- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
675

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 40. (979.) 3 oktober 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 40

SVENSK LÄRARETIDNING.

675

Löneregleringar för
lärarepersonalen äro ifrågasatta på åtskilliga ställen.

l Köping beviljades i fjor dyrtidstillägg
med 200 kr. för lärare och 100 kr. för
lärarinnor i alla lönegrader. Skolrådet
hemställer nu, att lönen måtte från och med
nästa år ökas med nämda belopp.

- I Eskilstuna reglerades i fjor lönerna för
de manliga lärarne. Skolrådet föreslår, att
folkskollärarinnornas löner bestämmas till
1,150, 1,250, 1,350 och 1,450 kronor samt
småskollärarinnornas till 700, 750, 800 och
850 kronor. Folkskoleinspektörens lön
föreslås höjd från 2,000 till 2,700 kronor.

- Skolrådet i Fors invid Eskilstuna
föreslår, att lärarelönerna inom församlingen
måtte på följande sätt omregleras:

ordinarie lärare: 1,300, 1,400, 1,525 och
1,625 kronor i ett för allt;

ordinarie folkskollärarinna: 1,075, 1,175,
1,300 och 1,400 kronor;

e. o. folkskollärare ochfolkskollärarinna: 1,025
kronor;

småskollärarinna: 600, 650, 700 och 750
kronor.

- Med anledning af framställning från
lärarepersonalen har skolrådet i Brännkyrka
församling invid Stockholm beslutat tillstyrka
följande lönegrader:

ordinarie folkskollärare: 900, 1,000 och 1,100
kronor;

ordinarie f olkskollärarinna: 800, 900 och 1,000
kronor ;

biträdande lärarinna vid folkskola: 500, 550
och 600 kronor;

småskollärarinna: 450, 500 och 550 kronor,
allt utom naturaprestationer och med
förhöjningarna efter 5 och 10 ars oförvitlig
tjänstgöring.______

Stockholms folkskolor. Enligt från
förste lärarne till öfverstyrelsen inkomna
uppgifter utgjorde vid sept. månads början
folkskolebarnens antal i dagliga skolan
tillhopa 25,613. Däraf komma 940 barn på
Nikolai församling, 1,415 på Klara, 2,851
på Jakob och Johannis, 4,015 på Maria,
4,930 på Katarina, 3,403 på Kungsholmen,
3,694 på Östermalm, 220 på Djurgården
samt 4,1.45 barn på Adolf Fredriks
församling. Antalet har, jämfördt med
höstterminens början 1899, minskats med 222 barn.
Den största minskningen kommer på Jakob
och Johannis eller med 199 barn. Däremot
ha barnen ökats inom Östermalm och Adolf
^Fredrik med respektive 81 och 27 mot
föregående hösttermin.

ålder, söka och innehafva ordinarie
lärarebefattning vid någon af rikets folkskolor.

Odhners historia på lapska. K.

m:t har dels anvisat ett belopp af 2,800 kr.
för utgifvande af en ny upplaga i 2,000 ex.
af, C. Th. Odhners lärobok i
fäderneslandets historia, bearbetad för folkskolan med
jämnlöpande lapsk och svensk text, dels ock
bestämt priset för de exemplar af nämda
bok, hvilka komme att i vederbörlig
ordning försäljas, till 50 öre för exemplar.

Åldersdispens. K. m:t har den 12

september på ansökan af vik. folkskolläraren
vid Norrahammars folkskola i Sandseryds
församling, Jönk., Erik Elias Wallendorff
medgifvit, att W., som är född den 13
december 1879, må vara berättigad att, utan
hinder däraf att han icke uppnått 21 års

Skolhusinvigningarna fortgå ännu

alltjämt på olika håll i landet.

Holmsunds nya skolhus invigdes i
söndags. Det är beläget på Gäfle stads
område, och staden ensam har vidkänts
kostnaderna för detsamma. Uppfördt på en fri
och hög plats samt i tre våningar uti lätt
och behaglig stil, har det 3 småskolesalar
och samlingssal å nedra botten, 4
folkskolesalar och ett stort materielrum i andra
våningen samt rymlig slöjdlokal för flickor och
boningslägenheter för lärarinnorna i tredje
våningen. I källarvåningen är slöjdsal för
gossar samt centraluppvärmningsapparat.
Särskild lärarebostad af trä är uppförd vid
skolhusbyggnaden. Skolan och
lärarebostaden hafva kostat öfver 100,000 kronor.

Vid invigningen utfördes sång af
skolbarnen och Sjömanskyrkans sångkör, d:r
Nordlander höll tal och kontraktsprosten
d:r N. Lövgren höll invigningstalet.

– l Örebro invigdes i förra veckan ett
nytt skolhus på väster i närvaro af
kyrko-och skolrådsledamöter, stadsfullmäktiges
ordförande, lärarekåren m. fl. Skolbarnen från
de öfversta klasserna anlände i ordnadt tåg
med svenska flaggan i händerna.
Lärarekårens sångförening och skolbarnen sjöngo
några sånger, hvarefter byggnadskommitténs
ordförande gaf en historik öfver byggnadens
tillkomst. Den har kostat 222,400 kronor.
Kontraktsprosten Edlund tackade alla dem,
som bidragit till byggnadens åstadkommande.

- Askersunds stad har uppfört ett i
dessa dagar for undervisningen öppnadt
skolhus, som kostat 52,289 kronor och
inrymmer 6 lärosalar samt bostäder åt
småskollärarinnorna.

- I Mellansel, Anundsjö, Ynrl.,
invigdes den 24 september ett nytt skolhus med
ett tal af kontraktsprosten J. Dixelius, som
frambar församlingens tack till skolrådet och
alla, som medverkat till den nya
skolhusbyggnadens tillkomst.

–. Vid Glifsa i Nora bergsförsamling
invigdes i närvaro af en stor åhörareskara
ett nytt skolhus i fredags af
pastorsadjunkten Otto Berggren med ett anslående tal
öfver de bekanta orden: »Kunskap är makt».

Talaren framhöll, att den person eller det
folk, som önskar sitta inne med makt, måste
tillägna sig den största möjliga mängd af
kunskaper. Vår folkskola lämnar kunskaper,
som göra de unga mäktiga att lösa tidens
stora frågor. Vi behöfva ej vara ängsliga för
vårt lands framtida lycka, blott vi vårda oss
om de ungas fostran för lifvet. Om vårt
skolväsende anses dyrt, så må vi betänka, att
makten ej är någon billighets var a. Men
lärarens arbete, som försvåras genom de olika
bamakaraktärer, som han måste bringa in i
samma hufvudriktning, måste aktas och
understödjas af föräldrar för att ett harmoniskt
uppfostringsarbete skall kunna äga rum.

Akten öfvervars af skolrådsledamöterna,
direktör Aug. Larsson, grufförvaltaren
Alarik Larsson från Skriberg jämte en mängd
föräldrar och närboende lärare.

– I Ytterlännäs invigdes den 23
september en ny folkskola i Rossö af pastor
Söderlind, som framhöll föräldrarnas och
skolans plikt mot de unga och visade, att

intet af skolans ämnen är öfverflödigt eller
bör tillbakasättas. Föredrag följde af
pastor Hedberg i Torsåker, och skolans lärare
P. Johansson tillkännagaf, att ett porträtt
af konungen blifvit under festen skänkt till
skolan.

Det nya skolhuset, som ligger på en
kulle, omgifvet af skog och med hänförande
utsikt öfver Angermanälfven, inrymmer 2
lärosalar och slöjdsal samt rymliga
lärarebostäder.

- Den 27 september invigdes i Tjugesta
af Knista församling, Öreb., ett nytt
skolhus i närvaro af kyrko- och skolråd samt
lärarinnepersonalen. Pastor Göthlin höll
invigningstalet, däri han betecknade
kristendomen som den rätta grundval, hvarpå vi
böra bygga. Efter festen intogo ett 60-tal
personer gemensam supé å hotellet.

Nääs slöjdläraresemiftarium.
Under år 1901 komma slöjdkurserna vid Nääs
slöjdlärareseminarium att förläggas till
följande tider: n:r 91 från 9 januari till 19
februari, n:r 92 från 12 juni till 24 juli,
n:r 93 från 31 juli till 10 september och
n:r 94 från 6 november till 17 december.
Närmare upplysningar angående dessa kurser
lämnas af seminariets styrelse, adress Nääs,
Floda station.

Stockholms
folkskollärareförening hade i lördags sitt första
sammanträde för höstterminen.

Ordföranden öppnade förhandlingarna med
en erinran om den förlust, som drabbat
kamratkretsen och föreningen genom hr A.
G. Tydéns under sommaren timade
frånfälle, uttalande ett tack för hvad Tydén
varit och verkat. Som ett uttryck för
föreningens erkänsla hade en krans blifvit sänd
till hans bår.

Efter några meddelanden angående
diverse löpande ärenden följde föredrag af
hr Hjalmar Berg, behandlande några minnen
och intryck från Paris.

Efter skildringen af resan genom Tyskland
tecknades liffullt och intressant Paris samt
parisarnes ljusa och mörka sidor, hvarjämte
en målande framställning gafs öfver Paris
sevärdheter med Place de la Concorde som
utgångspunkt. Därefter skildrades en
rundresa genom utställningen, besök i åtskilliga
skolor och till sist ett besök i
deputeradekammaren.

Föredraget, som lockat så många
åhörare, lokalen kunde rymma, hälsades med
intensivt bifall.

Till sammanträdesdagar för terminen blefvo
utsedda sista lördagen i månaderna oktober
"och november; och till revisorer för
Stockholmskretsen hrr E. Carli och Oskar Sten- j
berg samt fröken Hilda Lundin.

Följde sedan en del centralstyrelsens ären- >
den. Vid beviljande af ansvarsfrihet för
centralstyrelsen beslöt föreningen enhälligt
uttala ett tack till centralstyrelsen för det
nitiska och framgångsrika arbete, hon
utfört till befrämjande af skolans och
lärare-kårens intressen.

Fore och efter den supé, hvarmed
sammanträdet afslutades, föredrogos af fröken i
Jenny Johansson flera sånger, hvilka
hälsades med lifliga applåder.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0679.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free