- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1877

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER

FÖR ÅR

1877.

UTGIFTEN EFTER KONGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AF DESS VETENSKAPS-AKADEMI. BIHANG: UTDRAG UR NORGES STATSKALENDER. STOCKHOLM, 1876. KONGL. BOKTRYCKERIET, P. A. NORSTEDT & SÖNER. Pris för Exemplaret 4 Kronor.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till skriftserien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii
Anvisningar - iv
Förklaring öfver åtskilliga i Kalendern nyttjade förkortningar - v, vi
Kalendarium för året 1877 - vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv
    Tideräkning - vii
    Januari - viii
    Februari - ix
    Mars - x
    April - xi
    Maj - xii
    Juni - xiii
    Juli - xiv
    Augusti - xv
    September - xvi
    Oktober - xvii
    November - xviii
    December - xix
    Solens deklination. Konstellationer - xx, xxi
    Himlakropparna - xxii
    Förmörkelser - xxiii
    Hufvudstjernornas medelorter - xxiv
[1] Kongl. Huset - 1
[2] Utländska Kejserliga, Kongliga och Regerande Furstliga Hus - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[3] Republikers och Fria Städers Presidenter - 31, 32
[4] Främmande Magters Beskickningar - 33
[5] Deras Exc. Herrar Statsministrarne och de, hvilka med dem ega lika värdighet, samt [6] Fruar - 34
[7-49] Kongl. Svenska Hofstaterne - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
    [8] Hans Maj:t Konungens tjenstgörande Hofstat - 35
[50] I. Konungens Svenska Statsråd - 48
[51] II. Konungens Högsta Domstol och Justitiekansleren - 48
[53] III. Kongl. Maj:ts Kansli - 49
    [54-126] IV. Stats-Departementen med Öfverrätter och Kollegier samt öfrige till Statsförvaltningen hörande Allmänna Verk och Styrelser - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
[54-67] 1) K. Justitie-Departementet - 49, 50, 51, 52, 53
    [61] Hofrätterne. Kongl. Svea Hofrätt - 51
    [62] Kongl. Göta Hofrätt - 51, 52
    [63] Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge - 52, 53
    [64] Kongl. Krigshofrätten - 53
    [65] Kongl. Fångvårdsstyrelsen - 53
[68-70] 2) K. Utrikes-Departementet - 54
[71-76] 3) K. Landtförsvarsdepartementet - 55, 56
[77-85] 4) K. Sjöförsvars-Departementet - 57, 58
[86-99] 5) K. Civil-Departementet - 59, 60, 61, 62
[100-113] 6) K. Finans-Departementet - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
[114-126] 7) K. Ecklesiastik-Departementet - 70, 71
[127-189] V. Riksdagen, Dess Justitieombudsman och Verk - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
    [190-669] VI. Till Stats-Departementen hörande Stater och Korpser - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
[190-199] 1) tillhörande K. Justitie-Departementet - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
[200-219] 2) tillhörande K. Utrikes-Departementet - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
[220-309] 3) tillhörande K. Landtförsvarsdepartementet - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
[310-329] 4) tillhörande K. Sjöförsvars-Departementet - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
[330-449] 5) tillhörande K. Civil-Departementet - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    [330-382] a) för den inre förvaltningen och politien - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
    [383-417] b) för jordbruket och öfriga näringarne - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
    [418-439] c) för allmänna arbeten - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
    [440-449] d) Landtbrukets Undervisningsanstalter - 239, 240
[450-499] 6) tillhörande K. Finans-Departementet - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
[500] 7) tillhörande K. Ecklesiastik-Departementet - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    [500-554] a) Ecklesiastikstaten - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
    [555-594] b) Allmänna Läroverken - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
    [595-604] c) Tekniska Undervisningsanstalter - 323, 324, 325
    [605-669] d) Medicinalstaten - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
[670] VII. Riddarhus-Direktionen - 336
[671] VIII. Akademier samt Vittra och Lärda Samfund - 337
[700] IX. Allmänna Kredit-, Pensions- och Försäkringsanstalter
[724] X. Allmänna Välgörenhetsinrättningar och Fromma Stiftelser
[740] XI. Kongl. Svenska Riddare-Ordnarne
Sidor ... - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
[788] Postanstalterna i Sverige - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483
    Adelsö ... - 473
    Bohult ... - 474
    Faleqvarna ... - 475
    Gunnilbo ... - 476
    Högerud ... - 477
    Lekåsa ... - 478
    Mölndal ... - 479
    Roma ... - 480
    Stjernorp ... - 481
    Tunaby ... - 482
    Vänge ... - 483
[789] Underrättelser rörande postförsändelsers taxering m. m. - 483, 484, 485
[790] Telegrafanstalterna i Sverige - 486, 487, 488, 489
    Alfvesta ... - 486
    Helsingborg ... - 487
    Partilled ... - 488
    Väring ... - 489
[791] Underrättelser för telegrafkorrespondenter - 489, 490
[792] Real-Register - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
    Adjutanter ... - 491
    Elementarläroverk ... - 492
    Häradshöfdingar ... - 493
    Länsstyrelsen ... - 494
    Pensionskassa ... - 495
    Skolor ... - 496
    Sällskapet ... - 497
[793] Personal-Register - 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563
    Aagaard ... - 498
    Ahnfelt ... - 499
    Andersson ... - 500
    Aspling ... - 501
    Belfrage ... - 502
    Bergman ... - 503
    Billström ... - 504
    Bogeman ... - 505
    Bredberg ... - 506
    Burman ... - 507
    Carlsson ... - 508
    Chytræus ... - 509
    Dahlgren ... - 510
    Drös ... - 511
    Ekelund ... - 512
    Engelhardt ... - 513
    Fahnehjelm ... - 514
    Flygarson ... - 515
    Friedlieb ... - 516
    Geijer ... - 517
    Grass ... - 518
    Gyllensvärd ... - 519
    Hallström ... - 520
    Hedén ... - 521
    Herslow ... - 522
    Holmberg ... - 523
    Hvoslef ... - 524
    Jakobsson ... - 525
    Kalling ... - 526
    Klingberg ... - 527
    Kugelberg ... - 528
    Lagerström ... - 529
    Lemón ... - 530
    Lilljebjörn ... - 531
    Lindgren ... - 532
    Ljungh ... - 533
    Lundgårdh ... - 534
    Löwenhjelm ... - 535
    Medelius ... - 536
    af Morgenstierne ... - 537
    Neijber ... - 538
    Nordensvan ... - 539
    Nyström ... - 540
    Palm ... - 541
    Pettersson ... - 542
    Pyhlson ... - 543
    Rhen ... - 544
    Rosenblad ... - 545
    Röding ... - 546
    Schalin ... - 547
    v. Schwerin ... - 548
    Silfversvärd ... - 549
    Sodenstjerna ... - 550
    Stenström ... - 551
    Ståhle ... - 552
    Svensson ... - 553
    Taube ... - 554
    Tigerström ... - 555
    Uberg ... - 556
    Wachtmeister ... - 557
    v. Warnstedt ... - 558
    Westerling ... - 559
    Wijkander ... - 560
    Wulff ... - 561
    Åhlin ... - 562
    Öhman ... - 563
Under tryckningen timade eller tillkännagifna förändringar - 564
    Bihang: Utdrag ur Norges Statskalender - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
Sidor ... - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi

Project Runeberg, Wed Sep 4 19:09:42 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1877/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free