- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 12 Kapitlet

         Påskhögtiden instiftas. Egyptiernas
        förstfödda dödas. Israeliterna bryta upp
              från Egypten.

 1. Och HERREN talade till Mose och Aron i Egyptens land och sade:

 2. Denna månad skall hos eder vara den främsta månaden, den skall
   hos eder vara den första av årets månader.
 3. Talen till Israels hela menighet och sägen: På tionde dagen i
   denna månad skall var husfader taga sig ett lamm, så att vart
   hushåll får ett lamm.
 4. Men om hushållet är för litet till ett lamm, så skola husfadern
   och hans närmaste granne taga ett lamm tillsammans, efter
   personernas antal. För vart lamm skolen I beräkna ett visst
   antal, i mån av vad var och en äter.
 5. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön skolen I utvälja; av
   fåren eller av getterna skolen I taga det.
 6. Och I skolen förvara det intill fjortonde dagen i denna månad;
   då skall man -- Israels hela församlade menighet -- slakta det
   vid aftontiden.
   >5 Mos. 16,6.
 7. Och man skall taga av blodet och stryka på båda dörrposterna och
   på övre dörrträet i husen där man äter det.
 8. Och man skall äta köttet samma natt; det skall vara stekt på
   eld, och man skall äta det med osyrat bröd jämte bittra örter.
   >1 Kor. 5,8.
 9. I skolen icke äta något därav rått eller kokt i vatten, utan det
   skall vara stekt på eld, med huvud, fötter och innanmäte.
 10. Och I skolen icke lämna något därav kvar till morgonen; skulle
   något därav bliva kvar till morgonen, skolen I bränna upp det i
   eld.
 11. Och I skolen äta det så: I skolen vara omgjordade kring edra
   länder, hava edra skor på fötterna och edra stavar i
   händerna. Och I skolen äta det med hast. Detta är HERRENS
   Påsk[1].
 12. Ty jag skall på den natten gå fram genom Egyptens land och slå
   allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap; och
   över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom; jag är HERREN.
   >4 Mos. 33,4.
 13. Och blodet skall vara ett tecken, eder till räddning, på de hus
   i vilka I ären; ty när jag ser blodet, skall jag gå förbi
   eder. Och ingen hemsökelse skall drabba eder med fördärv, när
   jag slår Egyptens land.

 14. Och I skolen hava denna dag till en åminnelsedag och fira den
   såsom en HERRENS högtid. Såsom en evärdlig stiftelse skolen I
   fira den, släkte efter släkte.
 15. I sju dagar skolen I äta osyrat bröd; redan på första dagen
   skolen I skaffa bort all surdeg ur edra hus. Ty var och en som
   äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, han
   skall utrotas ur Israel.
   >2 Mos. 23,15. 34,18. 5 Mos. 16,16.
 16. På den första dagen skolen I hålla en helig sammankomst; I
   skolen ock på den sjunde dagen hålla en helig sammankomst. På
   dem skall intet arbete göras; allenast det som var och en
   behöver till mat, det och intet annat må av eder tillredas.
 17. Och I skolen hålla det osyrade brödets högtid, eftersom jag på
   denna samma dag har fört edra härskaror ut ur Egyptens
   land. Därför skolen I, släkte efter släkte, hålla denna dag
   såsom en evärdlig stiftelse.
 18. I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, om aftonen,
   skolen I äta osyrat bröd, och I skolen fortfara därmed ända till
   aftonen på tjuguförsta dagen i månaden.
   >3 Mos. 23,5 f. 4 Mos. 28,16 f. Jos. 5,10.
 19. I sju dagar må ingen surdeg finnas i edra hus; ty var och en son
   äter något syrligt, han skall utrotas ur Israels menighet, evad
   han är främling eller inföding i landet.
 20. Intet syrligt skolen I äta; var I än ären bosatta skolen I äta
   osyrat bröd.

 21. Och Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till
   dem: »Begiven eder hem, och tagen eder ett lamm för vart hushåll
   och slakten påskalammet.
   >Hebr. 11,28.
 22. Och tagen en knippa isop och doppen den i blodet som är i
   skålen, och bestryken det övre dörr träet och båda dörrposterna
   med blodet som är i skålen; och ingen av eder må gå ut genom sin
   hus dörr intill morgonen.
 23. Ty HERREN skall gå fram för att hemsöka Egypten; men när ha ser
   blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna, skall
   HERREN gå förbi dörren och icke tillstädja Fördärvaren[2] att
   komma i i edra hus och hemsöka eder.
 24. Detta skolen I hålla; det skall vara en stadga för dig och dina
   barn till evärdlig tid.
 25. Och när I kommen in i det land som HERREN skall giva åt eder,
   såsom han har lovat, skolen I hålla denna gudstjänst.
 26. När då edra barn fråga eder: 'Vad betyder denna eder
   gudstjänst?',
 27. skolen I svara: 'Det är ett påskoffer åt HERREN, därför att han
   gick förbi Israels barns hus i Egypten, när han hemsökte
   Egypten, men skonade våra hus.'» Då böjde folket sig ned och
   tillbad.
 28. Och Israels barn gingo åstad och gjorde så; de gjorde såsom
   HERREN hade bjudit Mose och Aron.

 29. Och vid midnattstiden slog HERREN allt förstfött i Egyptens
   land, från den förstfödde hos Farao, som satt på tronen, ända
   till den förstfödde hos fången, som satt i fängelset, så ock
   allt förstfött ibland boskapen.
   >Ps. 78,51. 105,36. 136,10. Vish. 18,10 f.
 30. Då stod Farao upp om natten jämte alla sina tjänare och alla
   egyptier, och ett stort klagorop upphävdes i Egypten; ty intet
   hus fanns, där icke någon död låg.
 31. Och han kallade Mose och Aron till sig om natten och sade: »Stån
   upp och dragen ut från mitt folk, I själva och Israels barn; och
   gån åstad och hållen gudstjänst åt HERREN, såsom I haven begärt.
 32. Tagen ock edra får och edra fäkreatur, såsom I haven begärt, och
   gån åstad, och välsignen därvid mig.»
 33. Och egyptierna trängde på folket för att med hast få dem ut ur
   landet, ty de tänkte: »Eljest dö vi allasammans.»
 34. Och folket tog med sig sin deg, innan den ännu hade blivit
   syrad; de togo sina baktråg och lindade in dem i mantlarna och
   buro dem på sina axlar.
 35. Och Israels barn hade gjort såsom Mose sade: de hade av
   egyptierna begärt deras klenoder av silver och guld, så ock
   kläder.
   >2 Mos. 3,22. 11,2. Ps. 105,37.
 36. Och HERREN hade låtit folket finna nåd för egyptiernas ögon, så
   att de gåvo dem vad de begärde. Så togo de byte från
   egyptierna.

 37. Och Israels barn bröto upp och drogo från Rameses till Suckot,
   vid pass sex hundra tusen män till fots, förutom kvinnor och
   barn.
   >1 Mos. 47,11. 4 Mos. 1,46. 2,32. 33,5.
 38. En hop folk av allahanda slag drog ock åstad med dem, därtill
   får och fäkreatur, boskap i stor myckenhet.
 39. Och av degen som de hade fört med sig ur Egypten bakade de
   osyrade kakor, ty den hade icke blivit syrad; de hade ju drivits
   ut ur Egypten utan att få dröja; ej heller hade de kunnat
   tillreda någon reskost åt sig.

 40. Men den tid Israels barn hade bott i Egypten var fyra hundra
   trettio år.
   >1 Mos 15,13. Apg. 7,6. Gal. 3,17.
 41. Just på den dag då de fyra hundra trettio åren voro förlidna
   drogo alla HERRENS härskaror ut ur Egyptens land.
 42. En HERRENS vakenatt var detta, när han skulle föra dem ut ur
   Egyptens land; denna samma natt är HERRENS, en högtidsvaka för
   alla Israels barn, släkte efter släkte.

 43. Och HERREN sade till Mose och Aron: »Detta är stadgan om
   påskalammet: Ingen utlänning skall äta därav;
 44. men en träl som är köpt för penningar må äta därav, sedan du ha
   omskurit honom.
 45. En inhysesman och en legodräng må icke äta därav.
 46. I ett och samma hus skall det ätas; du skall icke föra något av
   köttet ut ur huset, och intet ben skolen I sönderslå därpå.
   >Mos. 9,12. Joh. 19,36.
 47. Israels hela menighet skall iakttaga detta.
 48. Och om någon främling bor hos dig och vill hålla HERRENS
   påskhögtid, så skall allt mankön hos honom omskäras, och sedan
   må han komma och hålla den; han skall då vara såsom en inföding
   i landet. Men ingen oomskuren må äta därav.
 49. En och samma lag skall gälla för infödingen och för främlingen
   som bor ibland eder.»

 50. Och alla Israels barn gjorde så; de gjorde såsom HERREN hade
   bjudit Mose och Aron.
 51. Så förde då HERREN på denna samma dag Israels barn ut ur
   Egyptens land, efter deras härskaror.

[1] Hebr. pésach, av pasách »gå förbi», »skona»; jfr v. 13.
[2] Se Fördärvaren i Ordförkl.


Project Runeberg, Sun Dec 11 22:48:20 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free