- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 34 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 34 Kapitlet

         Mose ånyo på Sinai. Nya lagtavlor.
          Strålglansen från Moses ansikte.

 1. Och HERREN sade till Mose: »Hugg ut åt dig två stentavlor,
   likadana som de förra voro, så vill jag skriva på tavlorna samma
   ord som stodo på de förra tavlorna, vilka du slog sönder.
   >5 Mos. 10,1 f.
 2. Och var redo till i morgon, du skall då på morgonen stiga upp på
   Sinai berg och ställa dig på toppen av berget, mig till mötes,
 3. men ingen må stiga upp med dig, och på hela berget för ingen
   annan visa sig; ej heller må får och fäkreatur gå i bet framemot
   detta berg.»

 4. Och han högg ut två stentavlor likadana som de förra voro. Och
   bittida följande morgon begav sig Mose upp på Sinai berg, såsom
   HERREN hade bjudit honom, och tog de två stentavlorna med sig.
 5. Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära
   intill honom och åkallade HERRENS namn.
 6. Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade:
   »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och
   stor i mildhet och trofasthet,
   >2 Mos. 33,19. 4 Mos. 14,18. Neh. 9,17 f. Ps. 86,15. 103,8.
   >145,8. Joel 2,13. Jon. 4,2. Vish. 15,1. Syr. 2,11. Man. bön v.7.
 7. som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och
   överträdelse och synd, men som ingalunda låter någon bliva
   ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och
   barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.»
   >2 Mos. 20,5 f. 5 Mos. 5,9 f. 7,9 f. 24,16. Job 9,2.
   >Jer. 32,18 f. Nah. 1,3.
 8. Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad
 9. och sade: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, Herre, så må
   Herren gå med oss. Ty väl är det ett hårdnackat folk, men du
   vill ju förlåta oss vår missgärning och synd och taga oss till
   din arvedel.»

 10. Han svarade: »Välan, jag vill sluta ett förbund. Inför hela ditt
   folk skall jag göra under, sådana som icke hava blivit gjorda i
   något land eller bland något folk. Och hela det folk som du
   tillhör skall se att HERRENS gärningar äro underbara, de som jag
   skall göra med dig.
   >5 Mos. 5,2.
 11. Håll de bud som jag i dag giver dig. Se, jag skall förjaga för
   dig amoréerna, kananéerna, hetiterna, perisséerna, hivéerna och
   jebuséerna.
 12. Tag dig till vara för att sluta förbund med inbyggarna i det
   land dit du kommer, och låt dem icke bliva till en snara bland
   eder.
   >2 Mos. 23,32 f. 5 Mos. 7,2 f.
 13. Fastmer skolen I bryta ned deras altaren och slå sönder deras
   stoder och hugga ned deras Aseror.
   >2 Mos. 23,24.
 14. Ja, du skall icke tillbedja någon annan gud, ty HERREN heter
   Nitälskare; en nitälskande Gud är han.
   >2 Mos. 20,5. Nah. 1,2.
 15. Du må icke sluta något förbund med landets inbyggare. Ty i
   trolös avfällighet löpa de efter sina gudar och offra åt sina
   gudar; och när de då inbjuda dig, kommer du att äta av deras
   offer;
 16. du tager ock deras döttrar till hustrur åt dina söner, och när
   då deras döttrar i avfällighet löpa efter sina gudar, skola de
   förleda dina söner till att likaledes löpa efter deras gudar.
   >4 Mos. 25,1 f. Dom. 3,6. 1 Kon. 11,2 f.

 17. Gjutna gudar skall du icke göra åt dig.
   >2 Mos. 20,4, 23. 3 Mos. 19,4.

 18. Det osyrade brödets högtid skall, du hålla: i sju dagar skall du
   äta osyrat bröd, såsom jag har bjudit dig, på den bestämda tiden
   i månaden Abib; ty i månaden Abib drog du ut ur Egypten.
   >2 Mos. 12,15. 23,15. 5 Mos. 16,1 f.

 19. Allt det som öppnar moderlivet skall höra mig till, också allt
   hankön bland din boskap, som öppnar moderlivet, såväl av
   fäkreaturen som av småboskapen.
   >2 Mos. 13,2, 12 f. 22,29 f. 4 Mos. 18,15 f. Luk. 2,23.
 20. Men vad som bland åsnor öppnar moderlivet skall du lösa med ett
   får, och om du icke vill lösa det, skall du krossa nacken på
   det. Var förstfödd bland dina söner skall du läsa. Och ingen
   skall med tomma händer träda fram inför mitt ansikte.
   >5 Mos. 16,16. Syr. 35,6.

 21. Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du hålla
   vilodag; både under plöjningstiden och under skördetiden skall
   du hålla vilodag.
   >2 Mos. 23,12. 31,15 35,2. 5 Mos. 5,12 f. Luk. 13,14 f.

 22. Och veckohögtiden skall du hålla, för förstlingen av
   veteskörden, så ock bärgningshögtiden, när året har gått till
   ända.
   >2 Mos. 23,16. 5 Mos. 16,10 f.
 23. Tre gånger om året skall allt ditt mankön träda fram inför
   HERRENS, din herres, Israels Guds, ansikte.
   >2 Mos. 23,17. 5 Mos. 16,16.
 24. Ty jag skall fördriva folk för dig och utvidga ditt område; och
   ingen skall stå efter ditt land, när du drager upp, tre gånger
   om året, för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte.

 25. Du skall icke offra blodet av mitt slaktoffer jämte något som är
   syrat. Och påskhögtidens slaktoffer skall icke lämnas kvar över
   natten till morgonen.
   >2 Mos. 12,10. 23,18.

 26. Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till
   HERRENS, din Guds, hus.

   Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.»
   >2 Mos. 23,19. 5 Mos. 14,21. 26,1 f.

 27. Och HERREN sade till Mose: »Teckna upp åt dig dessa ord; ty i
   enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och
   med Israel.»
   >2 Mos. 24,4.
 28. Och han blev kvar där hos HERREN i fyrtio dagar och fyrtio
   nätter, utan att äta och utan att dricka. Och han skrev på
   tavlorna förbundets ord, de tio orden.
   >2 Mos. 24,18. 5 Mos. 4,13. 9,9,18.

 29. När sedan Mose steg ned från Sinai berg, och på vägen ned från
   berget hade vittnesbördets två tavlor med sig, visste han icke
   att hans ansiktes hy hade blivit strålande därav att han hade
   talat med honom.
   >2 Kor. 3,7.
 30. Och när Aron och alla Israels barn sågo huru Moses ansiktes hy
   strålade, fruktade de för att komma honom nära.
 31. Men Mose ropade till dem; då vände Aron och menighetens alla
   hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem.
 32. Därefter kommo alla Israels barn fram till honom, och han gav
   dem alla de bud som HERREN hade förkunnat för honom på Sinai
   berg.
 33. Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han ett
   täckelse för sitt ansikte.
   >2 Kor. 3.13.
 34. Men så ofta Mose skulle träda inför HERRENS ansikte för att tala
   med honom, lade han av täckelset, till dess han åter gick
   ut. Och sedan han hade kommit ut, förkunnade han för Israels
   barn det som hade blivit honom bjudet.
 35. Då sågo Israels barn var gång huru Moses ansiktes by strålade,
   och Mose hängde då åter täckelset över sitt ansikte, till dess
   han ånyo skulle gå in för att tala med honom.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/02_34.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free