- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
19. Lännäs socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Statistics, Västmanland, Värmland, Närke
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

19. Lännäs socken ligger mellan Stora Mällösa i nordvest, Asker i sydvest, Vestra Wingåker, af Nyköpings län, i sydost, och Hjelmaren i nordost. Arealen är 0,781 qvadratmil land, och 0,013 sjö, utom socknens andel i Hjelmaren; hit hör Winön i nämda sjö. Norra delen af socknen är temligen träskig, närmast Telge-ån, som här utfaller, men längre in blir den en bördig slätt, med lerhaltig jordmån; tills den ås vidtager, som skiljer nämda å från Tisarns och Sotterns dalgång. Denna ås sluttar brant åt norr, men långsamt åt söder, der den utsänder flera utskott; längst i söder är åter jemnare land. I samma rigtning som Telge-ån, går ett mindre vattendrag, kommande från Asker, genom Fastorpsjön och andra, öster ut till Vestra Wingåker. -- Folkmängden år 1840 var 1898 personer, fördelade på 352 hushåll. Hemmantalet är 47 1/4 oförmedlade, 41 1/4 förm. Hufvudnäringen är åkerbruk, i den norra delen mera än tillräckligt för ortens eget behof. Dertill kommer skogsbruk i södra delen, samt linodling, lärftsväfnad, humleplantering, handel med trädvaror o.s.v. -- Landsvägen från Örebro till Södermanland följer här mestadels Hjelmarens södra strand på något afstånd; vid densamma ligger Lännäs gästgifvaregård, 3 mil från Örebro. En mindre väg går åt sydost till Vestra Wingåkers kyrka.

Lennaes nämnes omkring 1314, och räknar till namnet kända kyrkoherdar från början af 1600-talet. Det är nu ett konsistorielt pastorat af tredje klassen. Kyrkan ligger långt i norr, vid Lännäs by, är betydligt stor. -- Bland fornminnen nämnas Habors röse, Signilds källa, Sigurds hög, och ett s.k. domaresäte, allt på Segersjö gårds egor.

Segersjö är socknens mest betydande gård; den ligger nära Telge-åns utlopp, och består af 3 mantal säteri, med ett stort antal (omkring 30) underlydande; har af ålder varit kungsgård, tills den af K. Waldemar Birgerson skänktes till biskopen i Strengnäs; indrogs vid reformationen, gafs af Dr. Christina till fältm. Torstenson, indrogs åter vid K. Carl XI:s reduktion, men kom slutligen å nyo i enskildtas händer. Bland dem nämnas presid. Broman, en Rålamb, en Cederhjelm, som 1771 gjorde egendomen till fideikommiss; den tillhör nu en frih. Montgomery Cederhjelm. Härunder lyder Lännäs eller Catharinae hälsobrunn, och ett skifferbrott vid Stenkulla, i söder, med jernmalms-anledning; äfvensom -- Långsäter, nära Hjelmaren, 1 m. skatte frälse. -- Styrsta, nära Hjelmaren, 2 m. säteri har tillhört ätterna Kagg, Ehrenfeldt, Coyet, och slutligen Cronhjelm, i hvilken slägts ego det ännu är. -- Lännäs Prestgård, nära kyrkan, 1 m. krono. -- Derböl, vid Hjelmaren, lastplats. -- I Lännäs by är Askers härads tingställe.


The above contents can be inspected in scanned images: 90, 91

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/thamoreb/lannas.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free