- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
38. Edsbergs socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Statistics, Västmanland, Värmland, Närke
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
115

38. Edsbergs socken, uteslutande tillhörig Edsbergs härad, ligger i Nerikes lågland, mellan Hackvad i öster, Wiby i söder, Tångeråsa i sydvest, Qvisbro i vester, Knista i norr. Arealen är 0,406 qvadratmil land, 0,014 vatten. Det är en af länets bättre bygder, mestadels slät och bördig, med lerhaltig jordmån; dock stryker en låg sandås från söder till norr, och delar sig slutligen i flera armar; östra gränsen är här och der något sank; den vestra utgöres till någon del af Trystorpssjön, hvars vatten går genom Welandasjön till Svart-ån; denna å bildar ock sjelf samma gräns ett stycke. -- Befolkningen är
116
i förhållande till arealen betydlig, efter 1840 års uppgifter 1480, fördelade på 287 hushåll. Hemmantalet är 64 1/4 oförmedlade, 59 1/2 förmedlade, mestadels bestående af en mängd byar, belägna i alla rigtningar. Åkerbruk utgör hufvudnäringen, och ger en mera än för ortens behof tillräcklig afkastning. -- Landsvägen från Örebro till Wermland öfver Nysund skär socknens nordligaste hörn, vid Sanna gästgifvaregård, 2 7/8 mil från Örebro. Mindre vägar komma från söder, från Tångeråsa och Wiby; den förra går till Qvisbro, den sednare utgrenar sig ock till Qvisbro, Knista och Hidinge, utefter de särskildta grenarne af nämda sandås.

Edzberg förekommer på 1300-talet, och räknar till namnet kända kyrkoherdar åtminstone från reformationstiden, och komministrar från slutet af 1600-talet; det utgör nu, tillika med Hackvad, ett konsistorielt pastorat af 1:sta klassen. Kyrkan ligger nästan midt i socknen, nära 3 mil från Örebro; har en graf för slägten Horn. -- Af gamla minnen äro att nämna ruiner af Riseberga nunnekloster, vid gården af samma namn.

Nämda gård Riseberga, på en höjd i norr, 4 mantal säteri, är den enda af betydenhet. Indragen till kronan af K. Gustaf I, begagnades den såsom förläning, tills K. Carl IX gaf den åt Jost Kurzel, befallningsman öfver Nerike; från honom kom den till hans måg riksrådet E. Ryning, och har sedermera varit i fleras händer, af ätterna Fleming, Horn och Hoffsten, och tillhör nu en Hedengren. Den räknas bland de för jordbruk och andra landtmannanäringar vigtigare inom länet, har Holländeri, och sirapstillverkning af potatis. -- Kälkesta, i nordost från kyrkan, 2 m. krono, är kyrkoherdeboställe, och Snaravid, i norr, 1 m. krono, kaplansgård. -- Vid Sanna är Edsbergs och Lekebergs häraders tingställe. I närheten af byn finnes ett kalkstensbrott. -- Af Benningsby tros v. Binningen, "bergsöfverste och befallningsman" öfver bergverken under K. Gustaf II:s tid, hafva tagit sitt namn.


The above contents can be inspected in scanned images: 115, 116

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/thamoreb/edsberg.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free