- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
773

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 46. (985.) 14 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 46

SVENSK LÄRARETIDNING.

773

framlagda. Häri instämde
justitierå-den Westring, Hellström och Afzelius,
hvadan denna mening omfattades af
flertalet närvarande medlemmar af
högsta domstolen. Något
bemötande af de sålunda anförda skälen
före-’ kom icke.

Vid den granskning af förslagens
detaljer, som därpå ägde rum,
framställdes en hel del anmärkningar mot
de olika bestämmelserna, somliga af
mera formell, andra af mera reell
natur. De senare gingo i allmänhet ut
därpå, att vid behandlingen af
minderåriga förbrytare den pedagogiska
synpunkten borde tillmätts större vikt än
som skett i de af
Tvångsuppfostringskommitténs »kriminalistiska» afdelning
framlagda förslagen.

Det betänkande, som afgifvits
rörande behandlingen af vanartade och
sedligt försummade barn, har ännu ej
varit underkastadt högsta domstolens
pröfning.

Så mycket synes nu vara gifvet, att
någon kunglig proposition i ämnet ej
gärna kan väntas blifva framlagd för
närmast stundande riksdag.

Införandet af
Hvarannandagsläsning kan förhindras.

Skolstriden i Motala landsförsamling1
uti ett nytt skede.

Det referat, vi förut lämnat af
Skolstriden inom Motala landsförsamling
visade, att stämningen närmade sig
anarki. En kyrkostämma hade tillsatt
en kommitté för att framlägga förslag om
behöfliga nybyggnader för en normal
utveckling af församlingens
skolväsende. Detta gick ett mot skolan mindre
vänligt parti så till sinnes, att det
föranstaltade om en ny stämma, där man
tvärt emot skolrådets önskan lyckades
genomdrifva valet af en kommitté, som
skulle framlägga förslag om half
lästid i alla församlingens skolor, så att
nybyggnader skulle kunna undvikas.
De båda kommittéerna skulle sålunda
motarbeta hvarandra.

Då det alltid är lättare att rifva ned
än att bygga upp något
ändamålsenligt och solidt, så föll det af sig själft,
att den senare kommittén skulle bli
först färdig med sitt verk. Den valdes
den 27 september och framlade sitt
förslag den 24 oktober. I detta
hemställdes, att fyra nya skolsalar skulle
inredas i fattighuset. Härför måste
detta delvis ramponeras samt
tillbyggas, så att, som det heter, mindre
af-klädningsrum erhållas äfvensom
särskild trappuppgång. Kostnaderna
härför beräknades till 7,500 kronor.
Fastän kommittén var vald för att
omorganisera skolorna, tog den sig för
något helt annat, nämligen just det
uppdrag, som den första kommittén fått
sig anförtrodt.

Det hade väl bort falla af sig själft,
att äfven den första kommitténs be-

tänkande skulle inväntas, innan frågan
afgjordes, men detta öfverensstämde ej
med den senare kommitténs plan. Den
genomdref genast utlysandet af
stämma. Vid denna uppvisade dess
ordförande, att ärendet utan någon som
helst olägenhet kunde hvila, tills
byggnadsförslaget från den första
kommittén förelåge. Andra framhöllo det
inkorrekta uti att fatta beslut i
ärendet, innan det vore allsidigt utredt,
helst det framlagda förslaget vore
alltför dyrt i förhållande till den valuta, som
erhölles. Men alla skäl tjänade till
intet. Förslaget godkändes. Dess
egentliga anhängare fingo nämligen
verksamt bistånd af stora fyrktalsägare inom
ett annat af församlingens
skolområden, som vill hafva nytt skolhus före
skolan vid Vårdsanstalten.

Det parti, som handskas på detta
sätt med församlingens angelägenheter
och söker skjuta dess lagliga
myndigheter åt sidan,, har under striden gång
på gång beskärmat sig öfver
ungdomens dåliga uppförande och laglöshet,
men hvad äger man rätt att begära af
ungdomen, där samhällets grädda så
litet frågar efter det enklaste kraf på
anständighet vid behandlingen af san>
hällsärenden?

Vi skulle naturligtvis icke ägna så
mycken uppmärksamhet åt dessa
händelser, om de icke visade bilden af
något, som rätt ofta förekommer vid
behandlingen af folkskoleärenden inom
församlingarna. De, som sitta inne
med makten och gärna tala om tidens
ondska och samhällsupplösande
tendenser, behandla folkskolan såsom om den
vore deras privata angelägenhet.

*Men den omtalade Motalakommittén
är ännu märkligare i ett annat
afseende. Dess styrande medlemmar
uppsatte själfva som program att
genomdrifva »att i samtliga socknens skolor
införa dels afdelnings-, dels
Hvarannandagsläsning, allt som det bäst
lämpar sig». Och den skulle på denna
grundval utarbeta nytt skolreglemente.

Huru har denna uppgift blifvit löst?
Den har icke blifvit löst alls. Det har
gått kommitténs medlemmar, som det
så ofta brukar gå med hetsiga
opponenter utan kännedom om det, som de
tagit sig för att klandra: så snart de
komma i den situationen, att de måste
på eget ansvar föreslå nya
anordningar, så förlamas deras handlingskraft.

Om denna hufvudpunkt i sitt
program yttra kommitterade:

Skolformen hvarannandagsläsning, som ej
med fog kan stämplas såsom vidrig, men väl
kan betraktas såsom en nödfallsåtgärd, där
förhållandena oundvikligen så kräfva, är
naturligen mest lämplig i glest bebyggda
trakter med långa och för barnen ansträngande
skolvägar. Denna skolform såväl som
afdelningsläsning kan vara användbar i synnerhet
i sådana trakter, där föräldrarnas egentliga
sysselsättning är jordbruksarbete, vid hvars

mångahanda göromål sysselsättning lätt kan
vinnas för barnen under deras fritid från
skolan.

Här låta de ju ganska tydligt förstå,
att de funnit hvarannandagsläsning orim
lig i ett industridistrikt. Att de på
den korta tiden af tre veckor låtit
öfvertyga sig därom, länder dem
sannerligen till icke ringa heder, i
synnerhet då man erinrar sig, att de i
september föreslogo dupplicering och
hvarannandagsläsning med fyra
afdelningar i samma lärorum.

Visserligen skiner det igenom, att
de gärna hade gjort försök med half
lästid i församlingens jordbruksdistrikt,
men där förefanns ingen brist vare sig
på lokaler eller lärarekrafter och hvad
värre var: lärare och föräldrar kände
ej till några olägenheter af att låta
barnen gå dagligen till skolan.

I Motala landsförsamling är sålunda
faran för att hvarannandagsläsning skall
komma att införas nu lyckligt of
verstanden.

I Skärkinds församling i Östergötland
försöktes vid oktoberstämman att föra
in h varannan dagsläsning i småskolan,
rnen skolans vänner strypte här genast
förslaget med öfvertygande skäl, så att
det blef enhälligt afslaget.

Den omvändelse, som försiggått i
Motala landsförsamling, skulle kunna
upprepas på de flesta ställen, där
hvarannandagsläsning kommer på tal, såvida
skolrådet och dess ordförande sarnt
lärarepersonalen vårda sig om skolans
intressen lika omtänksamt och energiskt
som här. Hafva de därtill stöd af
inspektören, så går det gifvetvis så mycket
lättare att afvända den förderfliga
anordningen. Ofta är det okunnighet om
de enklaste villkoren för verksamt
skolarbete, som föder dylika förslag. Då dess
upphofsman bli upplysta om följderna
af deras genomförande, öfvergifva de
dem ej sällan, i synnerhet om de
bringas i den ställning, att de skulle få bära
ansvar därför.

Löneregleringar.

Ytterligare några löneregleringar
hafva vi att anteckna från
oktoberkyrkostämmorna.

Malmö.

På grund af en lång debatt samt därpå
följande votering hann kyrkostämman den
31 oktober icke afgöra mera än frågan om
folkskollärarelönernas reglering. Stämman
blef därför ajournerad till sistlidna onsdag,
då lärarinnornas löneförhållanden afgjordes.

Folkskollärarinnorna hade begärt, att det
förhöjda statsbidraget måtte komma dem till
godo med 66 kr. 67 öre i de tre första
lönegraderna och 133 kr. 33 öre i fjärde.

L öfverensstämmelse med
folkskoleinspektörens förslag hemställde skolrådet, att lönerna
måtte ökas med 50 kronor i hvarje grad,
hvadan de skulle bli 1,250, 1,400, 1,550 och
1,700 kronor.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0777.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free