- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
498

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 30. (969.) 25 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

498

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 30

Äfven från de frivilliga
fortsättningsskolor, hvilka förekomma vid många franska
folkskolor, finnas en hel del lärjungearbeten
utställda.

Närmast folkskolorna hafva les écoles
su-périeureSj motsvarande de lägre klasserna i
våra elementarläroverk, samt lycéerna,
motsvarande våra gymnasier, fått sin plats. De
offentliga, af staten upprättade, bilda en
grupp för sig, de privata, till största delen
upprättade af olika katolska kongregationer,
bilda en annan grupp. Likasom dessa tvä
slags skolor, de offentliga och de privata, i
hela Frankrike täfla med och söka öfverträffa
hvarandra, så hafva de äfven här på hvar
sitt håll sökt göra sitt bästa. Det var ganska
egendomligt att se hela skaror af katolska
präster i fotsida kappor och låga
bredbrät-tade hattar, beväpnade med verktyg af olika
slag, arbeta med uppackandet och ordnandet
af sina utställningar, ifriga att få allt så
bra som möjligt.

De lärjungearbeten af olika slag, hvilka
man ser inom dessa grupper, äro
synnerligen förträffliga. Särskildt gäller detta
teckningar och modellering, där en del arbeten
närma sig verklig konst.

Den utställda undervisningsmaterielen
erbjuder inga märkligare nyheter. Bland
kartor fästes uppmärksamheten vid en serie
sådana öfver Frankrikes departement, rätt
stora och tydliga samt omgifna med en ram
af vyer öfver märkliga orter inom
departementet samt porträtt af departementets »mest
framstående söner». På en karta öfver
Frankrike har man sökt åskådliggöra de
olika orternas produkter på det egendomliga
sättet, att man t. ex. vid Le Havre
fastsatt en liten bit krita, vid Cherbourg ett
stycke hamptåg, vid Bordeaux ett litet
prof-rör med vin, vid S:t Etienne ett stycke
stenkol. För undervisningen om rusdryckerna
finnes utställd en serie stora väggtaflor,
kallad Familjen och alkoholen. I tolf bilder
- den första föreställande »en lycklig
familj», den sista »drinkarens död i
fängelset» - framställes, huru spritdryckerna
förstöra familjelif vet. Samma bilder finnas
äfven i litet format, afsedda att utdelas åt
lärjungarna. Förtjänt af uppmärksamhet är
äfven en vacker samling i sprit inlagda
anatomiska preparat och smärre djur. Dessa
äro icke, såsom man vanligen ser, förvarade
i burkar, utan de särskilda preparaten äro
inlagda mellan två glasskifvor, af hvilka den
ena,, bottnen, är plan, och den andra,
locket, är kupig. De båda glasen omslutas
och sammanhållas af en liten träram.
Anordningen förefaller praktisk, och
preparaten framträda skarpt och tydligt.

I några skolor synes man hafva samlat
hela små museer af åskådningsmateriel.
Såsom prof från sitt »skolmuseum» utställer
en af de privata skolorna ett par ganska
intressanta och lärorika samlingar, den ena
belysande fisket, den andra omfattande olika
slags lif räddningsredskap.

De franska läroböckerna äro i allmänhet
förträffliga med god utstyrsel samt talrika
små, väl utförda illustrationer. Undantag
förekomma dock. Så fann jag uti en
geografi en del bilder af mycket egendomligt
slag. En af dem angafs föreställa Stock-

holm. Man såg där en gammal riddarborg
med torn och tinnar, speglande sig i en sjö
och omgifven af en lummig park med
lustvandrande herrar, klädda i knäbyxor,
slängkappa, värja och barett med plymer.
Påtagligen en ren fantasibild.

Yrkesskolorna äro synnerligen väl
representerade. De manliga utställa förträffliga
trä- och metallarbeten: fint skulpterade
möbler, landtbruksredskap, verktygsmaskiner,
motorer för ånga, petroleum och elektricitet
m. m. De kvinnliga visa ypperliga prof på
spetsknyppling, brodering och klädsömnad.
Högst stå de parisiska yrkesskolorna. Hvad
de kunna åstadkomma har man utmärkt
tillfälle att se uti den särskilda
skolutställ-ning, som staden Paris anordnat i sin egen
paviljong. Allt som här framvisas är
förstklassigt arbete, utmärkande sig för utbildad
smak och gediget utförande.

Stora afdelningar upptagas af
landtbruksskolornas och de tekniska läroverkens
utställningar. För dessa senare har man
måst bygga ett särskildt annex vid sidan af
undervisningspalatset.

Äfven seminarierna deltaga med mycket
vackra lärjungearbeten. De skriftliga
uppsatserna äro i regeln försedda med talrika
förtydligande teckningar. En klass vid ett
seminarium hade företagit en gemensam resa
till Jurabergen. Efter hemkomsten hade de
fått till uppgift att skildra hvar sin del af
resan, och de sålunda erhållna uppsatserna
hade sedan sammanförts till en
sammanhängande reseberättelse. Denna vimlar af
väl utförda teckningar af märkliga
byggnader, historiska minnesmärken, geologiska
bildningar, karakteristiska växter m. m. samt
små kartor. Stilfulla vignetter äro anbragta
vid de olika kapitlens början och slut.

Från ett seminarium utställes en
samling-enkla apparater för utförande af elektriska
försök. Samtliga äro tillverkade af
lärjungarna själfva, och det material, som de
därvid användt: lack- och glasstänger, paraffin,
bladguld, tennfolium m. m., är alltsammans
mycket billigt och lätt tillgängligt.

En af utställningens afdelningar
inrymmer ett helt bibliotek af redogörelser,
reglementen och rapporter angående det franska
skolväsendet. Här har man tillfälle att bland
annat få se ett högst märkligt af
folkskollärare utfördt verk. Det är en redogörelse
för skolväsendet i det
folkskoleinspektörsdistrikt, som kallas Seine-distriktet. De
inom detta distrikt anställda folkskollärarne
hafva utarbetat utförliga redogörelser hvar
och en för sin skola, dess historia och
nuvarande tillstånd. Framställningen
förtydligas af ett stort antal kartor, teckningar
och fotografier. Det sålunda åstadkomna
verket utgör 35 väldiga volymer, som, ställda
bredvid hvarandra, fylla en hylla af 21/2
meters längd. En fransk folkskoleinspektör
förklarade detsamma vara synnerligen
värdefullt, nästan oskattbart. Meningen är att
söka få till stånd sådana jätteverk för alla
de nittio franska inspektörsdistrikten.

Intressant är äfven en ganska stor
retrospektiv skolutstäUning, bestående af porträtt,
gravyrer, märkliga pedagogiska dokument,
läroböcker m. m. Den ger en egendomlig
inblick i gångna tiders skolförhållanden.

Gravyrernas mästare hafva med synnerlig
förkärlek framställt forna tiders viktigaste
uppfostringsmedel, kroppsagan, i de mest
skiftande variationer.

Till sist må ock nämnas de ståtliga
grupper, i hvilka olika vetenskapliga
institutioner framvisa, så vidt sig göra låter,
forskningens nyaste resultat.

Frankrikes skolutställning är den
mångsidigaste och rikhaltigaste af alla. Inom
vissa grupper af densamma har man dock
hopat så stora massor af
utställningsföremål, att dessa icke kunnat ordnas på ett
fullt tillfredsställande sätt. Särskildt inom
folkskole-afdelningen hade en strängare
ut-gallring af materialet och en mera
öfversiktlig anordning af detsamma varit
önskvärd. Hjalmar Berg.

Ny författning angående

statsunderstöd åt

folkhögskolor.

I Svensk Författningssamling n:r 53
för den 19 d:s finnes införd följande

K. m:ts nådiga kungörelse angående anslag till

understöd åt folkhögskolor samt för utbildning

af lärare och lärarinnor vid dylika skolor;

gifven Stockholmä slott den 25 ma-j 1900.

Vi OSCAR, etc., göre veterligt: att sedan
riksdagen i skrifvelse den 14 maj 1900
angående regleringen af utgifterna under
riksstatens åttonde hufvudtitel anmält, att
riksdagen i anledning af Vår nådiga
framställning

dels medgifvit, att såsom understöd åt
sådana i verksamhet varande folkhögskolor
i riket, sona visat sig gagneliga och af Oss
pröfvades vara i behof af dylikt understöd,
finge utgå

till folkhögskola, som påginge minst tjugu
veckor, högst 3,000 kronor;

till kvinnlig folkhögskola, som påginge
omkring tolf veckor, högst 1,800 kronor;

till kvinnlig kurs, som samtidigt nied
manlig folkhögskola påginge med väsentligen
skild undervisning, högst 1,000 kronor;

till en andra årskurs vid af staten
understödd folkhögskola högst 2,000 kronor, dock
endast för så vidt i samma kurs ett antal
elever, motsvarande minst fjärdedelen af
dem, som. under närmast föregående läsår
genomgått den första årskursen, begagnade
undervisningen; samt därjämte

till anordnande af parallellafdelningar vid
folkhögskola, då sådant pröfvades vid
undervisningen i öfningsämnena vara
oundgängligen erforderligt, extra anslag ä högst 1,000
kronor för hvarje dylik skola;

allt under villkor att landsting,
kommuner eller enskilde, hvar för sig eller
gemensamt, till vederbörande skola eller kurs
lämnade bidrag, hvilka, inberäknadt
skolafgif-ter, sammanlagdt uppginge till minst
enahanda belopp som statsbidraget, samt att
berättelse öfver skolans eller kursens
verksamhet årligen af skolstyrelsen ingåfves

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0502.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free