- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
Redovisning av medel från II-Stiftelsens internetfond 2004

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

II-Stiftelsens internetfond tilldelade den 1 november 2004 Projekt Runeberg 150.000 kronor, vilket enligt ansökan ska användas under 2005 för inköp av utrustning, utveckling av webbplatsen och marknadsföring av projektet. Fondens pengar kommer från överskottet på registreringsavgiften för svenska .SE-Internetdomäner. Den här sidan innehåller en redovisning av hur medlen har använts.

Avtalet med II-Stiftelsen har scannats in: sidan 1, sidan 2.

Läs mer om Projekt Runebergs sponsorer.

Skicka kommentarer, förslag och frågor till Projekt Runebergs redaktion på adress redaktion@runeberg.org

Planer och önskemål

Följande inköp är på förslag:

Juni 2005

Under juni månad har digitaliseringen av äldre nordisk litteratur legat nere. Målsättningen om 5,95 procents månatlig tillväxt har därför inte uppnåtts. Vid månadens utgång innehöll samlingarna 334.264 sidor i digital faksimil, motsvarande 16,5 hyllmeter.

Inga pengar har förbrukats under månaden. Av de anslagna medlen återstår 45.000 kr för teknisk utveckling, 46.553,33 kr för marknadsföring och 32.374 kr för inköp av utrustning.

Maj 2005

Under maj månad har digitaliseringen av äldre nordisk litteratur legat nere. Målsättningen om 5,95 procents månatlig tillväxt har därför inte uppnåtts. Vid månadens utgång innehöll samlingarna 331.348 sidor i digital faksimil, motsvarande 16,5 hyllmeter.

Inga pengar har förbrukats under månaden. Av de anslagna medlen återstår 45.000 kr för teknisk utveckling, 46.553,33 kr för marknadsföring och 32.374 kr för inköp av utrustning.

April 2005

Under april månad har digitaliseringen av äldre nordisk litteratur fortsatt helt enligt målsättningen om 5,95 procents månatlig tillväxt. Vid månadens utgång innehöll samlingarna 326.578 sidor i digital faksimil, motsvarande drygt 16 hyllmeter.

Ett webbaserat diskussionsforum har tagits i bruk på http://runeberg.org/forum/ men detta har inte medfört några kostnader.

Den 1 april blev några av besökarna på vår webbplats skärrade av nyheten att STIM och Svenska Akademien hade tagit patent på svenska språket, varför Projekt Runeberg i fortsättningen bara skulle kunna publicera medeltida texter på fornsvenska. Dagen efter visade det sig till allas lättnad att detta inte var sant, men två böcker på fornsvenska hann vi i alla fall publicera, dels en utgåva av Östgötalagen, dels Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne, som inleds:

J dagh eno are äptir at han
var döptir giordhe han första miraculum i
brullöpeno. i hulko ma väl vndirstandas ihesu christi ok
siälanna andelikin samanföghilse.

Efter framgången i februari (se nedan) med inköp och digitalisering av finska uppslagsverk, beslöts att göra en liknande insats på det norska området. Lämpliga titlar och exemplar hittades och inköptes till en kostnad av totalt 1931 svenska kronor, inklusive frakt och tull, nämligen Illustreret norsk konversationsleksikon (6 bd, 1907-1913) och Illustreret norsk litteraturhistorie (3+1 bd, 1896 och 1905). Detta täcktes av medel för marknadsföring. Böckerna har anlänt och kommer att scannas i mån av tid.

Av medel för teknisk utrustning och teknisk utveckling har under månaden inget använts.

Av de anslagna medlen återstår nu 45.000 kr för teknisk utveckling, 46.553,33 kr för marknadsföring och 32.374 kr för inköp av utrustning.

Mars 2005

Under mars månad har digitaliseringen av äldre nordisk litteratur kommit ikapp den tidigare eftersläpningen. Den 22 mars uppnåddes 300.000 inscannade sidor, motsvarande 15 hyllmeter och vid månadens utgång hade siffran stigit ytterligare till 309.000 sidor. Detta betyder att inte mindre än 30.800 sidor (1,5 hyllmeter) har digitaliserats under mars, mer än under januari och februari tillsammans, och en månadstillväxt av 11 procent att jämföra med målsättningen på 5,95 procent. De två starkast bidragande orsakerna till uppryckningen består i (1) att den centrala redaktionen för att kunna koncentrera sig på scanning gått i OCR-strejk, varvid OCR-tolkning i stället överlåts på frivilliga utomstående, och (2) att en ny scanner har inköpts för pengarna från II-stiftelsen. Båda förändringarna inträffade strax före påsk, varvid påsklovet blev ett enda långt scanning-marathon. OCR-strejken har slagit väl ut: Ett halvdussin frivilliga har tillsammans OCR-tolkat ett 40-tal böcker.

Av medel för teknisk utrustning har under månaden 277 kronor använts för inköp av extra fläktar till servermaskinen Fatabur. Efter detta har diskarnas temperatur inte överstigit 36 grader Celsius och servern har gått stabilare än tidigare. Den nya scannern, en Canon DR-2080C med arkmatare, har kostat US$ 665 (4655 kr) i inköp, US$ 96 (672 kr) i frakt och 1309 kr i tullavgifter. Då har en dollarkurs om 7 kr använts. Tillsammans uppgår dessa inköp till 6913 kr.

Av medel för marknadsföring har under månaden inget använts.

Av medel för teknisk utveckling har 5000 kr tagits i anspråk av Lars Aronsson för utveckling av Perl-moduler, bland annat för en ny färglagd funktion som visar skillnaden mellan två versioner av en textsida, baserad på GNU wdiff.

Av de anslagna medlen återstår nu 45.000 kr för teknisk utveckling, 48484,33 kr för marknadsföring och 32374 kr för inköp av utrustning.

Februari 2005

Projektet har under februari 2005 digitaliserat och offentliggjort 7851 sidor av finska och svenska böcker, en ökning av beståndet med 2,88 procent. Jämfört med målsättningen på 5,95 procent per månad är detta inte ens hälften och med tanke på eftersläpningen i januari så finns nu ännu mer att ta igen.

Projekt Runeberg har under månaden tagit de första stegen mot ett byte av teckenstandard från ISO 8859-1 till UTF-8 (Unicode). Erfarenheterna börjar redan samla sig till en specifikation för utveckling av nya och förbättrade funktioner.

Den 26 februari presenterades Projekt Runeberg under ett föredrag vid distriktstämman i Nässjö för Unga Forskare Östergötland-Småland.

Av de anslagna medlen för inköp av utrustning har nu 10.713 kronor använts, nämligen för inköp av serverdatorn Fatabur 8903 kronor, inköp av en bättre begagnad skärmaskin 1500 kronor och slipning av kniv till den senare 310 kronor. Skärmaskinen, som klarar 40 mm tjocka buntar, kapar bort bokryggar, så att böcker kan scannas som lösblad i en lämplig scanner. Tidigare har tryckerier anlitats för kapning av bokryggar. Serverdatorn Fatabur togs i full drift i december 2004 när Projekt Runeberg gick över till att helt och hållet använda den egna domänen runeberg.org. Alexa.com rankar Projekt Runeberg som 89.684 bland världens webbplatser.

Trots att Projekt Runeberg har som ambition att vara ett nordiskt projekt, innehåller samlingarna bara två böcker på finska (Bibeln och nationaleposet Kalevala) och dessa e-texter tillkom 1996 - för mer än åtta år sedan. Behovet täcks inte heller av några motsvarande projekt i Finland, utan det finns en position för Projekt Runeberg att besätta, men insteget på den finska arenan måste göras med övertygande kraft. Bland annat handlar det om att rekrytera finskspråkiga frivilliga medhjälpare och hos dem får det inte finnas någon tvekan om att det är åt Projekt Runeberg de bör viga sina lediga stunder. Lämpliga första objekt för digitalisering är äldre uppslagsverk och turligt nog finns två sådana på finska som är tillräckligt gamla för att inte längre omfattas av upphovsrätt. Goda exemplar fanns att få från antikvariat i Åbo respektive Helsingfors och det beslöts att använda medel anslagna för marknadsföring till dessa inköp, eftersom det främst handlar om en lansering av Projekt Runeberg gentemot den finskspråkiga publiken. Totalt 1515 kronor 67 öre användes, vilket täckte såväl inköp som frakt, nämligen för "Tietosanakirja" (11 band) 1215,67 kronor och "Pieni Tietosanakirja" (4 band) 300 kronor. Det mindre av dessa verk har digitaliserats under månaden och utgör 3234 av månadens 7851 digitaliserade sidor.

Av de anslagna medlen återstår nu 50.000 kr för teknisk utveckling, 48484,33 kr för marknadsföring och 39287 kr för inköp av utrustning.

Januari 2005

Projektet har under januari 2005 digitaliserat och offentliggjort 12.000 sidor av svenska och norska böcker och tidskrifter, en ökning av beståndet med 4,6 procent. Med en årlig fördubbling av beståndet som målsättning, bör den månatliga tillväxten vara 5,95 procent, vilket alltså inte har uppnåtts under januari. Teknisk utveckling av nya funktioner har gjort det enklare för frivilliga att ladda upp inscannade och OCR-tolkade filer till servern. Flera inköp diskuterades under redaktionsmötet den 28 januari, men inget av detta har hunnit bokföras än. Kapitalet är fortfarande orört.

December 2004

Kontrakt har tecknats mellan projektansvarig Lars Aronsson och Östen Frånberg för II-Stiftelsen. Hela det ansökta beloppet har satts in på föreningen LYSATORs konto. Inget har använts.


Project Runeberg, Thu Dec 20 03:34:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/admin/iis2004.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free