- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
96

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 6. (945.) 7 februari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 6

annandagsläsning i såväl
småbarnsskolor som folkskolor».

Och i sin sträfvan härför står han
som bekant ingalunda ensam. Enligt
hvad vi hafva oss bekant, har
hvar-annandagsläsningen vunnit insteg i en
del skoldistrikt, hvilka mycket väl skulle
kunnat bära kostnaderna för de nya
lärarekrafter, som ett på grund af
befolkningens tillväxt ökadt barnantal
bort betinga.

Men om den meningen allt mer
vinner terräng, att
hvaramiandagsläs-ning är alldeles tillräcklig för »folkets»
barn, och om denna mening erhåller
en viss sanktion till och med från själfva
lärarekåren, kan man då undra, om
den snart blir enahärskande, och om
folkskolan kommer att gå tillbaka i
stället för framåt?

Här är således ett område, där
folk-skollärarne hafva att vara på sin vakt
och med vaken blick följa hvad som
försiggår.

Till rikets organister och kantorer

har af en kommitté utsändts ett
cirkulär, som i sin helhet återgifves här
längre fram. Det är, som synes, ganska
genomgripande förslag, som bragts å
bane - förslag, hvilka direkt beröra
minst 1,500 af folkskollärarekårens
medlemmar.

53 namnunderskrifter

finnas under hvardera af de två
lönemotionerna. Utom de i förra numret
uppräknade hade nämligen
västrnan-ländingarne C. J. Hammarström och
G. Lindgren instämt i motionerna.
Märkligt nog blir det alldeles samma
antal under båda motionerna, ehuru
namnen delvis äro olika.

»Det sjungande Sverige»,

I den nyligen utkomna, synnerligen
intressanta berättelsen om »Danmarks
Lsererforenings femte almindelige
skolemode i Köbenhavn den 9-11 august
1899, udgivet af bestyreisen ved Fr.
Thomassen» redogöres bland annat
äfven för de med nämda möte förbundna
utflykterna. En af dessa företogs till
Roskilde. Man njöt där af de stora
historiska minnena men hade ytterst svårt
att få någonting för tillfredsställande
af det lekamliga lifvets kraf.
Redogörelsen slutar sålunda:

Trods alle små genvordigheder var hum0ret
på hjemturen strålende, og nogle svenskere
blandt delta germ bleve ikke lidet imponerede,
da det viste sig, ät vi kunde alle ver sene af
deres sange, medens de selv kun kunde det

Ja, så är det alltid. Vill man höra
våra goda svenska sånger sjungna
någorlunda ostympade, så skall det vara
hos våra grannar. Vi själfva äro allt
för fångna i konsert-mässigheten för att
nedlåta oss till något dylikt. Kvartett,
blandad kör, solo med
piano-ackompanjemang - sådant hör man då och

då på våra kretsmöten, men enkel,
okonstlad, rät och slät enstämmig sång
- bort det!

När skall man få en ändring i detta
för vår national-ära så nedsättande
missförhållande? Skall samma gamla visa
upprepas äfven vid det förestående stora
nordiska skolmötet i Kristiania?

SKO LNYH ETER

Nordiska skolmötet i Kristiania.

Den svenska bestyreisen hade sistlidna
onsdag sammanträde härstädes, hvarvid
samtliga i Stockholm varande medlemmar
till-städeskommit. Såsom redan i förra
numret meddelades, är bestyreisen fulltalig, och
samtliga de valde hafva mottagit uppdraget.

Det beslöts att hos k. nr.t begära ett
statsbidrag å 500 kronor - det vanliga
beloppet, då nordiskt möte hålles i annat
land.

En öfversiktlig redogörelse för
skolväsendets utveckling i de särskilda nordiska
landen under åren 1895-1900 skall utarbetas
och i tryck hållas tillgänglig för
mötesdeltagarne. Den svenska redogörelsen skall
utarbetas under ledning af d;rt N. G. V.
Lagerstedt.

Vidare utsåg bestyreisen inom sig ett
verkställande utskott, bestående af
ordföranden, sekreteraren och byråföreståndaren samt
därjämte ytterligare en representant för
folkskolan, en för läroverken och en för
flickskolorna. Medlemmar af verkställande
utskottet äro professor Ernst Carlson, rektor
S. Almquist, fröken Lilly Engström,
redaktör Emil Hammarlund samt folkskollärarne
Alex. Jonsson och C. Lidman.

Inbjudning till Sveriges lärare och
lärarinnor äfvensom medlemmar af skolstyrelser
m. fl. att deltaga i mötet skall med det
snaraste utfärdas af den svenska bestyreisen.
Enligt meddelande från Norge torde mötet
komma att hållas den 7-10 instundande
augusti. Mötestiden var ursprungligen
bestämd till den 6-9 augusti, men då från
svensk sida uttalats den önskan, att mötet
så vidt möjligt måtte hållas midt i veckan
(detta med hänsyn till de många
folkskollärare, som tillika äro organister), så har
tiden för mötets början f ramskjutits en dag,
hvarigenom mötet skulle börja en tisdag.
Mötesafgiften för svenska deltagare blir
antagligen den vanliga eller 5 kronor. Om
tiden för anmälan, hvar den skall ske o. s. v.
lämnas naturligtvis underrättelse i den
inbjudning, som kan motses under den
närmaste tiden.

Beräkning af naturaförmånerna.

Folkskoleöfverstyrelsen härstädes har
bestämt, att den lärarepersonalen
tillkommande ersättning för husrum, vedbrand och
kofoder samt för tjänstgöring utöfver åtta
månader om året skall från och med början
af innevarande år beräknas på följande
sätt:

för ordinarie lärare: ersättning för bostad
500 kr., för vedbrand 100 kr., för kofoder 100

kr. samt för öfverläsning 100 kr. eller
tillsammans 800 kr,;

för ordinarie lärarinna: ersättning för
bostad 325 kr., för vedbrand 75 kr., för kofoder
100 kr. samt för öfverläsning 100 kr., eller
tillhopa 600 kr.;

för e. o. lärare och lärarinna: ersättning för
bostad 250 kr., för vedbrand 50 kr., för
kofoder 100 kr. samt för öfverläsning 100 kr.
eller tillsammans 500 kr.

För lärare eller lärarinna med fem
tjänsteår beräknas öfverläsningsersättningen till 112
kr. och med tio tjänsteår till 128 kronor.

Lägsta lönen för ordinarie lärare
härstädes är som bekant 1,500 kr., för ordinarie
lärarinna 1,200 kr. och för e. o. lärarinna
1,100 kr. Då värdet af naturaförmånerna
fråndrages, blir sålunda den egentliga lönen
för ordinarie lärare på lägsta lönegraden
härstädes 700 kr., för ordinarie lärarinna
600 kr. och för e. o. lärarinna likaledes
600 kronor -. alltså ungefär samma löner
som på landsbygden. De ålderstillägg, som
utgå efter 5, 10 och 15 tjänsteår, äro
emellertid ej oväsentligt högre i hufvudstaden
än på landsbygden, hvilket ju förbättrar
ställningen för lärarepersonalen härstädes.

Statens resestipendier för
folkskollärare. Till erhållande af de
resestipendier, som riksdagen förra året anvisade
med ett belopp af 4,000 kronor för
innevarande år, hafva, såsom var att vänta, godt
om sökande anmält sig, så att
myndigheterna få ett svårt val. Som vi förut
omnämt, skulle stipendierna före utgången
af nästlidna januari månad sökas hos
vederbörande domkapitel och i Stockholm hos
öfverstyrelsen för stadens folkskolor. Från
åtskilliga håll föreligga redan uppgifter
angående de sökande. De äro sålunda:

från Strängnäs stift: hrr Otto Bejbom i
Strängnäs (300 kr. för resa till Danmark),
N. E. Nilsson i Örebro (150 kr.,
Mälare-provinserna), B. J. Landegren i Eskilstuna
(500 kr., Westfalens och Khenprovinsens
fabriks- och grufdistrikt), G. A. Thanderz i Kil
(150 kr., Norrköping och Stockholm), C.
Gra-nér i Brännkyrka (200 kr., Sverige), D.
Val-denborg i Sköldinge (500 kr., Danmark), G.
Blomqvist i Örebro (300 kr., Danmark), K. G.
Hempel i Lerbäck (125 kr., Västergötland)
och K. O. Sjölander i Asker (300 kr., Sverige
och Norge);

från Skara stift: hrr A. Tb. Vahlström i
Sköfde, K. J. Lindvall i Forsvik, J. V.
Le-verén i Väring, K. E. Håkansson i Börstig
och A. Melldahl i St. Mellby;

från Stockholms stad: fröken Anna
Rylander (700 kr., England) samt hrr V. Sundberg
(400 kr., Finland) och Gust. Bergh (500 kr.,
Tyskland).

Sedan folkskoleinspektörerna yttrat sig,
hafva domkapitlen och öfverstyrelsen för
hufvudstadens folkskolor att upprätta
förteckning å de sökande i den ordning
dessa anses böra komma i åtanke, och skola
handlingarna i detta ämne till k. nr.t
insändas fore den l april detta år. Allra
tidigast omkring den l maj hafva alltså
sökandena att motse underrättelse om
stipendiernas fördelning.

Folkskolläraresemtnarierna. Från

och med innevarande år hafva nedannämda
seminarielärare uppflyttats i följande
lönegrader :

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0100.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free