- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
365

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (961.) 30 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 22

SVENSK LÄRARETIDNING.

365

anslag skulle ej räcka till - antalet lärare
och lärarinnor, som sökte reseunderstöd,
beräknades till 25 - och det vore svårt för
skolrådet att bland sökandena göra »urval».
Talade för öfrigt varmt för anslags beviljande.

Hr Borgström replikerade: det vore väl ej
svårare för Kristianstads skolråd att göra
urval än det varit för samma myndighet i t. ex.
Malmö.

Hr Senett fann det i högsta grad
»demoraliserande» att resonnera så som generalmajor
Sjöcrona, hvilken, så fort det gällde en
utgift, alltid framhåller, att det är så litet
belopp, att det gör hvarken från eller till för
kommunen. Är det på dylikt sätt man vill
lära folk sparsamhet?

Hr Sjöcrona förklarade sig nödgas afstå från
att besvara detta utfall, då han, som hade
sin plats ett stycke från hr S., af lätt
begripliga skäl ej kunde fullt uppfatta hvad hr
Se-nell sade.

Litteratör Holmgren ville ha ett fixt
anslag, som borde lika fördelas bland
mötesdeltagarne.

Grosshandlaren C. Nilsson var af samma
åsikt som hr Borgström. Kunde fördelningen
af anslaget ej ske på annat sätt, vore
lottning den utväg, som borde anlitas.

Hr Mollstadius framhöll än en gång
nödvändigheten af att anslaget betraktades som
en löneförmån, ty eljest hörde detta ärende
ej till kyrkostämman. Önskade för öfrigt, att
vederbörande tillsåge, »det ej endast
lärarinnor komme att hugnas med reseunderstöd».

Därmed var diskussionen afslutad.
Ordföranden förklarade, att han ansåg sig böra
framställa proposition på skolrådets förslag
- denna åsikt stödde han på stadgandet i
§ 2 mom. 7 i kyrkostämmoförordningen -
och sedan hrr Sjöcrona och Holmgren
återtagit sina yrkanden, segrade skolrådets
förslag med 462 röster öfver det af hr
Borgström framställda, för hvilket afgåfvos 214
röster. Majoriteten utgjordes af 8 röstande,
minoriteten af 3. Hr Senell anmälde
reservation mot beslutet.

LITTERATUR

Ord och talesätt från sydöstra Blekinges
straiidbygd och skärgård, samlade af K.
Nilsson, folkskollärare i Lösen. Pris 2 kr.

Ju mera de ökade kommunikationerna
indraga äfven bygder, som förut legat
fjärran från odlingens medelpunkter, i tidens
allmänna nivelleringsområde, dess snabbare
försvinna de ålderdomliga munarterna. Desto
viktigare är det ock, att de i tid
tillvaratagas af sådana, som i grund känna dem.

En, som sedan länge rättvisligen
åtnjutit stort anseende som folkmålssamlare, är
förf. till denna bok. Genom två samlingar
»Muntra folklifsbilder» och »Gamla
Abeteket» har han dessutom lämnat ypperliga,
humoristiska bidrag till kunskapen om den
blekingska allmogens sedvänjor, tankegång
och ordstäf.

Äfven detta nya arbete är befryndadt
med de föregående; det är visserligen
uppställdt i - ördboksform, men i likhet med
det bekanta verket »Det danske Gadesprog»
är det en skatt af sprudlande humor och

lämnar viktiga bidrag till kännedomen om
Blekinges bygdekultur.

På många orter af vårt land skulle
Sveriges folkskollärare kunna göra icke blott
språkforskaren utan ock kulturhistorikern
stora tjänster genom anteckningar af samma
art som föreliggande bok. Få komma i
närmare beröring med folket i
hvardags-stunder som i helgdagsstämning, och de
flesta af lärarekåren hafva säkerligen både
blick för det karakteristiska å detta
område och kunskaper nog för att se, hvad
som bör räddas undan glömskan, äfven om
de såsom förf. ej använda landsmålsalfabet
vid uppteckningen utan öfverlämna åt
filologen ex professo att draga de fonetiska och
komparativt-lingvistiska slutledningarna af
de gjorda forskningarna.

Korrekturläsningen lämnar åtskilligt
öfrigt att önska, men det hindrar ej att detta
är den roligaste och intressantaste ordbok
vi på länge läst. H. W-r.

Erik Dahlberg af Hjalmar Nilsson Heden
fil. kand., lärare vid folkhögskolan i
Mol-kom. (Föreningen Heimdals folkskrifter
n:r 64.) Sthm, P. A. Norstedt & söner.
Pris 50 öre.

Häftet utgör en mångsidigt och färgrikt
utförd bild af en bland Sveriges verkligen
stora söner, konstnären, krigaren,
statsmannen, ämbetsmannen Erik Dahlberg. Och
bakom denne arbetets hufvudp>erson
framskymta en hel mängd scener och interiörer
ur vår historia. Boken kan således med
allt skäl anbefallas som en lämplig läsning
i synnerhet för den mognare, vetgiriga
ungdomen.

Nytt i bokhandeln.

Berättelser om djur. Naturhistorisk läsebok
för skolor och hem af And. Lindén. 1.
Däggdjur. Sthm, C. E. Fritzes k. hofbokh. Inb.
2 kr. 25 öre.

Vid glasens klang. Typer och situationer,
ur hufvudstadens utelif af Sten, Sthm,
Svenska nykterhetsförlaget, 50 öre.

Från backstugor och vindskupor. Berättelser
ur småfolkets lif af Joh. Danielsson. Sthm,
Svenska nykterhetsförlaget. 50 öre.

Urspårade och andra berättelser af Johan
Danielsson. Sthm, Svenska nykterhetsförlaget.
75 öre.

En fördom. Novell af G. Asmussen. Sthm,
Svenska nykterhetsförlaget. 60 öre.

Skuggor. Eoman ur det moderna
samhällslifvet af Fredrik Lindholm. Sthm, Svenska
nykterhetsförlaget. Haft. 1-5 å 25 öre.

Djurvärlden. Sthm, Hugo Geber. Haft. 8
o. 9 å 60 öre.

Svenska minnen och bilder. Valda skrifter
af N. P. Ödman. Sthm, Fahlcrantz & k:i.
Haft. 13-16 ä 35 öre.

Uppfinningarnas bok. Ny uppl., utgifven af
A. Berglund. Sthm, Aktiebolaget Hiertas
bokförlag. Haft. 48 o. 49 ä 60 öre.

Viktor Rydbergs filosofiska föreläsningar. 1.
Materialism och idealism. Sthm, Albert
Bonnier. 5:e haft. l kr.

Samlade skrifter af Zacharias Topelius.
Sthm, Albert Bonnier. II. Fältskärns
berättelser.. 12:e haft. 50 öre. III. Saga och
historia, 12:e haft. 50 öre.

Människan, hennes uppkomst, hennes lif och
hennes bestämmelse, af d:r N. Lilja. Sthm,
Albert Bonnier. Godtköpssubskription. 4:e
haft. 50 öre.

Hvardagsfysik. Sthm, Albert Bonnier. Haft.
2. 40 öre.

Kriget. Bilder från krigsskådeplatsen i
Sydafrika. Sthm, Albert Bonnier. 8:e haft.
50 öre.

Handbok för köpmän af Karl Fliesberg.
Sthm, Fahlcrantz & k:i. 17:e haft. (slutet).
50 öre.

Världslitteraturens historia af Henrik Schiick.
Sthm, Hugo Geber. Haft. 13 (slutet), l kr.
20 öre.

Meyers fremmed ordbog. Kjöbenhavn, Det
Schubotheske forlag. 16:e haft.

Känner Ni

någon lärare, lärarinna eller sko/vän, som
ännu ej prenumererat på Svensk
Läraretidning - lärarekårens eget sko l b låd -
så försumma ej att snarast möjligt visa
honom eller henne tidningen och omtala
fördelarna af att för egen räkning hålla
sig med densamma!

Kristine Andersson f. Den 22

dennes afled efter långt lidande
folkskollärarinnan i Hudiksvall fru Kristine
Andersson, född Ullberg.

Född 1849 i Helsingtuna, där fadern var
folkskollärare och organist, blef hon utan
annan undervisning än den f ådern gaf henne
redan 1867 lärarinna i sin
födelseförsam-ling. Följande år genomgick hon
landstingsseminariet i Delsbo, var åren 1869 och
1870 lärarinna i Idenor, där hon skötte
både ’folk- och småskolan, tog 1872
folk-skollärarinneexamen i Stockholm och valdes
samma år till ordinarie folkskollärarinna i
Idenor. Ar 1880 blef hon ordinarie
lärarinna vid Hudiksvalls folkskola.

Åren 1895 och 1896 åtnjöt hon
tjänstledighet men inträdde ånyo i verksamhet
1897 för att hinna pensionsåldern men inåste
i fjor åter draga sig tillbaka på grund af
försvagad hälsa. I början af maj detta år
reste hon till Kneippska anstalten vid
Norrköping för att söka bot för sitt njurlidande,
men här släcktes hennes lifslåga.

Sedan många år hafva få namn i
Hudiksvall varit så aktade, ärade och älskade
af gamla och unga, kamrater och förmän,
som den nu hädangångnas. Som lärarinna
ägde hon en aldrig sviktande trohet och ett
varmt nit för skolan samt hade dessutom af
naturen fått en mindre vanlig begåfning och
fallenhet för sitt kall. Hennes gedigna
kunskaper och skicklighet gjorde ock, att
hon i sin krafts dagar räknades som en
af de kvinnor, som folkskolan med stolthet
kallar sina, helst hon i ovanlig grad i
skolan visste att iakttaga en lugn och värdig
hållning.

Närmast sörjes hon af sin make,
fabrikören Carl Andersson, med hvilken hon
varit förenad i ett nära 25-årigt äktenskap,
och tre barn.

P. G. Landström -}-. I förra veckan
afled i sitt hem folkskolläraren i Stadra
af Nora landsförsamling Per Gustaf
Landström. Han var född i Åsbo 1837, tog 1859

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0369.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free