- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
368

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 22. (961.) 30 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

368

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 22

Sunne lärareförening

har ordinarie kretsmöte i Högre folkskolans
lokal lördagen den 9 juni kl. 10 f. m.,
hvarvid förekommer:

Allmänna föreningens ärenden. (Se
årsskriften!)

Föredrag.

Diskussion öfver insända frågor.

Sång.

Gemensam middag intages å Hotell Svea.

Sångboken medtages.

Till talrikt besök inbjuder

Styrelsen.

Säf sj ö kretsen

håller sitt årsmöte i Vallsjö folkskola vid
Torset- lördagen den 16 juni kl. 10 f. m.
enligt följande program:

1. Morgonbön af pastor Hagstrand.

2. Tvänne lektioner.

3. Allmänna föreningens ärenden.

4. Kretsens enskilda ärenden.

5. Diskussion: Katekesundervisningen.

6. Sång och deklamation.
Middagsspisning hos läraren på stället mot

vanlig afgift.

Till talrikt besök inbjuder

Styrelsen,

Södra Västmanlands
skollärareförening

kallas till sammanträde i Köpings nya
folkskolehus lördagen den 9 juni kl. 10 f. m.
för behandling af allmänna föreningens
ärenden samt kretsens enskilda angelägenheter
på grund af frågor, som före eller under
mötet till ordföranden inlämnas.
Köping den 28 maj 1900.

Knut Engberg.
_____________________Ordförande.

Inbjudning,

Undertecknade, utsedd beredningskommitté,
inbjuda härmed vördsamt eforer, rektorer
och lärare vid allmänna och enskilda
läroverk samt seminarier, medlemmar af
läroverksstyrelser, censorer och andra vänner af
vårt offentliga undervisningsväsen att till
öfverläggning om gemensamma
angelägenheter samlas i Stockholm till allmänt möte,
hvilket, efter ett konstituerande sammanträde
å Norra latinläroverket kl. 7 på aftonen
torsdagen den 14 instundande juni, tager sin
början fredagen den 15 juni och kommer att
fortgå till och med måndagen den 18 i
samma månad.

Kungl, järnvägsstyrelsen har medgifvit
mötesdeltagare att till pris såsom för enkla
snälltågsbiljetter enligt ordinarie taxan lösa
tur-och returbiljetter (rabattbiljetter), gällande 14
dagar, afstämplingsdagen inräknad, för en
resa i andra eller tredje klassens vagnar till
och från Stockholm, dock icke med snälltågen
n:r l och 2 å linjen Stockholm-Malmö.

Liknande nedsättning, i biljettprisen har
medgifvits å åtskilliga enskilda banor och
ångbåtsleder.

Mötesdeltagare, som vilja begagna sig af
ofvannämda fördelar, böra vid köp af biljett
an1 ämna ett särskildt kort, som angifver
deras egenskap af deltagare i mötet. Till
erhållande af dylikt kort jämte mötesmärke
torde blifvande mötesdeltagare i god tid med
uppgifvande af adress anmäla sig hos
beredningskommitténs sekreterare, Edvard Eliaeson,
Grefturegatan 50 B, Stockholm, och
samtidigt insända mötesafgiften, 3 kr. (med
mötesberättelsen 4 kr.), hvilken i annat fall
kommer att upptagas genom postförskott.

Stockholm den 21 maj 1900.

. Carl Lundberg.

Eektor.
L. M. Waern. L. M. Törngren. Nils Höjer.

Rektor. Professor. Lektor.

O. G. Örtenblad. E. Bråte. Arvid Lindhagen.

Lektor. Lektor. Lektor.

J. M. Pettersson. C. H. Walin. Edvard Eliasson.

Adjunkt. Kollega. Extralärare.

Östra Roslagrskretsen

af Sveriges allmänna folkskollärareförening

håller .sitt årsmöte i Eeuterskiöldska skolan
i Hökhufvuds socken onsdagen den 6 juni
kl. 10 f. m., hvarvid förekommer:

1. Föredrag af kyrkoherden V. A. Frendin.

2. Lektioner af hr C. E. Vendin och
fröken Anna Edlind.

3. S. A. F:s ärenden.

4. Kretsens enskilda ärenden.
Östhammar den 21 maj 1900.

Rikard Hagberg.

Öfre Fryksdals lärareförening

håller sitt årsmöte i Torsby tisdagen den 5
juni 1900 med början kl. 11 f. m.

Ur programmet:

»Det tjugonde seklets folkskola», föredrag
af L. M. Danielsson.
S. A. F:s ärenden.
Den nya normalplanen.
Till talrikt besök inbjuder

Styrelsen.

Sydvästra Nerkes
kretsförening

sammanträder till möte i Svarta den 6 juni
kl. half 11 f. m., hvarvid förekommer:

1. Vanartiga och sedligt försummade barns
uppfostran.

2. Ändring af allmänna föreningens
stadgar, eller

3. Ämne, som förut insändes till
ordföranden eller väckes vid mötet.

Hassel f or s i maj 1900.

John Mogren.

Guldkrokens skolförening

håller möte i Korsberga lördagen den 9 juni
med början kl. 1/210 f. m., hvarvid
förekommer :

1. Allmänna föreningens ärenden enligt
årsskriften.

2. Diskussion öfver frågan, huruvida det
möjligen kan medföra någon fara för läraren
och undervisningen, att han därvid själf talar
för mycket?

3. Val och uppbörd.

Prisnedsättning är beviljad å
Hjo-Stenstorps järnväg.

Legitimationskort erhålles hos A. V.
Stenvall i Acklinga.

Smörgåsmiddag och kaffe till moderat pris
tillhandahålles.

På e. m. utflykt till Korsberga kullar.

Skolvänner inbjudas.

Styrelsen.

TILLKÄNNAGIFVANDET

För inträde vid

seminarium

anordnas förberedande kurs i Landskrona från
den 2 juli 1900 till inträdespröfningens början
i slutet af augusti. Anmälningar insändas
till undertecknade.

O. H. Välden.

Folkskollärare.

Klara Johnsson.

Folkskollärarinna.

Trädgårdssällskap

anordnar i sista hälften af juli månad sin
sedvanliga kurs i trädgårdsskötsel för i
tjänst varande folkskollärare och
folkskollärarinnor inom länet. Ansökningar till rätt
om deltagande kunna inlämnas till
undertecknad före den 15 juni. Kursen, som är
kostnadsfri, kommer att omfatta 14 dagar.
Uppsala den 3 maj 1900.

Ernst E. Peterson.

Sällskapets ordförande.
Adress Uppsala Hospitals Trädgård.

Inbjudning

till ny aktieteckning i Skrif- och
Rilboks-akliebolaget, Arlöf.

Jämlikt bolagsstämmans beslut den 14
sistlidna april få härmed undertecknade,
styrelseledamöter, inbjuda till ny aktieteckning, så
att aktiekapitalet kommer att uppgå till
fyratiotusen (40,000) kronor.

Aktierna, som lyda å femtio (50) kronor,
utbjudas till parikurs i första hand till
förutvarande aktieägare och skola inbetalas till
bolagets kassör med 50 % den l nästa juli
och återstående 50 % den l därpå följande
oktober.

De nya aktierna blifva från och med den
l januari 1901 likställda med de äldre utom
däri, att de ej hafva rätt att deltaga i beslut
om disposition af 1900 års vinst.

Skulle det till ny teckning utbjudna
aktiebeloppet blifva öfvertecknadt, förbehåller sig
styrelsen rätt att reducera de tecknade
beloppen.

Listor i och för teckning äfvensom tablå
öfver bolagets ställning den 31 sistl.
december sändas vid begäran.

Aktieteckningen upphör den 15 juni
innevarande år,

Arlöf den 12 maj 1900.

Nils Lundahl.

S. A. Tornberg. Victor Almer.

P. O. Welin. I. A. Stenström.

TJÄNSTS ÖKANDE.

Efter den 15 juni önskas sex eller sju
veckors skolarbete af »Folkskollärare>,
Eskilstuna, p. r.

80m gen°mgått Nääs slöjd

lärareseminarium samt varit
lärarinna därstädes, önskar till hösten plats,
helst i Stockholm. Ref. kanslirådet Kastman,
Stockholm, direktör Salomon, Nääs.

LEDIGA TJÄNSTER.

Ordinarie lärare- eller
lärarinnebefattningen

vid på tre stationer årligen flyttande
folkskola i Arjepluog sökes hos skolrådet inom
60 dagar efter första kungörandet häraf i
Post- och Inrikes tidningar. Kontanta lönen
efter lag. För kofoder *och vedbrand lämnas
kontant ersättning med 100 kr. för hvardera,
och till dess husrum lämnas in natura
jämväl 100 kronor i ersättning för bostad, allt pr
år. Tjänsten tillträdes, såsom ordinarie den

1 januari 1901, men kan den, som väljes,
om han eller hon så önskar, få vikariera
vid samma skola kommande hösttermin mot
åtnjutande af V2 års lön. Höstterminen
börjar den 20 september.

Arjepluog den 5 maj 1900.

Å skolrådets vägnar:

Gustaf Calleberg, ordförande.

Adr. Arjepluog.

Ordinarie läraretjänsten vid
Gårdskärs folkskola

med 700 kris årlig lön och 100 kr. i
ersättning för kofoder utom andra laga förmåner
och med tillträde genast eller senast den l
januari 1901 må sökas inom 60 dagar från

2 maj 1900 under adr. Skutskär hos
Alfkarle-by skolråd. - Ny skolsal. Småskola finnes.
Bostad: 3 rum och kök. Vänligt folk.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0372.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free