- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
639

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 38. (977.) 19 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 38

SVENSK LÄRARETIDNING.

639

därvid att tänka på den allmänt
medborgerliga examen, som under de
senare åren blifvit med allt större kraft
framhållen såsom ett önskemål, och
som af den nu arbetande
läroverkskommittén utan tvifvel blifver
förordad. En afslutningsklass, efter hvars
genomgående denna examen kan
af-läggas, blifver sannolikt - tänkte man
sig - vid läroverket upprättad, och i
så fall kan den Dahlska »läroklassen»
lämpligen tjäna såsom underlag för
nämda afslutningsklass, i det den
upptager äfven sådana lärjungar hån
folkskolans femte klass, hvilka visa håg
och anlag för studier af ifrågavarande
art.

Som vid dylika tillfällen vanligt är,
framkommo emellertid tvifvelsmål,
huruvida den förbildning, som folkskolan
meddelar, kunde vara tillräcklig
såsom grundval för den undervisning i
främmande språk, som den blifvande
Dahlska »läroklassen» skulle få till
uppgift att på jämförelsevis kort tid
meddela. För att på erfarenhetens
väg komma till klarhet härom har
läroverkets rektor, d:r Bengt J:son
Bergqvist, under innevarande
hösttermin anordnat gratiskurser i tyska
språket med de flickor och gossar ur
folkskolans femte klass, som därtill
anmält sig.

Företaget utgör ett nytt bevis på
rektor Bergqvists lefvande intresse för
folkskolan, och dennas lärarekår har
all anledning att med största intresse
afvakta resultaten af hans
undersökning. Utan att vilja gå denna i
förväg tillåta vi oss uttala såsom vår
förmodan, att man i Kristianstad kommer
att göra ungefär samma erfarenhet i
förevarande hänseende, som förut gjorts
i Göteborg samt vid Borgareskolan i
Gäfle och vid Grewesmuhlska skolan
i Stockholm.

»Lämplighet för tjänsten»

är ett mycket tänjbart uttryck, som
förekommer i folkskolestadgans § 19
rnom. 6. Med stöd af detta uttryck
anser sig ett och annat skolråd kunna
upprätta förslag till folkskolläraretjänst
snart sagdt huru godtyckligt som helst.
Ett k. m:ts utslag här nedan visar
emellertid, att det finnes andra och mera
objektiva grunder än »lämpligheten»,
till hvilka skolrådet är skyldigt att
taga hänsyn vid upprättandet af dylikt
förslag.

Från agrarpedagogikens
hembygder.

Nedanstående utdrag af
skolreglemente, som den 25 sistlidne juli efter
granskning af folkskoleinspektören A.
J. Särnblad blifvit af Skara
domkapitel fastställdt för Öster Bitterna och
Väster Bitterna skoldistrikt, visar, huru
man i folkskola (litt. C med
hvaran-nandagsläsning) förelägger läraren att
samtidigt meddela högre afdelningen

(tredje och fjärde årsklasserna) den
enligt normalplanen. föreskrifna
lärokursen samt de ur folkskolan
vederbörligen utexaminerade barnen, som
skola utgöra en klass för sig, »de till
fortsättningsskola hörande ämnen».
Läraren skall här vederbörligt meddela
två i hvarje ämne skilda lärokurser
(fortsättningsskolans sarnt tredje och
fjärde årsklassernas) på den tör en
kurs afsedda tiden och utan annan
godtgörelse än den ordinarie
lärarelönen. Vederbörande paragrafer lyda
sålunda:

§ 3. Fortsatt undervisning för de barn,
som ur folkskolan utexaminerats, beredes på
det sätt, att de, som därtill af sina målsmän
anmälas, under de två första läsmåiiaderna
af året undervisas samtidigt med högre
afdelningen i folkskolan, skolande de dock
utgöra en klass för sig, undervisad i de till
fortsättningeskola hörande ämnen.

§ 5 c. I den fortsatta undervisningen, hvars
uppgift är att utvidga och tillämpa de i
folkskolan inhämtade kunskaper,- ansluter sig
lärokursen i de särskilda ämnena till de i
folkskolan genomgångna kurser, hvarvid
kunskaperna befästas och utvidgas i
öfverensstämmelse med de i normalplanen sid. 49-51
framställda grunder. Denna lärokurs, till
hvilken vederbörande lärare upprättar förslag
de år, då sådan undervisning på grund af
skedda anmälningar enligt § 3 skall meddelas,
fastställes af skolrådet.

Det skulle vara intressant att veta,
huru vederbörande tänkt sig
anordningen af tredje och fjärde
årsklassernas undervisning, därest denna icke
skall stå till baka för den fortsatta
undervisningens meddelande.
Normalplanen och skolstadgan, hvilka
ingalunda lida brist på skolformer, som
måste anses mindre normala, hafva
dock icke någon anvisning till fortsatt
undervisning och folkskoleundervisning
samtidigt af samma lärare.

Vanvårdens offer.

Genom pressen har nyligen gått en
upprörande notis om tvänne flickor i
Torsåker, den ena 13, den andra 11
år, hvilka afhändt sig lifvet genom
dränkning. De voro, berättas det,
döttrar till en förman. Sedan någon
tid hade de varit anställda i
Drag-bo ångsåg, där de haft sysselsättning
med att plocka »knubb». Därifrån
hade de blifvit afskedade på grund
af snatteri, men arbetsgifvaren hade,
påstås det, icke lämnat föräldrarna
någon underrättelse om afskedandet, och
flickorna hade därför ett par veckor
fått gå omkring i bygden utan tillsyn
och sysselsättning. Härunder hade de
föröfvat åtskilliga smärre stölder samt
slutligen en större, hvilken föranledde
polisförhör i hemmet. Modern
misstankes för att icke hafva varit alldeles
omedveten om tjufverierna. Söndagen
efter polisförhöret fann man på
förmiddagen flickornas lik i
Gammei-stilla-ån.

Ett par tidningar hafva beledsagat
berättelsen härom med den
djupsinniga förklaringen, att de båda barnen
beröfvat sig lifvet »af trots» och »i

vredesmod». På vissa håll har man
- nu liksom så ofta förut -. skjutit
skulden på den så kallade »tidsandan»,
naturligtvis utan att närmare
undersöka hvad med detta sväfvande
talesätt i förevarande fall bör förstås.
Hvilken »tidsanda» det är, som nu kraft
tvänne barns lif som offer, borde
emellertid vara klart för hvarje tänkande
människa. Det är den tyvärr allt för
mäktiga tidsanda, sorn medgifver, att
elfvaåriga flickebarn utsändas som
fabriksarbetare - den, hvars rätta namn
äro föräldraförsummelse och
industrialism. Väl må man fråga: huru länge
skola vederbörande kunna tillsluta sina
ögon för den ständigt och öfverallt
upprepade erfarenheten, att det är bland
den moraliskt vanvårdade ungdomen
och framför allt inom det moderna
barnproletariatet, som barnasjälfmorden
uppträda? Och huru länge skall det
dröja, innan man allmänt inser, att ett
osundt träd icke kan bära annat än
ond frukt?

Vi frukta, att det i vårt land
kommer att dröja länge, och att vi därför
hafva att förvänta ännu många
händelser af samma ohyggliga slag som
den nu timade.

SKO LNYH ETER

Seminarierna. Vid Inträdespröfning i
Hernösands folkskollärareseminarium blefvo
af 47 inträdessökande 24 intagna i första
och l student i fjärde klassen. Flera, som

1 pröfningen godkändes, kunde på grund af
bristande utrymme ej intagas. En, som
godkändes till inträde i andra klassen,
intogs af samma skäl i första och fick
ledighet under läsåret.

- Vid Karlstads
folkskollärareseminarium intogos af 51 sökande 27 i första och

2 i andra klassen.

Folkskollärarinneseminariet i

Landskrona. Till tillfälliga
lärarebiträden vid detta seminarium under läsåret 1900
-1901 har k. m:t anvisat följande belopp:

åt en lärare i kristendom, med skyldighet
att undervisa sex timmar i veckan, 450 kr. ;

åt lärare i gymnastik, med skyldighet att
undervisa sex halftimmar i veckan, 175 kr.;

åt en lärare i musik och sång, med
skyldighet att undervisa tre timmar i veckan,
165 kr.;

åt en lärare i teckning, med skyldighet att
undervisa två timmar i veckan, 133 kr. 33 öre ;

och åt en lärarinna i handarbete, med tre
timmars undervisningsskyldighet i veckan, 120
kronor.

Upphäfdt folkskollärareval.
Skolrådet i Ljusdals församling uppförde på
förslag till lediga förste läraretjänsten vid
Sten-hamra folkskola följande tre sökande: 1)
Erik Selling, 2) J. M. Hammarström och
3) Hj. E. Lundborg. På kyrkostämma den
13 augusti 1899 utsågs Selling till
innehafvare af tjänsten.

En medsökande, folkskolläraren D. F.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0643.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free