- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Alphabetic catalog by title

Title Author Published Lang
Book  [MARC]
[MARC]
 "Samma don". Dialog i en akt  Carlberg, Frigga  1913  se
Book  [MARC]
[MARC]
 100 Præstehistorier. eller: Præstestandens lyse og mørke Sider  Poulsen, Nils  1893  no
Music    14 Descriptive Pieces for the Young for Piano  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn  1895  us
Book  [MARC]
[MARC]
 16 år med Roald Amundsen. Fra Pol til Pol  Wisting, Oscar  1930  no
Book  [MARC]  1720, 1772, 1809  Crusenstolpe, Magnus  1836  se
Book  [MARC]  1809 och 1810. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1850  se
Book  [MARC]  1809 års revolution och dess män. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1849  se
Book    1846 och 1946. Feeriskt lustspel i 2 akter och 4 tablåer  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 427 porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer    1847  se
Book  [MARC]  46 tegninger til brug ved undervisning i kvindeligt haandarbeide  Rosing, Marie  1883  no
Book  [MARC]  70-talet och framtiden : en genomgång av studier om världens framtid  Rosenberg, Göran  1979  se
Book  [MARC]  A few plain facts about Gothenburg, Sweden, 1930    1930  us
Book    A practical guide for Russian consular officers and all persons having relations with Russia  Heyking, Alfons  1916  us
Book  [MARC]  A short practical and easy method of learning the old Norsk tongue or Icelandic language  Rask, Rasmus  1869  us
Book    A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark. In a series of letters  Consett, Matthew  1815  us
Book  [MARC]  A. O. Wallenberg : En minnesteckning  Key, Helmer  1916  se
Book  [MARC]  ABC eller Barnens första bok för skolan och hemmet  Hult, Anders    se
Book  [MARC]  ABC- och läsebok : Första läsåret. 20. uppl.  Rodhe, Bengt Carl  1906  se
Book  [MARC]  AEneas i Cartago. Lyrisk Tragedi i fem Acter  Kellgren, Johan Henric  1799  se
Periodical    AURA. Etelä-Suomen maatalousliite 1905    1905  fi
Periodical    AURA. Tietoja Turun kaupungista ja Länsi-Suomesta    1880-1882  fi
Book    Aanden i Naturen  Ørsted, Hans Christian  1850  dk
Book  [MARC]  Aandens stridsmænd : kristne martyrer i Rusland  Tolstoy, Leo et al.  1897  no
Book  [MARC]  Aander og Tider. Et Rekviem over Charles Darwin  Gjellerup, Karl  1882  dk
Book    Aandetroen og Den frie Tænkning  Dreier, Frederik  1852  dk
Book    Aarestrups samlede digte  Aarestrup, Emil  1913  dk
Book  [MARC]  Aasmund Vinje  Vislie, Vetle  1920  no
Book  [MARC]  Abes ja låkkam-girje  Stockfleth, Niels Vibe  1837  se
Administrative    About Project Runeberg      us
Book  [MARC]  Abraham Lincoln : En lefnads- och karaktärsteckning  Skarstedt, Ernst  1918  se
Book  [MARC]  Abrahams offer : en roman om kriget  Janson, Gustaf  1910  se
Book  [MARC]  Abrakadabra. En utvald samling "lyckade" svenska stilprof på vers och prosa    1857  se
Book  [MARC]  Abu Casems tofflor  Strindberg, August  1908  se
Book  [MARC]  Ada eller Hvar är ditt fäste?  Risberg, Emilie Charlotta  1863  se
Book  [MARC]  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072)  Adam Bremensis  1862  dk
Book  [MARC]  Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde  Wied, Gustav  1897  dk
Book    Adel, präster, smugglare, bönder  Engström, Albert    se
Book  [MARC]  Adel, präster, smugglare, bönder  Engström, Albert  1965  se
Book    Adelaīde Ehrnrooth. Kvinnospår i finländskt kulturliv  Westermarck, Helena  1928  se
Book  [MARC]  Adliga ätten Ehrenstjerna  Bergström, Otto Wilhelm  1887  se
Book  [MARC]  Administratif och statistisk handbok såsom bihang till Sveriges statskalender  Fåhræus, Fredrik Edvard et al.  1872  se
Book  [MARC]  Adolf Findling eller Tre år under drottning Kristinas regering  Sparre, Pehr  1892  se
Book  [MARC]  Adolf Hedin : tal och skrifter  Hedin, Adolf  1904  se
Book    Adress-kalender för Linköpings stad    1873-1928  se
Book  [MARC]  Advarsel mod Totalafhold  Borgen, Gustav Adolph  1882  no
Book  [MARC]  Advokaten : juridisk rådgivare och formulärbok  Flensburg, Ebbe Gustaf  1922  se
Book  [MARC]  Af en krigskorrespondents oplevelser  Forbes, Archibald  1897  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Aff dyäffwlsens frästilse  Gerson, Johannes  1495  se
Book  [MARC]  Affärer : Skådespel  Tavaststjerna, Karl August  1890  se
Periodical  [MARC]  Affärsmannens årsbok    1919  se
Book  [MARC]  Affärsvärlden : ekonomisk veckorevy : 1901-1926 : Första kvartseklets festskrift    1925  se
Book  [MARC]  Afgrundsdjuret  London, Jack  1917  se
Book  [MARC]  Afholdssagens historie  Nydahl, John Ludvigsen  1896  no
Periodical    Aflstödin    1907  is
Periodical  [MARC]  Aftonbladet    1830  se
Book  [MARC]  Agnes Tell. En äktenskaps-historia  Carlén, Rosa  1861  se
Book  [MARC]  Aikalaiskirja      fi
Book  [MARC]  Ajax torrcell    1920  se
Book  [MARC]  Aktiebolaget Sverge. Ett tvärsnitt genom kapitalismens värld.  Dalkvist, Otto  1930  se
Music    Aladdin. Eventyr-Opera i 4e Akter  Horneman, Christian Frederik Emil  1893  dk
Book    Albert Bonniers Nya Böcker. Julen      se
Book    Albert Engströms samlade  Engström, Albert    se
Music  [MARC]
[MARC]
 Album for Mandssang  Kjerulf, Halfdan    no
Book  [MARC]
[MARC]
 Alceste, Opera uti tre Acter    1781  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Aldrig i Lifvet m. m.  Geijerstam, Gustaf af  1891  se
Book  [MARC]  Alexander L. Kielland og hans samtid  Gran, Gerhard  1922  no
Book    Alf Thorsen, den forstandige Bonde  Faye, Andreas  1838  no
Book  [MARC]  Alkoran d. e. Capitlernes Bog for 1806  Zetlitz, Jens  1806  dk
Book  [MARC]  Alla ha rätt samt andra uppsatser med anledning av världskriget  Laurin, Carl G.  1917  se
Book  [MARC]  Allas vår Margit. Småstadsskildring  Lybeck, Mikael  1893  se
Book  [MARC]  Allians eller isolering : Till frågan om vår eviga neutralitet  Wieselgren, Sigfrid  1902  se
Book    Allmogeberättelser  Geijerstam, Gustaf af  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Allmän Öfversigt af Tjusts Häraders kyrkliga minnen  Ihrfors, Eric  1895  se
Book  [MARC]  Allmänna betraktelser öfver verldsbyggnaden  Bode, Johann Elert  1813  se
Book  [MARC]  Allsegraren  Key, Ellen  1918  se
Book    Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748    1748  se
Book  [MARC]  Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840  Erslew, Thomas Hansen  1843-1868  dk
Book  [MARC]  Altartaflan : Genremålning  Wetterbergh, Carl Anton  1891  se
Book  [MARC]  Amalthea  Rosberg, Algot  1918  se
Book  [MARC]  Amaltheamännen och strafflagen  Holmberg, Gustaf Henriksson  1914  se
Book  [MARC]  America of the Fifties: Letters of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1924  us
Book  [MARC]  Amerika, dess upptäckt, eröfring och fyrahundraåriga utveckling  Ålund, Otto Wilhelm  1892  se
Book  [MARC]  Amerika-boken : hjälpreda för utvandrare  Zilliacus, Konni  1893  se
Book    Amerika. En handbok för menige man  Zilliacus, Konni  1891  se
Book  [MARC]  Amerikanska ortnamn af svenskt ursprung  Berger, Vilhelm  1915  se
Book  [MARC]  Amerikanska studier  Beckman, Ernst  1883  se
Book    Amerikas Förenta Stater  Zilliacus, Konni  1893  se
Book  [MARC]  Amerikas hämnd för Lusitania  Witt, Otto  1915  se
Periodical  [MARC]  Amnesti åt Amaltheamännen    1914  se
Book  [MARC]  Amors-facklan nyaste och trefligaste brefställare för älskande af båda könen    1898  se
Book  [MARC]  Anarkism och Modern Vetenskap  Kropotkin, Petr  1914  se
Book  [MARC]  Anarkismen efter svenska och utländska källor  Lindholm, Fredrik  1900  se
Book  [MARC]  Anarkismen. Dess grundtext  Holmberg, Gustaf Henriksson  1928  se
Book  [MARC]  Anarkismens moral  Kropotkin, Petr  1910  se
Book  [MARC]  Anarkisterna. Kulturskildring från slutet av XIX århundradet  Mackay, John Henry  1910  se
Book    Anatomisk undersökning öfver några delar af Python bivittatus jämte komparativa anmärkningar  Retzius, Anders  1830  se
Music    Andan som öfwer the trogna  Lidner, Bengt    se
Book  [MARC]  Anders Zorn  Engström, Albert  1946  se
Book  [MARC]  Anderssonskans Kalle : pojkstreck och käringskvaller  Norlander, Emil  1912  se
Book  [MARC]  Andeskådaren Svedenborg    1859  se
Book  [MARC]  Andlig tillväxt eller fyra vägar att komma närmare Gud  Söderholm, Gustaf Emil  1936  se
Book  [MARC]  Andra läsåret. Läsebok. 12. uppl.  Rodhe, Bengt Carl  1906  se
Images  [MARC]  Andras barn. 32 målningar med text  Larsson, Carl  1913  se
Book  [MARC]  Andrew Johnson : Förenta Staternas president och striderna på hans tid  Schucht, Jean  1880  se
Book    Andvökur. Eftir Stephan G. Stephansson  Guđmundsson, Stephan  1909-1923  is
Book  [MARC]  Anekdoter för både historiens och skämtets vänner  Crusenstolpe, Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Anekdoter och karaktersdrag ur svenska regenternas lefnad    1844  se
Book  [MARC]  Ankarsparre. En fin och oskyldig roman  Nordström, Ludvig  1912  se
Book  [MARC]  Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid Herr C. J. Holms Anteckningar öfver fälttågen emot Rys ...  Adlercreutz, Gustav Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Anmärkningar om helfvetesläran  Boström, Christopher Jacob  1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anna Maria Lenngren  Warburg, Karl  1887-1917  se
Book  [MARC]  Anna Shaw  Holmgren, Ann Margret  1919  se
Book  [MARC]  Anna Svärd  Lagerlöf, Selma  1928  se
Book  [MARC]  Anna-Stinas Illusioner : Lustspel i fyra akter  Hedberg, Frans  1862  se
Periodical  [MARC]  Annaler for nordisk oldkyndighed (og historie)    1836-1863  dk
Book    Anne Charlotte Leffler. Hertuginde af Cajanello  Key, Ellen  1893  dk
Book  [MARC]  Anne Charlotte Leffler  Key, Ellen  1893  se
Book  [MARC]  Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar  Berg, Wilhelm  1896-1900  se
Book    Anteckningar om Malaria epidemierna på Åland under sednaste århundrade  Stigzelius, Lars Herman  1864  se
Book  [MARC]  Anteckningar om Nya Trollhätte kanalbolag åren 1838-1884  Skogman, Carl Johan Alfred  1884  se
Book  [MARC]  Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm  Geijerstam, Gustaf af  1894  se
Book  [MARC]  Anteckningar om bortgångne samtida  Adlersparre, Carl August  1859-1861  se
Book  [MARC]  Anteckningar om mitt förflutna lif  Svedelius, Wilhelm Erik  1894  se
Book  [MARC]  Anteckningar om svenska qvinnor  Stålberg, Wilhelmina et al.  1864-1866  se
Book  [MARC]  Anteckningar på havet  Koch, Martin  1918  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anteckningar rörande Expedition åt Westerbotten År 1809  Sparre, Pehr  1865  se
Book  [MARC]  Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigshistoria. Särskildt med afseende på krigen em ...  Mankell, Julius  1870  se
Book  [MARC]  Anteckningar rörande svenska regementernas historia  Mankell, Julius  1866  se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa i England åren 1797, 1798 och 1799  Broling, Gustaf  1811-1817  se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa till Finland År 1747  Ehrensvärd, Augustin  1882  se
Book    Anteckningar under en resa till Finland år 1747  Ehrensvärd, Augustin    se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa till Umeå, Piteå och Luleå Lappmarker, sommaren 1845  Andersson, Nils Johan  1846  se
Book  [MARC]  Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809  Holm, Carl Johan  1836  se
Periodical  [MARC]  Antiquarisk tidsskrift / udg. af det Kongelige nordiske oldskrift-selskab    1845-1864  dk
Book  [MARC]  Antiqvarisk och arkitektonisk resa  Brunius, Carl Georg  1839  se
Periodical  [MARC]  Antiqvarisk tidskrift    1864-1924  se
Book  [MARC]  Antti Ahlström, hans liv och verksamhet  Aho, Juhani  1904  se
Book  [MARC]  Anvisning för Marstrands badgäster  Hartelius, Truls Johan  1869  se
Book  [MARC]  Apocalypsis revelata... Uppenbarelseboken afslöjad  Swedenborg, Emanuel  1916-1919  se
Periodical    Arbeiđiđ. Ognarleysu fylkist. 1. árg    1934  fo
Book  [MARC]  Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala. En socialstatistisk studie  Edin, Karl Arvid  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arbetarens hustru. Skådespel i fem akter  Canth, Minna  1886  se
Book  [MARC]  Arbetarfrågan och socialismen  Hertzberg, Nils Kristian Egede  1891  se
Book  [MARC]  Arbetarnes paradis. Nya Zeeland. En studie  Sellman, Julius  1908  se
Book  [MARC]  Arbeterskornas värld. Studier och erfarenheter  Meyerson, Gerda  1917  se
Book  [MARC]  Arbetet adlar mannen  Schwartz, Marie Sophie  1913  se
Book  [MARC]  Arbetets herravälde  Carnegie, Andrew  1910  se
Book  [MARC]  Arbetets hjeltar  Tissandier, Gaston  1885  se
Book  [MARC]  Arbetets söner : Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen  Barr, Knut  1906  se
Book  [MARC]  Arbetskompagnier och jernvägsarbeten  Wetterbergh, Carl Anton  1848  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Arkiv for/för nordisk filologi    1882  dk
Book  [MARC]  Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia      se
Book    Armfeltarne på Hunnerstad och deras närmaste  Rydström, Ada  1916  se
Book  [MARC]  Arne Garborg. En livsskildring  Lie, Erik  1914  no
Book    Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1859  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1858  no
Book  [MARC]  Arnliot Gällina. Historisk roman  Wickström, Victor Hugo  1896  se
Book  [MARC]  Aron Isak. Ett hundraårsminne  Seligmann, Joseph et al.  1888  se
Book  [MARC]  Arternes oprindelse gjennem naturligt udvalg  Darwin, Charles  1889-1890  no
Book  [MARC]  Arvegods. Skuespil i to handlinger  Jæger, Henrik  1885  no
Book  [MARC]  Arvingen  Goldschmidt, Meīr Aron  1865  dk
Book  [MARC]  Aschehougs konversasjonsleksikon    1920-1932  no
Book  [MARC]  Asmodeus och de tretton själarna samt tre noveller  Schildt, Runar  1915  se
Book  [MARC]  Aspasia : roman  Janson, Kristofer Nagel  1914  no
Book    Aspasia. en kunstner- og kjærlighedsroman fra det gamle Hellas  Hamerling, Robert  1879  dk
Music  [MARC]  Assaggio för soloviolin  Roman, Johan Helmich    se
Book    Astronomi      se
Book  [MARC]  Atlanterhavet. Skuespill  Grieg, Nordahl  1932  no
Book  [MARC]  Atlas till naturriket    1878  se
Book    Atlas öfver alla verldens delar enligt dess nuvarande tillstånd  Stieler, Adolf  1846  se
Music    Aucassin und Nicolete. Lyrisch-Romantische Oper in vier Aufzügen  Enna, August et al.  1896  de
Book  [MARC]  August Strindberg och den litterära nittiontalreklamen. Med ett tillägg: Filosofisk Levertinkult  Lidforss, Bengt  1910  se
Periodical  [MARC]  Automobilregister för Hallands län      se
Book  [MARC]  Av hvalfangstens historie  Risting, Sigurd  1922  no
Book  [MARC]  Avgrundens folk  London, Jack  1941  se
Book  [MARC]  Ax och halm. Berättelser  Fahlstedt, Amalia  1887  se
Book  [MARC]  Axel Danielsson : minnen och hågkomster  Landby, Johan  1905  se
Book  [MARC]  Axel Fersen och Marie Antoinette. Historisk romantisk skildring  Pfeiffer, Sara  1880  se
Book  [MARC]  Axel af författaren till Cousinerna  Knorring, Sophie von  1836  se
Book  [MARC]  Axel och Anna  Bremer, Fredrika  1911  se
Book  [MARC]  Bakhållet vid Ohio  Ellis, Edward Sylvester  1900  se
Book  [MARC]  Bakom fasaden. Femton små komedier  Ruhe, Algot  1901  se
Book  [MARC]  Bakom fälda rullgardiner  Wernberg, Hjalmar  1896-1897  se
Book  [MARC]  Bakom hemliga polisens kulisser  Hadjetlaché, Mohammed Beck  1920  se
Book  [MARC]  Bakom rosenröda snören  Wahlborg, John  1918  se
Book  [MARC]  Banbrytaren. Historisk skildring af nybyggarlifvet i Nordvästern under en tid af trettiofem år 1870 ...  Kronberg, Sven Johan  1906  se
Book  [MARC]  Bandamanna saga, efter skinnboken N:o 2845, 4:to å Kongl. biblioteket i Köpenhamn  Cederschiöld, Gustaf  1874  se
Book    Bandmanna saga      is
Book  [MARC]  Bannlyst  Lagerlöf, Selma    se
Book  [MARC]  Bara flickor : Dramatisk bagatell i tre akter  Meyerson, Gerda  1924  se
Book  [MARC]  Barbarens son. Berättelse  Angered-Strandberg, Hilma  1924  se
Book  [MARC]  Barbarskogens skald : recensioner och polemiker  Lidforss, Bengt  1908  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barberkniven. En Kriminalroman om Dommerformodninger  Rosenkrantz, Palle  1907  dk
Book  [MARC]  Bare ungdom  Bjørnson, Bjørn  1934  no
Book  [MARC]  Barnalstringsfrågan  Wicksell, Knut  1925  se
Book  [MARC]  Barnbiblioteket Saga      se
Book  [MARC]  Barndomsminne  Garborg, Hulda  1935  no
Book  [MARC]  Barndomsminnen från 70-talets Hudiksvall  Nordenadler, Ebba  1930  se
Book  [MARC]  Barndomsvänner. Ett nutidsöde. Del 1-2  Tavaststjerna, Karl August  1886  se
Periodical    Barnekows mejerikalender      se
Book  [MARC]  Barnen Wide. En liten berättelse om deras liv i staden och på Solvik  Schütz, Anna  1910  se
Book  [MARC]  Barnen ifrån Frostmofjället  Fitinghoff, Laura  1907  se
Book  [MARC]  Barnens andra läsebok. Andra årets kurs  Almquist, Sofi  1919  se
Book    Barnets Århundrade II  Key, Ellen  1900  se
Book    Barnets århundrade II  Key, Ellen  1912  se
Book    Barnets århundrade I  Key, Ellen  1900  se
Book  [MARC]  Barnets århundrade  Key, Ellen  1900  se
Book  [MARC]  Barnlige sjæle  Wied, Gustav  1893  dk
Book    Barnmörderskan Brita Christina Wanselius    1827  se
Periodical    Barometern 1861  Linder, Christoffer Anders Ernst  1861  se
Book  [MARC]  Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten    1875  se
Book    Baron Sjelfklok och Fröken Granlaga  Stagnell, Johan  1753  se
Book  [MARC]  Baronerna Delvi : Fria teckningar ur fantasi och verklighet af Mattis  Lundström, Mathilda  1869  se
Book  [MARC]  Barrabas. Et skuespill  Grieg, Nordahl  1927  no
Book  [MARC]  Bebodda verldar eller vilkoren för himlakropparnas beboelighet  Flammarion, Camille  1866  se
Book  [MARC]  Bekjendelser  Jæger, Hans  1902  no
Book  [MARC]  Bellman och Fredmans epistlar. En studie  Ljunggren, Gustaf  1867  se
Book  [MARC]  Belägringen af Korinth  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Benedicte Stendal  Anker, Nini Roll  1926  no
Book  [MARC]  Bent Bille. Renæssanceroman  Rosenkrantz, Palle  1906  dk
Book  [MARC]  Beppo. En venetiansk historia  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]  Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge  Sundt, Eilert  1852  no
Book  [MARC]  Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger  Lampe, Johan Fredrik  1895-1896  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bergkungen. Dramatisk framställning i en akt  Weman, Adčle Wilhelmina  1923  se
Book    Bernadotte i Norden eller Norges adskillelse fra Danmark og forening med Sverig  Sørensen, C. Th.    dk
Book  [MARC]  Berättelse om det hemska mordet å m:ll Maria Lovisa Laurell    1867  se
Book  [MARC]  Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845    1846  se
Book  [MARC]  Berättelser af Onkel Adam  Wetterbergh, Carl Anton  1854  se
Book  [MARC]  Berättelser för Ungdom  Nonnen, Emily  1898  se
Book  [MARC]  Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen. 7, Sökandet efter en hvit buffel eller Jagtäfventyr ...  Reid, Thomas Mayne  1866  se
Book  [MARC]  Berättelser för den äfventyrsälskande ungdomen. 8, Slafgossarne i Sahara  Reid, Thomas Mayne  1867  se
Book  [MARC]  Berättelser och utkast  Benedictsson, Victoria  1912  se
Book    Berättelser ur Göteborgs historia  Fröding, Hugo  1908-1924  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Berättelser ur svenska historien  Fryxell, Anders  1823-1872  se
Book  [MARC]  Berättelser ur svenska historien  Starbäck, Carl Georg et al.  1885-1886  se
Book  [MARC]  Berättelser, skizzer och noveller  Wetterbergh, Carl Anton  1889  se
Book  [MARC]  Berättelser  Segerstedt, Albrekt  1876  se
Book    Berättelser  Sällberg, Thure  1902  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Stockholms län  Tham, Wilhelm  1850  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Upsala län  Tham, Wilhelm  1850  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Westerås län  Tham, Wilhelm  1849  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver grefskapet Dal  Lignell, Anders  1965  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Örebro län  Tham, Wilhelm  1849  se
Book    Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker  Högström, Pehr  1747  se
Book  [MARC]  Beskrivning av svenska folkdanser    2001  se
Book    Betragtninger over den grasserende Emancipationsfeber  Schwartz, Athalia  1851  dk
Book  [MARC]  Betraktelser för hwar dag i året  Rosenius, Carl Olof  1897  se
Book  [MARC]  Betraktelser öfver växtens bygnad och lif.  Areschoug, Fredrik Wilhelm  1875  se
Book  [MARC]  Betänken Eder! Ett bref till krigets män och tsaren  Tolstoy, Leo  1904  se
Book  [MARC]  Bhagavad-Gita. Herrens sång. På svenska af Nino Runeberg.    1910  se
Book  [MARC]  Bibelen for barn  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book    Bibelen    1933  dk
Periodical  [MARC]  Bibelforskaren. Tidskrift för skrifttolkning och praktisk kristendom.  Myrberg, Otto Ferdinand et al.  1907-1922  se
Book    Bibeln Guds Bok  Edgren, Johan Alexander  1890  se
Book  [MARC]  Bibeln    1917  se
Book  [MARC]  Bibelns grundläror  Lagergren, Carl G.  1922  se
Book  [MARC]  Bibelns lära om Kristus  Rydberg, Viktor    se
Book  [MARC]  Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. ...  Aberstén, Simon  1922  se
Periodical  [MARC]  Biblioteksbladet    1916  se
Book    Biblisk Troslära  Edgren, Johan Alexander  1890  se
Book  [MARC]  Biblisk ordbok : ordförteckning (bibelkonkordans)  Bensow, Oscar  1926  se
Book  [MARC]  Biblisk ordbok för hemmet och skolan  Nyström, Erik  1896  se
Book  [MARC]  Biblisk troslära  Waldenström, P. P.  1938  se
Book  [MARC]  Bidrag til Kundskaben om Kjønsorganernes Udvikling hos Benfiskene  Jungersen, Hector  1889  dk
Book  [MARC]  Bidrag til Kundskap om Qvænerne i Kongeriget Norge  Stockfleth, Niels Vibe  1848  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag til Myzostomernes Anatomi og Histologi  Nansen, Fridtjof  1885  no
Book    Bidrag til den Äldste Skaldedigtnings Historie  Bugge, Sophus  1894  no
Book  [MARC]  Bidrag til en Monographi af Marseniaderne  Bergh, Rudolph  1853  dk
Book    Bidrag til kundskab om gonorrhoe hos mandfolk  Bergh, Rudolph  1860  dk
Periodical  [MARC]  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskapssocieteten    1857-1864  se
Book  [MARC]  Bidrag till Konung Gustaf III:s historia, ...    1826  se
Periodical  [MARC]  Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten      se
Book  [MARC]  Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver    1859-1884  se
Book  [MARC]  Bidrag till Sverges Litteratur-Historia  Fryxell, Anders  1860-1862  se
Book  [MARC]  Bidrag till Sveriges historia efter 1772  Fryxell, Anders  1882  se
Book  [MARC]  Bidrag till det ryska krigets historia under Johan III  Ahlén, Abraham  1869-1873  se
Book  [MARC]  Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809  Asp, C. H.  1860  se
Book  [MARC]  Bidrag till historien om Sveriges krig med Ryssland åren 1741-1743  Tengberg, Niklas August  1857-1860  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift  Akiander, Matthias  1865  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedomen om Sveriges qvartära bildningar  Erdmann, Axel  1868  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedomen om underhandligarne efter freden i Werelä angående förbundet med Ryssland  Cederstråhle, Erik Carl Johan  1866  se
Book  [MARC]  Bidrag till mordets psykologi : kriminalpsykologiska studier  Bjerre, Andreas  1925  se
Book  [MARC]  Bidrag till skådespelarkonstens och dramatikens historia  Hedberg, Frans  1890  se
Book  [MARC]  Bihang till Frithiofs saga    1841  se
Book  [MARC]  Bilder av märkligare föremål i kungl. livrustkammaren    1927  se
Book  [MARC]  Bilder från det gamla Malmö. Kulturhistoriska skildringar  Isberg, A. U.  1898  se
Book  [MARC]  Bilder och minnen  Wieselgren, Harald  1889  se
Book  [MARC]  Bilder ur Nordens Flora  Lindman, C. A. M.  1917-1926  se
Book  [MARC]  Bilder ur barnaverlden  Sandell, Lina    se
Book    Bilder ur drottning Victorias lif tecknade för barn    1887  se
Book  [MARC]  Bilder ur verkligheten  Wästberg, Efraim  1906  se
Book  [MARC]  Bilder, minnen och intryck  Ahrenberg, Jac  1895  se
Periodical  [MARC]  Billed-Magazin for Børn    1838-1839  no
Music    Bilägersmusiquen  Roman, Johan Helmich  1744  se
Book  [MARC]  Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap  Ohlsson, Håkan Theodor    se
Book  [MARC]  Biografiska studier från skilda tider  Fröding, Hugo  1905  se
Book  [MARC]  Biografiska undersökningar om Anders Chydenius. Jämte otryckte skrifter av Chydenius  Schauman, Georg et al.  1908  se
Book  [MARC]  Biografiskt album för Svenska Missionsförbundet    1964  se
Book  [MARC]  Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845  Moe, Bernt  1845  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademi ...  Hundrup, Ferdinand Emil  1854-1859  dk
Book  [MARC]  Biographiske underrättelser om professorer vid kongl. universitetet i Lund, ifrån dess inrättning t ...  Ståhl, Magnus Laurentius  1834  se
Book  [MARC]  Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män      se
Book  [MARC]  Biologiska skisser  Kajanus, Birger  1911  se
Book  [MARC]  Biskop N.F.S. Grundtvigs Levnetsløb : udførligst fortalt fra 1839  Brun, Hans  1882  no
Music    Bjergpigen  Hauch, Carsten et al.  1916  dk
Book  [MARC]  Bjälbo-Jarlen  Strindberg, August  1909  se
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson : hjemmet og vennerne : Aulestad-minner  Bjørnson, Bjørn  1932  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson Høvdingen  Gran, Gerhard  1910  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad  Filseth, Johan  1907  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnsons Fortællinger  Bjørnson, Bjørnstjerne  1907  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bjørnø. Roman  Rosenkrantz, Palle  1900  dk
Book  [MARC]  Blad ur min tänkebok. - Upplysningar  Topelius, Zacharias  1905  se
Book    Blad ur min tänkebok  Topelius, Zacharias  1898  se
Book  [MARC]  Blad ur prostitutionsfrågans historia i Sverige  Welander, Edvard  1904  se
Book  [MARC]  Blad ur spanska proletariatets historia till tioårsdagen av Michel Angiolillos avrättning    1908  se
Book  [MARC]  Bland fält och ängar. Berättelse för barn och ungdom  Kerfstedt, Amanda  1908  se
Book  [MARC]  Bland klippbergens indianer  Henty, George Alfred  1897  se
Book  [MARC]  Bland rödskinn och cowboys. Berättelse från den amerikanska västern  Henty, George Alfred  1893  se
Book  [MARC]  Bland sockenkungar och backstugusittare : historier från bygden  Sällberg, Thure  1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Blant Sel og Bjørn. Min første Ishavs-ferd  Nansen, Fridtjof  1924  no
Book  [MARC]  Blekingskt folklif och öfvertro  Nilsson, Karl  1910  se
Book  [MARC]  Blickar i djurens själslif.  Grube, August Wilhelm  1868  se
Book    Blik paa det verdenshistoriske Værk Clara Raphael og den dervid fremkaldte Damelitteratur  Dreier, Frederik  1851  dk
Book  [MARC]  Blodet ropar. Skisser och ögonblicksbilder  Koch, Martin  1914  se
Book  [MARC]  Blomman på Kinnekulle. Novell af G.H. M--n  Mellin, Gustaf Henrik  1829  se
Book  [MARC]  Blomsterkonungen : Bilder ur Linnés lif  Sätherberg, Herman et al.  1879  se
Book  [MARC]  Blomsterodling i boningsrum.  Ericsson, Nils Johan  1855  se
Book    Bläck och saltvatten  Engström, Albert  1920  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Blå boken : Nykterhetsfolkets kalender    1933-1934  se
Book  [MARC]  Blåklint. Berättelser för barn  Kerfstedt, Amanda  1902  se
Book  [MARC]  Bohusläns historia och beskrifning  Holmberg, Axel E.  1867  se
Periodical  [MARC]  Bohuslänsk fiskeritidskrift    1884-1894  se
Periodical  [MARC]  Bok og Bibliotek    1934-1935  no
Book  [MARC]  Boken om Astrid : Den svenska prinsessan som blev belgiernas drottning    1935  se
Book  [MARC]  Boken om Ernst Rolf sådan han tedde sig för vännerna    1933  se
Book  [MARC]  Boken om Högsjö  Salvén, Arvid  1918  se
Book    Boken om Lille-Bror  Geijerstam, Gustaf af    se
Book  [MARC]  Boken om Stockholm i ord och bild    1904  se
Book  [MARC]  Boken om Tjust  Rydström, Ada  1907-1928  se
Book  [MARC]  Boken om vårt land. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland.Andra kursen  Topelius, Zacharias  1937  se
Book    Bokhandelsanmälan till julen. Albert Bonniers förlag      se
Book  [MARC]  Boklådorna i Uppsala 1616-1907  Swederus, Magnus Bernhard  1907  se
Periodical  [MARC]  Boktryckeri-kalender    1892-1921  se
Book  [MARC]  Bolsjevismen som kulturfænomen  Eriksen, Richard  1924  no
Book  [MARC]  Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne  Bonaventura  1860  se
Book  [MARC]  Bonde-nöden  Nordström, Ludvig  1933  se
Book  [MARC]  Bondestudentar. Skuleutgåve ved Olav Midttun  Garborg, Arne  1936  no
Book  [MARC]  Bondestudentar  Garborg, Arne  1883  no
Periodical  [MARC]  Bonniers Månadshäften      se
Periodical  [MARC]  Bonniers litterära magasin    1932-1936  se
Book  [MARC]  Borgare  Nordström, Ludvig  1909  se
Book    Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm    1641  se
Book  [MARC]  Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden åren 1539-1571  Allardt, Anders  1898  se
Periodical    Borås hantverksföreningsutställning 1933    1933  se
Book  [MARC]  Bot- och Beredelse-Psalm för f. d. Artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob S ...    1833  se
Book  [MARC]  Botanisk-oekonomisk Afhandling om Rugen  Sverdrup, Jacob  1823  no
Book  [MARC]  Botaniska studier tillägnade F. R. Kjellman den 4 November 1906    1906  de
Book  [MARC]  Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter  Fries, Elias  1843-1864  se
Book  [MARC]  Bouppteckning  Engström, Albert  1945  se
Periodical  [MARC]  Brage. Årsskrift utgiven av Föreningen Brage    1907  se
Book  [MARC]  Brahma : Den hemlighetsfulla trolldomsmakten : Hypnotismen i modern belysning    1919  se
Periodical    Brand. Tidskrift      se
Book    Brand  Ibsen, Henrik  1903  no
Book  [MARC]  Brantings på Norrtullsgatan  Kræmer, Vera von  1939  se
Book  [MARC]  Bref och dagboks-anteckningar  Törneros, Adolph  1842  se
Book  [MARC]  Bref, anteckningar och skizzer från utlandet  Kullberg, Karl af  1844  se
Book  [MARC]  Brefvet från Fredrika Bremer ; Skizz af H. W.    1887  se
Periodical    Brefwäxling    1772-1773  se
Book  [MARC]  Brev från fronterna : Tyska, franska och engelska soldatbrev och korrespondenser...    1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Breve : udgivne av hans sønner  Kielland, Alexander L.  1907  no
Book  [MARC]  Breve til hans Datter  Kielland, Alexander L.  1909  no
Book  [MARC]  Breve til hans Søn, Jens Zetlitz Kielland  Kielland, Alexander L.  1910  se
Book  [MARC]  Breve  Konow, Wollert  1839  no
Book  [MARC]  Breven till Cecilia  Lybeck, Mikael  1920  se
Book    Brevställaren: Affärs- och privatkorrespondens, platsansökningar, tjänste- och tjänstgöringsbetyg,  ...  Carlborg, Axel  1918  se
Book    Brokiga iakttagelser  Södergran, Edith    se
Book  [MARC]  Brontologia theologico-historica, thet är enfaldig lära och sanferdig berettelse, om åske-dunder, b ...  Rhyzelius, Andreas Olavi  1721  se
Book  [MARC]  Bror och syster. Drama  Lybeck, Mikael  1915  se
Book  [MARC]  Brottslingarne. Drama i fyra akter  Cramær, Mauritz et al.  1843  se
Book  [MARC]  Bruden från Abydos  Byron, Georg Lord  1830  se
Book  [MARC]  Brukspatron Adamsson eller Hvar bor du?  Waldenström, P. P.  1916  se
Book  [MARC]  Brunt och rosenrödt. En vandrande harpspelares melodramer  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1862  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Brynolfs äfventyr. En dikt i sjutton sånger  Ruda, Elias Vilhelm  1828  se
Book  [MARC]  Brytningstider. En historia från Finland af Pekka Malm  Söderhjelm, Werner  1901  se
Book  [MARC]  Bränvin och salt  Vallance, J. H.  1843  se
Book    Bröllop på Ekered  Krusenstjerna, Agnes von    se
Book  [MARC]  Bröllopet på Ulfåsa : skådespel i fyra akter  Hedberg, Frans  1865  se
Book  [MARC]  Buffalo Bill den siste store gränskrigaren : Öfverste W. F. Cody's lefnadsöden  Cody, Helen Wetmore  1918  se
Book  [MARC]  Byberättelser : Bilder ur svenskt almogelif i Nyland  Allardt, Anders  1885-1908  se
Book    Byen med det store Hjærte  Kielland, Jens Zetlitz  1901  no
Book    Byens stolthed  Wied, Gustav  1904  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Byhistorier och skämtsägner  Wigström, Eva  1909  se
Book  [MARC]  Byxorna : Saga, till den moderna verldens skräddare  Sehlstedt, Elias  1832  se
Book  [MARC]  Bärgsmanslif i början af 1800-talet. Anteckningar från Nora ock Lindes bärgslager  Bore, Erik  1891  se
Book    Bönhörelse. En historia  Westermarck, Helena  1909  se
Book  [MARC]  Börd och bildning  Schwartz, Marie Sophie  1913  se
Book  [MARC]  Børnenes Verdenshistorie  Ottosen, Johan  1903  no
Periodical  [MARC]  Búnađarbløđ    1903-1904  fo
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist såsom Nyromantiker  Ahnfelt, Arvid  1869  se
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist. Hans lif och verksamhet  Ahnfelt, Arvid  1876  se
Book    Carl Eric Vesterlund    1819  se
Book    Carl Linnæi tal, om märkvärdigheter uti insecter, hållit för Kungl. Vetens. academien uti auditorio ...  Linné, Carl von  1752  se
Book  [MARC]  Carl Snoilsky. Hans lefnad och skaldskap  Warburg, Karl  1905  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Carl XIII:s torg förr och nu  Carlén, Octavia  1866  se
Book  [MARC]  Carl XII  Strindberg, August  1901  se
Book  [MARC]  Carl von Linné : hans lefnad berättad för svenska folket  Kastman, Carl  1906  se
Book  [MARC]  Carl von Linné : några kapitel ur ett oavslutat arbete  Levertin, Oscar  1906  se
Book  [MARC]  Carl von Linné i Smålands nation : anteckningar  Lindal, Peter Johan  1878  se
Book  [MARC]  Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige  Hjelt, Otto  1877  se
Book  [MARC]  Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis Divina  Linné, Carl von  1878  se
Book  [MARC]  Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar utgifna af Kungl. Vetenskaps ...  Hjelt, Otto et al.  1907  se
Book  [MARC]  Carl von Linnés lefnadsminnen Tecknade af honom sjelf  Linné, Carl von et al.  1877  se
Book  [MARC]  Carl von Linnés ungdomsskrifter  Linné, Carl von  1888-1889  se
Book  [MARC]  Caroli Linnæi Opera Hactenus Inedita. Flora Dalecarlica  Linné, Carl von  1873  se
Book  [MARC]  Catalog öfver Skara Kongl. gymnasii bibliothek  Luth, Wilhelm Olof  1830  se
Book    Centrum  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]  Cha-no-yu. Japanernas teceremoni  Trotzig, Ida  1911  se
Book  [MARC]  Chalmersska institutet 1829-1904  Wijkander, August  1907  se
Book  [MARC]  Charles Dickens  Gran, Gerhard  1925  no
Book  [MARC]  Charles H. Spurgeon. Hans tro och verksamhet  Wayland, Heman Lincoln  1892  se
Book  [MARC]  Charlotte Löwensköld  Lagerlöf, Selma  1925  se
Book    Chefen fru Ingeborg  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer  Scheele, Carl Wilhelm et al.  1777  de
Book    Chicagķ - för mín 1893  Jochumsson, Matthías  1893  is
Book  [MARC]  Chinas handel, industri och statsförfattning jemte underrättelser om chinesernas folkbildning, sede ...  Liljewalch, Carl Fredrik  1848  se
Book  [MARC]  Christian Frederik Ingerslev. Nekrolog  Hundrup, Ferdinand Emil  1868  dk
Book  [MARC]  Christian Winther : et livsbillede  Bøgh, Nicolaj  1893-1901  dk
Book  [MARC]  Christiern Pedersens danske skrifter  Pedersen, Christiern  1850-1856  dk
Book    Christofer Columbus og Amerikas Opdagelse  Storm, Gustav  1893  no
Book  [MARC]  Christopher Polhem  Rosman, Holger  1911  se
Book    Cinq-mars, eller En sammansvärjning under Ludvig XIIIs regering  Vigny, Alfred de  1864  se
Book    Cirkeln och korset  Westö, Kjell  1993  se
Book  [MARC]  Clas Livijn. Ett nyromantiskt diktarefragment  Mortensen, Johan  1913  se
Book  [MARC]  Clas Livijns dramatiska författarskap  Mortensen, Johan  1911  se
Music    Cleopatra. Oper in drei aufzügen nebst einem Vorspiele  Enna, August  1893  de
Book    Clownen Jac  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Cohrs' atlas över Sverige  Cohrs, Edvard  1928  se
Music    Compositionen für Piano zu 4 Händen  Kjerulf, Halfdan  1876  de
Book  [MARC]  Corsaren  Byron, Georg Lord  1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 D. Jesper Swedbergs Rettmätiga Heders Förswar  Svedberg, Jesper  1719  se
Book    D:r Friedrich Ellendts Latinska Språklära    1876  se
Book    Da dansk og riksmål skilte lag    1907  no
Book  [MARC]  Da jeg var gut  Rolfsen, Nordahl  1888  no
Book  [MARC]  Dagar och nätter. Första samlingen  Lybeck, Mikael  1896  se
Book  [MARC]  Dagbok over mine Missionsreiser i Finmarken  Stockfleth, Niels Vibe  1860  no
Book  [MARC]  Dagbok öfver mina missionsresor i Finmarken  Stockfleth, Niels Vibe  1868  se
Book  [MARC]  Dagbräckning  Zola, Émile  1911  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Dagen före drabbningen eller Nya skolan och dess män i sin uppkomst och sina förberedelser 1802-181 ...  Hjärne, Rudolf  1882  se
Book    Dagene - Viser og Digte  Larsen, Thøger  1905  dk
Book  [MARC]  Daggryning. Roman  Malling, Mathilda  1902  se
Book  [MARC]  Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede  Troels-Lund, Tr. Fr.  1914-1915  dk
Book  [MARC]  Dagtingan: komedi på vers i fyra akter  Hedberg, Frans  1876  se
Book  [MARC]  Daguerreotypen  Daguerre, Louis Jacques Mandé  1839  se
Book    Damianus ā Goes i Lappland  Goes, Damianus ā et al.    se
Book  [MARC]  Dampmaskinen fremstillet i 15 populære Forelæsninger  Ursin, Georg Frederik  1842  dk
Book  [MARC]  Dan Anderssons samlade skrifter : minnesupplaga  Andersson, Dan    se
Book    Daniel Hjort. Sorgespel  Wecksell, Josef Julius  1863  se
Book  [MARC]  Danmark i dets Forhold till Tydskland og til den skandinaviske Halføe  Konow, Wollert  1849-1850  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Danmarks Fauna    1907  dk
Book    Danmarks Riges Grundlov af 1953      dk
Book    Danmarks Riges Krønike  Saxo Grammaticus et al.    dk
Book  [MARC]  Danmarks Sydgrænse og Herredømmet over Holstein ved den Historiske tids begyndelse (800-1100)  Steenstrup, Johannes  1900  dk
Book    Danmarks runeindskrifter  Moltke, Erik et al.    dk
Book  [MARC]  Dansk Skuespilkunst. Portrætstudier  Brandes, Edvard  1880  dk
Book  [MARC]  Dansk biografisk Lexikon  Bricka, Carl Frederik  1887-1905  dk
Book  [MARC]  Dansk etymologisk Ordbog  Jessen, Edwin  1893  dk
Book  [MARC]  Dansk kontreadmiral og kadetchef Hans Christian Sneedorff:s personlighed og virksomhed 1759-1824  Anker, Carl Johan  1884  no
Book  [MARC]  Dansk-svensk ordbok  Widman, Karen  1984  dk
Book  [MARC]  Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar  Andersen, Anton  1896  dk
Book  [MARC]  Danske Skjemtedigte    1872  dk
Book  [MARC]  Danske Zoocecidier (fra Videnskab. meddel. fra Naturh. Foren. 1896)  Rostrup, Sofie  1896  dk
Book  [MARC]  Danviks dårhus. En uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera vården om Stockholms sinness ...  Sondén, Carl Ulrik  1853  se
Music    Das Streichholzmädel  Enna, August  1900  de
Book  [MARC]  David Copperfield  Dickens, Charles  1908  se
Book    Dawid Liwingstone, hans person och missionsverksamhet  Kjellberg, Elisabeth et al.  1890-1903  se
Book  [MARC]  De 12 apostlarne eller Jakob Bagges skatt.  Cederborg, Carl August  1913  se
Book  [MARC]  De almindelige Grundsætninger for Husdyravl  Smitt, Jonas  1892  no
Book  [MARC]  De bildande konsternas historia i kort öfversigt  Eichhorn, Christoffer  1881  se
Book  [MARC]  De danske Stednavne  Steenstrup, Johannes  1908  dk
Book  [MARC]  De electricitatis galvanicæ apparatu cel. Volta excitæ in corpora organica effectu  Berzelius, Jöns Jacob  1802  la
Book  [MARC]  De franska sjöfärderna till Söderhafvet i början af adertonde seklet. En studie i historisk geograf ...  Dahlgren, Erik Wilhelm  1900  se
Book  [MARC]  De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde  Lennstrand, Victor E.  1889  se
Book  [MARC]  De fyra ryttarna  Blasco Ibáņez, Vicente  1932  se
Book  [MARC]  De gamla goda sagorna ånyo utgivna  Geijerstam, Gustaf af  1909  se
Book  [MARC]  De gamle norske jernverk  Vogt, Johan Herman Lie  1908  no
Book  [MARC]
 De i Sverge i stort odlade kulturväxterna  Kellgren, Anders Gustaf  1904  se
Book  [MARC]  De löjliga familjerna  Wägner, Harald  1918  se
Book  [MARC]  De nya poeterna. 80-talet. Dokument och kåserier  Sprengel, David  1902  se
Book  [MARC]  De romanske Sprog og Folk  Storm, Johan  1871  no
Book    De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter  Boye, Karin  1941  se
Book  [MARC]  De stora uppfinningarna  Thomas, Louis  1883  se
Book  [MARC]  De stora världsproblemen  Åhrén, Emil  1920  se
Book    De största märkesmännen      se
Book  [MARC]  De svenska kvinnornas rösträtthistoria    1912  se
Book    De to Baronesser  Andersen, H. C.  1866  dk
Book    De tre nordiske brødrefolk  Troels-Lund, Tr. Fr.  1906  dk
Book  [MARC]  De två världarna Arbetarklassen och Syndikalismen. Deras egen sak och deras eget värk  Holmberg, Gustaf Henriksson  1918  se
Periodical  [MARC]  De ungas tidning      se
Book  [MARC]  De vandrande djäknarne  Rydberg, Viktor  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 De viktigaste strömmarna i den nutida svenska literaturen  Hedberg, Tor  1891  se
Book    De värnlösa : Original-berättelse av M S S****  Schwartz, Marie Sophie  1852  se
Book  [MARC]  De äldsta svensk-ryska legationsakterna efter originalen i Stockholm och Moskva    1884  se
Book  [MARC]  De älskade film  Tidholm, Thomas G. et al.  1995  se
Book  [MARC]  Decameron  Boccaccio, Giovanni  1861  se
Book  [MARC]  DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska Bibliotheket på Löberöd    1831-1843  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Delat rum på Kammakaregatan  Krusenstjerna, Agnes von  1933  se
Book  [MARC]  Den Apostoliska kyrkans stora dagar, betraktade med avseende på närvarande tid ; Föreläsningar af J ...    1857  se
Book    Den Danske Bonde og Friheden.  Steenstrup, Johannes  1888  dk
Book    Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland  Lie, Jonas  1870  no
Book  [MARC]  Den Kloka och Husaktiga Gumman, hwilken, genom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda ny ...    1762  se
Book  [MARC]  Den Lyckelige Banqueroutieren  Stagnell, Johan  1753  se
Book    Den Nationnale Winsten  Chydenius, Anders    se
Book  [MARC]  Den Norske folkekyrkja  Anker, Bernt Theodor  1907  no
Book  [MARC]  Den Norske husflidsforenings håndbok i vevning  Halvorsen, Caroline  1941  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Nya Secten : Moraliskt lustspel i en act  Envallsson, Carl  1782  se
Book  [MARC]  Den Nya Svenska kolonien i Minnesota. Goda land för immigranter, på de billigaste vilkor vid Lake S ...  Mattson, Hans  1872  se
Book  [MARC]  Den Sluga och Förståndiga Gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom h ...  Bröms, Pehr  1767  se
Book  [MARC]  Den Svenska Linjen    1940  se
Book  [MARC]  Den anarkistiska verksamheten under revolutionstider  Kropotkin, Petr  1920  se
Book  [MARC]  Den andra Dicksonska Expeditionen till Grönland  Nordenskiöld, Adolf Erik  1885  se
Book  [MARC]  Den annalkande striden om Indien  Vámbéry, Ármin  1885  se
Book  [MARC]  Den bergtagna : En kärlekens tragedi  Benedictsson, Victoria et al.  1890  se
Book    Den blå rullgardinen  Krusenstjerna, Agnes von    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den danske Ishavsfarer Jens Munk  Knudsen, Johannes  1902  dk
Book  [MARC]  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage  Winkel Horn, Fr.  1881  dk
Book  [MARC]  Den danske erobring af England og Normandiet  Worsaae, Jens Jacob Asmussen  1863  dk
Book  [MARC]  Den erfarne landmand  Sverdrup, Jacob  1844  no
Book  [MARC]  Den europæiske litteratur i kulturhistoriske billeder  Lie, Erik  1896  no
Book  [MARC]  Den frilynde ungdomsrørsla : Norigs ungdomslag i 25 år    1921  no
Book  [MARC]  Den gamla aktrisen. Scenisk monolog  Blanche, August  1864  se
Book  [MARC]  Den gamla prästgården  Nordenadler, Ebba  1905  se
Book  [MARC]  Den gamle skådespelaren. Scenisk monolog  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]  Den gyldne Legende  Longfellow, Henry Wadsworth et al.  1882  dk
Book  [MARC]  Den inre missionens historia  Ekman, Erik Jakob  1896-1902  se
Book    Den kristna församlingen  Waldenström, P. P.  1931  se
Book  [MARC]  Den lilla damen i det stora huset  London, Jack  1920  se
Book    Den lilla katekesen  Luther, Martin    se
Book  [MARC]  Den lilla odygdsmakaren    1863  se
Book  [MARC]  Den lille Astronom  Berg, Lauritz  1889  no
Book  [MARC]  Den moderne krigaren  Sehlstedt, Elias  1832  se
Book  [MARC]  Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914  Steffens, Haagen Krog  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den norske Gjøa-ekspedition til den magnetiske nordpol og gennem Nordvestpassagen 1903-06  Hansen, Godfred  1912  dk
Book  [MARC]  Den norske Statstelegrafs Grundlæggelse og Vækst  Bugge, F.  1890  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den norske Turistforenings Aarbog    1868  no
Book  [MARC]  Den nya världen  Angered-Strandberg, Hilma  1917  se
Book  [MARC]  Den nyare svenska skön-litteraturen och tidnings-pressen  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1845  se
Book  [MARC]  Den nyttige bilderboken eller vandringen genom verkstäderna    1850  se
Book    Den ofelbara drömboken eller uttydning af närmare 600 olika drömmar.    1928  se
Book  [MARC]  Den olycklige Henry Percy  Malling, Mathilda  1913  se
Book  [MARC]  Den revolutionära syndikalismen och dess innebörd  Ljungdahl, Gottfrid  1912  se
Book  [MARC]  Den röde André. Ett upplyftande skådespel  Lybeck, Mikael  1917  se
Book  [MARC]  Den röde guden  London, Jack  1920  se
Book  [MARC]  Den sanna kristna religionen  Swedenborg, Emanuel  1892  se
Book  [MARC]  Den segrande Eros och andra berättelser  Schildt, Runar  1912  se
Book  [MARC]  Den signede dag  Rølvaag, Ole Edvard  1931  no
Book  [MARC]  Den sista folkungadottren  Keyser, Hilda Fredrika  1875  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den siste atenaren  Rydberg, Viktor  1914  se
Book  [MARC]  Den siste karolinen eller tre svenska krigsfångars äfventyr under flykten från Archangel 1712  Åberg, Jon Olof  1885  se
Book  [MARC]  Den siste mohikanen  Cooper, James Fenimore  1932  se
Book  [MARC]  Den sociala generalstrejken    1906  se
Book  [MARC]  Den starkare  Lybeck, Mikael  1900  se
Book    Den starkare  Strindberg, August    se
Book  [MARC]  Den stora vreden  Högberg, Olof  1906  se
Book  [MARC]  Den svenska fackföreningsrörelsen  Hansson, Sigfrid  1934  se
Book  [MARC]  Den svenska folkhögskolan  Holmberg, Teodor  1897  se
Book    Den svenska missionen i Ost-Afrika  Beskow, Gustaf Emanuel    se
Book    Den svenska psalmboken    1932-1940  se
Book  [MARC]  Den tankspridde : komisk monolog i en akt med sång  Hedberg, Frans  1908  se
Book  [MARC]  Den underbara spegeln  Witt, Otto  1914  se
Book  [MARC]  Den unga grefvinnan. Novell  Mellin, Gustaf Henrik  1847  se
Book  [MARC]  Den unisona sången  Palmgren, Karl Edvard  1896  se
Book  [MARC]  Den verklige Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr, samt tjuguåttaåriga vistande på en obebodd ö  Defoe, Daniel  1871  se
Book    Den älsta Närkesbeskrivningen  Saxon, J. L. et al.    se
Book  [MARC]  Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911 : festskrift    1911  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det danske Vestindien  Cavling, Henrik  1894  dk
Book  [MARC]  Det eröfrade landet  Aminoff, Iwan T.  1914  se
Book  [MARC]  Det fatala giftermålet  Malling, Mathilda  1931  se
Book  [MARC]  Det flager i byen og på havnen  Bjørnson, Bjørnstjerne  1884  no
Book  [MARC]  Det forna Göteborg. Biografiska och kulturhistoriska studier  Fröding, Hugo  1903  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det förlofvade landet  Hansson, Ola  1906  se
Book  [MARC]  Det gamla Adelsnäs  Rydström, Ada  1921  se
Book  [MARC]  Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag  Fredberg, Carl Rudolf A:son  1919-1924  se
Book  [MARC]  Det gamla huset. Roman  Janson, Gustaf  1904-1905  se
Book  [MARC]  Det gamle Norge i billeder og tekst  Øverland, Ole Andreas  1910  no
Book  [MARC]  Det gamle teater : kunsten og menneskene  Bjørnson, Bjørn  1937  no
Book  [MARC]  Det går an. En tafla ur lifvet  Almqvist, Carl Jonas Love  1839  se
Book  [MARC]  Det går an  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book  [MARC]  Det hvide hus og den røde hytte : æventyr og historier  Malling, Mathilda  1911  dk
Book  [MARC]  Det israeliska folkets uppkomst och äldsta historia  Walles, Jonas  1904  se
Book  [MARC]  Det kommunistiska manifestet  Marx, Karl et al.  1903  se
Book  [MARC]  Det konstitutionella styrelsesättet  Staaff, Karl  1914  se
Book    Det muntliga föredragets konst  Svahn, Oscar  1890  se
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Aarhundredets store Forspil 1776-1815  Bering Liisberg, H. C.  1899  dk
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Vore Bedsteforældres Tid : Tiden indtil 1848  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book    Det nordiska studentmötet i Köpenhamn år 1845    1845  se
Book  [MARC]  Det norske Folks Historie  Munch, Peter Andreas    no
Book  [MARC]  Det norske Landbrugs Udvikling i den senere tid af J(onas) Smitt  Smitt, Jonas  1902  no
Book  [MARC]  Det nya Stor-Tyskland  Myrdal, Jan  1992  se
Periodical  [MARC]  Det nya Sverige : tidskrift för nationella spörsmål    1907-1910  se
Book  [MARC]  Det sköna och dess lagar  Rydberg, Viktor  1901  se
Book  [MARC]  Det store Spørgsmaal  Jansen, Jens Jonas  1899  no
Book  [MARC]  Det svake kjøn  Anker, Nini Roll  1924  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det svenska folklynnet  Sundbärg, Gustav  1911  se
Book  [MARC]  Det åtalade Föredraget om "GUD"  Lennstrand, Victor E.  1889  se
Book  [MARC]  Detta är verkligheten  Mårtensson, Bertil  1980  se
Music    Deß Geistes frucht  Lidner, Bengt    de
Music    Die Hexe. Oper in 3 Akten  Enna, August  1892  ge
Book  [MARC]  Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit  Montelius, Oscar  1885  de
Book  [MARC]  Digte af en Dame  Thoresen, Magdalene  1861  no
Book    Digte i udvalg  Wessel, Johan Herman  1898  no
Book    Digte og Sange  Bjørnson, Bjørnstjerne  1870  no
Music    Digte. Op. 24  Ipsen, Alfred et al.    dk
Book    Digte  Bøgh, Erik  1860  dk
Book  [MARC]  Digtning og Videnskab  Løchen, Arne  1913  no
Book  [MARC]  Digtninger  Blom, Hans Ørn  1864  no
Book  [MARC]  Dikt och verklighet  Nyblom, Helena  1890  se
Book  [MARC]  Dikten och Diktaren  Wrangel, Ewert  1912  se
Book  [MARC]  Dikter i urval  Bååth, Albert Ulrik  1910  se
Book    Dikter i urval  Runius, Johan  1934  se
Book  [MARC]  Dikter i urval  Wivallius, Lars  1957  se
Book  [MARC]  Dikter i väntan  Tavaststjerna, Karl August  1890  se
Book  [MARC]  Dikter och psalmer  Wallin, Johan Olof  1939  se
Book    Dikter och sånger av Carl Michael Bellman  Bellman, Carl Michael    se
Book  [MARC]  Dikter tal och minnesanteckningar m. m.  Anderson, Anders  1893  se
Book  [MARC]  Dikter. (Vår tids lyrik)  Lindorm, Erik  1963  se
Book    Dikter. Samling 1  Lybeck, Mikael  1890  se
Book  [MARC]  Dikter. Samling 2  Lybeck, Mikael  1895  se
Book  [MARC]  Dikter. Samling 3  Lybeck, Mikael  1903  se
Book  [MARC]  Dikter.  Hedberg, Frans  1866  se
Book    Dikter  Andersson, Dan    se
Book    Dikter  Gabrielsson, Karl Johan  1903  se
Book  [MARC]  Dikter  Grebst, Willy A:son  1903  se
Book  [MARC]  Dikter  Hedberg, Tor  1896  se
Book  [MARC]  Dikter  Knös, Thekla  1852-1853  se
Book  [MARC]  Dikter  Landahl, Martin  1895  se
Book  [MARC]  Dikter  Lundegård, Axel  1896  se
Book  [MARC]  Dikter  Löwenhjelm, Harriet  1946  se
Book  [MARC]  Dikter  Malmström, Bernhard Elis  1880  se
Book  [MARC]  Dikter  Melin, Karl Alfred  1888  se
Book    Dikter  Nyblom, Carl Rupert  1860  se
Book    Dikter  Nybom, Johan    se
Book  [MARC]  Dikter  Rydberg, Viktor  1882  se
Book  [MARC]  Dikter  Rydberg, Viktor  1914  se
Book  [MARC]  Dikter  Silverstolpe, Gudmund Leonhard  1851-1852  se
Book    Dikter  Södergran, Edith  1916  se
Book    Dikter  Södergran, Edith    se
Book  [MARC]  Dikter  Tavaststjerna, Karl August  1896  se
Book  [MARC]  Dikter  Wirsén, Carl David af  1882  se
Book    Dikterna i Det kallas vidskepelse samt Brooklandsvägen  Andersson, Dan    se
Book  [MARC]  Djur, djursjukdomar och djurskrock  Saxon, J. L.  1934  se
Book    Djurens lif  Brehm, Alfred Edmund  1882-1888  se
Book    Dog Jesus inte på korset  Linderholm, Emanuel  1928  se
Book    Doktor Glas  Söderberg, Hjalmar  1905  se
Book  [MARC]  Dolda makter. Bilder och hägringar  Westermarck, Helena  1905  se
Book  [MARC]  Dollarprinsessan. En gammal violin  Nyblom, Helena  1912  se
Book  [MARC]  Dollarväldets offer (Förräderiet mot Mooney och Billings)  Mooney, Thomas  1931  se
Book  [MARC]  Domens stjärnor  Lindbohm, Dénis  1978  se
Book  [MARC]  Domprosten Bomander. Samtal  Lybeck, Mikael  1923  se
Book  [MARC]  Dop och barndop  Waldenström, P. P.  1923  se
Book  [MARC]  Dramatiska arbeten  Agrell, Alfhild  1883-1884  se
Book    Dramatiska dikter  Topelius, Zacharias  1903  se
Book  [MARC]  Drottning Christina : Drame i fyra acter  Kellgren, Johan Henric  1792  se
Book  [MARC]  Drottningar i Kungahälla  Lagerlöf, Selma  1899  se
Book  [MARC]  Drottningens juvelsmycke  Almqvist, Carl Jonas Love  1834  se
Book  [MARC]  Drottningholm. Dess historia, samlingar och närmaste omgifningar  Carlén, Octavia  1861  se
Book  [MARC]  Dryden og hans tid  Jæger, Herman  1925  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Drömlandet. En Stockholmsnovell  Berger, Henning  1909  se
Book  [MARC]  Dunungen. Lustspel i fyra akter  Lagerlöf, Selma  1914  se
Book  [MARC]  Duplexkablar    1928  se
Book  [MARC]  Dynastin Peterberg. En stilla komedi  Lybeck, Mikael  1913  se
Book    Där hoppet strålar  Wahlborg, John  1916  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Där ute. Skisser  Berger, Henning  1901  se
Book  [MARC]  Döda Ord - Några anteckningar och reflexioner  Cederschiöld, Gustaf  1893  se
Book    Döden fadder. Sago-lustspel i 3 akter med melodramer, körer och kupletter  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]  Dödens Engel af Johan Olof Wallin illustrerad af Carl Larsson  Wallin, Johan Olof  1880  se
Book  [MARC]  Dödens Engel. Religiöst poem av J. O. Wallin med illustrationer av C. G. Hellqvist  Wallin, Johan Olof  1917  se
Book  [MARC]  Dödens Engel  Wallin, Johan Olof  1863-1864  se
Book  [MARC]  Döds-Sång för Förre Artilleristen Johan Eric Lundblad wid Dess halshuggning den 15 Mars 1828; jemte ...    1828  se
Book  [MARC]  Dödsdansen i Månskensnatten på Blasieholmen vid Kristina Nilssons tredje konsert i Stockholm, Onsda ...    1885  se
Book    Dödsdansen  Strindberg, August    se
Book    Døden  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]  Ebba Stjerne, Eva Skytte och de andra  Malling, Mathilda  1914  se
Book  [MARC]  Ebons småbitar  Larsson, Ebba  1912  se
Book    Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige  Westerling, Fredrik Adolf  1856-1866  se
Book    Edda Sæmundar      is
Book    Edda Sæmundar      no
Book    Eddan, De nordiska guda- och hjältesångerna    1913  se
Book  [MARC]  Eddastudier. Brages samtal om skaldskapets uppkomst m. m.  Sander, Fredrik  1900  se
Book    Edward Nonnen. Levnadsteckning  Hallenborg, Johan Fredrik  1925  se
Book  [MARC]  Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrinationer, sampt konungarijket Japan  Kiöping, Nils Matsson et al.  1667  se
Book  [MARC]  Een lijten book som kallas Bonde-practica eller Wädher-book innehållande någhra sköna reglor hurule ...    1662  se
Book    Een liten Underwiisning/ Om the selsamme himmelens IMPRESSIONER, PHASMATA eller underlige Figurer  Forsius, Sigfrid Aron  1608  se
Book    Eesti wanemad laulikud  Kunder, Johan  1918  et
Book  [MARC]  Efter kvällsbrisen. Efterlämnade skrifter på vers och prosa  Tavaststjerna, Karl August  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Efteraar. Digte  Møller, Niels  1888  dk
Book    Efterladte Digter  Aarestrup, Emil  1863  dk
Book    Efterladte digte  Kaalund, H. V.  1885  dk
Book    Efterlämnade dikter  Andersson, Dan    se
Book  [MARC]  Efterlämnade skrifter  Leffler, Anne Charlotte  1893  se
Book  [MARC]  Efterskörd : äldre och nyare dikter  Hedberg, Frans  1898  se
Book  [MARC]  Efterskörd från en 80-årings författarebana. Berättelser och noveller  Flygare-Carlén, Emilie  1888  se
Book  [MARC]  Efterskörd ur Sonja Kovalevskys papper  Kovalevskaja, Sofja  1893  se
Book    Efterskörd  Karlfeldt, Erik Axel    se
Book  [MARC]  Efterskörd  London, Jack  1920  se
Book    Eftersommar  Gellerstedt, Albert Theodor  1891  se
Book  [MARC]  Egil Skalle-Grimssons saga. Från fornisländskan af A. U. Bååth    1883  se
Book  [MARC]  Egypten i dess minnesmärken och i dess förhållande till Palestina och Grekland  Lieblein, Jens Daniel Carolus  1877  se
Book  [MARC]  Egypten, pyramidernas land  Oppel, Karl  1863  se
Periodical    Eimreiđin    1895-1975  is
Book    Eldbränder och gnistor  Palmær, Henrik Bernhard  1876  se
Book    Elefantjägaren Hans Stark  Drayson, Alfred Wilks  1881  se
Periodical  [MARC]  Elegant-Tidning 1810    1810  se
Book  [MARC]  Elektriciteten och dess förnämsta tekniska tillämpningar  Dahlander, Gustaf Robert  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Elfsyssel, Södra Bohus-Län. Historiska minnen  Brusewitz, Gustaf Henrik  1864  se
Book  [MARC]  Elfvan : Skådespel i tre akter  Leffler, Anne Charlotte  1883  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Elias Sehlstedts Sånger och Visor  Sehlstedt, Elias  1893  se
Book  [MARC]  Elisabeth Blomqvist, hennes liv och gärning. En biografisk studie, enligt brev och dagboksantecknin ...  Westermarck, Helena  1916-1917  se
Book  [MARC]  Ellen Key - En lifsbild  Nyström-Hamilton, Louise  1904  se
Book  [MARC]  Ellen Key Människovännen  Holmgren, Ann Margret  1924  se
Book  [MARC]  Ellen Keys Tredje Rike - En studie öfver radikalismen  Norström, Vitalis  1902  se
Book  [MARC]  Ellen. En liten historia  Koch, Martin  1911  se
Book    Elämän auetessa. Koulutytön päiväkirjoja  Harmaja, Saima  1939  fi
Book  [MARC]  Emanuel Swedenborg : Den andlige Columbus    1906  se
Book  [MARC]  Emanuel Swedenborg as a Scientist. Miscellaneous Contributions  Stroh, Alfred Henry et al.  1908  us
Book    Emanuelis Swedenborgii Opera Poetica  Swedenborg, Emanuel  1910  la
Book  [MARC]  Emelie Högqvist : romantiserad skildring  Pfeiffer, Sara  1915  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Betänkande  Sundbärg, Gustav  1913  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga I : Utvandringslagstiftning    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga II : Utvandringsväsendet i Sverige    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga III : Mormonvärfningen    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga IX : Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga VI : Geografiska betingelser för näringslivet    1912  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga VII : Utvandrarnes egna uppgifter    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga VIII : Bygdeundersökningar  Edin, Karl Arvid et al.  1908-1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga X : Bondeklassens undergräfvande    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XI : Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XIII : Allmänna ekonomiska data rörande Sverige  Sundbärg, Gustav  1912  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XIV : Småbrukarrörelsen i främmande länder    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XIX : Industri och handel    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XV : Arbetsmetoder i Amerika    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XVII : Utdrag ur inkomna utlåtanden    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XVIII : Uttalanden af svenska vetenskapsmän  Fahlbeck, Pontus et al.  1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XX : Svenskarna i utlandet    1911  se
Book  [MARC]  En Adelig Rede  Turgenev, Ivan  1890  dk
Book    En Berättelse/ och eenfallight Judicium, Om then Cometen som nwu i thetta Åår MDCVII.  Forsius, Sigfrid Aron  1607  se
Book  [MARC]  En Bok om Borgar. Vårt fasta försvar under den äldre medeltiden  Wrangel, Ewert  1938  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Dagdriverskas Anteckningar  Krusenstjerna, Agnes von  1923  se
Book    En Digters Bazar  Andersen, H. C.  1877  dk
Book  [MARC]  En Ferd til Spitsbergen  Nansen, Fridtjof  1920  no
Book  [MARC]  En Jøde. Fortælling  Goldschmidt, Meīr Aron  1852  dk
Book  [MARC]  En Maaned i Orienten. Flygtige Skizzer  Lange, Thor  1887  dk
Book    En Mycket Wacker Andelig Wisa    1776  se
Book    En Politiker. Fortælling  Brandes, Edvard  1889  dk
Music    En Snes danske Viser  Nielsen, Carl et al.  1915  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen  Friis, Jens Andreas  1871  no
Book  [MARC]
[MARC]
 En Tvekamp. Skådespel i fem akter  Hedberg, Tor  1892  se
Book  [MARC]  En amerikaresa 1920  Key, Helmer  1920  se
Book  [MARC]  En anarkists erindringer  Kropotkin, Petr  1900  dk
Book  [MARC]  En barndom i tre avsnitt: Barndom, En annan värld, Tolv på det trettonde  Myrdal, Jan  1992  se
Book  [MARC]  En bikt  Gorkij, Maksim  1909  se
Book  [MARC]  En blick på det svenska borgerliga samhällets närvarande ställning med särskildt hänseende till kyr ...  Westmark, Mattias  1852  se
Book  [MARC]  En blick tillbaka och framåt på den ryska revolutionen  Berkman, Alexander  1922  se
Book  [MARC]  En bok till  Engström, Albert  1946  se
Book  [MARC]  En bok  Engström, Albert  1939  se
Book  [MARC]  En bundt humoresker  Lyckow, Gustaf  1900  se
Book  [MARC]  En chung-chus-anförare. Berättelse från rysk-japanska kriget  Stadling, Jonas Jonsson  1904  se
Book  [MARC]  En droppe negerblod : Kriminalhistoria  Twain, Mark  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En fråga till Sveriges jordbrukare : Hvad är orsaken till att jordbrukare och småbönder på fullt al ...  Norbäck, Per  1908  se
Book  [MARC]  En färd genom verldsrymden  Strömer, Hjalmar  1879  se
Book  [MARC]  En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar : Resebeskrifning med bilder    1904  se
Book  [MARC]  En förrädare och några andra historier  Larson, Leon  1909  se
Book    En gammal officers minnen  Nordenadler, Ebba  1907  se
Book  [MARC]  En gammel Kjærlighedshistorie  Jæger, Henrik  1891  no
Book  [MARC]  En half Million, Komedi i tre akter  Cramær, Mauritz  1847  se
Book  [MARC]  En herrgårdssägen  Lagerlöf, Selma    se
Book  [MARC]  En inföding  Tavaststjerna, Karl August  1887  se
Book  [MARC]  En karolins lefnadslopp  Dahlberg, Alexander Magnus  1911  se
Book  [MARC]  En konstig blandning  Engström, Albert  1946  se
Book    En kort historik öfver Wikningskommissionens tillkomst och utveckling  Wallberg, Carl Henrik  1889  se
Book  [MARC]  En lektion  Agrell, Alfhild  1884  se
Book    En liden Hverdags-Postilla indeholdende Femten verdslige Präkener for Menigmand  Bøgh, Erik  1877  dk
Book  [MARC]  En liten lustresa : Skildrad i brev till Wilhelm von Braun  Palmær, Henrik Bernhard  1848  se
Book  [MARC]  En lustigh Comoedia Om den Stormechtighe Sweriges, Göthes, Wendes Konung etc. Konung Gustaf then Fö ...  Prytz, Andreas Johannis  1622  se
Book  [MARC]  En lyckoriddare. Berättelse från 1600-talet  Molander, Harald  1907  se
Book  [MARC]  En läkare  Beckman, Ernst  1897  se
Book    En majdag i Wärend. Svenskt tillfällighetsstycke i 1 akt, med sång och dans  Böttiger, Carl Wilhelm  1843  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En mesallians  Wahlenberg, Anna  1915  se
Book  [MARC]  En midsommarnattsdröm och andra noveller av Elf Norrbo  Törnblom, August  1920  se
Book  [MARC]  En moder  Améen, Elin  1895  se
Book  [MARC]  En modern historia, i dagboksform berättad af Gunhild  Wickström, Victor Hugo  1898  se
Book  [MARC]  En mycket intressant bok är Utvandrare-boken. Om lifvet i och på Resan till Amerika  Chronwall, Johan Henrik  1914  se
Book  [MARC]  En målares anteckningar. Utdrag ur dagböcker och bref  Lundgren, Egron  1870-1873  se
Book  [MARC]  En målares resa  Pauli, Georg  1922  se
Book  [MARC]  En natt vid Bullarsjön  Flygare-Carlén, Emilie  1928  se
Book  [MARC]  En norsk Höst. Et Digt  Zetlitz, Jens  1800  no
Book  [MARC]  En nyckfull qvinna  Flygare-Carlén, Emilie  1870  se
Book  [MARC]  En patriot utan fosterland. Anteckningar från det Finland som varit  Tavaststjerna, Karl August  1896  se
Book    En realist  Benedictsson, Victoria    se
Book  [MARC]  En resa genom Sverige år 1586  Kiechel, Samuel  1897  de
Book  [MARC]  En resa till vestra kusten 1867  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Periodical  [MARC]  En rolig halvtimma      se
Book  [MARC]  En roman om förste konsuln från den 18 brumaire till freden i Amiens  Malling, Mathilda  1904  se
Book  [MARC]  En saga om en saga  Lagerlöf, Selma  1908  se
Book  [MARC]  En sjuttioårings minnen  Nyblom, Carl Rupert  1908  se
Book  [MARC]  En solens son  London, Jack  1918  se
Book  [MARC]  En sommar i Småland. Berättelse  Kullberg, Karl af  1847  se
Book  [MARC]  En sommer i Island. Reiseskildring  Paijkull, Carl Wilhelm  1867  dk
Book    En stridsman  Skjoldborg, Johan  1921  dk
Book  [MARC]  En svensk "utopist". Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl")  Holmberg, Gustaf Henriksson  1909  se
Book  [MARC]  En svensk flickas dagbok under krigsfångenskap i Ryssland 1808-1809  Hauswolff, Adelaide von  1912  se
Book  [MARC]  En svensk storman : en bild från Karl Johans dagar  Bååth-Holmberg, Cecilia  1901  se
Book  [MARC]  En svenska i Amerika. Erfarenhet och hugkomst ifrån sex år i de Förenta staterna af -m-n-  Nettelbladt, Lovisa Mathilda  1860  se
Book  [MARC]  En underbar man : Leonardo Da Vinci : ur en föreläsning i Stockholms högskola  Rydberg, Viktor  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En ung dam far till Djurgårdsbrunn  Krusenstjerna, Agnes von  1933  se
Book  [MARC]  En ung mands kjærlighet. Skuespill i tre akter  Grieg, Nordahl  1927  no
Book  [MARC]  En upprorsmans ord  Kropotkin, Petr  1915  se
Book  [MARC]  En utförlig Relation Om den Grufweliga Eldswåda och Skada, som sig tildrog med Upsala Stad den 16 M ...  Eenberg, Johan  1703  se
Book  [MARC]  En vandring i Norge  Rydberg, Viktor    se
Book  [MARC]  En vinter i södern. Reseminnen  Hedberg, Tor  1893  se
Book  [MARC]  En vinter på Nilen  Lagergren, Claes  1888  se
Book  [MARC]  En åsnas lefnadsöden  Ségur, Sophie de  1912  se
Book  [MARC]  En återblick  Bellamy, Edward  1906  se
Book  [MARC]  En öfvervintring i polarisen; En bestigning af Mont-Blanc  Verne, Jules  1874  se
Book  [MARC]  Engelbrekt Engelbrektsson. Historisk Roman  Starbäck, Carl Georg  1893  se
Book  [MARC]  Engelbrekt och hans dalkarlar. Historiskt skådespel i fem akter, med chörer, kupletter, melodramer  ...  Blanche, August  1846  se
Book  [MARC]  Engelsk Filologi - Anvisning til et videnskabeligt studium af det engelske sprog for studerende, læ ...  Storm, Johan  1879  no
Book    Engelsk språklära för skolor  Calwagen, Ernst Gottfried  1890  se
Book  [MARC]  Engelsk-svensk ordbok  Wenström, Edmund et al.  1905  us
Book  [MARC]  Engelsk-svensk teknisk ordbok  Engström, Einar  1971  us
Book  [MARC]  Englands historia i våra dagar  McCarthy, Justin  1887  se
Book  [MARC]  Englantilais-suomalainen tekniikan ja kaupan sanakirja  Talvitie, Yrjö  1960  fi
Book  [MARC]  English-Swedish Dictionary : Engelsk-svensk ordbok  Kärre, Karl et al.  1948  us
Book    Enhvar sin egen lärare. Undervisningskurser för själfstudium  Fischier, Per Edvard Magnus  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Enken  Anker, Nini Roll  1932  no
Book    Enklaste hjelpreda i daglig handel wid tillämpningen från 1863 års början af det nya systemet för m ...    1862  se
Book  [MARC]  Enris och andra gamla och nya spånor från 1891 och 1899  Aho, Juhani  1899-1900  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ensam : Skådespel i tre akter  Agrell, Alfhild  1886  se
Book    Enslingen på Johannisskäret. Kust-roman  Flygare-Carlén, Emilie  1870  se
Book    Enslingen på Johannisskäret. [Förkortad utgåva]  Flygare-Carlén, Emilie  1916  se
Periodical  [MARC]  Entomologisk Tidskrift    1880  se
Book  [MARC]  Envar sin egen målare  Lindén, L. F.  1930  se
Book  [MARC]  Erasmus Montanus  Holberg, Ludvig  1884  dk
Book  [MARC]  Eremitage-idyllen : interiörer från 1750-talet  Malling, Mathilda  1896  se
Periodical  [MARC]  Ericsson Review    1924  us
Book    Erik Axel Karlfeldts dikter  Karlfeldt, Erik Axel  1895-1934  se
Book    Erik Grane. Uppsala-roman  Geijerstam, Gustaf af  1897  se
Book  [MARC]  Erik Stjernes idyll  Malling, Mathilda  1921  se
Book  [MARC]  Erik XIV:s son. Sorgespel i fem akter  Börjesson, Johan  1847  se
Book  [MARC]  Erik den fjortonde. Sorgespel i 5 akter  Börjesson, Johan  1873  se
Book  [MARC]  Eriks-visan : Ett fornsvenskt qväde, behandlat i språkligt avseende  Säve, Carl  1849  se
Book    Erikskrönikan      se
Book    Erindringer om M. Goldschmidt  Bøgh, Nicolaj  1887  dk
Book    Erindringer  Bøgh, Erik    dk
Book  [MARC]  Erinringar från Svenska Expeditionerna till Novaja Semlja och Jenissej 1875 och 1876  Stuxberg, Anton Julius  1877  se
Book  [MARC]  Eristiska blad  Ribbing, Sigurd  1852  se
Book  [MARC]  Eriterm : femspråkig ordlista för telekommunikation : svenska, engelska, franska, spanska, tyska    1992  se
Book  [MARC]  Erobringen av Brødet  Kropotkin, Petr  1898  no
Book  [MARC]  Eröfringen af brödet  Kropotkin, Petr  1908  se
Book  [MARC]  Esaias Tegnérs Samlade skrifter  Tegnér, Esaias  1847-1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Eskimoliv  Nansen, Fridtjof  1891  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Eskimålif  Nansen, Fridtjof  1891  se
Book  [MARC]  Esops fabler    1895  se
Book  [MARC]  Essays. Danske personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Essays. Fremmede Personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Et 50-aars minde : Kvindehjemmet 1859-1909  Brekke, Z.  1909  no
Book  [MARC]  Et Brud : Skuespil i tre Akter  Brandes, Edvard  1885  dk
Book    Et Folkesagn. Ballet i 3 Akter  Bournonville, Anton August    dk
Book    Et Foraar  Kaalund, H. V.  1858  dk
Book    Et dukkehjem  Ibsen, Henrik  1879  no
Book  [MARC]  Et korstog i nutiden : Det blå kors i Norge gjennem 25 år  Isene, Ole Steffensen  1931  no
Book  [MARC]
 Et nytt Norge  Nansen, Fridtjof  1928  no
Book  [MARC]  Etikett och god ton. Praktisk handbok i sättet att uppföra sig    1932-1933  se
Book  [MARC]  Ett brev till N. N. om jordens figur  Celsius, Anders  1736  se
Book  [MARC]  Ett decennium. Uppsatser och kritiker i litteratur, konst, teater m.m.  Hedberg, Tor  1912-1913  se
Book  [MARC]  Ett drama på havet  Witt, Otto  1914  se
Book    Ett drömspel  Strindberg, August    se
Book  [MARC]  Ett eldprof. Berättelse  Hedberg, Tor  1890  se
Book  [MARC]  Ett femtiotal  Myrdal, Jan  1972  se
Book  [MARC]  Ett förslag till svenska nationalfester  Lundström, Vilhelm  1896  se
Book  [MARC]  Ett halfår i Nya Verlden. Strödda resebilder från Förenta Staterna  Gripenberg, Alexandra  1889  se
Book  [MARC]  Ett mosaikarbete  Lybeck, Mikael  1892  se
Book  [MARC]  Ett par blad ifrån Rhenstranden eller Marienberg och Kaiserswerth 1846.  Bremer, Fredrika  1848  se
Book    Ett år hos Fredrika Bremer  Howitt, Margaret  1867  se
Book  [MARC]  Ett år i Stilla hafvet. Reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Californien, Britiska Columbia och ...  Ekelöf, Adolf  1872  se
Book  [MARC]  Ett år i Sverige    1864  se
Book  [MARC]  Ett år i södern. Bilder från Italien  Nyblom, Carl Rupert  1883  se
Book  [MARC]  Ett år  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]  Euclides' fyra första böcker  Euklides  1867  se
Book    Euclidis Elementa  Euklides  1844  se
Book    Eugen Onegin : roman på vers  Pusjkin, Aleksandr  1918  se
Book    Eugenie  Kielland, Jens Zetlitz  1900  no
Book  [MARC]  Europas konstnärer    1887  se
Book  [MARC]  Eva : Berättelse  Kerfstedt, Amanda  1888  se
Book  [MARC]  Evangelium för barnen  Topelius, Zacharias  1899  se
Book    Eventyr og historier  Andersen, H. C.    dk
Book  [MARC]  Eventyr, fortalte for børn. Ny samling  Andersen, H. C.  1842  dk
Book  [MARC]  Eventyr-lyst ; Ingen krig mer. To Taler  Nansen, Fridtjof  1927  no
Book    Eventyr. fortalte for Børn  Andersen, H. C.  1837  dk
Book  [MARC]  Ewalds levnet  Hammerich, Martin  1861  dk
Book  [MARC]  Excelsior! En fantasts historia  Meijer, Bernhard  1888  se
Book  [MARC]  Exotiskt och erotiskt  Grebst, Willy A:son  1920  se
Book  [MARC]  Expeditionen till Westerbotten 1809  Swederus, Georg  1871  se
Book    F. S. N.:s Dialoger      se
Book  [MARC]  F.H. Frølich og hans samtid : næringslivets reisning i midten af det nittende aarhundrede  Frølich, Thorbjørn  1912-1919  no
Book  [MARC]  FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision    1988  se
Book  [MARC]  Fabler  Gyllenborg, Gustaf Fredric  1828  se
Book  [MARC]  Faderen. Sorgespil i tre akter  Strindberg, August  1888  dk
Book    Fadren  Strindberg, August    se
Book  [MARC]  Falluckan. Anekdoter och Karaktersdrag samlade av Teater-Nisse  Atterling, Carl Henrik  1868  se
Book  [MARC]  Familien paa Hapakoski : En roman fra vore dages Finland  Ahrenberg, Jac  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Familjen Elliot. Skildringar av Engelska Karakterer  Austen, Jane  1836  se
Book  [MARC]  Familjen H  Bremer, Fredrika  1922  se
Book    Familjen i Dalen      se
Book  [MARC]  Familjen på Haapakoski  Ahrenberg, Jac  1893  se
Book  [MARC]  Fantasiens verldar och verklighetens verldar  Flammarion, Camille  1867  se
Book  [MARC]  Far och son: Ett hems historia  Bååth-Holmberg, Cecilia  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Far super. Dramatisk framställning i en akt  Weman, Adčle Wilhelmina  1902  se
Book  [MARC]  Farbror Agathon, med flere noveller  Hedberg, Tor  1894  se
Book    Farmor och Vår Herre  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Fartens tjusning  Segrave, Henry  1928  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fata Morgana. En Stockholmsnovell  Berger, Henning  1911  se
Periodical  [MARC]  Fataburen    1906  se
Book  [MARC]  Fattigvård i Sverige och Schweiz  Pauli, Ebba  1905  se
Book  [MARC]  Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid  Müller, Joseph  1906  se
Periodical  [MARC]  Fauna och flora      se
Book    Faust och fauststudier  Rydberg, Viktor et al.  1915  se
Book  [MARC]  Februaridagarna 1914. Ögonblicksbilder från kristiden  Koch, Martin  1914  se
Periodical    Fedraheimen. Eit Blad aat det norske Folket    1877-1891  no
Book  [MARC]  Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse  Ehrensvärd, Carl August  1871  se
Book    Fem år i Kina  Wikander, Ingeborg  1923  se
Book  [MARC]  Femtio års godtemplararbete i Sverige : en minnesskrift    1929  se
Book  [MARC]  Femtio års kamp för kvinnorösträtten. Den engelska rösträttsrörelsens historia  Bugge Wicksell, Anna  1918  se
Periodical  [MARC]  Fennia    1940  us
Book  [MARC]  Ferdinand Lassalle. En kritisk Fremstilling  Brandes, Georg  1881  dk
Book  [MARC]  Festskrift udgivet i Anledning af Trondhjems 900 Aars Jubilæum 1897    1897  no
Music    Festsång för Chor och Orchester afsjungen vid Akademiska Minnesfesten den 11 Jan. 1851, i anledning ...  Pacius, Fredrik et al.  1851  se
Book  [MARC]  Fideikommissarien till Halleborg : berättelser, skisser och humoresker  Hedenstierna, Alfred  1895  se
Book  [MARC]  Fideikommisset  Flygare-Carlén, Emilie  1930  se
Book    Filip Florton  Wahlborg, John  1921  se
Book  [MARC]  Filius Prodigus. Seu ImperitusPeregrinans. Thet är Een Comoedia Om then förlorade sonen, eller een  ...  Brask, Samuel  1645  se
Book  [MARC]  Film  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Filosofiens historia efter Pontus Wikners kollegium  Wikner, Pontus  1896  se
Book  [MARC]  Filosofiska bref om själens tillstånd efter kroppens död  Bastholm, Christian  1870  se
Book  [MARC]  Filosofiska föreläsningar  Rydberg, Viktor  1900-1901  se
Book  [MARC]  Final : Skådespel i tre akter  Benedictsson, Victoria et al.  1885  se
Book  [MARC]  Finkel, eller det underjordiska bränvinsbränneriet : Comedie  Hallman, Carl Israel  1776  se
Book  [MARC]  Finland framstäldt i teckningar  Topelius, Zacharias  1845  se
Book  [MARC]  Finland och dess invånare      se
Book  [MARC]  Finland, landet som kämpade    1940  fi
Book  [MARC]  Finlands Mollusker  Nordenskiöld, Adolf Erik et al.  1856  se
Book  [MARC]  Finlands förening med ryska riket  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1890  se
Book  [MARC]  Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel  Westermarck, Helena  1930  se
Book  [MARC]  Finlands historia från den äldsta tiden intill våra dagar  Yrjö-Koskinen, Sakari  1874  se
Book  [MARC]  Finlands inre själfständighet. Till försvar mot fortsatta angrepp  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1892  se
Book  [MARC]  Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsbeteckningar    1853-1857  se
Book  [MARC]  Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning    1894  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Finsk-svensk ordbok  Cannelin, Knut et al.  1968  fi
Periodical    Finska Forstföreningens Meddelanden      se
Periodical    Finska Weckobladet  Edelheim, Anna  1888  se
Book  [MARC]  Finska kriget 1808-1809  Nordensvan, Carl Otto  1898  se
Book  [MARC]  Finska kriget och Finlands krigare 1808-1809  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1897  se
Book  [MARC]  Finska vikens hemlighet af Paul Dubois  Tavaststjerna, Karl August  1895  se
Book  [MARC]  Fire folkelærarar : Herman Anker, Olaus Arvesen, Christopher Bruun, Viggo Ullman  Stauri, Rasmus  1930  no
Book  [MARC]  Fiskare  Nordström, Ludvig  1907  se
Book  [MARC]  Fiskare  Nordström, Ludvig  1907  se
Book  [MARC]  Fiskepatrullens berättelser  London, Jack  1917  se
Book  [MARC]  Fiskmåsen. Poetisk Vår-Kalender för 1853  Sehlstedt, Elias  1853  se
Book  [MARC]  Fjäril-atlas    1916  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Flagget  Grieg, Nordahl  1945  no
Book  [MARC]  Flickan i stadsgården. Novell  Blanche, August  1847  se
Book  [MARC]  Flickan med grafkransarna och andra berättelser  Hedberg, Frans  1911  se
Book  [MARC]  Flo og fjære  Haukland, Andreas  1929  no
Book    Flora och Bellona  Karlfeldt, Erik Axel    se
Book    Flora och Pomona  Karlfeldt, Erik Axel    se
Book    Flugten til Amerika  Winther, Christian  1926  dk
Book    Flygare-Carlén      se
Periodical  [MARC]  Folkbiblioteksbladet    1903-1911  se
Book  [MARC]  Folkbildningsarbetet särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling  Key, Ellen  1906  se
Book  [MARC]  Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. Andra samlingen  Wigström, Eva  1881  se
Book  [MARC]  Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor  Wigström, Eva  1880  se
Book  [MARC]  Folkeakademiens utvikling og nuværende standpunkt  Hoffstad, Olaf Alfred  1914  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland  Stauri, Rasmus  1910  no
Book    Folkenes Fremtid  Dreier, Frederik  1848  dk
Book  [MARC]  Folkens tro om sina döda  Hildebrand, Hans  1874  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Folkens visor 1881-1911  Hansson, Ola  1911  se
Book  [MARC]  Folkets parkers centralorganisation : En kortfattad redogörelse över folkparkernas utveckling 1905- ...    1930  se
Book  [MARC]  Folklif och småberättelser  Benedictsson, Victoria  1900  se
Periodical  [MARC]  Folklig Kultur    1940-1942  se
Book  [MARC]  Folklynnen  Laurin, Carl G.  1920  se
Book    Folkskalden Robert Burns. En lefnadsteckning  Fröding, Gustaf  1892  se
Periodical  [MARC]  Folkskolans Barntidning    1892-1949  se
Book  [MARC]  Folkskolans ordlista : 20,000 ord med över 4,000 förklaringar och uttalsbeteckningar  Gustafsson, A. Stefan  1920  se
Book    Folkskrifter      se
Book    Foredrag om Fællesundervisning  Nielsen, Ragna  1884  no
Book  [MARC]  Forhandlinger ved Landmandsmødet og Industri-Udstillingen i Molde den 26de, 27de, 28de og 29de Sept ...    1854  no
Book  [MARC]  Forhandlingerne paa det tredie skandinaviske eller nordiske Kirkemøde i Christiania den 29de, 30te  ...    1862  no
Book  [MARC]  Forkyndelsen. Et livsspørsmaal for kirke og folk. Homiletik  Jansen, Jens Jonas  1912  no
Book  [MARC]  Fornuftigt Madstel : en tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog  Asbjørnsen, Peter Christen  1865  no
Book  [MARC]  Forskningar och äventyr i Sydamerika  Nordenskiöld, Erland  1915  se
Book  [MARC]  Fortegnelse over Filologer, Realister og Mineraloger fra Norges Universitet 1813-1884 : samt Kalend ...  Koren, Kristian  1885  no
Book  [MARC]  Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet i de første 50 Aar fra dets Stiftelse ...    1867  no
Book  [MARC]  Fortsat Beretning om Fantefolket  Sundt, Eilert  1859  no
Book  [MARC]  Fortsättning af skildringar ur det husliga lifvet  Ehrenborg, Anna Fredrika  1846  se
Book    Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meīr Aron  1863-65  dk
Book  [MARC]  Fortællinger og skildringer  Rølvaag, Ole Edvard  1932  no
Book  [MARC]  Fosterbröderna  Flygare-Carlén, Emilie  1942  se
Book  [MARC]  Fosterländsk läsning för barn och ungdom  Hazelius, Artur  1869  se
Book  [MARC]  Fosterländskt Album  Kellgren, Herman et al.  1845-1847  se
Book  [MARC]  Fox-Expeditionen i Aaret 1860 over Færøerne, Island og Grønland  Zeilau, Theodor  1861  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Fra Amerika  Cavling, Henrik  1897  dk
Book  [MARC]  Fra Hans Egedes ungdom. Historisk skisse  Øverland, Ole Andreas  1895  no
Book    Fra Kristiania-Bohęmen  Jæger, Hans    no
Book  [MARC]  Fra Rusland. Skildringer og Stemninger  Lange, Thor  1882  dk
Book  [MARC]  Fra de dybe Dale  Cavling, Henrik  1894  dk
Book  [MARC]  Fra laugstiden i Norge  Grevenor, Henrik  1924  no
Book  [MARC]  Fra mit Besøg blandt Mormonerne  Mortensen, Andreas  1887  no
Book  [MARC]  Fra øst og vest : fire fortællinger  Korolenko, Vladimir  1891  dk
Book  [MARC]  Fragment jämte andra dikter  Kræmer, Lotten von  1902  se
Book  [MARC]  Fragment och miniatyrer  Lidforss, Bengt  1904  se
Book  [MARC]  Fragment. Studier och dikter  Fallström, Daniel  1883  se
Book    Fram over Polhavet. Den norske polarfærd 1893-1896  Nansen, Fridtjof et al.  1897  no
Book  [MARC]  Framgutterne  Nordahl, Bernhard  1898  no
Book  [MARC]  Framstående mäns tankar om svenskt folklynne  Lyth, Per Gustaf  1905  se
Periodical  [MARC]  Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling    1868  se
Book  [MARC]  Framtidens skugga  Södergran, Edith  1920  se
Book  [MARC]  Framtidens skugga  Södergran, Edith  1920  se
Book  [MARC]  Framåt. Berättelse  Westermarck, Helena  1894  se
Book    Frans Michaël Franzéns samlade dikter  Franzén, Frans Michael  1867-1869  se
Book  [MARC]  Fransesco Spiera : en ulykkelig  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1893  se
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Schulthess, Ferdinand  1891  fr
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Vising, Johan  1963  fr
Book  [MARC]  Franske Billed-gloser med Textøvelser  Goldschmidt, Thora  1890  dk
Book    Franske Taleøvelser  Storm, Johan  1896  dk
Book  [MARC]  Fred med Norge, unionen må bära eller brista / På ren svenska af en f. d. riksdagsman  Arnoldson, Klas Pontus  1895  se
Book    Fredmans epistlar  Bellman, Carl Michael    se
Book    Fredmans sånger  Bellman, Carl Michael    se
Book  [MARC]  Fredrika Bremer. En nordisk kvindes liv og gerning  Petersen, Richard  1892  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Fredrika Bremer. Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter  Bremer, Fredrika et al.  1868  se
Book  [MARC]  Fredrika Runeberg. En litterär studie  Westermarck, Helena  1904  se
Book  [MARC]  Fredsrörelsen och kulturen  Key, Ellen  1908  se
Book  [MARC]  Fregatten Eugenies resa omkring Jorden åren 1851-1853, under befäl af C. A. Virgin.  Skogman, Carl Johan Alfred  1854-55  se
Book  [MARC]  Fremmed Skuespilkunst. Studier og Portræter  Brandes, Edvard  1881  dk
Book    Fremtidens Folkeopdragelse  Dreier, Frederik  1848  dk
Periodical  [MARC]  Frey. Tidskrift för vetenskap och konst    1841-1850  se
Book  [MARC]  Fri kärlek  Bergegren, Hinke  1910  se
Book  [MARC]  Fria ord : en samling uppsatser utgifven af Publicistklubben    1878  se
Book  [MARC]  Fribytaren på Östersjön (2. uppl.)  Rydberg, Viktor  1866  se
Book  [MARC]  Fribytaren på Östersjön  Rydberg, Viktor  1910  se
Book    Fridas andra bok  Sjöberg, Birger  1929  se
Book    Fridas bok  Sjöberg, Birger  1922  se
Periodical  [MARC]  Frideborg : folkkalender      se
Book  [MARC]  Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim  Karlfeldt, Erik Axel  1901  se
Book    Fridolins visor och andra dikter  Karlfeldt, Erik Axel    se
Book  [MARC]  Fridtjof Nansens Saga  Sørensen, Jon  1931  no
Book  [MARC]  Frihet och frihet  Koch, Martin  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Friheten  Grieg, Nordahl  1945  no
Book  [MARC]  Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet  Bååth-Holmberg, Cecilia  1889  se
Book    Frikyrkopastorn. Bild ur den religiösa samfundsvärlden  Wahlborg, John  1924  se
Book  [MARC]  Friluftsliv. Blad av dagboka  Nansen, Fridtjof  1940  no
Book  [MARC]  Friluftsliv. Blade av Dagboken  Nansen, Fridtjof  1916  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Frithiofs saga  Tegnér, Esaias et al.  1876  se
Book    Friđūjofssaga  Tegnér, Esaias  1866  is
Book  [MARC]  Fru Brahe till Erichsholm och annat  Mörner, Birger  1927  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fru Ester Bruce. Roman  Hansson, Ola  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fru Esters Pensionat  Krusenstjerna, Agnes von  1927  se
Book  [MARC]  Fru Holmfrid  Lönnberg, Mathilda  1895  se
Book  [MARC]  Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman  Rosenkrantz, Palle  1899  dk
Book  [MARC]  Frun af stånd och Frun i ståndet  Hedberg, Frans  1861  se
Book  [MARC]  Frustugo Bibliothek    1770  se
Book  [MARC]  Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden  Ramsay, Jully  1909-1916  se
Book  [MARC]  Främmande ord i svenska språket. Folkets uppslagsbok    1927  se
Book  [MARC]  Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri. Mest etter personlege minne frå barndom og ungdom  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book  [MARC]  Från Aftonbladet till Röda rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830-1879  Mortensen, Johan  1905  se
Book    Från Amerika  Topsøe, Vilhelm  1874  se
Book  [MARC]  Från Europas hof, dess furstehus och aristokrati. Skildringar hemtade i nya specialverk samt svensk ...  Ahnfelt, Arvid  1883-1884  se
Book    Från Fyrisån till Capris klippor  Lundberg-Nyblom, Ellen  1931  se
Book  [MARC]  Från Jean Bernadottes ungdom  Wrangel, Fredrik Ulrik  1889  se
Book  [MARC]  Från Karelen. Vald samling berättelser och kulturbilder  Ahrenberg, Jac  1894  se
Book  [MARC]  Från Karl XIV Johans dagar : Historiska anteckningar  Ulfsparre, Georg  1907  se
Periodical  [MARC]  Från Lundagård och Helgonabacken : lundensisk studentkalender      se
Book  [MARC]  Från Röda rummet till sekelskiftet  Mortensen, Johan  1918-1919  se
Book  [MARC]  Från barbari till revolution. Ryska kulturbilder från Rjurik till Alexander III  Jensen, Alfred  1918  se
Periodical  [MARC]  Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten, Luleå stifts julbok      se
Book    Från de döda  Hansson, Ola    se
Book  [MARC]  Från det hungrande Ryssland. Skildringar  Stadling, Jonas Jonsson  1893  se
Book  [MARC]  Från det moderna England  Steffen, Gustaf F.  1893  se
Book  [MARC]  Från det nya och gamla landet. Noveller  Angered-Strandberg, Hilma  1899  se
Book    Från farfarsfars och farfars tid  Tegnér, Elof Kristofer  1900  se
Book  [MARC]  Från gator och skär : nya berättelser  Hedberg, Frans  1889  se
Book  [MARC]  Från herresäten och bondgårdar : Sägner och berättelser  Wigström, Eva  1899  se
Book    Från jorden till månen. Direkt öfverfart på 97 timmar 20 minuter.  Verne, Jules  1871  se
Book  [MARC]  Från kunskapens träd  Evers, Edvard  1897  se
Book  [MARC]  Från mitt teaterlif  Hellander, Adolf  1898  se
Book  [MARC]  Från slott till koja. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige  Thomas, William W., Jr.  1893  se
Book  [MARC]  Från stad och land : nya verklighetsbilder och berättelser  Hedberg, Frans  1899  se
Book  [MARC]  Från svenska hem : Pennritningar af Klara Kuhlmann  Haxthausen, Aurore von  1883  se
Book  [MARC]  Från tredje Gustafs dagar. Anteckningar och minnen  Schröderheim, Elis et al.  1892-1894  se
Book  [MARC]  Från vikingatiden. Ny följd fornnordiska sagor    1888  se
Book    Från vår konstverld  Warburg, Karl  1881  se
Book    Fröken Julie  Strindberg, August    se
Book  [MARC]  Furstinnan Gogol. Skådespel i fem akter  Molander, Harald  1883  se
Book  [MARC]  Fynden i Troas och Homeros' Troja  Hildebrand, Hans  1878  se
Book  [MARC]  Fyra dramatiska småstycken  Tavaststjerna, Karl August  1891  se
Book  [MARC]  Fyra man om en bok  Jerome, Jerome K.  1907  se
Book    Fyra sätt att helga hwilodagen  Stowe, Harriet Beecher  1855  se
Book    Fyratijo små Wijsor/ til Swänska Språketz öfningh för 30. Åhr sädan skrifwin  Rosenhane, Gustaf  1682  se
Book  [MARC]  Fädernas gudasaga m.m.  Rydberg, Viktor  1906  se
Book    Fältskärns berättelser  Topelius, Zacharias  1899-1901  se
Book  [MARC]  Fänrik Flinks minnen : Scener ur 30-åriga kriget  Pihlstrand, Ragnar  1881  se
Book    Fänrik Ståls sägner  Runeberg, Johan Ludvig  1848-1860  se
Book  [MARC]  Fänrik Ståls sägner  Runeberg, Johan Ludvig  1886  se
Book    Fästmöprovet : Folklivsbild i två akter  Nyström, Maria  1916  se
Book    Fågel Blå. Sagospel  Atterbom, P. D. A.  1858  se
Book  [MARC]  Fågel Fenix. Berättelse i tre afdelningar  Lindhé, Wilma  1906  se
Book  [MARC]  Fågelkåserier  Ericson, Reinhold  1921  se
Book  [MARC]  Fængsel og Fortvilelse  Jæger, Hans  1903  no
Book  [MARC]  För fyrtio år sedan. Taflor ur skånska folklifvet af Ave  Wigström, Eva  1870  se
Book  [MARC]  För hemmets andaktsstunder  Waldenström, P. P.  1928  se
Book  [MARC]  För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810    1909  se
Book  [MARC]  För morgonbris. Dikter  Tavaststjerna, Karl August  1883  se
Book  [MARC]  För mycket guld och andra berättelser från Klondyke  London, Jack  1917  se
Book  [MARC]  För trädets skull  Boye, Karin  1935  se
Book  [MARC]  Förbannelsens Hus eller Skurken i Skinnarviksbergen  Govenius, Lars Johan  1877  se
Book  [MARC]  Förberedande lärokurs i astronomi  Sohlberg, Knut Herman  1881  se
Periodical  [MARC]  Förbundsfacklan : illustrerad missions- och julkalender    1939  se
Book  [MARC]  Före Adam  London, Jack  1918  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Före Giftermålet  Hansson, Ola  1901  se
Book  [MARC]  Före, under och efter 1914. Världskriget. Orsaker och ansvar  Nyström, Anton  1915  se
Book    Föreläsningar öfver menniskans historia  Geijer, Erik Gustaf  1856  se
Periodical    Föreläsningsmagasinet - Tidskrift för nykterhetsupplysning  Thunström, Conrad  1900  se
Book    Föreningen Heimdals folkskrifter    1893  se
Book  [MARC]  Förhandlingarna om allianstraktaten mellan Sverige och Ryssland af den 5 april/24 mars 1812  Alin, Oscar  1900  se
Book  [MARC]  Förin til Tunglsins  Tromholt, Sophus  1884  is
Book  [MARC]  Förklaring öfver viktigare främmande ord i svenska språket  Nyström-Hamilton, Louise  1902  se
Book  [MARC]  Förklaringar över 100,000 främmande ord och namn m.m.  Ekbohrn, Carl Magnus  1936  se
Book  [MARC]  Förmyndaren  Flygare-Carlén, Emilie  1875  se
Book    Förnyadt Reglemente för Elektriska Telegrafbefordringen i Riket    1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förslag till Enhet och Medborgerlighet i de allmänna Undervisnings-Verken  Fryxell, Anders  1823  se
Book  [MARC]  Förslag till Polarfärd med Luftballong  Andrée, Salomon August  1895  se
Book  [MARC]  Förslaget om en officiel tidning  Hellberg, Johan Carl  1854  se
Book    Försök til en chemisk och Metallurgisk Afhandling Om Tennets Och Dess Malmers Beskaffenhet  Nordenskiöld, August  1772  se
Book  [MARC]  Försök till Beskrifning öfwer Orousts och Tjörns Häraders Fögderier uti Götheborgs- och Bohus-Län  Hellberg, Johan Fredrik  1824  se
Book  [MARC]  Försök till beskrifning öfver Sveriges städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende  Rudbeck, Ture  1855-1860  se
Book  [MARC]  Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige  Agardh, Carl Adolph    se
Book  [MARC]  Förteckning öfver Kongl. Bibliothekets i Stockholm Isländska Handskrifter  Arwidsson, Adolf Iwar  1848  se
Book    Förteckning öfver Upsala Universitets vid jubelfesten 1877 närvarande gäster    1877  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver svenska dopnamn upprättad af Karin och Sven Norrman tillika med en sydsvensk namn ...  Norrman, Karin et al.  1888  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarne ...  Dahlgren, Fredrik August  1866  se
Book    Förvirringens år  Svernström, Bo  1996  se
Book    Gamaliels råd eller Den dåraktiga striden  Wahlborg, John  1896  se
Book  [MARC]  Gamla testamentet. De apokryfiska böckerna    1921  se
Book    Gamle Christiania-Billeder  Collett, Alf  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gamle Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af Sophus Bugge  Bugge, Sophus  1858  no
Book  [MARC]  Gamle Personnavne i Norske Stedsnavne  Rygh, Oluf  1901  no
Book  [MARC]  Gamle norske kirker  Moe, Wladimir  1922  no
Book    Gammel-Ante: En bok om havsörnen och andra skärgårdens fåglar  Högdahl, Thor  1923  se
Book    Garman & Worse  Kielland, Alexander L.    no
Book  [MARC]  Gehenna. Bilder ur de fördömdas tillvaro av Carolus    1922  se
Book    Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge    1843-1863  no
Book  [MARC]  General-Kaptainen eller En Konge til Søs. Billeder i historisk ramme fra Christian IV's ungdom  Bering Liisberg, H. C.  1896  dk
Book  [MARC]  Genom Canada : Reseskildringar från 1904  Waldenström, P. P.  1905  se
Book  [MARC]  Genom Europa efter en bulldogg. Studentminnen, historier och hugskott  Levart, Johan  1907  se
Book  [MARC]  Genom Sveriges bygder  Hofberg, Herman et al.  1896  se
Book  [MARC]  Genom de svartes verldsdel : eller Nilens källor  Stanley, Henry M.  1878  se
Book  [MARC]  Genom den stora vestern. Reseskildringar  Stadling, Jonas Jonsson  1883  se
Book  [MARC]  Genom mina guldbågade glasögon  Engström, Albert  1946  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Genom norra Amerikas förenta stater  Waldenström, P. P.  1890  se
Book    Genom världsrymden    1895  se
Book    Geodetisk mätningskunskap  Andersson, Johan Oskar  1876  se
Book  [MARC]  Geografiens och de geografiska upptäckternas historia  Nyström, Johan Fredrik  1899  se
Book    Geografisk forskning och geografiska upptäckter under nittonde århundradet  Nordenskjöld, Otto  1921  se
Book  [MARC]  Geografisk handatlas öfver jorden  Cohrs, Edvard et al.  1905  se
Book  [MARC]  Geografisk-Statistisk Haandbog  Ankjær, Stefan  1858-1863  dk
Book  [MARC]  Geografiska skildringar för skolan och hemmet  Fehr, Isak  1895-1898  se
Book  [MARC]  Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige  Rosenberg, Carl Martin  1882-1883  se
Book  [MARC]  Geologi  Geikie, Archibald  1889  no
Book  [MARC]  Georg Brandes : En bog om Ret og Uret  Ipsen, Alfred  1902-1903  dk
Book  [MARC]  Gerd. En svensk antologi    1883  se
Book  [MARC]  Giaurn, ett stycke af en turkisk berättelse  Byron, Georg Lord  1855  se
Book    Gitarr och dragharmonika  Fröding, Gustaf  1891  se
Book  [MARC]  Giuseppe Garibaldi  Bååth-Holmberg, Cecilia  1909  se
Book  [MARC]  Gjennem Armenia  Nansen, Fridtjof  1927  no
Book  [MARC]  Gjennem Braat og Brand. Fortællinger fra Sjømandsmissionen  Mortensen, Andreas  1891  no
Book  [MARC]  Gjennem Kaukasus til Volga  Nansen, Fridtjof  1929  no
Book  [MARC]  Gjennem Lorgnetten : Skitser  Dilling, Lars  1882-1884  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gjennem Sibirien  Nansen, Fridtjof  1914  no
Book  [MARC]  Gjennem luften til 88° nord  Amundsen, Roald  1925  no
Book  [MARC]  Glanskis : Komedi i fem akter  Hedberg, Frans  1878  se
Book  [MARC]  Gleerupska biblioteket : naturen och människolivet i skildringar och bilder    1908-1913  se
Book  [MARC]  Glossarium Norvagicum eller Forsøg paa en Samling af saadanne rare Norske Ord  Pontoppidan, Erik  1749  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt  Dahlgren, Fredrik August  1914-1916  se
Book  [MARC]  Glödande kol och andra noveller  London, Jack  1920  se
Book  [MARC]  God Son och god Soldat eller Hjertat på rätta stället  Hoffmann, Franz  1868  se
Book  [MARC]  Gode stunder. Betragtninger  Jansen, Jens Jonas  1912  no
Book  [MARC]  Goliardsånger och gatans ballader  Levart, Johan  1902  se
Book  [MARC]  Goss-skolan i Plumfield  Alcott, Louisa May  1918  se
Book  [MARC]  Gosskolan i St. Winifred  Farrar, Frederic William  1896  se
Book  [MARC]  Gotlands Konsthistoria  Brunius, Carl Georg  1864-1866  se
Book  [MARC]  Gotlands land och folk  Snöbohm, Alfred Theodor  1871  se
Book  [MARC]  Gotska Sandön  Engström, Albert  1946  se
Book    Gralstänk  Fröding, Gustaf  1898  se
Book  [MARC]  Grannarna  Bremer, Fredrika  1927  se
Book    Grannarne. Scenisk dialog i en akt  Blanche, August  1908  se
Book  [MARC]  Granskning av svenska ord  Tamm, Fredrik August  1901  se
Book  [MARC]  Grekiska sägner berättade för ungdom  Hawthorne, Nathaniel  1869  se
Periodical  [MARC]  Grenljuset : kristlig kalender    1888-1904  se
Book  [MARC]  Grevſkabet KARENSLYST  Zetlitz, Jens  1788  dk
Book    Grevinden og hendes Søskendebarn  Bøgh, Erik  1860  dk
Book  [MARC]  Grillfängerier  Fröding, Gustaf  1898  se
Book  [MARC]  Gronggruberna og Nordlandsbanen  Vogt, Johan Herman Lie  1915  no
Book  [MARC]  Grunddragen af Swedenborgs lif  Stroh, Alfred Henry  1908  se
Book  [MARC]  Grunddragen af modersmålets historia  Ljungstedt, Karl  1898  se
Book  [MARC]  Grundlinier till Anthropologien  Ribbing, Sigurd  1870  se
Book  [MARC]  Grundlinier till Logiken  Ribbing, Sigurd  1870  se
Book  [MARC]  Grundtvig som salmedigter  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1899  dk
Book    Grundtvig: salmer i udvalg  Grundtvig, N. F. S.    dk
Book  [MARC]  Grundtvig  Stauri, Rasmus  1925  no
Book  [MARC]  Grupper och personnager från i går  Sturzen-Becker, Oscar Patric  1861  se
Book  [MARC]  Gråpappers-ansiktet.    1896  se
Book    Grænlendinga saga      is
Book    Grænlendinga ūáttur      is
Book  [MARC]
[MARC]
 Grönlands historiske mindesmærker    1838-1845  dk
Book  [MARC]  Gud i naturen  Flammarion, Camille  1868  se
Book  [MARC]  Gud i naturen  Hartwig, Georg Ludwig  1865  se
Book  [MARC]  Gudahataren ; Fragment  Almqvist, Carl Jonas Love  1832  se
Book  [MARC]  Guds Uforanderlighed  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Book  [MARC]  Guds frälsningsväg  Hammarsten, Fredrik  1924  se
Book  [MARC]  Guide pittoresque de l'étranger dans Stockholm et ses environs    1853  fr
Book  [MARC]  Gula vargen : en indianhistoria  Erslev, Anna  1904  se
Book    Guldregn och syrén  Wahlborg, John  1924  se
Book  [MARC]  Guldsaxen. Äventyrsroman  Klinckowström, Axel  1926  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Gustaf Ericsson i Dalarne : Drama uti tre acter  Envallsson, Carl  1784  se
Book  [MARC]  Gustaf II Adolf. Ett trehundraårsminne  Ålund, Otto Wilhelm  1894  se
Book  [MARC]  Gustaf III:s operahus och dess minnen. Några samlade blad  Hedberg, Frans  1891  se
Book  [MARC]  Gustaf IV Adolfs frierier. Efter Samuel Hjermérs dagboksanteckn:r  Hjelmérus, Alfred  1891  se
Book  [MARC]  Gustaf Lindorm  Flygare-Carlén, Emilie  1887  se
Book  [MARC]  Gustaf Vasa ett 400-års-minne  Sjögren, Otto  1896  se
Book  [MARC]  Gustaf Vasa. Hans personlighet och hans betydelse  Hildebrand, Emil  1896  se
Book  [MARC]  Gustaf Wasa, Lyrisk Tragedie i Tre Acter  Kellgren, Johan Henric  1786  se
Book    Gustav Adolf og Trediveaarskrigen  Fryxell, Anders  1909  no
Book  [MARC]  Gustav Adolfs historie i uddrag  Fryxell, Anders  1864  no
Book  [MARC]  Gustav II Adolf. Hans liv och bragder. Berättade för barn och ungdom  Roos, Anna Maria  1932  se
Book    Gustav Vasa  Strindberg, August    se
Book  [MARC]  Gustav Vasas historie  Fryxell, Anders  1856  no
Book    Gutasagan      se
Periodical    Gutenberg    1892-1900  se
Book  [MARC]  Gutniska urkunder: Guta lag, Guta saga och Gotlands runinskrifter  Säve, Carl  1859  se
Book  [MARC]  Gutter  Rolfsen, Nordahl  1896  no
Book  [MARC]  Guvernanten  Wetterbergh, Carl Anton  1892  se
Book    Gyldholm. Arbejderroman  Skjoldborg, Johan  1921  dk
Book    Gyllene ord. Sentenser och maximer till själens och sinnets förädling  Lennstrand, Victor E.  1883  se
Book  [MARC]  Gåslisa  Eschstruth, Nataly von  1913  se
Book  [MARC]  Gömda blad ; Skisser och kåserier  Hellander, Adolf  1904  se
Book  [MARC]  Gömda land  Boye, Karin  1924  se
Book  [MARC]  Gösta Berlings Saga : Fortællinger fra det gamle Vermland  Lagerlöf, Selma  1895  dk
Book    Gösta Berlings saga  Lagerlöf, Selma    se
Book  [MARC]  Göteborg : Skisserade skildringar af Sveriges andra stad...  Cederblad, Albert  1884  se
Book  [MARC]  Göteborg i utlandets litteratur  Aberstén, Simon  1911  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor    1859-1862  se
Book  [MARC]  Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande  Carlén, Octavia  1869  se
Book  [MARC]  Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923. Bibliografisk över ...  Aberstén, Simon et al.  1924-1934  se
Book  [MARC]  Göteborgs och Bohus läns porträttgalleri    1935  se
Book  [MARC]  Göteborgs och Bohusläns fauna. Ryggradsdjuren  Malm, August Wilhelm  1877  se
Book  [MARC]  Göteborgs spårvägar 1879 24/9 1929    1929  se
Book  [MARC]  Göteborgsbibliografi    1968  se
Book  [MARC]  Göteborgsluft : Rim och reson  Jonason, Aron  1906  se
Book  [MARC]  H. C. Andersens eventyr og historier. Jubilæumsudgave for danske børn  Andersen, H. C.  1905  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Haandbog i Husbygningskunst  Kolderup, Edvard  1891  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Haandens og Hjærnens Arbejde. Landbrug, Industri og Haandværk i Nutid og i Fremtid  Kropotkin, Petr  1904  dk
Book  [MARC]  Haandgerningsbog  Rom, Niels Christian  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Halfdan Kjerulf  Kjerulf, Halfdan    no
Book  [MARC]  Hallands historia och beskrivning  Bexell, Sven Petter  1931  se
Book  [MARC]  Hallands växter förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer  Ahlfvengren, Fredrik Elias  1924  se
Periodical  [MARC]  Halländsk årsbok    1927-1930  se
Book  [MARC]  Halländska herregårdar  Möller, Peter von  1871  se
Book  [MARC]  Halvhundrede Digte  Welhaven, J. S.  1848  dk
Book  [MARC]  Hamnen. Roman  Martins, Gideon  1925  se
Book  [MARC]  Han och hans hustru  Beskow, Elisabeth  1919  se
Book  [MARC]  Handbok för Facit räknemaskin    1920  se
Book  [MARC]  Handbok för brunnsgäster  Alfort, Philip  1842  se
Book  [MARC]  Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk    1942-1943  se
Book  [MARC]  Handbok för lokomotivförare  Hwasser, Theodor  1865  se
Book    Handbok i Svenska Kyrkans Historia    1892  se
Book  [MARC]  Handelslexikon med ordförklaringar och översättningar till engelska, tyska, franska och spanska  Rådahl, Gunnel et al.  1971  se
Book  [MARC]  Handledning för fattigvårdsordförande, fattigvårdsstyrelser, fattigvårdsledamöter m. fl. innehållan ...  Thunblad, Nils Johan  1896  se
Book    Handledning för villabyggare och -ägare i Stockholms stads trädgårdsstäder    1932  se
Book    Handledning i vira  Victorin, H. L.  1903  se
Book  [MARC]  Handledning uti nivelleringskonsten  Helander, Adolf  1853  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sverges historia. Ur utrikes arkiver samlade och utgifna af And. Fryxell    1836-1843  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågan juni-december 194 ...    1947  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed samman ...    1947  se
Book    Hanna  Runeberg, Johan Ludvig    se
Book    Hans Adolf Brorson som Salmdigter  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1892  no
Book    Hans Kongl. Majestæts høisalig Kong Gustav den Tredies Testament  Gustav III  1792  dk
Periodical    Hans Majestät Konungens jultal  Carl XVI Gustaf  1992-1994  se
Book    Hans Puggaard. Et hundredaars mindeskrift    1888  dk
Book  [MARC]  Hans fäders Gud och andra berättelser från Klondyke  London, Jack  1918  se
Book  [MARC]  Hans fäders Gud  London, Jack  1941  se
Book  [MARC]  Hans höghet  Reuter, Fritz  1897  se
Book  [MARC]  Hebreiska Melodier  Byron, Georg Lord  1862  se
Book  [MARC]  Hebräisk läsebok för begynnare  Gumælius, Otto Joel  1827  se
Book  [MARC]  Hedda Gabler og Thea Elvsted  Nielsen, Ragna  1892  no
Book  [MARC]  Hedningen och andra berättelser från Söderhafsöarna  London, Jack  1919  se
Periodical  [MARC]  Heimdal. Musikalisk Flyveblad udgivet af nogle Medlemmer af "Nordisk Sanger-Forening"  Berggreen, Andreas Peter  1845  dk
Book  [MARC]  Heimskringla. Norégs Konunga Sogur  Sturluson, Snorri  1911  is
Book  [MARC]  Heinrich Heine  Brandes, Georg  1897  dk
Book    Heksen. Opera i fire Akter  Ipsen, Alfred  1891  dk
Periodical  [MARC]  Hela världen : hennes bästa tidning      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Helenas första Kärlek  Krusenstjerna, Agnes von  1918  se
Book  [MARC]  Heliga Birgittas Uppenbarelser  Birgitta  1857-1884  se
Book    Hellas. De gamla grekernas land och folk  Wägner, Wilhelm  1864  se
Book  [MARC]  Helsingborgs historia  Follin, Elias et al.  1851  se
Book  [MARC]  Helsingborgs-Landskrona nation i Lund under professor Martin Weibulls inspectorat  Ljungfors, Vilhelm  1903  se
Book  [MARC]  Helsovård : Naturmedicinska studier och iakttagelser  Melander, Adolf Fredrik  1873  se
Book  [MARC]  Hem och hembygd  Roos, Anna Maria  1912  se
Book  [MARC]  Hemgiften och andra noveller  Maupassant, Guy de  1910  se
Book  [MARC]  Hemkomsten och andra noveller  Schildt, Runar  1919  se
Book  [MARC]  Hemlif på landet    1871  se
Book  [MARC]  Hemliga Aktstycken ur ryska utrikesministeriets arkiv. Dokument publicerade i de ryska tidningarna  ...    1918  se
Book  [MARC]  Hemligheterna på Stokesley  Yonge, Charlotte Mary  1870  se
Book  [MARC]  Hemma i Jockmock  Agrell, Alfhild  1896  se
Book  [MARC]  Hemma och på luffen  Engström, Albert  1939  se
Book  [MARC]  Hemma. Skildringar från östra Finland  Ahrenberg, Jac  1887  se
Book  [MARC]  Hemmen i Nya Verlden  Bremer, Fredrika  1853-1854  se
Book    Hemmen i den nya Verlden. En dagbok i bref, skrifna under tvenne årsresor i Norra Amerika och på Cu ...  Bremer, Fredrika    se
Book  [MARC]  Hemmets solsken : Interiörer ur svenska folklifvet  Janson, Betty  1905  se
Book  [MARC]  Hemspånad och taggtråd  Engström, Albert  1944  se
Book  [MARC]  Hennerson. Historien om en gårdskarl  Lybeck, Mikael  1916  se
Book  [MARC]  Henr. Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker  Welhaven, J. S.  1832  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsen : Liv og Verker  Gran, Gerhard  1918  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsen og hans Værker  Jæger, Henrik  1892  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsen  Brandes, Georg  1898  dk
Book  [MARC]  Henrik Ibsens Kvindeskikkelser  Andreas-Salomé, Lou  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Henrik Ibsens samlede værker  Ibsen, Henrik  1898-1902  no
Book  [MARC]  Henrik Steffens. Et Lifsbillede  Petersen, Richard  1881  no
Music    Henrik og Else. Op. 25  Winther, Christian et al.  1886  dk
Book  [MARC]  Hercules  Stiernhielm, Georg  1658  se
Book  [MARC]  Hermes och Diotima. Skådespel i fem akter  Kræmer, Lotten von  1892  se
Book    Hermes-kalendern 1934    1934  se
Book  [MARC]  Hermione. Sorgspel  Strindberg, August  1871  se
Book  [MARC]  Herr Arnes penningar  Lagerlöf, Selma    se
Book    Herrar  Nordström, Ludvig    se
Book  [MARC]  Herrar  Nordström, Ludvig  1910  se
Book    Herrens Venner  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Hertha eller en själs historia  Bremer, Fredrika  1856  se
Book    Hertiginnan af Finland  Topelius, Zacharias  1899  se
Book    Hexerie eller Blind Allarm  Holberg, Ludvig    dk
Book    Hihhuleita : Kuvauksia itä-suomesta  Ahrenberg, Jac  1890  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Hilda och Ebba eller Ruinerna vid Brahehus  Berger, Charlotta  1816  se
Music    Hilsen til Norge. Cantate fra Studentertoget 1869  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.  1871  dk
Book  [MARC]  Hin och småländingen. Sagolustspel i fyra akter med ett förspel  Hedberg, Frans  1906  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Historia de gentibus septentrionalibus  Olaus Magnus  1555  la
Book  [MARC]  Historia öfver Förhållandena mellan Sverige och Norrige ifrån dessa Staters upkomst intil närvarand ...  Silverstolpe, Gustaf  1821-1823  se
Book    Historietter  Söderberg, Hjalmar    se
Book    Historisk Beretning om Indbyggernes Bedrifter paa Færøerne  Torvesen, Tormod  1770  dk
Book  [MARC]  Historisk berättelse om den ädle och hjeltemodige negern Loango  Hoffmann, Franz  1852  se
Book  [MARC]  Historisk och arkitektonisk beskrifning om Lunds domkyrka  Brunius, Carl Georg  1854  se
Book  [MARC]  Historisk tafla af högstsalig f.d. konung Gustaf IV Adolphs första lefnadsår  Crusenstolpe, Magnus  1837  se
Periodical  [MARC]  Historisk tidskrift för Skåneland    1901-1921  se
Periodical  [MARC]  Historisk tidskrift      se
Book  [MARC]  Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg. Från dess anläggning till närvarande tid  Rydqvist, Carl  1860  se
Book  [MARC]  Historiska samtidighetstabeller  Nordenfelt, Thorsten  1913  se
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om Religiösa rörelserna i Finland i äldre och nyare tider  Akiander, Matthias  1857-1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Historiske Afhandlinger  Jørgensen, A. D.  1898-1899  dk
Book  [MARC]  Historiske tids-tabeller til brug i høiere skoler  Norby, Jakob  1882  no
Periodical  [MARC]  Historiskt bibliotek    1875-1880  se
Book  [MARC]  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige    1859-1870  se
Book  [MARC]  Hittebarnet. Lustspel i 2 akter (efter en fransysk idé)  Blanche, August  1848  se
Book    Hjalmar Bergman. Skrifter  Bergman, Hjalmar  1926-1931  se
Book  [MARC]  Hjalmar Branting : Ett minnesalbum / Med inledande text av Gerhard Magnusson    1925  se
Book    Hjeltekonungen. Historisk roman från 30-åriga kriget  Granath, Wilhelm  1906  se
Book  [MARC]  Hjelten på Cuba  Ulfsson, Sten  1898-1899  se
Book  [MARC]  Hjortdödaren  Cooper, James Fenimore  1912  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hjortens Flugt : Et Digt  Winther, Christian  1856  dk
Book  [MARC]  Hjortens Flugt. Et digt  Winther, Christian  1894  dk
Book  [MARC]  Hjältebragder. Skildringar från boerkriget  Kaltenboeck, Johannes  1904  se
Book  [MARC]  Holberg og hans scene  Brandes, Edvard  1898  dk
Book  [MARC]  Holland (1859). Några drag till en kulturbild  Eneroth, Olof  1860  se
Book  [MARC]  Holland : rejseindtryck og studier  Ipsen, Alfred  1891  dk
Book  [MARC]  Homeros' Iliad  Homeros  1912  se
Book  [MARC]  Homeros' Odyssée  Homeros  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hos Spågumman. Kvinnofrågan  Weman, Adčle Wilhelmina  1902  se
Book  [MARC]  Hos morfar  Hofsten, Johanna Christina von  1892  se
Book  [MARC]  Hovedregister til innstillinger og betenkninger 1935-1971  Johansen, Vincent  1974  no
Book    Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur  Brandes, Georg  1872-1890  dk
Book    Hugin  Witt, Otto  1916-1920  se
Book    Huhtikuu. Runoja  Harmaja, Saima  1932  fi
Book  [MARC]  Huldrebakken : sangspil på rimede vers i en act  Bøgh, Erik  1852  dk
Book  [MARC]  Humoresker, skisser och historier från bygden  Sällberg, Thure  1909  se
Book  [MARC]  Hunden fra Baskerville : en ny fortælling om Sherlock Holmes  Doyle, Arthur Conan  1911  no
Book    Hunnutettu. Runoja  Harmaja, Saima  1936  fi
Book  [MARC]  Hur Lars Anders och Jan Anders byggde gärdesgård  Geijerstam, Gustaf af  1914  se
Book  [MARC]  Hur kvinnorösträtten vinner terräng ute i världen    1917  se
Book  [MARC]  Hur man gör godt  Leffler, Anne Charlotte  1885  se
Book    Hur månen erövrades  Witt, Otto  1915  se
Book  [MARC]  Hur styrs landet?  Myrdal, Gunnar  1982  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hur var fick sin käresta : Dramatisk framställning i två akter  Wahlbeck, Edit  1910  se
Book  [MARC]  Hur vi gjorde revolution  Pataud, Émile et al.  1921  se
Book  [MARC]  Huru jag konstruerar mig en liten billig men effektiv elektrisk motor    1914  se
Book  [MARC]  Huset Tessin under enväldet och frihetstiden. Romantiserad skildring  Crusenstolpe, Magnus  1847-1849  se
Book    Husmanskost  Hollberg, Adriana et al.  1896  se
Periodical  [MARC]  Husmodern      se
Book  [MARC]  Husmoderns handarbetsbok  Wenström, Kerstin  1927  se
Book  [MARC]  Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff?  Lennstrand, Victor E.  1889  se
Book  [MARC]  Hvad jag hörde och såg i mormonernas Zion  Stadling, Jonas Jonsson  1884  se
Book  [MARC]  Hvad kan Arbeideren selv gjøre for at forbedre sin Klasses Tilstand?  Blom, Hans  1866  no
Book  [MARC]  Hvad torfmossarna förtälja  Quennerstedt, August  1896  se
Book  [MARC]  Hvad vilja socialdemokraterna?  Rylander, Axel  1904  se
Book  [MARC]  Hvad vår kamp gällt. Stämningsbilder från "opponenternas" 20-åriga verksamhet  Bergh, Richard  1905  se
Periodical    Hvar 8 dag    1899-1934  se
Book    Hvarför och derför  Ule, Otto Eduard Vincent  1868  se
Book  [MARC]  Hvarför reser du?  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book  [MARC]  Hvarför? och Huru? Nyckel till naturvetenskaperna  Brewer, Ebenezer Cobham et al.  1890  se
Book  [MARC]  Hvem er Hvem?  Steenstrup, Bjørn    no
Book  [MARC]  Hvem har villet Krigen? Krigens Oprindelse iflg. diplomatiske Dokumenter  Durkheim, Émile et al.  1915  no
Book  [MARC]  Hvem skal vinne? : eller de historiske, dansknorske målstræveres standpunkt  Knudsen, Knud  1886  no
Book  [MARC]  Hverdagen  Nilsen, Rudolf  1929  no
Book  [MARC]  Hvilken verldsförklaring uppfyller fordringarna för möjligheten af menniskans praktiska lif?  Edfeldt, Hans  1868  se
Book  [MARC]  Hvita frun    1895  se
Book  [MARC]  Hvita svanor  Bloom, Fredrik Arvid  1916  se
Book  [MARC]  Hvita syrener. Dikter 1903-1905  Fallström, Daniel  1905  se
Book  [MARC]  Hvorfor Peter Wessel blev holdt i ørene. Historisk skisse  Øverland, Ole Andreas  1895  no
Book    Hvíta Bandiđ 50 ára 1895-1945    1945  is
Book  [MARC]  Hägringar och luftslott. Dikter  Kræmer, Lotten von  1895  se
Periodical  [MARC]  Hälsovännen    1886-1935  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Händelser på Vägen  Krusenstjerna, Agnes von  1929  se
Book  [MARC]  Härdarna  Boye, Karin  1927  se
Book  [MARC]  Härjare. Skånska stridsbilder  Pihlman, Johan  1904  se
Book  [MARC]  Häxskogen och andra noveller  Schildt, Runar  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Håbet. Dikt  Grieg, Nordahl  1946  no
Book  [MARC]  Hågkomster från Hembygden och Skolan  Ödmann, Samuel  1830  se
Book  [MARC]  Hågkomster och historier sanna och diktade  Zilliacus, Konni  1899  se
Book    Hårda tider. Berättelse från Finlands sista nödår  Tavaststjerna, Karl August  1891  se
Book    Hårda tider  Tavaststjerna, Karl August  1925  se
Book    Hændelser  Møller, Niels  1890  dk
Book  [MARC]  Högalidskyrkan. Minnesskrift vid invigningen den 10 juni 1923    1923  se
Book  [MARC]  Högertrafik. En handledning från Statens högertrafikkommission    1967  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Högre uppgifter. Berättelse  Hedberg, Tor  1884  se
Book  [MARC]  Högvalla : Familjeroman  Nyblom, Helena  1907  se
Book    Höstens skuggor  Krusenstjerna, Agnes von    se
Book    Hösthorn  Karlfeldt, Erik Axel    se
Book  [MARC]  Høidemaalinger i Norge fra Aar 1774 til 1860  Vibe, Andreas  1860  no
Book  [MARC]  I Dagens Spørsmaal  Nansen, Fridtjof  1909  no
Book  [MARC]  I Finland och i Ryssland. Några intryck  Key, Ellen  1900  se
Book  [MARC]  I Göteborg för omkring hundra år sedan. Romantiserad kulturhistorisk skizz  Åkerblom, Fredrik  1898  se
Book  [MARC]  I Jämtebygd  Saxon, J. L.  1888  se
Book  [MARC]  I Svensk-Amerika. Berättelser och skisser  Person, Johan  1900  se
Book  [MARC]  I Sverrig  Andersen, H. C.  1851  dk
Book  [MARC]  I blinde  Anker, Nini Roll  1898  no
Book  [MARC]  I blått band : värs och prosa  Saxon, J. L.  1923  se
Book  [MARC]  I broderligt sällskap  Wahlborg, John  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 I brytningstid. Samtal i språkfrågan  Edelheim, Anna  1897  se
Book    I danske Farver  Lange, Thor  1907  dk
Book  [MARC]  I de dage - : fortælling om norske nykommere i Amerika  Rølvaag, Ole Edvard  1924  no
Book  [MARC]  I den store läkarens fotspår  White, Ellen G.  1910  se
Book  [MARC]  I fetischmannens spår    1931  se
Book  [MARC]  I fru Ulrikas hem. Interiör från farmödrarnas tid  Westermarck, Helena  1900  se
Book  [MARC]  I förbindelser  Tavaststjerna, Karl August  1888  se
Book  [MARC]  I förbund med döden. Novell  Tavaststjerna, Karl August  1893  se
Book    I hvad afseende är Hegel Pantheist?  Borelius, Johan Jakob  1851  se
Book  [MARC]  I häfdernas hall : verklighetssagor för de unga  Bååth-Holmberg, Cecilia  1900  se
Book  [MARC]  I ingen annan är frälsning  Waldenström, P. P.  1938  se
Book  [MARC]  I mästarens ärenden. 35 år som svensk baptistpredikant  Wahlborg, John  1924  se
Book  [MARC]  I skogspensionen  Hofmann, Else  1921  se
Book  [MARC]  I societeten. En Helsingfors-berättelse. Några landsmän jag träffat  Zilliacus, Konni  1895  se
Book  [MARC]  I soliga länder  Roos, Anna Maria  1908  se
Book  [MARC]  I utvecklingstid. En berättelse om flickor  Topelius, Toini  1889  se
Book  [MARC]  I vår Guds gårdar  Lindhagen, Teodor  1915  se
Book  [MARC]  I österled : En bokfilm om svenska frivilligkåren    1940  se
Book    III Vålnaden  Blanche, August  1891  se
Book  [MARC]
 Iagttagelse over Nordlys  Tromholt, Sophus  1880  no
Book    Iapetus Steenstrup i Ungdomsaarene 1813-1845  Steenstrup, Johannes  1913  dk
Book  [MARC]  Ibsen och äktenskapsfrågan  Feilitzen, Urban  1882  se
Book  [MARC]  Idealrealisation  Parland, Henry  1929  se
Periodical  [MARC]  Idun : Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet    1887  se
Book  [MARC]  Iduns kokbok  Östman, Elisabeth  1911  se
Book  [MARC]  Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden  Wallin, Johan Olof  1831  se
Book    Iklädd Kristus  Wahlborg, John  1924  se
Periodical  [MARC]  Illustrerad Nisse-kalender    1884  se
Book  [MARC]  Illustrerad beskrifning öfver Helsingland för folkskolan  Hydén, Anders Johan  1898  se
Book  [MARC]  Illustrerad vägvisare för Göteborg  Bellander, Gustaf  1891  se
Book  [MARC]  Illustreret Missionshistorie  Ekman, Erik Jakob  1894-1895  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Illustreret Musikhistorie. En fremstilling for nordiske læsere  Panum, Hortense et al.  1897-1905  dk
Book  [MARC]  Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede  Østergaard, Vilhelm  1907  dk
Book    Illustreret dansk Litteraturhistorie  Hansen, P.  1902  dk
Book  [MARC]  Illustreret norsk Litteraturhistorie. Siste Tidsrum 1890-1904  Nærup, Carl  1905  no
Book  [MARC]  Illustreret norsk konversationsleksikon    1907-1913  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Illustreret norsk literaturhistorie  Jæger, Henrik et al.  1896  no
Book    Improvisatoren : Roman i to Dele  Andersen, H. C.  1899  dk
Book  [MARC]  Inbjudningsskrifter till de högtidligheter hvarmed trehundraårsminnet av Upsala möte kommer att fir ...    1893  se
Book  [MARC]  Indianliv i El Gran Chaco. (Syd-amerika)  Nordenskiöld, Erland  1926  se
Book  [MARC]  Indien väntar  Myrdal, Jan  1980  se
Book  [MARC]  Industrin och kvinnofrågan  Andrée, Salomon August  1908  se
Periodical  [MARC]  Industritidningen Norden      se
Book  [MARC]  Inför nedräkningen  Myrdal, Jan  1993  se
Book  [MARC]  Ingemanns Liv og Digtning  Schwanenflügel, Herman Heinrich Louis  1886  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Inger-Johanne-bøkerne og andre fortællinger for gutter og piger  Zwilgmeyer, Dikken  1915-1916  no
Book  [MARC]  Ingman-Manderfelt. En äfventyrare från Gustavianska tiden. En studie  Fröding, Hugo  1901  se
Book  [MARC]  Ingrid : En döds kärlekssaga  Agrell, Alfhild  1900  se
Book    Instruktion för Brandrotemästare inom Örebro läns Brandstodsbolag    1899  se
Book  [MARC]  Intelligensblade  Heiberg, Johan Ludvig  1842-1844  dk
Book  [MARC]  Irland och irländarna  Richert, Johan Gustaf  1925  se
Book  [MARC]  Iron and Steel in Sweden    1920  us
Book  [MARC]  Island i fristatstiden  Guđmundsson, Valtũr  1924  dk
Book  [MARC]  Italiensk-svensk ordbok    1973  it
Book  [MARC]  Italiensk-svensk ordbok  Fahlstedt, Carl A.  1940  it
Book  [MARC]  Ivanhoe  Scott, Walter  1902  se
Book  [MARC]  Ivar Aasen  Garborg, Arne  1903  no
Book    Ivar Arosenius sagor  Arosenius, Ivar  1939  se
Book  [MARC]  Ivar or the Skjuts-Boy  Flygare-Carlén, Emilie  1852  us
Book  [MARC]
[MARC]
 J. E. Sars Samlede Værker  Sars, Ernst  1911-1912  no
Book    J. S. Welhaven : Liv og skrifter  Løchen, Arne  1900  no
Book  [MARC]  Ja och nej : originalsagor  Nyblom, Helena  1908  se
Book  [MARC]  Jaabæk og Præsterne  Garborg, Arne  1874  no
Book  [MARC]  Jac. Berzelius. Reseanteckningar  Berzelius, Jöns Jacob  1903  se
Book  [MARC]  Jacob Casimir De la Gardie. Novell  Mellin, Gustaf Henrik  1849  se
Book  [MARC]  Jan Myrdal : en kronologisk bibliografi 1943-1976  Jansson, Britta-Lena  1977  se
Book  [MARC]  Jan Olsons äfventyr eller en vermländsk emigrants resor och lefnadsöden i det Norra Amerika  Sjöström, Gustaf  1892  se
Book  [MARC]  Jan von Huysums Blomsterstykke  Wergeland, Henrik  1840  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Gubben och Trollen    1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Momotaro    1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Sparfven med den Klippta Tungan    1896  se
Book  [MARC]  Jaroslav Vrchlickũ. En litterär studie  Jensen, Alfred  1904  se
Book  [MARC]  Jean Jacque Rousseau  Gran, Gerhard    no
Book    Jens Munks Navigatio Septentrionalis    1883  dk
Book  [MARC]  Jernbäraren : händelse ur folklifvet  Blanche, August  1845  se
Book  [MARC]  Jernbäraren. Skådespel i 3 akter och 6 tablåer (1847)  Blanche, August  1847  se
Periodical  [MARC]  Jernkontorets annaler      se
Book  [MARC]  Jernmalm og jernverk : særlig om elektrisk jernmalm-smeltning  Vogt, Johan Herman Lie  1918  no
Book  [MARC]  Jernvägar och hvad dertill hörer. Populär uppsats  Tottie, Charles  1857  se
Book  [MARC]  Jernvägen Malmö-Kontinenten    1899  se
Book  [MARC]  Jernvägs-skola  Weber, Max Maria von  1857  se
Book  [MARC]  Jernvägslinien Warberg-Borås-Herrljunga-Wenersborg-Uddevalla. Resehandbok och affärskalender    1897  se
Book  [MARC]  Jerry  London, Jack  1917  se
Book    Jerusalem  Lagerlöf, Selma    se
Book  [MARC]  Jesu Lif  Farrar, Frederic William  1878  se
Book    Joh. Fr. Bäckmans Fängelse- och Dödsbetraktelse    1825  se
Book  [MARC]  Johan Anders Wadmans samlade skrifter  Wadman, Johan Anders  1869  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Johan August Strindberg  Myrdal, Jan  2000  se
Book  [MARC]  Johan Gutenberg : Hans Uppfinning, dess Utbredande och Framsteg  Wallmark, Pehr Adam  1840  se
Music    Johan Helmich Roman  Roman, Johan Helmich    se
Book  [MARC]  Johan Ludvig Runeberg och Fänrik Ståls sägner  Rancken, Oskar et al.  1864  se
Book  [MARC]  Johan Sebastian Welhaven  Gran, Gerhard  1909  no
Book  [MARC]  Johan Ulfstjerna. Skådespel i fem akter  Hedberg, Tor  1907  se
Book  [MARC]  Johanne  Bjørnson, Bjørn  1898  dk
Book  [MARC]  Johannes Karr. En uppkomlings historia  Hedberg, Tor  1885  se
Book  [MARC]
[MARC]
 John Ericsson. Några minnesblad  Ålund, Otto Wilhelm  1890  se
Book  [MARC]  John og Kari Utheim, deres liv og deres slegts historie  Utheim, John  1899  no
Book  [MARC]  Jonas Anton Hielms Unionspolitik (ur Verdens Gang)  Sars, Ernst  1897  no
Book  [MARC]  Jonas Lie. En livsskildring  Lie, Erik  1933  no
Book  [MARC]  Jonas Lie. Et festskrift i anledning af hans 60-aarige fødselsdag udgivet af "Samtiden"    1893  no
Book  [MARC]  Jonas Lie. en udviklingshistorie  Garborg, Arne  1893  no
Book    Jordbrukslärans hufvudgrunder  Arrhenius, Johan Peter et al.  1908  se
Book  [MARC]  Jorden före syndafloden  Figuier, Louis  1868  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jordens inre  Witt, Otto  1912  se
Periodical  [MARC]  Journal för Litteraturen och Theatern      se
Music    Jubelklangen. Andliga sånger    1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jubelvår  Myrdal, Jan  1986  se
Book  [MARC]  Judarna på svensk mark. Historien om israeliternas invandring till Sverige  Olán, Eskil  1924  se
Book  [MARC]  Judas. Ett drama  Hedberg, Tor  1895  se
Book  [MARC]  Judith och Holofernes  Tavaststjerna, Karl August  1880  se
Book  [MARC]  Jul i Skovriddergaarden og andre fortellinger  Bauditz, Sophus  1899  dk
Periodical  [MARC]  Jul och nyår    1927-1939  se
Book  [MARC]  Julegodter for Børn    1892  no
Periodical  [MARC]  Julfrid    1897-1901  se
Book  [MARC]  Julies Dagbok  Nansen, Peter  1893  dk
Periodical  [MARC]  Jultomten : skolbarnens jultidning    1891-1934  se
Book  [MARC]  Jungfrutornet. Sjöroman  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book  [MARC]  Jämförelse emellan norra och södra polkretsen  Ödmann, Samuel  1786  se
Book  [MARC]  Jämförelse emellan the ställen af thet nya testamentet...  Leijonmarck, Fredric  1783  se
Book  [MARC]  Järnbäraren och andra berättelser (1914)  Blanche, August  1914  se
Book  [MARC]  Järnbäraren. Skådespel i tre akter och sex tablåer (1892)  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]  Järnhälen  London, Jack  1918  se
Book  [MARC]  KOBO - Berättelse från Rysk-Japanska kriget  Strang, Herbert  1905  se
Book  [MARC]  Kains land. Ting på fria vers  Nordström, Ludvig  1906  se
Book    Kalevala      fi
Book  [MARC]  Kalifens guldfågel  Arosenius, Ivar  1908  se
Book    Kallocain  Boye, Karin    se
Book  [MARC]  Kalmar stifts herdaminne från äldsta till närvarande tid  Karlberg, Gustaf  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kalmare unionens historia  Granberg, Per Adolf  1907-1911  se
Book    Kammarspel  Strindberg, August  1907-1909  se
Book  [MARC]  Kammerherre Bernt Anker:s liv og virksomhed 1746-1805  Anker, Carl Johan  1884  no
Book  [MARC]  Kampen för lyckan. Två paralleldramer  Leffler, Anne Charlotte  1887  se
Book  [MARC]  Kampen för och emot negerslafveriet. Ett blad ur Förenta staternas historia  Bååth-Holmberg, Cecilia  1896  se
Music    Kampen med muserne. Satyrspil  Horneman, Christian Frederik Emil et al.  1910  dk
Book  [MARC]  Kamrer Lassman såsom gammal ungkarl och äkta man. Teckning ur stockholmslifvet  Flygare-Carlén, Emilie  1869  se
Book    Kamrer Lassman  Flygare-Carlén, Emilie    se
Book  [MARC]  Kan arbetet vid Riksdagens voteringar förenklas genom en Rösträkningstelegraf?  Thorburn, Alban  1905  se
Book  [MARC]  Kannstöparne  Lindström, Johan Adolf  1836  se
Book    Kants Fornuftkritik og En Soirée dansante  Jæger, Hans et al.  1878  no
Book  [MARC]  Kapten Tärnberg  Tavaststjerna, Karl August  1924  se
Book  [MARC]  Kardegille. Skånska byhistorier  Wigström, Eva  1894  se
Book  [MARC]  Karin Boje  Ölander, Anna  1930  se
Book  [MARC]  Karin Brandts dröm  Geijerstam, Gustaf af  1904  se
Book  [MARC]  Karl August Tavaststjerna. En lefnadsteckning  Söderhjelm, Werner  1900  se
Book  [MARC]  Karl Johan i Norge 1815 og andre Fortællinger  Øverland, Ole Andreas  1898  no
Book  [MARC]  Karl Johan och svenskarne. Romantisk skildring  Crusenstolpe, Magnus  1881  se
Book  [MARC]  Karl Marx' värdeteori populärt framstäld  Wermelin, Atterdag  1887  se
Book  [MARC]  Karl Skyttes hustru  Malling, Mathilda  1922  se
Book  [MARC]  Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703  Hjärne, Harald  1902  se
Book  [MARC]  Karl XV och hans tid  Thyselius, Erik  1910  se
Book  [MARC]  Karl von Linné. En lefnadsteckning  Fehr, Isak  1907  se
Book  [MARC]  Karlebo handbok    1936  se
Book    Karolinerna  Heidenstam, Verner von    se
Book  [MARC]  Karriär  Myrdal, Jan  1975  se
Periodical  [MARC]  Kasper : med Förgät mig ej      se
Book  [MARC]  Katt-Resan och andra sagor  Arosenius, Ivar  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kattresan  Arosenius, Ivar  1909  se
Book    Kaukainen maa. Runoja  Harmaja, Saima  1937  fi
Book  [MARC]  Kavkasus : Rejseminder og Skildringer  Lange, Olaf  1891  dk
Book  [MARC]  Kejsarn av Portugallien  Lagerlöf, Selma    se
Book  [MARC]  Kemiskt hand-lexikon  Cleve, Per Teodor  1883  se
Book  [MARC]  Kgl. Majestæts skip "Havmanden". Billeder i historisk ramme fra Christian V's tid  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book    Kgl. Telegrafverkets apparater 1906    1906  se
Book  [MARC]  Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i Fem Optog  Wessel, Johan Herman  1772  no
Book  [MARC]  Kina eller "Riget i Midten"  Rasmussen, Vilhelm  1923  dk
Book  [MARC]  Kina-konferensen i Stockholm d. 4-8 mars 1899    1899  se
Book  [MARC]  Kina. Revolutionen går vidare  Myrdal, Jan et al.  1970  se
Book  [MARC]  Kinas störste kejsare  Hjärne, Harald  1906  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kinematografien, ett bildningsmedel  Hallgren, Frans  1914  se
Book  [MARC]  Kinesisk by 20 år senare. Rapport med frågetecken  Myrdal, Jan et al.  1983  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kinesiske dage  Grieg, Nordahl  1927  no
Periodical    Kirjapainolehti    1889-1890  fi
Periodical  [MARC]  Kirjastolehti    1908  fi
Book    Kirken og den Psykiske Forskning  Níelsson, Haraldur  1922  dk
Book  [MARC]  Kirken. Skuespil i tre akter  Anker, Nini Roll  1921  no
Book  [MARC]  Kjente menn og kvinner : fra deres liv og virke  Rogstad, Anna  1925-1926  no
Book  [MARC]  Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form  Kierkegaard, Søren  1847  dk
Book  [MARC]  Kjærlighed uden Strømper; med indledning og anmærkninger  Wessel, Johan Herman  1910  no
Book    Kjærlighedshistorier fra mange Lande  Goldschmidt, Meīr Aron  1868  dk
Periodical    Kjøbenhavns flyvende Post      dk
Book  [MARC]  Klage-Wijsa Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr  Wivallius, Lars  1642  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Klassicitet och germanism  Heidenstam, Verner von  1898  se
Periodical  [MARC]  Klingen    1917-1920  dk
Book  [MARC]  Kloka Maja och andra berättelser  Hedberg, Frans  1908  se
Book  [MARC]  Klämmiga pojkar : Berättelse för pojkar  Lieberath, Ebbe  1931  se
Book    Knutsmässo marknad  Bergman, Hjalmar  1920  se
Book  [MARC]  Knäppar på lyran  Sehlstedt, Elias  1844  se
Book  [MARC]  Kobberets historie i fortid og nutid og om udsigterne for framtiden med særligt hensyn til den nors ...  Vogt, Johan Herman Lie  1895  no
Book    Koglerier  Møller, Niels  1895  dk
Book  [MARC]  Kolarflickan eller En Wandring i Norrland  Mellin, Gustaf Henrik  1836  se
Book    Kolarkojan vid Siljan  Wahlborg, John  1898  se
Book    Kolvaktarens visor  Andersson, Dan  1915  se
Book  [MARC]  Komedi!  Eschstruth, Nataly von  1893  se
Book  [MARC]  Komedie paa Kronborg  Bauditz, Sophus  1903  dk
Book  [MARC]  Kometer och meteorer    1914  se
Book  [MARC]  Konfirmationen, nogle Tanker til Overveielse  Jansen, Jens Jonas  1881  no
Book  [MARC]  Kong Christian VIII's Dagbog fra Regenttiden i Norge. Efter Kongens franske Originalhaandskrift  Christian 8  1883  dk
Book  [MARC]  Kong Haldan den Stærke  Kaalund, H. V.  1840  dk
Book    Kongelig Elskov : Anna Boleyn : historisk Roman fra Renæssancetiden  Rosenkrantz, Palle  1904-1905  dk
Book  [MARC]  Kongeriget Danmark  Trap, J. P.  1898-1906  dk
Book  [MARC]  Kongeriget Norge og det norske Folk  Broch, Ole Jacob  1876  no
Book    Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i Råd-Cammare ...    1766  se
Book  [MARC]  Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898  Anjou, Anton  1899  se
Book  [MARC]  Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar    1789-1959  se
Book    Konstanteckningar från en resa år 1849  Brunius, Carl Georg  1851  se
Book  [MARC]  Konsten att bli gammal men vara ung : vegetariska spegelbilder  Saxon, J. L.  1920  se
Book  [MARC]  Konsten att komma sig upp här i världen    1923  se
Book  [MARC]  Konsten i Sverige  Laurin, Carl G.  1915  se
Book  [MARC]  Konstruktören : en handbok till begagnande vid maskin-beräkningar  Reuleaux, Franz  1864  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III och hans samtida regenter  Arwidsson, Adolf Iwar  1846  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter han död öppnade papper  Gustav III et al.  1843-1845  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s första regeringstid till och med 1772 års statshvälfning. Fragment af Gustaf II ...  Tengberg, Niklas August  1871  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III:s skrifter i politiska och vittra ämnen; tillika med dess brefvexling  Gustav III  1806-1812  se
Book  [MARC]  Konung Karl XII:s egenhändiga bref  Karl XII  1893  se
Book    Konung Oscar II Skrifter  Oscar II  1910  se
Book  [MARC]  Konung Oscar i Ryssland eller det olycksbringande famntaget  Paban, August Theodor  1878  se
Book    Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan år 1814  Låstbom, August Theodor  1843  se
Book  [MARC]  Korp-Kirsti. Ett Dalaäfventyr i en akt med sång och dans  Hedberg, Frans  1903  se
Book  [MARC]  Korruptionen i Ryssland i rysk belysning  Zilliacus, Konni  1913  se
Book  [MARC]  Korsmässmarknaden  Nordlander, Johan  1933  se
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af de vigtigste Sygdomme hos Hesten, Oxen og Faaret, deres Natur og foreløbige Be ...  Stockfleth, Viggo  1862  dk
Book  [MARC]  Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala ...  Eenberg, Johan  1704  se
Book  [MARC]  Kort beskrifning om solen, jorden och månen.    1859  se
Book  [MARC]  Kort framställning av drogernas ursprung och hemländer med blickar på deras kemi och historia.  Santesson, Carl Gustaf  1916  se
Book  [MARC]  Kort handledning för besökande på Linnés Hammarby  Tullberg, Tycho  1918  se
Book  [MARC]  Korta bref från en lång bröllopsresa  Tavaststjerna, Karl August  1893  se
Book  [MARC]  Korta bref från hemmets lugna härd  Tavaststjerna, Karl August  1895  se
Book  [MARC]  Korte Veje. Scener og smaahistorier  Nansen, Peter  1890  dk
Book  [MARC]  Kortfattet Lexicon over henved 5000 fremmede, i det norske Skrift- og Omgangssprog oftest forekomme ...    1857