- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
213

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Lars Montén

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Lars Montén.Den affär, som under nämnda firma alltjemt existerar i Stockholm, ehuru
nu under ledning af andra män är af gammalt datum. År 1823
3 erhöll Lars Montén burskap som grosshandlare här, och redan 1817
hade han börjat drifva affärer. Dessa omfattade till en början endast
tillverkning och försäljning af såpa, 1843 tillkom tillverkning af stearinljus samt under
de nuvarande chefernas tid äfven tillverkning af tvål och på den allra senaste
tiden äfven af mjölksyra samt af farmaceutiska preparat. Dessutom är med
fabriken förenad en betydande tunnbindareverkstad, som ej blott levererar
tomkärl för affärens eget behof, utan äfven snusfjerdingar och smördrittlar till
försäljning.

Fabrikens lokaler voro till en början belägna, stearinljusfabriken på den
plats, der centralstationen nu ligger, hvaraf den erhöll namnet Clara
stearinljusfabrik, samt fabriken för öfriga tillverkningar vid Badstugatan å Söder.

Såpfabriken är nu belägen vid St. Paulsgatan, ljusfabriken flyttades
1864 till Alvik i Bromma socken, der den än är belägen."^Vid denna affärens
hufvudfabrik sker nu äfven tillverkningen af stearinets biprodukter olein och
glycerin m. m. samt af mjölksyran och de farmaceutiska preparaten,’hvarjemte
också tunnbinderiverkstaden är belägen derute.

Tillverkningen af såpa började, som nämndt är, förut. Det var redan
1823 Lars Montén anlade den första fabriken i Sverige derför. Förenad med
tvålfabrikationen har nu denna gren af affären mer än fördubblats efter
Mon-téns bortgång och behöfver för drift af arbetsmaskiner och elevatorer m. m.
maskiner på 12 hästkrafter. Dessutom finnes för den elektriska belysningens
drifvandc en äldre maskin på 8 hästkrafter.

Beträffande firmans icke mindre betydande tillverkning af
stearinljus, må anföras, att Clara stearinljusfabrik 1842 anlades under ledning af J.
Johansson. Lars Montén blef kort derefter störste delegaren och efter J.
Johanssons död 1859 ensam innehafvare af densamma. Fabriken drifves af
maskin jemte 3 motorer för ånga om tillsammans cirka 12 hästkrafter, genererade
ur 3 ångpannor om 75 hästkrafter.

Förbindelsen mellan Alvik och Stockholm underhålles med egen ångbåt,
i hvilken är applicerad ångspruta, afsedd att i händelse af behof användas inom
firmans vid strandområdet befintliga fabriker och lager.

Tillverkningen sker numera efter det s. k. Mixed system.

Hvad angår de nya brancherna af affärens verksamhet, så är
tillverkningen af mjölksyra en specialitet, hvarom firman är ensam i hela Europa.
Till och med i Amerika finnes endast en dylik fabrik. Fabrikatet, som ännu
är föga kändt här hemma, har emellertid i Australien redan vunnit god
marknad och kommer säkerligen att bli af stor betydelse for färgeriindustrien, der
det framgångsrikt måste komma atttäfla med preparat af citron-, ättik- och
vinsyra. Äfven på det elektrolytiska området har mjölksyran stor
användning vid galvanoplastiska bad o. d. De farmaceutiska preparat firman
äfven på senare tid börjat tillverka utgöra desslikes en specialitet, der
den står i främsta ledet bland banbrytarne. Preparaten utgöras hufvudsakligen
af för kosmetiskt bruk afsedda produkter af renadt ullfett cholein. Fabriker
för tillverkning af dessa artiklar finnas utom den vid Alvik endast i Berlin och
Bremen, men tillverkningsmetoderna der äro andra och ej af så nytt datum
som vid den svenska fabriken.

Också ha firmans tillverkningar på skilda områden på alla utställningar,
der hon deltagit, vunnit det största erkännande och belönats med höga pris.

Firmans grundläggare var, som sagdt, Lars Montén.

Han föddes den 3 januari 1785 i Axbergs socken, der hans fader var
jordbrukare. Hunnen till skolåldern, tillbragte han någon tid i Örebro
trivialskola för att der hufvudsakligen lära sig räkna och skrifva, men förhållandena
i hemmet gjorde, att hans skolgång snart måste albrytas. Likväl fortfor hos
gossen det brinnande begäret att lära, och då föga utsigt fanns att mer än
nödtorftligen egna sig åt bokliga studier, använde han sina från
jordbruksarbeten lediga stunder till sysslande med åtskilliga praktiska yrken, såsom
snickeri, smideri och urmakeri. Anländ till Stockholm, lyckades han erhålla en
bokhållareplats hos bryggaren Frisk och kom några år derefter på
grosshandlaren Ekermans kontor, hvilken plats han innehade i 12 år. Efter denna tid
blef han egen handlande *>ch började tillika år 1823 till verknng af såpa, ehuru
då naturligtvis i liten skala. Fabrikatet vann emellertid förtroende, och
fabriken utvidgades år efter år.

Efter sin ankomst till Stockholm hade Montén ock till en början under
lediga stunder helt och hållet på egen hand med förkärlek studerat kemi.
Till stor lycka för den vetgirige mannen, som utan ringaste förstudier med
ifver egnade sig åt denna vetenskap, räckte honom vår store Berzelius en
hjelpsam hand, och då denne närmare lärde känna sin lärjunges begåfning,
ihärdighet och redbara karaktär, blef han icke blott Monténs nitiske lärare,
utan äfven hans förtrogne vän.

På detta sätt lades gmnden till Lars Monténs nya lefnadsbana såsom
en framstående och framgångsrik fabriksidkare, och han föranläts deraf att
egna sin uppmärksamhet åt en alldeles ny fabriksgren, som då var under
införande i Sverige: stearinljustillverkningen. Han blef nämligen år 1843 bekant
med en sjelfstuderande, praktisk och framåtsträfvande man, J. Johansson, som
förut sysselsatt sig med tillverkning af vaxljus, men nu egnade sig åt
fabrikation af stearinljus, och med denne man associerade sig Montén.

Johansson hade vid den tiden sin verksamhet i den s. k. Kirsteinska
trädgården i Klara församling, hvarför den nya stearinljusfabriken kallades
Klara tekniska fabrik, hvilket namn ännu i dag bibehålies, ehuru fabriken
sedermera flyttades derifrån. I början af 1850-talet anlade tillika Montén för
egen räkning, under ledning af en slägting, C. A. Montén, i Maria församling å
Södermalm en underafdelning af stearinljustillverkningen for fabrikation af palmitinljus

Efter fabrikören J. Johansons död år 1859 blef Montén ensam egare
af Clara stearinljusfabrik jemte den förut omnämnda såpfabriken, hvarmed
tillika nu förenades tillverkning af tvål.

Den 8 april 1872, således vid en ålder af öfver 87 år, slutade Lars
Montén sin långa, sträfsamma och hedrande lefnadsbana.

Carl August Montén, hvilken varit den egentligt tekniskt bildade
fackmannen i affären, afied redan två år före brodern, och som denne dog ogift
öfvergick affären vid hans frånfälle 1872 till deras närmaste slägtingar. Desse,
hrr Carl Rosengren och Carl och Erik Bergstedt innehafva nu affären. Uuder
deras ledning går den alltjemt framåt i utveckling och omfattning allt under
det att de gamla goda traditioner af ordning, redbarhet och samvetsgrannhet,
som skapat dess rykte, oförändradt qvarlefva.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0213.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free