- Project Runeberg -  Svenska adelns ättar-taflor / Afdelning 3. von Nackreij - Skytte /
574

(1858-1864) [MARC] Author: Gabriel Anrep
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

574

RA LAM B.

ringc;’ dotter af Hof-Rådet Henric de Moucheron,
Nobil. De Moucheron, N:o 737, till SievcrtshorT,
med hans 2m fru, Anna Cornelia von der Noth.
Barn:

l:£il, f - f ’ ö73 ;

t. Claes; Kapten-Löjtnant vid Amiralitetet; t
barnlös. — Gift med Riborre Holck; dotter af ()f-
versten Sten Holck, Natural. Holck, N:o VII, till
Gjcdsholm, med Margarethe Rosenkrauds.

1. Johan.

1. Gideon; Sergeant vid Lifgardct; Fänriks afsked
1711); f ogift.

2. Cornelia Elisabeth, f. 1fi87, f 1701. Gift
med RegemcuU (ivailcrmästarcu Eric Kajle, N:o 70,
till Russclbackn, f. 1680, f 1749.

2. Margaretha Emerentia, f. 1690.

2. Catharina Charlotta, f. 1691 22 / 12 , i 1761
! ’ n . Gift 1712 *V 3 med K aptenen Htm ic JieiUer
af Skälboö, N:o 158, till Ekhult och Slefringe, f.
1089, f 1760. Hon egde graf i Åtvids kyrkn.

2. Anna Maria. Gift 1724 ,6 / ö med sin faders
svägerskas son, Majoren Sivert Axel Kittse af Elg-
hammar, N:o 43, f. 108?, + 1738.

Tab. 10.

Claes, Baron Rålainb (son af Broder Andersson
Rålamb, Tab. 6), Friherre till Byslad i Askers soc-
ken och Nerike, Herre till Bro i Bro socken och
Länna i Almunge socken, bada i Upland, Björkvik
i Östra Ryds socken och Östergöthland, Tranas i
Säby sucken och Smaland och BeaUelund på Wermd-
ön; f. 10V >H / 5 i Stockholm; Kommissarie till Fieds-
raölei i Hrömscbro 1645; Krigs- och Hof-Råd 1655;
Envoyé Exlraordiuaire till Turkiska Hofvct 1657;
Landshöfding i Upland 1600; Riks- U Tid samt tillika
llofrätts-Rad i A bo Hofrält 166i, hvilket scduare
embetc han ej kom alt tillträda, ulan blef i stället
Riks-Kammar-Råd; Öfver-Slåthållare i Stockholm 1673;
Afsked fr Ji n Rikskammarråds-embctct s. a.; Friherre
1074 2 % (introd. 1675 under N:o 59); President i
Götha Hofrätt 1678; Lagman i Norra Finland 1680;
Afsked frän Riksråds-cmbetet 1682; i 1698 ,4 / 3 i
Stockholm och begrafven i Clara kyrka, hvarest haus
friherrl. vapen före branden fanns. Han reste, efler
fullbordade studier vid Upsala Akademi, 1642 ut-
rikes, hvarest han inhemtade ytterligare lärdom och
belefvenhet; tog 1644 hemvägen genom Osnabriick
och Munster, der den stora fredskongressen då hölls
och följde sedan med den till den särskildta fredens
återställande i Norden afsända Franska Ambassadören
Gaspar Coignel de la Thuilleric, som for honom
hyste mycken vänskap; måste i Roeskild skiljas från
nämnde Ambassadör, emedan Danskarnc, änder före-
vändning af pöbclns raseri och bitterhet emot Sven-
skarne, ej ville vidare tillåta Franska Sändebudet,
att hafva honom i sitt sällskap, for att ej än mera
bli af honom utforskade i sina anslag, samt undkom,
oaktadt Ambassadören förskaffat honom Danskt pass,
med mycken möda hvarjchauda försåt, som lades för
honom under hans vidare resa genom Danmark, så-
som t. ex. i Helsingör, der pöbeln med våld ville
gripa honom, det dock Danska Kommendanten med
militärisk handräckning afböjde; inväntade hos Fält-
marskalken Gust. Horn, som stod för Malmö, förut-
nämnde Franska Ambassadör, hvilken han sedan ifrån
Landskrona åtföljde till Stockholm, der han afgaf
berättelse om fredshandeln i Westphalcn och Svenska
Arméen i Holstein samt om ställningen i Danmark,
den han noga utforskat; förordnades derfbre 1645

att bevista mötet med de Danska vid Brömsebro otb
uppskickades till Drottning Christina med fredsvilkorea
samt kom tillbaka med hennes tillstånd alt dem
underteckna; egde sin öfvcrhcls förtroende i heh
denna underhandling, men lefdc sedan skiljd ifrån
de politiska ärenderna på sinn landtcgendomar audcr
hela Drottning Chriaiinas öfriga regeringstid, och
uppvaktade endast då stora solemiitctcr forefullo vid
Hofvct; nyttjades sedermera så mycket flitigare if
Konung Carl X Guslaf och var en utmärkt erobeU-
mau samt blcf en rättvis, arbetssam och driftig Rad-
herre, den der var man om grundlagarncs bestånd
samt hushållningen med rikets medel; följde 165i
med Riks-Rådet Grcfvc Bengt Oxcnstjenia till Polen,
der han lyckligen underhandlade med PoUka slifi-
derna och magnaterna, som gåfvo sig under Svenskt
beskydd, samt fick befallning att hålla ett vaks*mt
öga på Polackames uppförande och underhålla dcia
i tillgifvcnhet eller fruktan för Sverige; fick i »tadea
Posen kunskap om ett hemligt anslag emot sic af
de andliga, tillstäldt af den till Schlesicn flyktade
Polska Konungen Johan Casirair, hvariorc haa ar
staden förvisade sjutiofyra munkar, förulora hö^rc
fäder och många kalholska borgare, samt skiirude
Polska Fältherren Czarnccki, som kort derefter med
3000 man kom utanför staden, hvarest Svenska be-
sättningen genom pestens härjningar hopsmält t dl
;M)0 man, att icke anfalla, t det han utspridde ett
rykte om utilaggda minor, och räddade således sta
den. till dess undsättning hann ankomma; re>lc till
sin Ambassad i Constantinopel under främmande
namn och merendels förklädd till handlande; 6ck
företräde hos Turkiska Sultanen Mohamed IV ocb
hade inånga vidrighetcr att genomgå, innan fcao
ändtligen erhöll Sultanens förklaring om sin neutral»
vänskap för Sverige; talade vid riksdagen i Stock-
holm 1660 på det kraftigaste einol Konung Carl X
Gustafs Testamente, såsom gjordt ulan Ständers
samtycke, hvadan det ock blcf ogilladt, och hvar
igenom han hindrade Hertig Adolph Johan alt in-
komma i Rådet; ansågs af den på den tiden makt igc
Grefve Magn. Gabr. De la Gardie såsom sig till
gifven, hvarföre haus förflyttning till Åbo Hofrätt
omintetgjordes, men blcf snart en af nämnde herres
starkaste motståndare inom Rådskammaren; gjorde,
jemte Riks-Råden Sten Bjelkc och Kuut Korek,
kraftiga foreställningar emot den minderåriga Ko-
nungens (Carl Xl:s) försummade nppfoatrau; skref,då
de tre ofrälse stånden vid 1672 års riksdag ville
hafva de adcliga privilegierna öfversedda, så privi-
legiernas försvar, att frågan aldclcs afstannade; btde
dcrföre mycken makt hos Adeln, och aflägsuade» af
Konung Carl XI till 1680 års riksdag, då ban ia
förde envåldsregeringcn; invecklades, jemte flera af
sina cmbetsbröder, i en för dem olycklig stats-proec»
under början af enväldet, i anseende till styrelsen
under minderårighete- regeringen, och påstås det, att
Konungen hotat honom med lifvets forlast; har af
trycket utgifvit Observationis Juris Practicae eller
åtskilliga Påminnelser i Rättcgångssaker. tryekt i
Stockholm 1674 och 1679, och hvilket arbete vitt
nar om mycken lärdom och beläsenhet, samt bar
cfterlemnat i handskrift några juridiska afhandJiojrar,
och tros vara författare till en handskriften berät-
telse om 1680 års riksdag med dess följder; egdc
en boksamling af 15,600 volumer på sin gårdLaaoa,
deröfver han sjelf skrifvit en forteckning och hvilken
boksamling Konung Carl XI år 1693, efter redak-
tionen, skänkte till Upsala bibliothek, samt dessutom
ett mindre handbibi iothek i Stockholm; öf ver honom
är slutligen slagen en skådepenning, som & ena sidan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 18:01:38 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/anrep/3/0578.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free