierna uteslutande bestrides
af bolaget eller nedannämnde försäkringsfond. Bolaget inrättade vidare för ett
antal år sedan en handelsbod och senare ett slagteri med kötthandel och korfaffar.
Här kunna arbetame, cm de så önska, köpa goda och kontrollerade
lifsfömö-denheter m. m. Boden administreras genom fabrikskontoret, och den uppstående
vinsten skall oafkortad tillfalla försäkringsfonderna och användas derför eller
för andra till arbetarnes nytta ledande ändamål, dock på sätt som af
bolagsstyrelsen bestämmes. 1895 omsattes i handelsboden för 120,000 och i
slagteri-affären för 43,000 kr. Bolaget har slutligen inköpt instrumenter och aflönar
särskild instmktör för en musikkår bland arbetame.

Beträffande fabrikerna, så är mycket väl sörjdt för ventilation, etc. till
förekommande af fosforsjukdomar m. m. Också är helsotillståndet bland
arbe-tarne det bästa. På senare tid har fosforsjukdom blifvit allt sällsyntare och
på mer än ett år har intet fall yppats, trots att mer än hälften af arbetame
syssla med fosfortändstickstillverkningen.

Bolagets styrelse utgöres för närvarande af grosshandlaren m. m. Henning
Frisell, kommendörkaptenen m. m. Emil Ekman, öfverstelöjtnanten m. m. A.
L. Reuterskiöld och grosshandlaren m. m. George Murray.

Bolagets chef och verkställande direktör är herr George Murray, som
irån bolagets hufvudkontor i Göteborg handlägger dess angelägenheter. Han
är född i Göteborg den 23 april 1844, blef i november 1872 bolagets
kontorschef samt verkställande direktör den 29 april 1875.

Teknisk ledare och fabriksdisponent är ingeniör Hans Gustafsson. Han
anställdes som ingeniör i januari 1872 och är fabriksdisponent sedan 1874.
Han föddes den 27 mars 1847.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0175.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free