- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
787

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (986.) 21 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 47

SVENSK LÄRARETIDNING.

787

Lärare- och lärarinnelöner i
43 svenska städer.

På föregående sida meddelas en
tabellarisk uppgift å lärare- och
lärarinnelöner i 43 svenska städer, sådana dessa
löner utgå år 1901. I tabellen äro
endast upptagna de städer, där lönerna
äro fastställda till kontant belopp i ett
för allt. I de angifna lönerna ingå
alltså ersättning för bostad, vedbrand
och öfverläsning. Sist på tabellen äro
upptagna fyra större samhällen å
landsbygden, där lönerna äro på liknande
sätt reglerade, nämligen de. stora
industrisamhällena Trollhättan och
Huskvarna samt förstäderna Fors invid
Eskilstuna och Sofielund invid Malmö.

Utom lönebeloppen är i en särskild
kolumn äfven angifvet antalet
läsvec-kor, eftersom för allt hvad som läses
utöfver 34 Vs veckor skall enligt lag
utgå följande öfverläsningsersättning pr
månad räknadt: för folkskollärare och
folkskollärarinna med mindre än fem
tjänsteår 87 kr. 50 öre, med fem
tjänsteår 100 kr., med tio tjänsteår 112 kr.
50 öre och med femton tjänsteår 125
kronor, för examinerad
småskollärarinna med mindre än tio tjänsteår 37
kr. 50 öre, med tio tjänsteår 43 kr.
75 öre och med femton tjänsteår 50
kr. samt för oexaminerad
småskollärarinna 31 kr. 25 öre, oafsedt antalet
tjänsteår. Dessa ersättningsbelopp äro,
i det fall att öfverläsning förekommer,
inberäkuade i de på tabellen angifna
lönerna.

(Om med afseende på antalet
läsvec-kor eller i andra afseenden något fel
insmugit sig i tabellen, bedja vi att
härom genast blifva underrättade på
ett brefkort, så att, då tabellen nästa
gång återgifves, den kan blifva fullt

korrekt.)

*Med anledning af senaste riksdags
beslut om ett tredje ålderstillägg samt
om kofodrets ersättande med 100
kronor kontant erhålla skoldistrikten från
och med nästa år en förhöjning i
statsbidraget, nämligen för hvarje folkskollärare
och folkskollärarinna med mindre än
femton tjänsteår 66 kr. 67 öre samt med
femton tjänsteår och däröfver 133 kr.
33 öre. De flesta städer hafva ansett
sig icke för egen del böra inhösta denna
ökning i statsbidraget. De hafva alltså
med tagen hänsyn till de dyra tiderna
och under påverkan af riksdagens beslut
funnit sig böra i någon mån förbättra
lärarepersonalens aflöning.

Såvidt vi känna, hafva under inne
varande år icke mindre än 25 städer
fattat beslut angående nya
löneregleringar. Dessa städer äro på tabellen

utmärkta med *. De öfriga på
tabellen upptagna 18 städerna hafva helt
nyss, de flesta i fjor, beslutat nya
löneregleringar, hvilket förklarar, att
de icke redan i år ansett sig böra ånyo
upptaga ärendet.

Hvad Göteborg angår, hafva stads- i
fullmäktige ännu icke fastställt staten
för 1901; de inom parentes angifna
lönebeloppen äro föreslagna af
folkskolestyrelsen. Och beträffande Ystad är
att märka, att kyrkostämman i
enlighet med lärarinnornas petition
visserligen bestämt, att nuvarande högsta
lönegraden skall utgå efter femton
tjänsteår men däremot ej fastslagit de två
mellersta lönegradernas storlek, hvarom
decemberkyrkostämman kommer att
besluta. Öretal - som förekomma i
Uddevalla, Västervik och Hudiksvall - äro
ej medtagna, då de ju ej inverka vid
en jämförelse städerna emellan.

Städerna äro på tabellen ordnade
efter sin storlek. Och då det i
regeln är dyrare att lefva i en större
stad än i en mindre, borde lönerna
öfver hufvud taget vara högre ju längre
upp på tabellen staden förekommer.
Men som läsaren finner, gäller icke
denna sats i enskildheter.

Af städer med öfver 4,000 invånare
saknas på tabellen endast följande sex:
Söderhamn, Oskarshamn, Vänersborg,
Sala, Lidköping och Skara. I
Söderhamn åtnjuter lärarepersonalen bostad
och vedbrand samt dessutom följande
kontanta lönebelopp: folkskollärare 800,
1,000, 1,200 och 1,400 kronor,
folkskollärarinna 800, 900, 1,000 och 1,100
kronor, småskollärarinna 500, 550, 600
och 650 kronor. I Skara erhåller
lärarepersonalen likaledes bostad och
vedbrand in natura samt följande
löner: stadens ende folkskollärare 1,150
kronor, folkskollärarinna 750, 850, 925
och 1,000 kronor, småskollärarinna 400,
450 och 500 kronor. I Oskarshamn
åtnjuter folkskollärare 800 kr. samt 290
kr. i ersättning för bostad och
vedbrand, 25 kr. för planteringsland, tre
ålderstillägg ä 100 kr. samt
öfverläsningsersättning enligt lag. För Lidköping
utgår nästa år dyrtidstillägg på sätt
synes af n:r 45, men har
kyrkostämman anmodat skolrådet inkomma med
förslag till ny fast lönestat.
Löneförhållandena i de två öfriga städerna äro
oss obekanta.

Fyra städer med mindre än 4,000
invånare, nämligen Eksjö, Mariestad,
Norrtälje och Engelholm, hafva, som
synes af tabellen, i år eller i fjor
beslutat fullständiga löneregleringar och
därvid i åtskilliga afseenden gått förbi
större samhällen.

Sedan riksdagen fastställt fyra olika
lönegrader för folkskolans lärare och
lärarinnor - 700, 800, 900 och 1,000
kronor jämte bostad och vedbrand -
att utgå i femårsperioder, så hafva
städerna allt allmännare likaledes bestämt

sig för fyra lönegrader, i följd hvaraf
högsta lönen i regeln utgår efter femton
tjänsteår.

För e. o. folkskollärare är lönen i
de på tabellen upptagna städerna lägst
1,100 kronor (Jönköping och
Linköping), högst 1,450 kronor (Östersund).

Ordinarie lärares begynnelselön är -
om man bortser från Arboga, där
lönerna äro ovanligt låga - i några
mindre städer 1,200 kronor men
be-öper sig vanligen till 1,400 ä 1,500
cronor samt stiger i Sundsvall till
1,600 kronor. Under det de tre
ålderstilläggen å landsbygden sällan
öfverstiga 100 kronor, hafva de i
städerna vanligen blifvit bestämda till
200, 250 ä 300 kronor, i följd hvaraf
lögsta lönen utgår i sju städer
(Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping,
Gäfle, Helsingborg och Hernösand)
med 2,400 kronor och i Sundsvall med
2,500 kronor.

Lönen för e. o. folkskollärarinna
växlar i städerna numera mellan 1,000
och 1,200 kronor. Såsom ordinarie
får hon i regeln minst 1,100 kronor
Arboga och Södertälje dock blott
925 ä 975 kronor, hvilket väl
näppeligen kan vara laglig lön, då i dessa
städer bostad och vedbrand ej gärna torde
kunna erhållas för 225 ä 275 kronor).
Högsta begynnelselönen erlägger
Norrköping med 1,300 kronor och högsta
slutlönen följande städer: Malmö med
1,800 kronor, Helsingborg med 1,700
kronor samt Stockholm, Örebro och
Sundsvall med 1,650 kronor.

Småskollärarinnorna åtnjuta i
städerna likaledes i regeln fyra lönegrader.
Begynnelselönen understiger numera i
stora och medelstora städer ytterst
sällan 600 kronor men uppgår i Malmö,
Helsingborg, Sundsvall, Eskilstuna,
Västerås, Falun och Hudiksvall till 700
kronor, i Landskrona till 720 samt i
Norrköping, Lund och Östersund till
750 kronor. I åtta städer (däribland
det lilla Engelholm) stiger slutlönen
till 900 kronor, i Norrköping till 950
kronor samt i Malmö och Sundsvall
till 1,000 kronor.

Då vi i fjor efter
oktoberkyrkostämmorna meddelade en liknande tabell,
som angaf lönerna i 30 städer, anmärkte
vi, att äfven landsbygdens lärare borde
känna sig glada och belåtna öfver den
gångna månadens lönerörelse bland
städernas lärare, ty hvarje förbättring
för stadslärarne vore indirekt en seger
äfven för landsbygdslärarne, liksom
också - enligt hvad erfarenheten alltid
visat - hvarje löneförbättring för en
lärarekategori underlättade och
befrämjade Sträfvandena att förbättra
villkoren för de andra.

Hvad som sedan inträffat har ju
till fullo visat riktigheten af dessa ord;
och vår öfvertygelse är äfven nu, att
liksom riksdagens lönebeslut öfvat
inverkan på stadslärarnes löner, så skola

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0791.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free