- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
217

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.


Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik.Som bekant har jernet den egenskapen att det i beröring med den
yttre luften, med fuktighet o. d. snart nog angripes af rost ocli
förtäres. Detta gör, att man med olika metoder söker skydda dess
yta. En af dessa är den att öfverdraga ytan med ett tunnt lager
af någon annan metall, som syrsättes långsammare, såsom zink eller tenn.

Tillverkning al dylikt förzinkadt eller galvaniseradt jern är i vår tid
tid en vigtig och omfattande industrigren tack vare den mångfald af ändamål
såväl inom som utom hus, hvarvid galvaniseradt jern kommer till användning.

Förzinkningen af jernplåt har derför i utlandet antagit storartade
proportioner och utvecklas årligen. Samtliga metoder, som der användas, hafva
emellertid den olägenheten, att jernet efter förzinkningen blifver sprödare än
före densamma. Att erhålla en galvaniseringsmetod som skyddade jernet utan
att göra det sprödare var derför ett vigtigt problem att lösa.

Många voro de som försökte sig härpå, men resultaten blefvo icke
tillfredsställande. 1 slutet af 1860-talet lyckades det emellertid fabrikör Gustaf
Andersson i Karlskrona att finna en galvaniseringsmetod, hvilken såväl skyddade
jernet mot förrostning som ock bibehöll det svenska jemets goda egenskaper.
Härigenom är hr Andersson att betrakta som uppfinnaren af den svenska
gal-vaniseringsmetoden.

För tillgodogörandet af hr Anderssons uppfinning bildades 1873 ett
aktiebolag under benämning Galvaniserings-Aktiebolaget i Karlskrona med
uppfinnaren som arbetschef. Till följd af åtskilliga omständigheter utträdde emellertid
hr A. 1883 ur detta bolag och anlade samma år en egen fabrik under namn
af Karlskrona Nya Galvaniseringsfalrik

Denna anläggning påbörjades i en mycken anspråkslös skala, men
tillvann sig år efter år en allt större marknad. Nu har den utvecklats till det
storartade etablissement, livaraf vi här lemna en skildring.

Fabrikens förnämsta tillverkningar inom galvaniserlngområdet utgöras af
galvaniserad slät och korrugerad jernplåt, galvaniseradt bandjern, galvaniserade
hinkar och baljor tillika med galvanisering af spik, smide samt andra jern- och
plåteffekter.

En annan ganska vigtig industrigren, som utöfvas af fabriken, är
dess tillverkning af mejerikärl, såsom transportflaskor, runda och ovala såar,
mjölkämbar, mjölkmätare samt öfriga för mejerihandteringcn behöfliga utensilier.
Vid utställningen i Köpenhamn 1888 erhöll fabriken den enda medalj som
beviljades för transportflaskor, af hvilket torde framgå, att etablissementet äfven
inom detta område intager en framstående plats.

År 1890 anlades ett tidsenligt större press- och stansverk med härför
erforderliga maskiner. Dessa äro af bästa, hittills kända konstruktioner.
Tillverkningen består af helpressade kärl, hvartill uteslutande användas garanteradt
rent tenn, prima svensk stålplåt och koppar. Dessa kärl äro afsedda dels lör
hushållet och dels för armén och flottan. Förutom till de båda sistnämda
har etablissementet af helpressade artiklar verkställt flera större leveranser
såväl inom som utom riket.

Tillverkningen af mejeri- och helpressade kärl försiggår i tvänne stora
afdelningar inom fabriken.

År 1892 tillkom vidare en lackerfabrik för tillverkning af lackerade
brickor, brödkorgar, eldskärmar, kolboxar m. m., hvilka artiklar utmärka sig
för stilfulla mönster och elegant lackering, och under 1895 har fabriken ökat
sin verksamhet med en ny industrigren, nämligen patenterade, sjelfströende
torfmullslock jämte dertill passande klosetter samt öfriga för renhållningen lämpliga
utensilier. Å torfmullslocket, hvars konstruktör är hr G. Andersson, har patent
uttagits i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Slutligen är ytterligare att nämna en ny tillverkningsgren, hvarå fabriken
nedlagt mycket arbete och omtanke. Det är tillverkningen af helpressade
aluminiumkärl. Denna framtidsmetall har här i landet under detta år för första

gången blifvit använd, dels i form af helpressade kokkärl, dels i andra
smakfulla alster såsom bägare, brickor, stekpannor, konservdosor samt tallrikar.

Vi återfinna alltså här omskrifna firma såsom banbrytaren inom en hel
mängd olika tillverkningsgrenar.

För hvar och en, som intresserar sig försvensk industri, är det ju
glädjande att finna, att särskildt nu omskrifna inhemska arbeten i utstyrsel ställa sig
lika smakfullt samt i pris billigare än från utlindska fabrikanter, hvilka under
flera år hafva exporterat alumiuiumartiklar. Aluminiumskokkärlens fördelar
samt företräden äro: att de äro lätta, starka, hållbara, giftfria ock lättkokande.
Ej heller tarfva de såsom de emaljerade och förtenta kärlen något underhåll
I följd af dessa för ett hushållskärl så nödvändiga betingelser ha ock
aluminiumkokkärlen genom s:n öfverlägsenhet öfver hvarje annan metall redan rönt en
storartad efterfrågan, samt blifvit införda uti tyska, belgiska, svenska, danska,
chilienska, holländska samt franska arméerna — ett tillräckligt talande bevis för
deras goda egenskaper. Den förnämsta auktoriteten å detta område — kongl.
preussiska krigsministeriets medicinska afdelning — har i ett särskildt arbete,
utgifvet 1893, yttrat: aluminium är den lämpligaste metallen för kokkärl

samt drickesbägare, emedan vid denna metall bildandet af giftiga kemiska
föreningar äro fullkomligt uteslutna, då deremot vid andra metaller skadliga
föreningar ofta uppstår. Ett annat lika vigtigt samt betydelsefullt inlägg i denna
fråga är hvad franska krigsministern efter en serie af grundliga undersökningar
uttalar som sin åsigt: aluminium är det bästa materialet för arméutensilier

utaf olika slag; förutom att den är mycket lätt, visar den inga tecken
till slitning, och kan med lätthet rengöras •. Dessa uttalanden stödja sig på
erfarenheter under fälttåget på Madagaskar, hvarest aluminiumutrustningen
bestod profvet på ett lysande sätt! Hela den nu förekommande fältutrustningen
i franska hären skall på grund häraf hädanefter ersättas med en, som tillverkas
af aluminium.

Men icke endast detta senaste fabrikat har erhållit ampla loford. Äfven
fabrikens gamla tillverkningar ha rönt ett erkännande som bäst framgår af den
ökade omsättning de år efter år vunnit.

Att etablissementet ej tillhör de mindre, framgår bland annat deraf, att
enligt officiella uppgifter tillverkningsvärdet under de senaste åren uppgått
till öfver 600,000 kr. årligen. Med anledning af det förtroende fabriken
tillvunnit sig och de stadigt ökade beställningarna kommer säkerligen den nämda
summan att inom kort betydligt öfverskridas.

Fabrikens tillverkningar äro hufvudsakligast afsedda för export. Sålunda
gå de flesta artiklarna till Norge, Danmark, Finland och norra delen af
Tyskland, hvarest omsättningen årligen är mycket stor.

Bland Blekinges fabriker intager Karlskrona Nya Galvaniseringsfabrik
en särdeles framstående plats.

Fabriken är belägen vid Bredgatan i Karlskrona och upptager ej mindre
än trenne stora tomter, som sträcka sig från Bredgatan ända ned till hafvet,
invid hvilket äro belägna stora och tidsenliga lastbryggor, der seglare och
ångbåtar bekvämt kunna lasta och lossa. Fabriksområdets sammanlagda areal utgör
11,800 kvadratmeter.

Förutom fabrikshusen finnas en hel del boningshus, som dels äro
uthyrda och dels disponeras af fabrikör Andersson eller af hos honom anställd
personal. Till fabriken höra också flera större och mindre lagerhus.

Fabriken, hvilkens arbetsmaskiner drifvas af en 15 hästars ångmaskin,
sysselsätter för närvarande öfver 100 personer, deribland några få qvinliga
arbetare, hvilka äro anställda vid en särskild afdelning af bricktillverkningen.
Samtliga arbetarna äro af fabrikens egare olycksfallsförsäkrade i Fylgia.
Arbetstiden vid fabrike när cirka 11 timmar, och arbetsförtjensten pr individ varierar
mellan 10 och 30 kronor i veckan.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0217.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free