- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1915

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER

FÖR ÅR

1915

UTGIVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AV DESS VETENSKAPSAKADEMI UPPSALA & STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. UPPSALA 1915 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 3
Realregister - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Adjutanter ... - 5
    Distriktschefer ... - 6
    Hypotekskassan ... - 7
    Lantbruksingenjörer ... - 8
    Orden ... - 9
    Regementena ... - 10
    Stockholms ... - 11
    Älvkarleby ... - 12
Förklaring över åtskilliga i Statskalendern nyttjade förkortningar - 12, 13, 14, 15
    Adj. ... - 12
    Semin. ... - 13
    GrFrO ... - 14
    StbVO ... - 15
Upplysningar - 16
Bestämmelser om pension - 16
Kalendarium för året 1915 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Januari - 18
    Februari - 19
    Mars - 20
    April - 21
    Maj - 22
    Juni - 23
    Juli - 24
    Augusti - 25
    September - 26
    Oktober - 27
    November - 28
    December - 29
    Solens deklination vid sann middag. Konstellationer - 30, 31
    Jordens dimensioner. Planeternas månar. Några periodiska kometer - 32
    Förmörkelser - 33
    Huvudstjärnornas medelorter för 1915 - 34
Kungl. Huset - 35, 36
[2] Utländska kejserliga, kungliga och regerande furstliga hus - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
[3] Republikers Presidenter - 63
[4] Främmande makters beskickningar - 64, 65
[5] Deras Excellenser Herrar Statsministern, Ministern för Utrikes ärendena och Riksmarskalken - 66
[6] Fruar - 66
Sidor ... - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886
[986] Postanstalterna i Sverige - 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898
    Abbekås ... - 886
    Axmar ... - 887
    Delsbo ... - 888
    Garda ... - 889
    Hindås ... - 890
    Karlslund ... - 891
    Linderås ... - 892
    Nelhammar ... - 893
    Runemo ... - 894
    Stavre ... - 895
    Torsås ... - 896
    Vänersborg ... - 897
    Östra Tranemo ... - 898
[987] Postunderrättelser - 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905
[988] Telegrafanstalterna i Sverige - 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914
    Abbetorp ... - 906
    Brantevik ... - 907
    Fåglavik ... - 908
    Hällefors ... - 909
    Larslund ... - 910
    Nyhamn ... - 911
    Skived ... - 912
    Tretjärn ... - 913
    Åseda ... - 914
[989] Telegrafunderrättelser - 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
[990] Vid Saltsjön belägna orter, vilka utom rikets stapelstäder utgöra tullplatser - 921
[991-992] Städer, som åtnjuta transitupplagsrätt - 921
[993-994] Register till ecklesiastikstaten - 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930
    Abild ... - 922
    Dal ... - 923
    Gunnarp ... - 924
    Ivetofta ... - 925
    Långaryd ... - 926
    Rinkaby ... - 927
    Svenstorp ... - 928
    Veta ... - 929
    Östra Frölunda ... - 930
[995] Personalregister - 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055
    Aaby-Ericsson ... - 931
    Ahlén ... - 932
    Almesjö ... - 933
    Anderson ... - 934
    André ... - 935
    Arnell ... - 936
    v. Bach ... - 937
    Beckman ... - 938
    Berg ... - 939
    Bergholtz ... - 940
    Bergström ... - 941
    Bildt ... - 942
    Björling ... - 943
    Boberg ... - 944
    Borggren ... - 945
    Braunerhielm ... - 946
    Bruch ... - 947
    Bäcklin ... - 948
    Carlquist ... - 949
    Cassel ... - 950
    Christerson ... - 951
    Cronvall ... - 952
    Dahlquist ... - 953
    De la Gardie ... - 954
    v. Düben ... - 955
    Ehinger ... - 956
    Ekendal ... - 957
    Ekvall ... - 958
    Engelhart ... - 959
    Ericsson ... - 960
    Essen-Möller ... - 961
    Falkman ... - 962
    Flodqvist ... - 963
    Forssman ... - 964
    v. Friesendorff ... - 965
    Gadd ... - 966
    Girell ... - 967
    Grimley ... - 968
    Gustafsson ... - 969
    Hackzell ... - 970
    Hallberg ... - 971
    Hamilton ... - 972
    Hansson ... - 973
    Hederström ... - 974
    Helleborg ... - 975
    Hermansson ... - 976
    Hjort ... - 977
    Holmberg ... - 978
    Horn ... - 979
    Hyllén ... - 980
    Högman ... - 981
    Jacobson ... - 982
    Johannison ... - 983
    Johnson ... - 984
    Jönsson ... - 985
    Kempff ... - 986
    Kjellin ... - 987
    Koch ... - 988
    v. Krusenstjerna ... - 989
    Lagercrantz ... - 990
    Landin ... - 991
    Laurell ... - 992
    Lénström ... - 993
    Ligner ... - 994
    Lindberg ... - 995
    Lindell ... - 996
    Lindholm ... - 997
    Lindström ... - 998
    Ljungkrantz ... - 999
    Lundberg ... - 1000
    Lundholm ... - 1001
    Lyth ... - 1002
    Magnéli ... - 1003
    Mannerhjerta ... - 1004
    Mellén ... - 1005
    Mollén ... - 1006
    Mårtensson ... - 1007
    Nelsson ... - 1008
    Nilsson ... - 1009
    Nordenskjöld ... - 1010
    Nordwall ... - 1011
    Nyborg ... - 1012
    Odén ... - 1013
    Olsson ... - 1014
    Palmborg ... - 1015
    Persson ... - 1016
    Petri ... - 1017
    Planck ... - 1018
    Raab ... - 1019
    Rettig ... - 1020
    Risinger ... - 1021
    Rosenberg ... - 1022
    Rundblom ... - 1023
    Råberg ... - 1024
    Sandberg ... - 1025
    Santesson ... - 1026
    Schoultz ... - 1027
    af Segerström ... - 1028
    Silow ... - 1029
    Sjöholm ... - 1030
    Smith ... - 1031
    Steinle ... - 1032
    Stjernström ... - 1033
    Ståhl ... - 1034
    Sundström ... - 1035
    Svensson ... - 1036
    Södén ... - 1037
    Sörlin ... - 1038
    Thelning ... - 1039
    Thörnell ... - 1040
    Traneus ... - 1041
    Uddenberg ... - 1042
    Vennström ... - 1043
    Wærnmark ... - 1044
    Walles ... - 1045
    Weinberg ... - 1046
    Wessman ... - 1047
    Wettergren ... - 1048
    Wiedesheim-Paul ... - 1049
    Wiman ... - 1050
    Wrangel ... - 1051
    Zettersten ... - 1052
    Åkerhielm ... - 1053
    Öberg ... - 1054
    Österdahl ... - 1055

Project Runeberg, Tue Apr 16 23:53:15 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1915/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free