- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 43:e årg. 1924 /
854

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

854

SVENSK LÄRARETIDNING.

Nr 43

Bättre skolhygien påyrkas.

Vid Föreningens för allmän hälsovård årsmöte i Uppsala höll bl. a. förste provinsialläkaren G. Stéenhoff föredrag om de hygieniska förhållandena i folkskolorna.

I anslutning till nämnda föredrag och efter en livlig diskussion beslöto mötets deltagare göra följande uttalande: Folkskolorna äro i trängande behov av att få sin hygien bättre tillgodosedd än vad hittills varit fallet. För att detta skall kunna ske, måste i första hand tillses, att skolhygienen erhåller en särskild representant inom skolöverstyrelsen; att vid seminarier för folkskollärare och lärarinnor undervisningen i hälsovård utvidgas och, där så ske kan, anförtros åt för uppgiften lämplig läkare; samt att folkskolans lärjungar i möjligaste mån erhålla sanitär omvårdnad och målmedveten uppfostran till sunda levnadsvanor.

Skolnyheter.
Seminarierna. Sedan vid den förnyade ansökningstidens utgång ingen sökande anmält sig till en ledigförklarad lektorstjänst i kristendomskunskap vid folkskolseminariet i Härnösand, har skolöverstyrelsen genom skrivelse den 10 oktober 1924 ånyo satt domkapitlet i Härnösand i tillfälle att, därest domkapitlet efter rektors hörande så finner lämpligt, hos överstyrelsen till utnämning föreslå viss person, som på grund av föregående verksamhet och ådagalagda egenskaper anses vara skicklig och lämplig till den ifrågavarande lärarbefattningen, även om han icke fullgjort de för behörighet till tjänsten i §§ 137 och 138 av seminariestadgan föreskrivna villkor.

Behörighet. Följande sökande ha erhållit behörighet för anställning som lärare i ämnet arbetskunskap vid yrkesbestämd fortsättningsskola:

vid fortsättningsskola i anslutning till jordbruk med binäringar: folkskollärarna N. Cronholm, Gustavs, och M. G. Gustafsson, Vissefjärda;

vid fortsättningsskola i anslutning: till handel: folkskollärarinnorna Anna W. Eriks-son, Västerås, Anna O. Boström, Holmsund, Eva L. K. Wetterholm, Jönköping, och folkskolläraren S. Granström, Markaryd;

vid fortsättningsskola med husligt arbete i vad angår kvinnlig slöjd: småskollärarinnan Johanna Nilsson, Södra Mellby, handarbetslärarinnan Annie M. L. Nilsson, Huskvarna, slöjdlärarinnorna Elin M. Pettersson, Arboga, och Hulda A. Sandberg, Hällefors;

i vad angår hushållsgöromål: lanthushållslärarinnan Ebba K. Annell, Skeppsta, Bettna.

Överlärarinstitutionen. I avgivet yttrande över ansökningarna till ledigförklarade överlärarbefattningen inom Spånga skoldistrikt har skolöverstyrelsen icke funnit något att erinra mot följande sökandes behörighet för ifrågavarande befattning: t. f. överläraren E. D. Arnell, folkskolläraren J. V. Brodd, överlärarna E. F. Ekdahl och G. E. A. Fransson, folkskolläraren J. V. Gabrielsson, överlärarna K. G Högblom och A. E. Jungnell, folkskolläraren L. A. Larsson, samt överlärarna D. E. Philipsson och G. P. Thorborg.

Förkortning av undervisningstiden.

Skolöverstyrelsen har medgivit, att undervisningen vid Odensala församlings kyrkskola må under tiden f. o. m. den l oktober 1924 t. o. m. den 31 mars 1925 inskränkas till 24 timmar i veckan.
- I anledning av en av skolrådet i Askims församling gjord ansökning har skolöverstyrelsen medgivit, att lästiden vid Backa skola må för dels tredje och fjärde klasserna under tiden f. o. m. den l oktober t. o. m. den 30 november 1924 och f. o. m. den l februari t. o. m. den 14 mars 1925 nedsättas med fem timmar varannan vecka, samt under tiden f. o. m. den l december 1924 t. o. m. höstterminens slut och f. o. m. vårterminens början t. o. m. den 31 januari 1925 nedsättas med fem timmar i veckan, dels ock femte och sjätte klasserna under tiden f. o. m. höstterminens början t. o. m. den 30 september 1924 och f. o. m. den 15 mars 1925 t. o. m. vårterminens slut nedsättas med två timmar i veckan, under tiden f. o. m, den l oktober t. o. m. den 30 november 1924 och f. o. m. l februari t. o. m. den 14 mars 1925 nedsättas med varannan vecka sju timmar och varannan vecka två timmar, samt under tiden f. o. m. den l december 1924 t. o. m. höstterminens slut och f. o. m. vårterminens början t. o. m. den 31 januari 1925 nedsättas med sju timmar i veckan.

Skol förbättring i Löderup. På grund av för stort barnantal vid mellersta skolan i Hagestad pr Löderup har beslutats inrätta en ny läraravdelning därstädes, ävensom att låta uppföra en ny skolbyggnad med tidsenliga skollokaler - 3 lärosalar, gymnastiksal m. m. - samt att låta använda det äldre skolhuset till lärarbostäder. Ritningar och arbetsbeskrivning härtill hava uppgjorts av arkitekt Andrén, Staffanstorp. Under den närmaste tiden komma två lärarinnetjänster att tillsättas vid skolan. Ordinarie småskollärarinnebefattningen, som blivit vakant sedan förra innehavarinnan Kerstin Larsson avgått med pension, är nu ledigförklarad, och utgår ansökningstiden den 13 nästa november. Befattningen vid den nyinrättade avdelningen är ännu ej ledigförklarad.

Skyddshemmen. K. m:t har befriat Örebro läns landsting tills vidare under en tid av fem år, räknat fr. o. m. den l januari 1925, från skyldigheten att upprätta skyddshem för flickor.

Populärvetenskapliga föreläsningar. Arbetarnas bildningsförbund har av anslaget till understöd åt anstalter och föreningar, som anordna populärvetenskapliga föreläsningar, tilldelats ett understöd för senare halvåret 1924 med ett belopp av 8,500 kronor.

Skolbyggnadslån. Skolöverstyrelsen tillstyrker Sibbarps församlings ansökning om tillstånd att för skolbyggnadsändamål upptaga amorteringslån.
- K. m:t har medgivit Huaröds förs , Krist., rätt att för uppförande av ett småskolhus med ekonomibyggnad få upptaga ett 20-årigt amorteringslån på 11,700 kr.

Skolhusinvigningar. Värnamo nyuppförda folkskola invigdes den 11 oktober för sitt ändamål. Till fästen hade som representant för skolöverstyrelsen infunnit sig undervisningsrådet Per Holmén. Bland övriga inbjudna, som närvoro, märktes folkskolinspektörerna Per Thomée och O. Lidén, byggnadskommitterade, skolrådets ledamöter, stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och drätselkammare, kommunalfullmäktige i socknen, kyrkorådet, mellanskolans styrelse och lärarpersonal, lärarkåren i distriktets folkskolor m. fl.
Efter avsjungandet av psalmen 33 hälsade överlärare O. Väjne de närvarande välkomna och vände sig därvid i främsta rummet till undervisningsrådet Holmén och de båda folk-skolinspektörerna.
Tal. övergick därpå omedelbart att lämna en historik över skolväsendets utveckling i Värnamo från äldsta till nuvarande tid.
Skolrådets ordf. pastor J. A. Willstedt frambar skolrådets och distriktets tack till alla, som på ett eller annat sätt medverkat vid byggnadens tillkomst, varpå han överlämnade ordet till undervisningsrådet Per Holmén, som höll själva invigningstalet.
Den nya byggnaden ar uppförd i tre våningar med två från fasaden utspringande flyglar i två våningar samt en en vånings-flygel på husets baksida för gymnastiklokal. Huset är byggt av tegel under tegeltak och är fritt från yttre utsmyckningar. Inredningen ar enkel, smakfull och praktisk. Tillsammans finnas 12 lärosalar, 2 slöjdsalar, skolkök och badrum jämte expeditions-, kollegie-, biblioteks- och materiellrurn. Huset bar centraluppvärmning och övriga nutida bekvämligheter.
- Den 6 oktober invigdes ett nybyggt skolhus i Ässhult, Klm Skolrådets ordf. höll invigningstalet. Folkskolinspektör E. Moberger höll ett anförande och framhöll bl. a. att han kände det som en kär plikt att uttala ett av hjärtat gående tack till församlingen och skolrådet for uppförandet av de ändamålsenliga skol- och bostadshusen. Tal. uttalade förhoppning, att arbetet måtte inriktas på att fostra sunda själar och kroppar. Skolans förnämsta uppgift är ej att bibringa barnen minneskunskap utan verklig bildning och förståelse av det man lär. Intellektuell skolning och sedligt religiös bildning kan ej vid en examen demonstreras men äro dock av oskattbart värde.
Gåva till folkskola
Brickegårders ungdomskrets har av egna medel inköpt ett baloptikon av nyaste konstruktion och överlämnat detsamma jämte duk såsom gåva till Brickegårdens folkskola.
Pedagogiska sällskapet i Stockholm hade den 18 okt sitt första möte för läsåret, varvid prof. J. A. Lundell höll föredrag om Överflödigt gods i våra läroböcker. Då ämnet är aktuellt, skola vi framdeles återkomma till detta möte.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:46:58 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1924/0862.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free