- Project Runeberg -  Vem var det?
(1944) [MARC] - Tema: Who is who
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

VEM VAR DET?

BIOGRAFIER
över bortgångna svenska
män och kvinnor
samt
KRONOLOGISK
FÖRTECKNING
över skilda ämbetens och tjänsters
innehavare

STOCKHOLM
P. A. Norstedt & Söners Förlag

Kungl. Boktryckeriet
P. A. Norstedt & Söner
Stockholm 1944
432865


Förord till den elektroniska utgåvan

Verket utgavs en enda gång 1944 som ett supplement till Vem är det?.

Ur förordet: "Den biografiska avdelningen har måst begränsas till att omfatta allenast biografier över bortgångna, som tidigare varit införda i olika årgångar av Vem är det? — vars första årgång utkom 1912 —, varför den lika litet som källpublikationen kan göra anspråk på fullständighet." "Den kronologiska förteckningen (...) Av utrymmesskäl har också denna avdelning måst begränsas. Vad statstjänster beträffar omfattar den, med vissa undantag, som regel tiden 1912—1943. För bolag m. fl. har i huvudsak samma utgångsår valts."

Verket scannades i oktober 2010 i 600 dpi svartvitt och återges på webben i 150 dpi.

Innehåll: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y - Z - Å - Ä - Ö - Ämbeten


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 357

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 357
Förord - 3
Förklaring över i arbetet nyttjade förkortningar - 4
    Biografier över bortgångna svenska män och kvinnor - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    

A


A - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    Abenius ... - 7
    Afzelius ... - 8, 9
    Almén ... - 10, 11
    Anderson ... - 12, 13
    Appeltofft ... - 14, 15
    Aurivillius ... - 16
    

B


B - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    Balck ... - 17
    Ballé ... - 18, 19
    Benckert ... - 20, 21
    Berg ... - 22, 23
    Bergman ... - 24, 25
    Bernström ... - 26, 27
    Björck ... - 28, 29
    Blomqvist ... - 30, 31
    Borg ... - 32, 33
    Bratt ... - 34, 35
    Brunius ... - 36, 37
    Bärnheim ... - 38
    

C


C - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    Canell ... - 39
    Carlheim-Gyllensköld ... - 40, 41
    Cederbom ... - 42, 43
    Chrysander ... - 44, 45
    

D


D - 46, 47, 48, 49, 50, 51
    Dahl ... - 46, 47
    Danielsson ... - 48, 49
    Dieden ... - 50, 51
    

E


E - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
    Ebbe ... - 52, 53
    Ekdahl ... - 54, 55
    Ekström ... - 56, 57
    Engelke ... - 58, 59
    Erickson ... - 60, 61
    

F


F - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Fagerlin ... - 62, 63
    Faxe ... - 64, 65
    Folke ... - 66, 67
    Friberg ... - 68, 69
    Funch ... - 70
    

G


G - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    Gadd ... - 71
    Geijer ... - 72, 73
    Grefberg ... - 74, 75
    Gustafsson ... - 76, 77
    

H


H - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    Hagardt ... - 78, 79
    Hallman ... - 80, 81
    Hansen ... - 82, 83
    Hedberg ... - 84, 85
    Hellerström ... - 86, 87
    Herzog ... - 88, 89
    Holmdahl ... - 90, 91
    Huss ... - 92, 93
    Höglund ... - 94
    

I


I - 95
    

J


J - 96, 97, 98, 99, 100
    Jacobæus ... - 96, 97
    Johansson ... - 98, 99
    Jungstedt ... - 100
    

K


K - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
    Kaijser ... - 101
    Kempe ... - 102, 103
    Kleen ... - 104, 105
    Kolmodin ... - 106, 107
    

L


L - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Lagerberg ... - 108, 109
    Lamm ... - 110, 111
    Leander ... - 112, 113
    Lewenhaupt ... - 114, 115
    Lilliehöök ... - 116, 117
    Linderholm ... - 118, 119
    Lindqvist ... - 120, 121
    Ljungberg ... - 122, 123
    Lundberg ... - 124, 125
    Lundin ... - 126, 127
    Långström ... - 128
    

M


M - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    Maass ... - 129
    Malme ... - 130, 131
    Mattson ... - 132, 133
    Mittag-Leffler ... - 134, 135
    Müller ... - 136
    

N


N - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Nachmanson ... - 137
    Nehrman ... - 138, 139
    Nordenfelt ... - 140, 141
    Nordström ... - 142, 143
    Nylander ... - 144
    

O


O - 145, 146, 147
    Odéen ... - 145
    Odhner ... - 146, 147
    

P


P - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    Palander ... - 148, 149
    Persson ... - 150, 151
    Petri ... - 152, 153
    Prytz ... - 154
    

Q


Q - 154
    

R


R - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Rabe ... - 155
    Ranft ... - 156, 157
    Ribbing ... - 158, 159
    Roland ... - 160, 161
    Rosengren ... - 162, 163
    Rydberg ... - 164, 165
    

S


S - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    Sachs ... - 166, 167
    Sandegren ... - 168, 169
    Schmidt ... - 170, 171
    Selander ... - 172, 173
    Sjöberg ... - 174, 175
    Skytte ... - 176, 177
    Starck ... - 178, 179
    Strandberg ... - 180, 181
    Sundin ... - 182, 183
    Svensson ... - 184, 185
    Södersteen ... - 186
    

T


T - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193
    Tallberg ... - 187
    Tengdahl ... - 188, 189
    Thorstensson ... - 190, 191
    Torulf ... - 192, 193
    

U


U - 194, 195
    

V, W


V, W - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    Wachtmeister ... - 196, 197
    Wahren ... - 198, 199
    Wallroth ... - 200, 201
    Wester ... - 202, 203
    Wickman ... - 204, 205
    Wiklund ... - 206, 207
    von Wolcker ... - 208, 209
    

Y


Y - 209
    

Z


Z - 210, 211
    

Å


Å - 212, 213, 214
    

Ä


Ä - 214
    

Ö


Ö - 215, 216
    
    Kronologisk förteckning över skilda ämbetens och tjänsters innehavare - 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
I. Kungl. hovstaterna. Chefer för Konungens och Kronprinsens staber - 219, 220, 221, 222
II. Konungens statsråd och Kungl. Maj:ts kansli - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
III. Konungens högsta domstol och regeringsrätt. Justitiekanslersämbetet. Lag- och processlagberedningarna - 237, 238
IV. Riksdagen. Justitie- och militieombudsmän. Riksbanken. Riksgäldskontoret - 239, 240, 241
V. Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande allmänna verk och styrelser - 242, 243, 244, 245, 246
VI. Överrätter. Domsagor. Vattendomstolar - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
VII. Beskickningar till främmande makter - 255, 256, 257, 258
VIII. Rikets försvarskrafter - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
IX. Överståthållarämbetet. Länsstyrelser. Stadsfullmäktige och borgarråd i Stockholm. Städernas styrelser - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
X. Ecklesiastikstaten - 283, 284
XI. Universitet, högskolor och högre undervisningsanstalter - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
XII. Statens affärsdrivande verk - 305, 306, 307
XIII. Akademier, vittra och lärda samfund m. m. samt de kungl. teatrarna - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
XIV. Riddarhusdirektionen. Stiftelser, föreningar m. fl. sammanslutningar och museer - 315, 316, 317, 318, 319
XV. Styrelseordförande och verkställande direktörer i vissa aktiebolag, försäkringsbolag, banker, finansbolag och i Jernkontoret - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
XVI. Svensk dagspress - 352, 353, 354
XVII. Serafimerriddare. Kommendörer med stora korset av Kungl. Vasaorden. Svenska Nobelpristagare - 355, 356

Project Runeberg, Sun Jul 31 09:10:28 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/vemvardet/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free