- Project Runeberg -  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare / Del 1 /
233

(1894-1907) Author: Herman A. Ring
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Stockholms Superfosfat Fabriks-Aktiebolag

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Stockholms Superfosfat
Fabriks-Aktiebolag

Bland representanterna för vårt lands kemiskt tekniska industri intages
WuW ett hedersrum af det stora bolag, hvars namn läses här ofvan
och som drifver sin omfattande affär i ej mindre än 3 olika fabriker,

1 vid Stockholm, en vid Göteborg och en vid Dalelfven. Denna
plats intager bolaget såväl på grund af affärens snabba och kraftiga
utveckling som det sätt hvarpå, tack vare dess ledares, ingeniör Oscar
Carlssons uppfinningar, med användande af vårt lands rika tillgång på vattenkraft
nya och betydelsefulla metoder vid dess tillverkningar kunnat tillämpas.

Gången af affärens uppkomst och utveckling är i korthet denna:

Sedan ingeniör Oscar Carlsson i samråd med herr L. J. Hierta
beslutat anlägga en fabrik för tillverkning af superfosfater och andra artificiella
gödningsämnen och i utlandet skaffat sig närmare insikter i denna fabrikation,
blef Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag våren 1871 bildadt och
byggde bolaget sin första fabrik vid Gäddviken nära Stockholm. Bolaget
hade enligt bolagsordningens första paragraf till uppgift att i Stockholm och
å andra platser inom riket idka tillverkning och försäljning af artificiella
gödningsämnen, andra kemiska produkter samt kraftfoder. Det kunde redan
under hösten 1871 utsända sina första fabrikater i marknaden; den nödiga
svafvelsyran hemtades dock ännu från den vid Tegelviken belägna
svafvel-syrefabriken.

Bolagets första styrelse bestod af herrar Oscar Carlsson, verkställande
direktör, Emil Gullberg och O. T. Wallström, och dess aktiekapital utgjorde
då endast 75,000 kronor. Redan under år 1872 började imellertid
anläggningen af en egen svafvelsyrefabrik och utvidgades i samband dermed
aktiekapitalet till 350,000 kronor, för att sedermera 1874 höjas till 500,000 kr.
Tio år senare höjdes det ytterligare till 1,000,000 kronor, i samband
hvarmed bolaget för en summa af 425,000 kronor inköpte Ceres’ Superfosfat och
Svafvelsyrefabriker invid Göteborg.

År 1873 ingick grosshandlaren Gustaf Fris i bolagets styrelse, hvars
förhandlingar han allt sedan ledt som ordförande.

Under åren 1891 och 1892 anordnades vid Gäddviken en mindre
fabrik för tillverkning af klorsyradt kali på elektrolytisk väg enligt en af
direktören Oscar Carlsson patenterad metod. Sedan man vid denna
försöks-fabrik vunnit tillräcklig erfarenhet om metodens praktiska värde, beslöts på
bolagsstämma i Februari 1893 att anlägga en fabrik-i större skala-för denna
tillverkning och inköptes för detta ändamål egendomen Månsbo med
vattenfall vid Dalelfven, midtemot Avesta.

Vattenbyggnader för tillvaratagande af 4,000 hästkrafter uppfördes
med sådan raskhet att kloratfabriken redan under sommaren 1894 kunde
sättas i gång Vid början af dessa anläggningar höjdes äfven bolagets
aktiekapital till 1,500,000 kronor.

Tvenne gånger hafva bolagets fabriker varit hemsökta af större
eldsolyckor nämligen en gång vid Gäddviken, der 1889 största delen af fabrikerna
nedbrunno, och en vid Månsbo under sommaren 1895, då en mindre del af
kloratfabriken förstördes af det härjande elementet.

Fabrikerna vid Gäddviken voro 6 månader efter branden
återuppbyggda i föryngrad form och kloratfabriken var redan 6 veckor efter olyckan
åter i full gång.

Under tidernas lopp har sålunda bolagets verksamhet och rörelse
blifvit betydligt utvidgad och mera omfattande. Dess fabriker voro vid slutet
af år 1894 bokförda till följande belopp:

Gäddvikens fabriker .............................. till Kr. 3°5>257: —

Ceres’fabriker....... » » 458>527:—

samt Månsbo fabriker och vattenverk » » 1,306,514: —

Samtidigt uppgingo lager af råämnen, fabrikater m. m. till öfver
1,500,000 kronors värde. Omsättningen har också så småningom stegrats;
sålunda försåldes 1872 901,000 kg div. gödningsämnen för Kr. 131,106,

1884 13,954,000 kg div. gödningsämnen för Kr. 1,461,617, och år 1894
utgjorde försäljningen af 45,943,000 kg till ett värde af 3,275,500 kronor.

Vinsten af försäljningen har under de olika åren utfallit olika beroende
på förhållandena på verldsmarknaden. För att så vidt möjligt göra bolaget
oberoende af dessa vexlingar har man bemödat sig att hålla utdelningen nere
vid måttliga belopp och vid goda år afsatt öfverskottet till reservfond,
af-skrifningsfond samt fond att använda för utdelning under sådana år som
tilläfventyrs rörelsen ej kan lemna medel härtill. Sålunda utgöras, sedan
bolagsstämman 1895 ytterligare ökat fonderna, bolagets medel af:
Aktiekapital Kr. 1,500,000

Reservfond .................................. » 210,000

Afskrifningsfond ............................ » 200,000

Reserverade vinstmedel....................... » 95,032

eller tillsammans Kr. 2,005,032

Dessutom har bolaget upptagit tvänne obligationslån å tillsammans 1,400,000
kronor, af hvilka dock redan vid 1894 års slut 133,000 kronor voro
amorterade. Af obligationslånen skall, det första af 1890 vara slutbetaldt år 1905
och det senare af 1894 år 1909.

Allt sedan 1884, då bolaget inköpte Ceres’ fabriker vid Göteborg,
har det äfven ett större försäljningskontor i Malmö, med flere underafdelningar
i Skåne, Halland och Blekinge.

Med anledning af den då gjorda betydliga utvidgningen af
verksamheten, anställde bolaget förutom sin verkställande direktör äfven en
jour-hafvande direktör med tjenstgöring vid hufvudkontoret i Stockholm som
kassadirektör och kontorschef.

Allt sedan bolaget bildades har herr ingeniör Oscar Carlsson varit
dess verkställande direktör och sedan 1886 herr John Öberg dess
jour-hafvande direktör, öfriga ledamöter af styrelsen äro herr Gustaf Fris,
ordförande, herr Friherre F. O. Leuhusen, vice ordförande och herr Emil
Gullberg, alla i Stockholm samt herrar Ernst Bring och P. Sieurin båda i
Göteborg.

Bolagets olika fabriker och kontor förestås af: Disponenten P. Sieurin
för filialen Ceres i Göteborg; Disponenten Alb. Hissing för filialen i Malmö;
Disponenten Emil Ekman för filialen vid Månsbo; samt Ingeniören J. Alb.
Andersson för Gäddvikens fabriker.

Bolaget anlade på sin tid den första fullständiga Superfosfatfabrik
inom Sverige samt har nu sedan förra året i gång den första kemiska fabrik
inom landet, der man i stor skala använder vattenkraften för att med
elektricitetens tillhjelp frambringa den kemiska energi, som erfordras för
produkternas framställning.

Det framstälda fabrikatet, klorsyradt kali, är ett synnerligen viktigt
råämne bland annat för erhållande af tändsats till tändstickor, och hafva de
inhemska tändsticksfabrikerna numera blifvit i stånd att erhålla detta råämne
inom landet, liksom detsamma, oåktadt fabrikationen knappast varit i gång
1 */* år, redan vunnit marknad ej allenast inom de flesta europeiska länder
utan äfven uti Asien, Australien, Afrika och Amerika eller med ett ord
öfver-allt i hela verlden.

Som electro-kemien alltmer tyckes vinna tillämpning uti praktiken, så
bör den billiga naturkraft, vi hafva i våra vattenfall, uti en snar framtid
kunna motse en allt större användning, och torde den tid ej vara aflägsen,
då Sverige med tillhjelp af denna viktiga häfarm för sin industri, skall i många
riktningar med fördel kunna upptaga konkurrensen med andra rikare nationer.

Att ha främst i vårt land inslagit på denna väg är Superfosfatbolagets
stora förtjenst, en sak hvarigenom dess ledande män alltid skola intaga en
plats bland banbrytarne inom vår industri, bland dem som med öppen blick
för värdet af vårt lands stora naturliga tillgångar sträfvat att göra dem
fruktbringande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 16:11:32 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rhasvindus/1/0233.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free