- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
233

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 14. (953.) 4 april 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 14

SVENSK LÄRARETIDNING.

233

Bolagets ställning vid 1899 års slut

angifves i nedanstående tablå:
Tillgångar:

Kassabehållning........................ 397: 24

Förlagsrätten till tidningarna...... 75,000: -

Bokförlaget.............................. 6,671: 31

Möbler och inventarier......._....... 1,683:34

Papperslager .........___............. 892: 63

Innestående på bankräkning ...... 23,000: -

Utestående fordringar för
annonser m. m............................... 3,312:82

Skulder:

Aktiekapitalet........................... 90,000: -

Reservfonden ..........-......__...... 4,000: -

Stipendiemedel........................ 1,470: -

Vid bokslutet obetalda
tryckeriräkningar............................... 5,408: 02

Outtagen aktieutdelning för 1898 6: -

På vinst och förlustkontot
kvarstående från 1898.................. 2,252:41

Vinst för 1899 .".!..............– 7,820:91

Kronor 110,957: 34

Kronor 110,957: 34
Till bolagsstämmans förfogande finnes alltså:

På vinst- och förlustkontot kvarstående från 1898............................................. 2,252: 41

Vinst för 1899............................................___........................................... 7,820: 91

Kronor 10,073: 32
Styrelsen föreslår, att detta belopp användes på följande sätt:

6 % utdelning till aktieägarne........................................................................ 5,400: -

Till reservfonden afsattes............................................................................... 2,000: -

Till 1900 års vinst- och förlustkonto öfverföres.....................................-’......... 2,673: 32

Kronor 10,073: 32
Örn bolagsstämman bifaller detta förslag, komma bolagets fonder att utgöra:

Grundfonden..........................................................................................-...... 90,000: -

Reservfonden.........................................................................................––– 6,000: -

På vinst- och förlustkontot kvarstående....................___....................-"–.- 2,673: 32

Kronor 98,673: 32

Bolagets bokförlag och öfriga lösegendom äro brandförsäkrade för sammanlagdt
15,000 kronor.

Stockholm den 26 mars 1900.

EMIL HAMMARLUND.

Verkställande direktör.
HJALMAR BERG. HULDA LUNDIN. NILS LUNDAHL.

ALEXANDER JONSSON.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedde att granska Svensk Läraretidnings Förlagsaktiebolags,
räken-|\ skaper och förvaltning för år 1899, få, efter f ullg j or dt uppdrag, däröfver till den
blifvande bolagsstämman afgifva följande berättelse.

Bolagets verksamhet under året och dess ställning den 31 december 1899 framgå
af de i styrelsens redogörelse meddelade uppgifterna, hvilka till alla delar öfverensstämma
med räkenskaperna.

Revisorerna biträda styrelsens förslag angående användandet af årets nettovinst.

Det vidtomfattande arbete, som styrelsen nedlagt för åstadkommande af lämplig
och gagnande barn- och ungdomslitteratur, har under det gångna året vunnit en tillslutning,
som talar ett tydligt språk för, att styrelsen i detta fall slagit in på en fullt riktig väg.

Kvarvarande lagret af publikationen SAG-A - ett arbete af bestående värde för
alla tider - är så lågt värderadt, att det enligt revisorernas uppfattning utgör en fullt
säker tillgång.

Revisionen, som omfattat såväl räkenskapsböcker, verifikationer, de hos styrelsen
förda protokoll, förefintliga äganderätts-, brandförsäkrings- och värdehandlingar samt
aktiebok som ock inventering af inneliggande lager, har otvetydigt gifvit vid handen, att
styrelsen och de af styrelsen antagna funktionärerna med ospard möda och lifligt intresse
ägnat bolaget sin tjänst.

Revisorerna hafva jämväl genomgått årets kassabok intill den 30 dennes och funnit
såväl kassabehållning som tillgodohafvanden i banker i behörig ordning.

Räkenskaperna, behörigen verificerade, äro förda med ordning, noggrannhet och reda.

Revisorerna få härjämte anmäla, att kassakontrollanten under arbetets gång granskat
såväl kassan som verifikationerna och försett de senare med sin namnteckning samt till
protokollet för hvarje månad anmält, att ingen anledning till anmärkning förefunnits.

På grund af hvad sålunda vid revisionen förekommit få revisorerna med synnerligt
nöje tillstyrka,

att bolagsstämman i vederbörlig ordning meddelar styrelsen full ansvarsfrihet
för räkenskaper och förvaltning under år 1899.

Stockholm den 30 mars 1900.

SV. AUG. KINNWALL.

P. LAGERBLAD.

m__ Ordinarie bolag stämma, hålles å hotell Phoenix

i Stockholm, torsdagen den 12 april kl. 2 e. m.

bör utgå, och punkten d), som enligt mötets
åsikt bort lyda sålunda:

d) 8 § 2 mom. (i regeringsförslaget) bör
erhålla följande lydelse:

»2 mom. I lättare arbeten under bar
himmel vid grufvor eamt sågverk och därmed
förenade brädgårdar må minderårig, som fyllt
11 år, användas under ferietid, som infaller
under månaderna juni, juli och augusti samt
äfven under öfriga tider af året, så vidt han
efter att hafva genomgått fullständig lärokurs
erhållit afgångsbetyg f rån folkskolan under
iakttagande i öfrigt af föreskrifterna i andra och
tredje punkterna af 2 § samt hvad eljest i
denna förordning finnes stadgadt.»

M. Lindström f- x förra veckan

afled i Visby f. d. folkskolläraren Mikael
Lindström efter att en längre tid hafva
lidit af en svår bröstsjukdom.

Född i Fårö på Gotland’ år 1848, tog
han 1874 i Uppsala folkskollärareexamen och
blef 1880 ordinarie folkskollärare i Malma,
Vstm. Sedan han år 1889 tagit afsked med
pension, slog han sig ned å sin fäderneö,
men kärleken till det kall, som han under
sin krafts dagar framgångsrikt ägnade hela
sitt intresse, förmådde honom att på flera
ställen tjänstgöra som vikarie.

Närmast sörjes den nu hädangångne af
syskon och en stor vänkrets. Särskildt blir
saknaden stor inom Visby arbetareförening:
han har varit en verksam och nitisk
ledamot af dess styrelse.

Hulda Cederqvist f. Efter endast

några få dagars sjukdom afled nyligen i
Hököpinge lärarinnan Hulda Elisabet
Cederqvist.

Hon var enda barnet till folkskolläraren
M. Cederqvist i Bjäresjö och född 1873.
Vid 18 års ålder tog hon i Lund en vacker
examen och erhöll efter 4 års tjänstgöring

1 Valleberga transport till Hököpinge.

Genom nit, plikttrohet och framstående
undervisningsgåfvor vann hon här skolrådets
och församlingsbornas aktning, barnens
kärlek och mångas vänskap. Hon var nämli-"
gen högt värderad inom kamratkretsen för
sitt vänfasta, hurtiga sätt samt sin vackra
sångröst.

Vid hennes begrafning den 28 mars höll
pastor S. Andersson ett gripande griftetal,
en kvartett ur Ystadstraktens skolförening
sjöng, kistan bars af 6 folkskollärare och

2 andra buro prestafverna. Ett kväde
upplästes vid grafven.

B AR N BIBLIOT E K ET

SAGA

utsänder i dag sitt sjunde häfte. För att
det nu pågående arbetet skall kunna
afslutas i nästa häfte, det 8:e, innehåller haft. 7
endast 4 omslagssidor men däremot 44 sidor
af »Onkel Töms stuga», utgörande 28:e-
34:e kapitlen med rubrikerna:

Åter på resa. - Framkomsten. - Kassy.
- Kassys berättelse. - En hemsk natt. -
Emmelinä och Kassy. - Ändtligen fria.

Allt förtydligadt med 9
originalillustrationer af Karl Aspelin.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0237.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free