- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
798

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (986.) 21 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

798

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 47

VIKARIAT?,?

WI KARI F för småskollärar irma>scm

V l lYH fi l L. att undervisa hufvudsakligast i
Sköfde elementarläroverks för flickor
förberedande skola, önskas för nästa termin. Lön
300 kronor pr termin.

Platsen sökes hos nämda
elementarläroverks styrelse.

En småskolläraretjänst

är ledig inom Nässjö församling. Skolan
ambulerar på 2 stationer. Tjänsten tillträdes
vid nästa läsårs början. Lön för 8
kalendermånaders undervisning 300 kr. samt husrum
och vedbrand. 6 månaders ömsesidig
uppsägning. Ansökningshandlingar skola
insändas till undertecknad före den 20
nästinstun-dande december.

Barkeryd (Jönköpings län) den 6
november 1900. O. G. Pleijel.

Skolrådets ordförande.

Vikariat.

Examinerad folkskollärarinna önskas som
vikarie under vårterminen 1901 vid Älfsly
fasta folkskola inom Värmdö församling,
Stockholms län. Lön enligt lag. Särskild
småskola finnes. Ansökan insändes före den 6
december detta år till skolrådet i Värmdö, adr.
Värmdö.

de sex första månaderna
1901 vid Ulfs fasta
folkskola i Oderljunga församling af Kristianstads
län kan erhållas af en examinerad
folkskollärare. Ansökningar, åtföljda af behöriga
intyg, ingifvas till skolrådet i nämda
församling senast den 15 nästa december. Å
ansökan torde postadressen utsättas.
Oderljunga den 6 november 1900.

J. Thomseus.

Skolrådets ordförande.

Postadress Perstorp.

VIKARIAT ^ förenade organist-,
kloc-V l r\M II I Ml käre- och
folkskollärarebefattningarna i Öja fasta folkskola, under
riksdagen 1901 eller möjligen till l juli, sökes
före 15 december. Lön 50 kronor i månaden
jämte fritt vivre och bostad i skolan. Skulle
ej kompetent person anmäla sig till de
förstnämda tjänsterna, antages manlig eller
kvinnlig sökande för uppehållande af
lärarebefattningen. Ansökningar insändas till skolrådet
i Öja, adr. Stora Sundby (Södermanland).

Lärarinnebefattningren

vid nyinrättade småskolan i Heden kungöres
härmed ledig till ansökan före den 7
nästkommande december. Platsen tiljträdes den
15 januari nästkommande år. Årliga
lärotiden är 30 veckor, lönen 400 kronor samt
för kvinnlig slöjd 30 kronor. För hitresan
lämnas reseersättning.

Särna, Kopparbergs län, den 9 november
1900. Skolrådet.

Vikariatet vid folkskollärare-,
organist-och klockarebefattningarna

i Djurö församling af Stockholms län
kungöres härmed till ansökan. Vikarien, hvilken
skall uppehålla organist- och
klockarebefatt-I ningarna från den l januari 1901 till l juli
sam-I ma år samt folkskolläraretjänsten från den 15
januari 1901 till den l juli samma år, erhåller
för de förra tjänsterna 100 kronor och fri
bostad i klockaregården och för den senare
tjänsten lön enligt lag. De förenade
tjänsterna tillsättas under början af nästa år
och äro ock kungjorda till ansökan.
Bostaden god. Barnantalet ringa. Trakten
naturskön. Gosslöjdskola finnes. Ansökan, ställd
till Djurö kyrko- och skolråd, insändes före
den 5 december detta år till undertecknad, adress
Djurhamn.

Djurö den 10 november 1900.

K. F. S. Hedlund,
v. pastor.

Lärarinnebefattningen

vid Elfkärrstorps fasta småskola inom
Karlskoga församling, Örebro län, kungöres härmed
till ansökan ledig med tillträdesrätt l januari
1901. Lön för 9 månaders undervisning 350
kr., därtill af församlingen tvänne ålderstillägg
å 25 kr. Ansökan torde före den l
december 1900 insändas under adress Karlskoga till
Skolrådets ordförande.

Lärarinnebefattningarna

vid tvänne på två stationer flyttande mindre
folkskolor inom Holms skoldistrikt i
Västernorrlands län sökas hos skolrådet fore den l
inst. december under adress Anundgård.
Lönevillkoren äro, utom husrum och vedbrand,
vid den ena 350 kronor, vid den andra 375
kronor jämte 25 kronors lönetillägg efter 5
års tjänstgöring på platsen. Tillträde den 7
januari 1901.

Holm den l november 1900.

Skolrådet.

Förenade

folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsterna

1 Askersunds stadsförsamling sökas hos
kyrko-och skolrådet därstädes inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Organistlönen 200 kr., klockarelönen
75 kr. jämte 125 kronors hyresersättning och
ett jordland. Folkskollärarelönen enligt lag.
Folkskolläraretjänsten tillträdes eventuellt l
juli 1901, de andra tjänsterna senast den l
maj 1903, intill hvilken tid lönen för dessa

2 befattningar utgår efter öfverenskommelse.
Vikarie för sagda tre befattningar under
tiden l januari -l juli 1901 sökes eenast den
13 december detta år.

Askersund den 12 november 1900.

P. A. Ekstrand.
Kyrko- och skolrådsordförande.

V l KARI F Vid fasta folksko]an å
Slät-Y lI\/\nlD. ten (strax invid Lysekil), som
kommer att besättas med ordinarie lärare
med år 1902, anställes vikarie för läsåret
1901, som börjar den l februari. Bostad
skall hyras å Slätten. Hyres- och
bränsleersättning samt lön tillsammans 1,000 kr. för
året. Kompetenta sökande hänvända sig med
styrkt afskrift af vederbörliga betyg före den
15 december 1900 till

Lyse skolråd, adr. Lyse (Bohus län).

Till lärarinnetjänst

vid en s. k. mellanskola här vid kyrkan, och
till lärarinnetjänst vid Dicka småskola -
båda med 34 V2 veckors årlig
undervisningstid - må sökande före den 15 december i
år med bifogande af ansökningshandlingar
anmäla sig hos undertecknad, skolrådets
ordförande, under adress Folkärna.

Jämte fritt husrum och vedbrand för
hvardera är årslönen på förra stället 350 kronor
och på senare stället 300 kronor.

Folkärna församling i Kopparbergs län den
9 november 1900. D. B. Arosenius.
Kyrkoherde.

Vid

Södertälje folkskolor

anställes under nästa år l e. o.
folkskollärarinna med tjänstgöring: i folkskolans första
klass för gossar. Lön 775 kronor och bostad.
Ansökan insändes före den 6 december 1900
till Skolrådet i Södertälje.

För examinerad folkskollärare
(lärarinna)

finnes ordinarie plats ledig att tillträda den l
juli 1901 vid Eldforsens fasta förenade
folk-och småskola i Järna församling af
Kopparbergs län. Lön efter lag. Ansökningar, ställda
till skolrådets ordförande under adress Järna,
Myrbacka, skola vara inlämnade senast 60
dagar från denna kungörelses första
införande i Post- och Inrikes tidningar.

Skolrådet.

Vid Hyttebo mindre folkskola i Färila
församling (Gäfleborgs län) önskas en
lärarinna. Lönen är utom naturaförmåner 360
kr. strax, 400 kr. efter 5 år och 450 kr. efter
10 år. Bostad 2 vackra rum och kök.
Platsen må sökas genast hos

Skolrådets ordförande, Färila.

ll uppehållande af tvänne lediga
lärare-tjänster vid fasta folkskolor inom
Kyrk-hults skoldistrikt i Blekinge län under förra
hälften af år 1901 torde kompetenta sökande
anmäla sig hos undertecknad före den l
näst-instundande december. Lön och andra
förmåner efter lag. Utsikt till fast anställning
vid samma skolor förefinnes.
Kyrkhult den 29 oktober 1900.

Nils Stigner.

Kyrkoherde.
Adress Kyrkhult.

Till folkskolläraretjänsten

vid fasta folkskolan med småskoleafdelning
samt med denna tjänst förenade
klockare-och kyrko*ångarebefattningarna i Gerums
församling, Gotlands län, kunna kompetenta
sökande anmäla sig genom att insända
vederbörliga ansökningshandlingar till kyrko- och
skolrådet inom sextio dagar från ledighetens
första kungörande i Post- och Inrikes
tidningar. Utom den enligt lag utgående lönen
lämnas åt folkskolläraren såsom fri bostad
3 rum och kök, fri vedbrand, visthus,
brygghus med inmurad gryta, källare och ladugård,
som nyligen blifvit uppförda, samt rymligt
trädgårdsland af god beskaffenhet. Antalet
i skolan undervisade barn har länge
understigit 20. För klockare- och
kyrkosångare-befattmngarna, som få tillträdas vid
nuvarande irmehafvares afgång, utgör lönen 60
kronor, och är innehafvaren af dessa tjänster
skyldig att leda församlingens kyrkosång, att
själf verkställa eller på eget ansvar låta
verkställa sedvanlig ringning och graföppning
mot l kronas ersättning för hvarje graf samt
att i öfrigt ställa sig till efterrättelse såväl
kyrkolagens föreskrifter som gällande stadga
för kyrkobetjänte i Visby stift. Tjänsterna
frånträdas samtidigt.

Gerum den l november 1900.
Ordföranden i Gerums kyrko- och

skolråd.
Adress Burge.

Ordinarie
folkskolläraretjänsten

vid Stocksbo fasta folkskola i Färila
församling, Gäfleborgs län, sökes hos undertecknad
inom lagstadgad tid. Lön efter lag. God
bostad, A/2 mil från kyrkan; 2 mil f rån Ljusdals
järnvägsstation. Platsen må sökas af man
eller kvinna.

Färila den 27 september 1900.

Ax. L. Brundin.
Kyrkoherde.

Lärare- eller lärarinnetjänst

vid fast mindre folkskola i Fjäll gry cksbo,
Bjursås socken, naturskön trakt i Dalarne,
förklaras härmed till ansökan ledig, och är
platsen att tillträda den 15 januari 1901.
Vanliga ansökningshandlingar, såsom
examens-, tjänstebetyg, om sådant finnes, och
prästbetyg insändas till skolrådet under adr.
Bjursås. Lönen är den lagstadgade.

Skolrådets ordförande.

Ordinarie läraretjänsten

vid flyttande folkskolan vid Hoftorp och
Svandal inom Tanums skoldistrikt (Bohus län)
kuii-göres härmed till ansökan ledig för
kompetenta såväl manliga som kvinnliga sökande.
Tjänsten sökes hos skolrådet i Tanum inom
sextio dagar från första gången ledigheten
kungöres i Post- och Inrikes tidningar. Lön
enligt lag.

Tanum den 7 november 1900.

Skolrådet.
Adress Tanum.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0802.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free