- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
760

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (984.) 7 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

760

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 45

anskaffa goda bibliotek till hvarje skola och
en gång i månaden på bestämd tid skulle
böckor utlämnas. Vid dessa tillfällen borde
läraien söka att genom föredrag,
sångöfning-ar, samtal o. s. v. intressera de unga för
läsning. Fria aftonskolor borde under
vintermånaderna vara i verksamhet 2 timmar i
veckan med undervisning i modersmål och
räkning. Läraren borde godtgöras med l
krona i timmen. En anhållan om 100 kronor
för ändamålet skulle framställas till
kyrkostämman.

Känner Ni

någon /ärar e, /ärarin n a eller sko l v än, som
ännu ej prenumererat på Svensk
Lärare-f id ning - lärarekårens eget sko l b låd -
så försumma ej att snarast möjligt visa
honom eller henne tidningen och omtala
fördelarna af att för egen räkning hålla
sig med densamma!

Från oktoberkyrkostämmorna.

Norrköping: Anslaget till Linköpings
små-skollärarinnesemiriarium höjdes for åren
1901-05 från 500 till 700 kronor årligen.

Landskrona: Aflöningen för slöjdläraren
Berlin höjdes med 20 procent. Sånglärarens
arvode blir 500 kr. Två lärarinnors pensioner
höjdes med 50 kr. pr år. Anslaget till
skolköket höjdes till 600 kr. För fria bad åt
skolbarnen anslogs 200 kronor.

Lund: Fyllnadspension beviljades åt
folkskollärarinnan Clara Schröder, så att hela
hennes årspension kommer att utgå med 1,000
kr.

Arboga: Till två ersättningsskolor
beviljades 300 kr. och till två fortsättningsskolor
150 kr. Till arvode åt en
expeditionsföreståndare anslogs 100 kronor.

Hernösand: 500 kronor anslogs till
Öfverläraren, Slöjdlärarelönen skall tills vidare
utgå med 275 kronor.

Kristinehamn: Folkskolläraren J. P.
Telnings anhållan att få räkna sig till godo
tjänsteår från föregående plats afslöts, men hans
lön ökades från 1,000 till 1,100 kr.
Slöjdläraren Bolin och två slöjdlärarinnor erhöllo
löneförhöjning med 100 kr., småskollärarinnan
fru Landins lön ökades från 550 till 700 kr.
och skolköksföreståndarinnans från 500 till
750 kr.

Mariefred: Småskollärarinnorna och
biträdande lärarinnorna i folkskolan fingo begärd
löneförhöjning med 50 kr. Hyreser^ättningen
höjdes för folkskolläraren Bohman från 175
till 200 kr., och vedbrandsersättningen skall
utgå med 30 % förhöjning.

Oskarshamn: Inrättande af skolkök beslöts,
och beviljades för ändamålet ett belopp af
1,600 kr.

Umeå: Stadens organist fick en personlig
löneförhöjning om ,200 kr. att utgå tills vidare,
hvadan hans lön blir 1,000 kr. Samtliga
ordinarie lärare och lärarinnor fingo ett
dyrtidstillägg om 75 kr. hvardera och en extra
ordinarie lärarinna 50 kr. Skolrådet hade
föreslagit 50 kr. för de ordinarie samt 25 kr. för
småskolans lärarinnor. Dessa senare
tillerkändes 50 kr. hvardera af stämman. Till
nästa oktoberkyrkostämma skall skolrådet
inkomma med löneregleringsförslag.

Örebro: Skolköksföreståndarinnans lön
höjdes från 850 till 1,000 kr., klockarelönen från
1,310 till 2,000 kr.

Falköping: Lärarepersonalens lönepetition
mötte motstånd af skolrådet och i synnerhet

af dess ordförande samt blef i sin helhet,
förkastad. Endast ett par tillfälliga mindre
löneförbättringar beviljades.

Sa7a: Organistens lön reglerades till 1,016
kr. 50 öre samt fri bostad; klockaren fick
samma förmån och 530 kr. kontant. Aftonskola
inrättas nästa år och anslogs för ändamålet
200 kr. För bildande af skolbibliotek beviljades
300 kr. Ett personligt lönetillägg å 200 kr.
erhöll folkskolläraren Karlin.

Luleå: Folkskolans lärarepersonal fick ett
dyrtidstillägg af 100 kr., till dess lönereglering
blir genomförd, och slöjdlärarne 50 kr.
hvardera.

Västerås: Folkskoleinspektörens lön
fördubblades från 500 till 1,000 kr. Till
hämtning af skolkande skolbarn anslogs 175 kr.
samt till telefon i folkskolehuset och hos
folkskoleinspektören 100 kr.

Söderköping: Biträdande lärarinnan fröken
Franzén samt 4 småskollärarinnor erhöllo i
årligt dyrtidstillägg hvardera 50 kr.

Skara: Domkyrkoorganieten hsde begärt att
få lönen kvartalsvis i stället för en gång om
året. På kyrkorådets förslag beslöt stämman,
att lönen skall utbetalas månadsvis.

Vänersborg: Direktör Hjorts anhållan, att
hans organistlön må té höjas från 1,200 till
2,000 kr. bifölls. En pension ä 400 kr.
årligen beviljades slöjdlärarinnan Fredrika
Vallin, som tjänstgjort vid stadens folkskola i
38 år.

Visby: Slöjdlärarens lön höjdes från 1,000
till 1,100 kr. och ena slöjdlärarinnans från
650 till 700 kr.

Visby landsförsamling: Lärarens
slöjdundervisningsarvode höjdes från 100 till 150 kr.

Bollnäs: Lönestat för lärarepersonalen vid
mindre folkskolan och småskolan antogs som
följer: för lärare vid mindre folkskola i
begynnelselön 450 kr. med ett lönetillägg ä 50
kr. efter 15 års tjänstgöring; för lärarinna vid
sådan skola i begynnelselön 400 kronor med
2 ålderstillägg å 25 kr. efter 10 och 15 års
tjänstgöring; för lärarinnorna i småskolan
begynnelselön 375 kr. med ålderstillägg å 25
kr. efter 10 och 15 års tjänstgöring.
Lärarnes kofodersersättning nöjdes till 105 kr.
En bland samhällets mest framstående män
föreslog, att höjningen öfver 100 kr. skulle
stanna vid l krona, (Den missuppfattningen
tycktes hafva gjort sig gällande vid stämman,
att för erhållande af det nya statsbidraget å
66: 67 måste kofodersersättning fortfarande
utgå och detta med högre belopp än 100 kr.
Som bekant blir det normala i stället, att
kofodret hädanefter alldeles försvinner, och
lönen höjes med 100 kr., hvartill staten
bidrager med 66:67.)

Stoby, Krist.: Extra lönetillskott om 50 kr.
åt hvardera beviljades 3 folkskollärare och l
lärarinna, En småskollärarinna fick lönen
höjd till 600 kronor.

Gumlösa, Krist.: Städningen, som förut
utförts af skolbarnen, skall nu bestridas af
lärarepersonalen, som därför skall åtnjuta ett
arvode af 25 kr. i småskola samt 50 kr. i
folkskola.

Åhus, Krist.: Församlingens 5 folkskollärare
och 7 småskollärarinnor erhöllo
löneförhöjning, de förra med 100 och de senare med
50 kronor. Ordföranden ensam var emot
förhöjningen liksom mot åtgärders vidtagande för
uppförande af ett nytt skolhus. Stämman
beslöt dock äfven, att skolrådet skall förbereda
detta ärende.

Hed, Vstrn.: Af de medel, som V. Skedvi
församling erlägger för barn, som undervisas
i Heds kyrkskola, skall läraren uppbära 50
kr. och två lärarinnor hvardera 25 kr.

N. Åkarp, Krist.: Församlingens lärare fingo
50 kr. hvardera öfver lagstadgade lönen.

Skölfvene, Älfsb.: Slöjd för gossar införes
vid distriktets folkskola från och med 1902.

Skinnskatteberg, Vstm.: I enlighet med
skolrådets förslag - sänktes lönerna för samt-

liga folkskolläraretjänsterna med 20 kronor.
Kofodersersättningen har hittills utgått med
120 kronor pr år, men då denna ersättning
hädanefter skall »anses motsvara 100 kronor»,
minskades nu lönen med 20 kronor.

Kolbäck, Vstm.: Den ersättning, som af
ordinarie, för sjukdom tjänstledige läraren vid
Näslunds folkskola skall erläggas till vikarien,
åtog sig församlingen att godtgöra.

Högby, Kalm.: Slöjd för gossar skall
införas vid Högby folkskola. Fortsättningsskolas
införande beslöts med 1,217 röster mot 166.

Visnum, Vrml.: Biträdande lärarinnan vid
Björneborgs folkskola fick begärd
löneförhöjning af 100 kronor. 5 fortsättningsskolor med
150 kronors lärarelön och 5 slöjdskolor med
160 skola vara i verksamhet.

Malmköping: Folk s kollärarinnan fröken
Torsell fick 60 kr. årligen som ersättning för
otillräcklig bostad.

Fässberg, Gtbg: För folkskollärarne
Björklund, Gustafsson och Langer i Mölndal höjdes
lönen med 200 kr., samt för Björstedt i
Fässberg och folkskollärarinnan Maria Västerlund
i Kärra med 100 kr.

Husaby, Skbg: 50 kr. beviljades till
fortsättningsskola på villkor att minst 10 lärjungar
anmäla sig. Eldning och städning af
skolsalen skall som hittills utan ersättning
verkställas af lärare och skolbarn men skurningen
på skolkassans bekostnad och genom
skolrådets försorg.

Löfvestad, Mim.: Samtliga folkskollärares
löner höjdes enhälligt med 66 kr, 67 öre, och
läraren vid mindre folkskolan i Bärtofta fick
ett årligt lönetillägg af 150 kr.

Fifvelstad. Östg.: Folkskolläraren fick i
löneförhöjning statsbidraget till
kofodersersättningen eller 66 kr. 67 öre.

Hamrånge, Gflb: Organisten Lindell fick ett
personligt lönetillägg af 100 kronor. Lärare
vid mindre folkskolor och småskolor få nästa
år en grundlön, de förra af 400 och de Renare
af 350 kr. med två ålderstillägg af 50 kr.
hvardera.

Edefors, Nbtn: Två lärare fingo
löneförhöjning motsvarande det tredje ålderstillägg,
hvartill de 1902 äro lagligen berättigade.

Öfverkalix, Nbtn: Lönerna för
lärarepersonalen vid mindre folkskolorna och
småskolorna höjdes med 50 kr. öfver den lagliga,
hvadan de skola utgå med 350, 400 och 450
kr. Folkskolläraren Altin fick 66:67 för nästa
år i lönetillägg.

Fosie, Mim.: På förslag af skolrådet erhöllo
folkskollärarne Rosendahl och Linderoth
hvardera en löneförhöjning af 100 kr. öfver
lagstadgade lönen.

Borrby, Krist.: För sångöfningar med
folkskolebarnen erhöll kantor Norén af
kyrkokassan 300 kr. årligen, och anslogs 100 kr.
till fördelning mellan de barn, som från
läktaren biträda vid kyrkosången.

Öja, Södm.: Fyra småskollärarinnor fingo
hvardera ett dyrtidstillägg af 50 kr.

Mjällby, Blek.: En lärare å Hanö fick 100
kr:s och tre lärarinnor 25 kr:s löneförhöjning
utöfver lagstadgadt belopp. Undervisningen
skall hädanefter börja den l i stället för 21
oktober samt fortgå till i slutet af juni med
jul- och påskferier.

Kverrestad, Krist.: Folkskolläraren P.
Malmström erhöll 75 kr:s löneförhöjning öfver den
lagstadgade lönen.

A skum, Gtbg: Läraren vid mindre
folkskolan å Malmön fick sin lön bestämd till
500 kr.

Öfver-Luleå, Nbtn: 50 kr. beviljades i
lönetillägg åt examinerade lärare och lärarinnor
vid mindre folkskolor och småskolor.

Mönsterås, Kalm.: Till resekostnadsbidrag
åt tre af församlingens folkskollärare, som i
sommar bevistat skolmötet i Kristiania,
anslogs 100 kr. eller 33 kr. 33 öre åt hvardera.

Voxna, Gflb.: 200 kr. anslogs till eldning
och städning i skolorna.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0764.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free