- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 16 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 16 Kapitlet

         Koras, Datans och Abirams uppror.

 1. Och Kora, son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, samt
   Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son, av Rubens
   söner, dessa togo till sig folk
 2. och gjorde uppror emot Mose; och dem följde två hundra femtio
   män av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i
   folkförsamlingen, ansedda män.
 3. Och de församlade sig emot Mose och Aron och sade till dem: »Nu
   må det vara nog. Hela menigheten är ju helig, alla äro det, och
   HERREN är mitt ibland dem; varför upphäven I eder då över
   HERRENS församling?»
 4. När Mose hörde detta, föll han ned på sitt ansikte.
 5. Sedan talade han till Kora och hela hans hop och sade: »I morgon
   skall HERREN göra kunnigt vem som hör honom till, och vem som är
   den helige åt vilken han giver tillträde till sig. Och den han
   utväljer, honom skall han giva tillträde till sig.
 6. Gören nu på detta sätt: tagen edra fyrfat, du Kora och hela din
   hop,
 7. och läggen eld i dem och strön rökelse på dem inför HERRENS
   ansikte i morgon; den man som HERREN då utväljer, han är den
   helige. Ja, nu må det vara nog, I Levi söner.»

 8. Ytterligare sade Mose till Kora: Hören nu, I Levi söner.
 9. Är det eder icke nog att Israels Gud har avskilt eder från
   Israels menighet och givit eder tillträde till sig, så att I fån
   förrätta tjänsten i HERRENS tabernakel och stå inför menigheten
   och betjäna den?
 10. Åt dig, och åt alla dina bröder, Levi söner, jämte dig, har han
   givit tillträde till sig; och nu stån I också efter prästadömet!
 11. Därför, tagen eder till vara, du och hela din hop, I som haven
   rotat eder samman mot HERREN -- ty vad är Aron, att I knorren
   mot honom?»

 12. Och Mose sände och lät kalla till sig Datan och Abiram, Eliabs
   söner. Men de sade: »vi komma icke.
 13. Är det icke nog att du har fört oss hitupp ur ett land som flöt
   av mjölk och honung, för att låta oss dö I öknen? Vill du nu ock
   upphäva dig till herre över oss?
 14. Ingalunda har du fört oss in i ett land som flyter av mjölk och
   honung, eller givit oss åkrar och vingårdar till arvedel. Eller
   tror du att du kan sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi
   komma icke.»
 15. Då blev Mose mycket vred och sade till HERREN: »Se icke till
   deras offergåva. Icke så mycket som en enda åsna har jag tagit
   av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont.»

 16. Och Mose sade till Kora: »Du och hela din hop mån inställa eder
   inför HERRENS ansikte i morgon, du själv och de, så ock Aron.
 17. Och var och en av eder må taga sitt fyrfat och lägga rökelse
   därpå, och sedan bära sitt fyrfat fram inför HERRENS ansikte,
   två hundra femtio fyrfat; du själv och Aron mån ock taga var
   sitt fyrfat.»
 18. Och de togo var och en sitt fyrfat och lade eld därpå och
   strödde rökelse därpå, och ställde sig vid ingången till
   uppenbarelsetältet; och Mose och Aron likaså.
 19. Och Kora församlade mot dem hela menigheten vid ingången till
   uppenbarelsetältet. Då visade sig HERRENS härlighet för hela
   menigheten.
 20. och HERREN talade till Mose och Aron och sade:
 21. »Skiljen eder från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick
   förgöra dem.»
 22. Då föllo de ned på sina ansikten och sade: »O Gud, du Gud som
   råder över allt kötts anda, skall du förtörnas på hela
   menigheten, därför att en enda man syndar?»
 23. Då talade HERREN till Mose och sade:
 24. »Tala till menigheten och säg: Dragen eder bort ifrån platsen
   runt omkring Koras, Datans och Abirams lägerställe.»

 25. Och Mose stod upp och gick till Datan och Abiram, och de äldste
   i Israel följde honom.
 26. Och han talade till menigheten och sade: »Viken bort ifrån dessa
   ogudaktiga människors tält, och kommen icke vid något som
   tillhör dem, på det att I icke mån förgås genom alla deras
   synder.»
 27. Då drogo de sig bort ifrån platsen runt omkring Koras, Datans
   och Abirams lägerställe; men Datan och Abiram hade gått ut och
   ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och
   barn, både stora och små.
 28. Och Mose sade: »Därav skolen I förnimma att det är HERREN som
   har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke
   har handlat efter eget tycke:
 29. om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas
   av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har HERREN
   icke sänt mig;
 30. men om HERREN här låter något alldeles nytt ske, i det att
   marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de hava, så
   att de levande fara ned i dödsriket, då skolen I därav veta att
   dessa människor hava föraktat HERREN.»
 31. Och just som han hade slutat att tala allt detta, rämnade marken
   under dem,
 32. och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och
   allt Koras folk och alla deras ägodelar;
 33. och de foro levande ned i dödsriket, de med allt vad de hade,
   och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen.
 34. Och hela Israel, som stod runt omkring dem, flydde vid deras
   rop, ty de fruktade att bliva uppslukade av jorden.
 35. Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio
   männen som hade burit fram rökelse.

 36. Och HERREN talade till Mose och sade:
 37. »Säg till Eleasar, prästen Arons son, att han skall taga
   fyrfaten ut ur branden, men kasta ut elden i dem långt bort,
 38. ty de hava blivit heliga. Och dessa fyrfat -- de mäns som genom
   sin synd förverkade sina liv -- dem skall man hamra ut till
   plåtar för att därmed överdraga altaret; ty de hava varit
   framburna inför HERRENS ansikte och hava därigenom blivit
   heliga. Och de skola så vara ett tecken för Israels barn.»
 39. Då tog prästen Eleasar kopparfyrfaten som de uppbrända männen
   hade burit fram, och man hamrade ut dem för att därmed överdraga
   altaret,
 40. till en påminnelse för Israels barn att ingen främmande, ingen
   som icke vore av Arons säd, måtte träda fram för att antända
   rökelse inför HERRENS ansikte, på det att det icke skulle gå
   honom såsom det gick Kora och hans hop: allt i enlighet med vad
   HERREN hade sagt honom genom Mose.

 41. Men dagen därefter knorrade Israels barns hela menighet emot
   Mose och Aron och sade: »Det är I som haven dödat HERRENS folk.»
 42. Då nu menigheten församlade sig emot Mose och Aron, vände dessa
   sig mot uppenbarelsetältet och fingo då se molnskyn övertäcka
   det; och HERRENS härlighet visade sig.
 43. Då gingo Mose och Aron fram inför uppenbarelsetältet.
 44. Och HERREN talade till Mose och sade:
 45. »Gån bort ifrån denna menighet, så skall jag i ett ögonblick
   förgöra dem.» Då föllo de ned på sina ansikten.
 46. Och Mose sade till Aron: »Tag ditt fyrfat och lägg eld från
   altaret därpå och strö rökelse därpå, och bär det så med hast
   bort till menigheten och bringa försoning för dem; ty
   förtörnelse har gått ut från HERRENS ansikte, och hemsökelsen
   har begynt.»
 47. Då tog Aron det som Mose hade tillsagt honom och skyndade mitt
   in i församlingen, och se, hemsökelsen hade redan begynt ibland
   folket, men han lade rökelsen på och bragte försoning för
   folket.
 48. När han så stod mellan de döda och de levande, upphörde
   hemsökelsen.
 49. Men de som hade omkommit genom hemsökelsen utgjorde fjorton
   tusen sju hundra, förutom dem som hade omkommit för Koras skull.
 50. Sedan vände Aron tillbaka till Mose vid uppenbarelsetältets
   ingång; och hemsökelsen hade upphört.Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_16.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free