- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
426

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 25. (964.) 20 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

426

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 25

\/IKARIATvid Vesterbergs fasta folk
VlixrtrilHI gkola i Hanebo församling,
Gäfleborgs län, sökes för höstterminen hos
skolrådet före den 26 juli och under
nedanstående adress. Lön enligt lag jämte husrum
och ved samt 100 kr. i ersättning till lärare,
som är villig undervisa gossar i snickerislöjd.
Platsen kommer att i höst tillsättas med
ordinarie lärare.

Hanebo & Kilafors den 12 juni 1900.

Skolrådsordföranden.

Lärarinnetjänsten

vid Ekeberga å trenne stationer flyttande
småskola sökes före den 20 nästa juli hos
skolrådet i Ekeberga. Lön jämte ersättning för
en månads öfverläsningstid utgår enligt lag.
Platsen tillträdes den l september detta år.
4 månaders ömsesidig uppsägning.
Lenhofda den 6 juni 1900.

Fr. Hagström.

Skolrådets ordförande.

Adress Lenhofda.

Läraretjänsten

vid flyttande folkskolan i Valåkra-Virstad
sökes hos skolrådet i Högsby, Kalmar län,
före den 13 augusti. Lön enligt lag; är
förenad med fortsättningsskola, lön 150 kr., och
med goss-slöjd, lön 100 kr. Vikarie för
samma tjänst åstundas för höstterminen, l
augusti till l december; lön 400 kr., för slöjd
50 kr., jämte halfva kofodersersättningen
omkring 33 kr. Detta vikariat sökes före den
15 juli.
Högsby den 11 juni 1900.

C. G. Herlin.
Skolrådets ordförande.

VIKARIERANDE examinerad f
olk-V l l\t\ 111 L. l \M IM U L skollärarinna sökes
till Ekbackens folkskola i Hyltinge socken för
september, oktober, november och halfva
december månader af år 1900. Lönen blifver
75 kronor i månaden jämte fri bostad och
vedbrand och omkring 30 kronor för kofoder
samt ersättning för resan till platsen.
Ansökningar, åtföljda af betyg, inlämnas före 15
juli 1900 till skolrådet i Hyltinge under adr.
Helgesta, Sparreholm.

Förenade

folkskollärare-, organist- och
klockarebefattningarna

i Stenåsa församling, Kalmar län, sökas hos
kyrko- och skolrådet i Stenåsa församling,
adr. Hulterstad^ inom 60 dagar från denna
annons i Post- och Inrikes tidningar första
gången. Skolan är fast och lättskött.
Organist- och klockarelönen 250 kr. Präktig
bostad och godt planteringsland. Ingen
täflande vikarie.

Förenade

folkskollärare-, klockare-,
kantors- och
organisttjänsterna

inom Buttle församling af Visby stift utlysas
att sökas inom 60 dagar från den 12 maj detta
år. Folkskollärarelönen utgår fr. o. m. 1900
med 100 kr. utöfver den i lag stadgade, tills
lönen uppgått till 800 kr.

För klockare-, kantors- och
organisttjänsterna utgår lönen med tillsammans 125 kr.
för år fr. o. m. 1900. Den tillträdande ställe
sig till efterrättelse dels Högv. domkapitlets i
Visby stadga för kyrkobetjänte inom Visby
stift af 1886, dels kyrkostämmans laga
kraftvunna beslut. Tjänsterna tillträdas l januari
1901. Alla förenade tjänsterna afträdas en
gång samtidigt. God köksträdgård för
lärarens behof finnes. Skolan har trefligt läge
vid kyrkan. Till järnvägsstation är en knapp
V4 mil. Ansökningarna ställas till Buttle
församlings kyrko- och skolråd under adress
Buttle & Bjerqes.

Buttle af Visby stift den 11 maj 1900.
Kyrko- och skolrådet.

Förenade

folkskollärare-, klockare- och
organistbefattningarna

i Lima församling af Kopparbergs län
kungöras härmed till ansökning lediga inom 60
dagar från första kungörandet häraf i
Post-och Infikes tidningar. Lönen för
folkskollärarebefattningen med 28 veckors årlig lästid
utgår efter lag samt åtföljes af boställsjord,
som föder l ko, kofodersersättning med 150
kronor och ersättning för slöjdundervisning
med 100 kr. Lönen för klockarebefattningen
utgör 100 kr. samt för organistbefattningen
300 kronor. Dessa båda sistnämda
befattningar få dock icke tillträdas förrän efter
nuvarande innehafvarens afgång. Prof skall
afläggas, och lämnas till reshjälp åt hvarje
pröfvande 25 kronor.

Lima i pastorsexpeditionen den 26 maj 1900.
Erik Holmgren.
Kyrkoherde.
Adress Lima.

Ordinarie läraretjänsten

vid Drängsereds församlings fasta folkskola
i Drängsereds kyi koby, med hvilken
organist-och klockarebefattningarna inom församlingen
vid nuvarande innehafvarens afgång komma
att förenas, sökes hos skolrådet under
nedanstående adress inom 60 dagar från första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. En blifvande innehafvare af platsen
är skyldig att undervisa både folkskolans och
småskolans barn inom Drängsereds skolrote.
Folkskollärarelön enligt lag; årlig organistlön
150 kronor och klockarelön 100 kronor. En
blifvande folkskollärare äger, på grund af
laga kraftvunnet kyrkostämmobeslut, att af
dessa organist- och klockarelöner årligen
uppbära 100 kronor, intill dess organist- och
klockarebefattningarna få af honom tillträdas.
Skolans läge särdeles vackert. Tillträde den
l nästa januari. Kompetens och prof
fordras äfven för organist- och
klockarebefattningarna. Borgen för vården af kyrkans
orgel erfordras. Tjänsterna frånträdas på
samma gång.

Drängsered, Hallands län, den 5 juni 1900.
O. A. Lindeskog.
Skolrådets ordförande.

Småskollärarinnetjänsten

vid Axmars bruk, ledig att tillträdas den 15
nästa augusti, sökes hos skolrådet
ofördröj-ligen, adr. Bergby. Lön 375 kr., husrum och
bränsle fritt, 4 månaders uppsägningstid.
Hamrånge., Gestrikland, den 26 maj 1900.

Skolrådet.

Fyra lärarinnetjänster,

tre vid småskola och en vid mindre folkskola,
hvardera med 350 kronors årlig lön utom
husrum och vedbrand och med tillträde den
20 augusti d. å. må sökas fore den 7 juli hos
Älfkarléby skolråd, adr. Skutskär. Nya
skolhus utom ett. Bra rum: l rum och kök.
Löneförhöjning med 50 kr. efter 5 år.
Välvilligt folk. Vacker trakt. Lärarinnan vid
fattiginrättningens småskola får särskild
ersättning för hjälp vid tillsyn af barnen
därstädes, möjligen fritt vivre. Järnväg med 4
stora stationer inom socknen. Barnens antal
.ringa, i mindre folkskolan blott 18.

Till en ordinarie

smaskollärarinnebefailning

i Bjarke församlings småskola, belägen vid
kyrkan och i närheten af Roma sockerbruk
samt en kilometer från järnväg, kunna
kompetenta sökande anmäla sig hos skolrådet i
Björke före den 15 nästinstundande juli.
Årliga lönen är 400 kr. och vedbrand samt
bostad, bestående af två rum och kök.
Befattningen tillträdes l nästkommande september.
Björke skolrådsexpedition den 6 juni 1900.

H. L. Söderberg.

Ordförande i Björke skolråd.

Adr. Roma prästgård.

Tre lediga
småskollärarinnebefattningar

en vid kyrkan, en vid Liljeholmen och en
vid Fågelsången (Blommensberg), alla i
Brännkyrka församling, kungöras härmed till
ansökning före den l inst. juli. Lön 350 kr.,
ersättning för bostad 150 kr. samt för ved
63 kr. Lönen höjes efter 5 och 10 års
tjänstgöring med 50 kr. hvardera gången.
Ansökningar, åtföljda af nödiga betyg och ställda
till skolrådet i Brännkyrka, insändas före
nyss nämda dag till skolrådets ordförande,
prosten Aug. Forssman, adr. Huddinge,
Stockholms län.

VIKARIAT vid fasta folkskolan i
närhe-V l l\HmH l- ten af Hammerdals kyrka
sökes för kommande läsår, som börjar den 24
september. Lön 50 kr. pr månad, resan
inberäknad, i öfrigt allting fritt. Ansökan jämte
betyg insändes till Hammerdals skolråd före
den 15 instundande juli.

DIVERSE.

Ur pressens omdömen om Fri-
luftslekar af Jul. Hammarlund.

Förfm, som genomgått lekkurs på Nääs och
sedan själf där varit lekledare samt äfven i
Tyskland studerat de fria lekarna, meddelar
i detta arbete tydliga och lättfattliga
beskrifningar på icke mindre än 70 olika lekar,
upplysningar om lämpliga antalet deltagare i hvar
och en, den årstid, då de böra idkas, samt
det lektyg, de erfordra. Upplysningarna
fullständigas genom bilder och
planritningar. Bland lekarna förekomma äfven
fotboll, kricket och park, lawntennis, varpa och
krocket. Svensk Läraretidning.

Eeglerna äro klart och bestämdt affattade
och så fullständiga, att man äfven utan
föregående kännedom om en gifven lek bör
kunna efter dem lära sig densamma. I vissa
fall åskådliggöres uppställningen och lekens
gång medels figurer. Äfven en del lektyg
finnes afbildadt, hvarjämte anvisningar
lämnas om förfärdigande af sådant. Vi
rekommendera detta arbete åt alla, som intressera
sig för friluftslekar och särskildt åt dem, som
verka såsom lekledare. Priset är l krona.
Slöjdundervisningsblad från Nääs.

Beskrivelsen af de enkelte lege er tydelig
og grei. Skolebladet

Den innehåller väl utarbetade beskrifningar
å 70 lekar jämte några allmänna anvisningar
och rekommenderas på det lifligaste.

Helsingborgs Dagblad.

Föreliggande samling af friluftslekar har
enligt vårt förmenande den förtjänsten
framför många af sina föregångare, att den så
godt som uteslutande innehåller lekar, hvilka
äro ägnade att väcka vederbörandes intresse,
hvarjämte inga för barnens sunda och
harmoniska kroppsutveckling mindre gagneliga
lekar medtagits.–––––-

Som sagdt anse vi denna samling af
friluftslekar väl värd sin särskilda
uppmärksamhet. Malmö-Tidningen.

En folkskollärare,

som snart blir
pensionsberätti-

gad och då önskar bosätta sig i södra Sverige,
frågar, om någon kollega kan gifva anvisning
på en mindre lägenhet till inköp. Den bör
bestå af ett par tunnland god jord, lämplig
för trädgårdsanläggning och vara belägen vid
sjö eller större rinnande vatten icke långt
från järnvägsstation. Svar till >Pensionär»,
Svensk Läraretidnings expedition, Stockholm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0430.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free