- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
484

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 29. (968.) 18 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

484

SYENSK LÄRARETIDNING.

N:r 29

ledes har k. m:t anvisat medel till aflöning
åt en extra ordinarie adjunkt, en lärare vid
seminariets öfningsskola, till uppehållande
af undervisningen i öfningsamnena samt till
belysning, uppvärmning och rengöring m. m.
vid seminariet i Kalmar.

Delaktighet i folkskollärarnes

pensionsinrättning. Styrelsen för
Jönköpings läns fångvårdsförening hade anhållit,
att k. m:t täcktes medgifva, dels att
föreningens skyddshem i Höreda socken finge
för den där såsom lärare och föreståndare
anställda examinerade folkskollärare undfå
delaktighet i folkskollärarnes
pensionsinrättning samt folkskollärarnes änke- och
pupillkassa, dels att samma lärare finge under
den tid sådan delaktighet fortfore beräkna
tjänsteår för den tid han vid
skyddshemmet tjänstgjorde, dels ock att
skyddshemmet finge, på de villkor k. m:t täcktes
bestämma, uppbära statsbidrag för berörda
läraretjänst såsom tillhörande
folkskoleväsendet inom Höreda församling.

K. m:t har ej funnit skäl bifalla
ansökningen, så vidt den afser rätt för
skyddshemmet att af allmänna medel erhålla
lönetillskott för aflönande af den vid hemmet
anställde lärare. Däremot har k. m:t
medgifvit, att Jönköpings läns
fångvårdsförening må undfå delaktighet i
folkskollärarnes pensionsinrättning och folkskollärarnes
änke- och pupillkassa för en läraretjänst
vid Höreda skyddshem under följande
villkor, nämligen:

att samma tjänst icke må besättas med
annan person än den, som aflagt behörig
folkskollärareexamen och städse är försedd med
löneförmåner, fullt motsvarande dem, hvilka
enligt författningarna tillkomma ordinarie
folkskollärare; att förordnande för lärare å
tjänsten icke får af vederbörande utfärdas
förr än Höreda församlings skolråd förklarat
sig icke hafva något att mot utnämningen
erinra; att läraren icke må i annan ordning
än som motsvarar hvad i detta afseende är
stadgadt beträffande lärare vid de allmänna
folkskolorna från sin tjänst entledigas; att
skolan ställes under inseende af
folkskoleinspektören i orten; att Höreda församlings
skoldistrikt ansvarar för behöriga
pensions-afgifters erläggande inom föreskrifven tid;
samt att genom styrelsens försorg
vederbörliga årsuppgifter i föreskrifven ordning till
direktionen öfver pensionsinrättningen
in-gif vas.

Tillika har k. m:t medgifvit, att å
ifrågavarande tjänst anställd, från
folkskollärareseminarium utexaminerad lärare må under
den tid anstalten äger del i folkskollärarnes
pensionsinrättning och folkskollärarnes
änke-och pupillkassa beräkna tjänsteår för den tid
han vid skolan tjänstgjort.

Åldersdispens. På ansökning har
k. m:t medgifvit, att Jakob Teodor
Ekelund, som är född den 22 oktober 1879 samt
aflagt afgångsexamen vid
folkskollärareseminariet i Uppsala den 2 juni 1900, utan
hinder däraf, att han icke uppnått tjuguett års
ålder, må söka och innehafva ordinarie
folkskollärarebefattning inom riket.

Varnad folkskollärare. Skolrådet

i Ronneby landsförsamling beslöt den 12
sistlidna oktober att tilldela folkskolläraren

Karl Krull varning enligt § 32
folkskolestadgan på grund af oordentligt lefnadssätt
m. m. Varningsbeslutet öfverklagades men
fastställdes af domkapitlet på den grund,
att »ostridigt vore, att klaganden efter
vunnen anställning såsom folkskollärare i
Ronneby landsförsamling begått lägersmål».
K. m:t har den 22 sistlidna juni ej funnit
skäl att i domkapitlets utslag göra ändring.

Folkhögskoledonationen i

lingsbro. Nämdemannen Lars Eriksson
i Fellingsbro testamenterade på vissa
villkor nästan hela sin efterlämnade
förmögenhet till Fellingsbro kommun för upprättande
af en folkhögskola, men kommunalstämman
beslöt att icke bevaka testamentet och
vägrade således mottaga gaf van.

Häröfver anfördes klagomål hos
länsstyrelsen med yrkande om ärendets
återförvisande till ny stämma, hvilket dock till ingen
länsstyrelsens åtgärd föranledde.
Klagomålen fullföljdes hos k. m:t, som genom
nyligen meddeladt utslag bifallit desamma och
återvisat ärendet.

K. m:ts beslut är grundadt på det
förhållandet, att en senare stämma instämt i
besvären, hvaraf synes framgå, att olika
meningar om testamentsbevakningen
förefinnas, eller att åsikterna om bevakningen
ändrats.

Leken vid Stockholms
folkskolor. Folkskoleinspektören d:r Bergman har till
lekledare vid Stockholms folkskolor förordnat
ordinarie lärarne vid Östermalms folkskolor
Gustaf Karlsson och Frans E. Lindvall
samt ordinarie läraren i Adolf Fredriks
församling Per Larsson och e. o. läraren i
samma församling Axel Fredrikson.

På framställning af folkskoleinspektören
har drätselnämden medgifvit, - att till
lekplatser för folkskolans gossar under
sommarferierna få användas ej blott den för
sådant ändamål afsedda delen af Vasaparken
utan äfven Tantolunden och
Kronobergsparken.

Många bestyr för 25 kronor.

Enligt Östergötlands Dagblad har Östra
Eneby skolråd förordnat folkskolläraren A. J.
Ljungberg att efter folkskolläraren Gottfr.
Lövkrantz, som afsagt sig uppdraget, vara
förste lärare vid Marielunds folkskolor i
nämda församling (Norrköpings norra
förstäder) mot ett arvode af 25 kronor.
Enligt uppgifter, som vi förskaffat oss,
omfattar denna skola 16 afdelningar förutom
fortsättnings-, ersättnings- och slöjdskola.
Förste läraren skall ombesörja skolans
bokföring, barnens inskrifning och fördelning i
klasser, anskaffning af materiel m. m., tillse
förekommande arbeten med skolhus och
skolplan samt anskaffa personer att utföra
sådana arbeten. Dessutom skall han
utlämna läroböcker o. d. till fattiga barn,
biträda i svårare fall med upprätthållande af
disciplinen bland skolans inemot 700 barn,
öfvervaka skolgången o. s. v. Och allt
detta för 2o kronor om året. Ett bevis
för huru högt ett landsortsskolråd värderar
förste-lärareskapet.

Nytt normalreglemente f or Lunds

Stift har utgått från domkapitlet.
Reglementet var föremål för diskussion vid Sydöstra
Skånes lärareförenings senaste möte.
Diskussionen inleddes af folkskolläraren M.
Nordkvist i Tunby, på hvilkens förslag
mötet uttalade sig för följande ändringar:

1. Minst en fortsättningsskola bör
anordnas i hvarje församling.

2. En begränsning till minimikurser är
skolan till skada, hvarför hvad om den
förekommer ej må vinna tillämpning.

3. Undervisningsdagarnas antal må i
folkskola med 5 dagars läsning ej sättas högre än
till 170.

4. Examen bör ej förekomma utom vid
läsårets slut.

5. Lärjunge, som ej ens inhämtat den
lärokurs, som omförmäles i folkskolestadgans
§ 48, bör ej tillåtas lämna skolan före det
läsår, hvarunder han fyller 14 år.

6. Lärare äge rätt att inställa
undervisningen efter anmälan hos närmaste
skolrådsledamot å tider, då kyrko- eller
kommunalstämma eller ock riksdagsmannaval äger rum
samt för åhörandet af undervisningen i andra
skolor under två dagar årligen.

7. Lärare och lärarinna vid småskola, som
oförvitligt tjänstgjort i fem år inom distriktet,
må endast af skäl, hvarom folkskolestadgans
§ 32 förmäler, kunna af skolrådet från sin
plats entledigas.

8. En af distriktets lärare, utsedd af de
öfriga, bör, då ingen af lärarne är medlem
af skolrådet, äga rätt att vid skolrådets
sammanträden vara tillstädes och i
öfverläggningen deltaga.

Otti »gåfvor till lärare»
diskuterade man vid Allbo lärareförenings senaste
möte i Elmhult. Debatten fick till
resultat, att följande resolution blef enhälligt
antagen :

Ingen lärare bör vare sig af föräldrar eller
barn taga emot gåfvor in natura eller s. k.
examenspresenter. Men vid särskildt
högtidliga tillfällen, såsom ingåendet af äktenskap,
efter långvarig, och plikttrogen verksamhet
på samma plats, vid afflyttning från en ort,
vid afskedstagande o. s. v. är det dock
lämpligt för lärare lika väl sona för andra att
mottaga s. k. hedersgåfvor. Önskligt vore
också, att ortspressen hädanefter icke
om-nämde vanliga smågåfvor eller
examenspresenter till lärare.

Folkskolebarnens
Stockholmsresor. Hufvudstaden gästades de första
dagarna i denna månad af 25
folkskolegossar från Nyköping. På ångaren af samma
namn gjorde dessa en resa, som synes hafva
efterlämnat de lifligaste intryck i deras unga
sinnen, att döma efter en skildring i
ortspressen.

Färden var ej utan sina svåra frestelser;
i synnerhet lockade kringlepåsarne vid
Södertälje de mest sparsamma. »Kungshatt»
hälsades med jubel och Stockholms slott slog dem
med hänförd häpnad. Skansen, Humlegården,
Panoptikon, Slottet, Strömparterren,
Nationalmuseum, Adolf Fredriks kyrka,
Vetenskapsakademiens djursamlingar, Biologiska museet,
Katrinahissen, Mosebacke och tyska kyrkan
- allt detta medhanns från onsdags afton
till fredags middag.

Ett häftigt åskväder på hemresan satte
krydda på en färd, under hvilken idel
vänlighet och tillmötesgående kommit de små
till del. Och alla sjunga den vänliga
»Karins» pris, en vaktmästaregumma så rar,
och tala om, hur hjärtligt de välkomnades

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0488.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free