- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
17:1

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Motto: Vi kunna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

I ÅRG.

STOCKHOLM, 1 NOVEMBER 1912.

N:r 17.

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

utkommer den 1 och 15 i var månad

Redaktör : Elisabeth Keey.

Träffas onsdag och lördag kl. Vs^—Va
Redaktion och Expedition ; 6 Lästmakaregatan i
Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel. Norr 600. Allm. tel. Brunkeb. 944.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.
Distribuering i Stockholm:

Rikstel. Norr 585. Allm. tel. 209 68.
9 f. m.—7 e. m.
Prenumeration genom posten

Pris for 1912 75 öre. Lösnummer 5 öre.
» » 4:de kvartalet 25 öre.
För Utlandet 1 krona 75 Öre i postanvisning till
tidningens expedition. 4:de kvartalet 55 Öre.
Annonspris: 20 öre per millimeterhöjd, större
annonser och årsannonser rabatt.
Rikstel. 456. Allm. tel. 604.
9 f. m—7 e. m.

Stadsfullmäktigevalen
i december.

Taktiken»

I december i år skola val förrättas av
halva antalet stadsfullmäktigkårer i
Sveriges städer utom Stockholm.
Röstberättigade till dessa val äro alla
myndiga och välfrejdade svenska
medborgare, män och kvinnor, vilka påförts
allmän bevillning för en inkomst av
minst 500 kr. Gifta män och kvinnor
åtnjuta härvid den lättnad, att ej
var-deras utan endast bådas
sammanräknade inkomst behöver uppgå till minst
500 kr., samt att sålunda en utav dem
eller båda kan erhålla kommunal
rösträtt på en inkomst, som väsentligen
understiger 500 kr., ja, som till och med
kan nedgå så långt som till endast 10
kr. Den inkomst, på vilken kommunal
rösträtt kan vinnas, måste dock alltid
stå under vederbörandes egen
förvaltning; och här inträder den skillnad, att
medan en myndig mans inkomst alltid
utan vidare står under hans egen
förvaltning, så är detta bara
undantagsvis fallet med en gift kvinnas,
nämligen endast då inkomsten utgöres av
antingen hennes personliga
arbetsförtjänst eller av ränta på i hennes namn
insatta sparbanksmedel, eller då den
härflyter av egendom, som på grund av
äktenskapsförord, testamente eller
boskillnad uttryckligen ställts under
hennes egen förvaltning.

Varje kvinna, som erhållit sin egen
debetsedel och som ej häftar för
tidigare utskylder, kan vara säker på att ha
kommunal rösträtt; men var och en
som självdeklarerat i februari, men ej
fått någon kronodebetsedel nu i höst,
eller som eljest ej är säker på sin
rösträtt, gör bäst i att gå upp och se efter
i röstlängden, vilken alltid skall vara

Intet er skönt uden det, som udfolder sig uden
Tvang. Intet er skönt uden det, som er sandt og
retfaerdigt. Det kuede, det forkröblede, det kunstigt
i Vaeksten haemmede er altid uskönt, og lige saa uskönt
er det, som kvaeler, som haemmer och som kuer. Vi
behandler vore Kvinders Aand som Kineserne deres
Kvinders Födder, og som Kineserne udförer vi denne
Operation i Skönhetens og Kvindelighetens Navn.

Georg Brändes.

framlagd till påseende åtminstone 8
dagar före valet.

Alla F. K. P. R. runt om i de svenska
stadssamhällena böra nu under
november månad göra sitt bästa för att få
kvinnorna att så talrikt som möjligt
deltaga i dessa val. Det är så mycket
härvidlag, som är ägnat att göra det
svårt för kvinnorna; antalet
röstberättigade kvinnor är Överallt obetydligt i
jämförelse med antalet män; de ha
även genomgående låga röstetal; ofta
sakna de lämpliga kandidater att samla
sig om, ofta komma de sig icke
för, när det gäller att göra sin
talan hörd inom de parti- eller
yrkeskorporationer, som ex officio ta hand
om valrörelsen, även då de inom dessa
korporationer bli vänligt och hyggligt
bemötta, vilket icke alltid är fallet. Det
är därför alldeles nödvändigt, att varje
valår ånyo driva den mest energiska
propaganda för kvinnornas deltagande
i valen. Varken modlöshet eller
blyg-bet eller dåligt exempel få avhålla
kvinnorna från att härvidlag göra sin
skyldighet; gent emot rösträtten gäller
i särskilt hög grad, att endast medan
vi kämpa för den, är den en rätt, sedan
vi väl fått den, blir dess utövande en
plikt. Så sant vi kvinnor äro
medvetna om att vara i mångt och mycket
olika männen, att vara böjda för att
lägga huvudvikten inom det
kommunala arbetet på andra områden än de
som mest intressera männen, så sant
få vi aldrig försumma att söka göra
dessa våra synpunkter gällande till den
yttersta graden av vår förmåga, även
om vi veta att denna förmåga är
tämligen inskränkt, både i numerisk väg
och med avseende på vana och
insikter. Ja, i detta sista avseende bör
själva vår bristande förmåga vara oss en
ytterligare sporre till energiskt arbete;
ingen vet bättre än vi själva, att när
det gäller direkt medborgerlig
verksamhet, äro vi tillsvidare i stort sett
både oövade och oerfarna, och ju
djupare vi härvidlag känna våra brister,

dess allvarsammare böra vi sträva att
avlägsna dem genom ihärdigt
deltagande i sådan verksamhet överallt där
vi ha möjlighet därtill. Dessutom kan
det icke ofta nog upprepas, att det
kommunala arbetet alltid är en god
förskola för det politiska, och att den som
är trogen i det lilla, därigenom bäst
visar sig värdig att anförtros även det
större.

Slutligen ha vi ett alldeles särskilt
skäl att just detta år uppfordra
kvinnorna att mera än någonsin anstränga
sig för de kommunala valen. Detta
gäller i första hand och huvudsakligen
de städer, som icke deltaga i landsting,
och där stadsfullmäktigevalet därför
jämväl har en direkt politisk betydelse,
men det gäller även, fast i mindre grad,
de övriga. Dessa val erbjuda
nämligen de kvinnor, vilka äro missnöjda
med sitt partis hållning i frågan om
politisk rösträtt för kvinnor, alltså
högerkvinnorna, ett alldeles enastående
tillfälle att demonstrera emot denna
partiets hållning på ett sådant sätt, att
det ej skadar partiet med hänsyn till
dess Övriga programpunkter. Dessa
kvinnor ha nämligen här en möjlighet,
som det vid landstingsvalen, där de
visserligen äro röstberättigade, men
ej valbara, är ytterligt svårt för dem
att begagna sig av, — de kunna
skilja sig från partiet och gå fram
med egen lista, upptagande endast
rösträttsvänliga högerkvinnonamn. Den
andra utvägen att inför sitt parti
demonstrera sin rösträttsvänlighet,
som ju alltid står högerkvinnorna
till buds, att helt och hållet nedlägga
sina röster, har dels det emot sig, att
den drabbar partiet hårdare än de
flesta önska och därigenom indirekt
gynnar de andra partierna, dels även det
att den är svår att exakt beräkna till
sina verkningar. Genom att
kvinnorna gå fram med egen lista, bör däremot
partiets samlade röstetal i
stadsfullmäktige icke lida någon minskning,
och å andra sidan vinnes även en mä-

tare på, hur pass stark den kvinnliga
fraktionen inom partiet i verkligheten
är, vilket i framtiden kan vara mycket
nyttigt att veta.

I de stora städer, vars
stadsfullmäktige själva välja sina
Första-kammar-ledamöter, har det uttryckliga invalet
av dessa rösträttsvänliga högerkvinnor
en direkt och handgriplig verkan, i det
de vid ett stundande Första-kammarval
äro i tillfälle att öva ganska stark
press på sitt parti genom att helt
enkelt nedlägga sina röster, ifall partiet
icke vill ändra sin ställning till
rösträttsfrågan. Men även i de mindre
städerna kan denna demonstration vara
ganska nyttig. Samtidigt som den icke
ändrar partiställningen inom
stadsfullmäktige, ger den dock en liten
fingervisning om vad som kan hända, ifall
rösträttsfrågan också 1J914 skulle falla på
högerns motstånd, då högerkvinnorna
tilläventyrs kunde bli böjda för att
tillgripa det starkare medlet,
nedläggandet av sina röster vid
landstingsvalen.

Skall denna demonstration
emellertid ha den rätta verkningen, måste den
tillgripas under öppet och klart
uttalande av att motivet är att söka i
högerpartiets hållning till den kvinnliga
rösträttsfrågan. Även i de städer, där
alla kvinnor gå fram med en
gemensam kvinnolista, blandad eller utan
starkare partifärg, kunna
högerkvinnorna uttryckligen säga ifrån, att för
dem samma motiv åtminstone är en
medverkande orsak till beslutet om en
särskild kvinnolista.

Förslaget om att demonstrera på
detta på en gång moderata och
hovsamina men dock tydliga sätt,
framkastades på Skånemötet den 17 juni i år och
vann då mycket bifall. Med stöd
härav uppmana vi därför högerkvinnorna,
först och främst i de städer, vilka icke
deltaga i landsting, att där de icke
redan nu vilja tillgripa
röstnedläggandets ännu skarpare vapen, gå fram med
egen lista under tydligt uttalande av
att detta sker på grund av
högerpartiets motstånd mot politisk rösträtt för
kvinnor.

Men även liberala och
socialdemokratiska kvinnor uppmanas att såväl
genom energiskt valarbete som genom
talrikt deltagande i valen ådagalägga
både sin erkänsla gent emot sina egna
partier och sitt intresse för
medborgerliga värv ävensom sin strävan att efter
hand söka vinna den övning och
erfarenhet, vilka utgöra den bästa
förutsättningen för ett framgångsrikt
arbete i det allmännas tjänst.

Grand Pensionat

A. DEHN
Stockholm, Strandvägen 7 J§

Telegramadress Dehnpensiooat
Rikstel. 31 09, 2506 Allm. Tel. 547, 8 73

CONSTANCE MALMSTRÖM

f. d. A. E. Schuldhels — Firman orundad 1794

KAM- a BORSTAfFlR samt rikhaltigt lager af Toilettartiklar

23 Regeringsgatan 23 73 C Drottninggatan 73 C

Allm. Tel. 112 42 Allm. Tel. 10533

Friska blommar och vackra begrafningskransar

"LA ROSE" Blomsterhandel

30 Sturegatan, Stockholm.

LAGBRSOXS

SKOMAGASIX

Jakobsgatan 18 - Fredsgatan S

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Dec 8 01:55:02 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rostrattkv/1/0083.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free