- Project Runeberg -  Bibeln /
Fjärde Mosebok (Numeri), 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Fjärde Mosebok (Numeri), 18 Kapitlet

        Prästernas och leviternas åligganden och
               rättigheter.

 1. Och HERREN sade till Aron: Du och dina söner, och din faders hus
   jämte dig, skolen bära den missgärning som vidlåder helgedomen;
   och du och dina söner jämte dig skolen bära den missgärning som
   vidlåder edert prästämbete.
 2. Men också dina fränder, Levi stam, din faders stam, skall du
   låta få tillträde dit jämte dig, och de skola hålla sig till dig
   och betjäna dig, under det att du och dina söner jämte dig gören
   tjänst inför vittnesbördets tält.
 3. Och de skola iakttaga vad du har att iakttaga, och vad som
   eljest är att iakttaga vid hela tältet; men de må icke komma vid
   de heliga redskapen eller altaret, på det att icke både de och I
   mån dö.
 4. De skola hålla sig till dig och iakttaga vad som är att iakttaga
   vid uppenbarelsetältet, under all tjänstgöring vid tältet; men
   ingen främmande får komma eder nära.
 5. Och I skolen iakttaga vad som är att iakttaga vid helgedomen och
   vid altaret, på det att icke förtörnelse åter må komma över
   Israels barn.
 6. Se, jag har uttagit edra bröder, leviterna, bland Israels barn;
   en gåva äro de åt eder, givna åt HERREN, till att förrätta
   tjänsten vid uppenbarelsetältet.
 7. Men du och dina söner jämte dig skolen iakttaga vad som hör till
   edert prästämbete, i allt vad som angår altaret och det som är
   innanför förlåten, och skolen så göra tjänst. Jag giver eder
   edert prästämbete såsom en gåvotjänst; men om någon främmande
   kommer därvid, skall han dödas.

 8. Och HERREN talade till Aron: Se, jag giver åt dig vad som skall
   förvaras av det som gives mig såsom gärd. Av Israels barns alla
   heliga gåvor giver jag detta till ämbetslott åt dig och dina
   söner, såsom en evärdlig rätt.
 9. Detta skall tillhöra dig av det! högheliga som icke lämnas åt
   elden: alla deras offergåvor, så ofta de frambära spisoffer
   eller syndoffer, eller frambära skuldoffer till ersättning åt
   mig, detta skall såsom högheligt tillhöra dig och dina söner.
 10. På en höghelig plats skall du äta detta; allt mankön må äta det,
   det skall vara dig heligt.
 11. Och detta är rad som skall tillhöra dig såsom en gärd av Israels
   barns gåvor, så ofta de frambära viftoffer; åt dig och åt dina
   söner och döttrar jämte dig giver jag det till en evärdlig rätt;
   var och en i ditt hus som är ren må äta det:
 12. allt det bästa av olja och allt det bästa av vin och av säd,
   förstlingen därav, som de giva åt HERREN, detta giver jag åt
   dig.
 13. Förstlingsfrukterna av allt som växer i deras land, vilka de
   bära fram åt HERREN, skola tillhöra dig; var och en i ditt hus
   som är ren må äta därav.
 14. Allt tillspillogivet i Israel skall tillhöra dig.
 15. Allt det som öppnar moderlivet, vad kött det vara må, evad det
   är människor eller boskap som de föra fram till HERREN, det
   skall tillhöra dig; dock så, att du tager lösen för det som är
   förstfött bland människor, och likaledes tager lösen för det som
   är förstfött bland orena djur.
 16. Och vad angår dem som skola lösas, skall du taga lösen för dem,
   när de äro en månad gamla, och detta efter det värde du har
   bestämt: fem siklar silver, efter helgedomssikelns vikt, denna
   räknad till tjugu gera.
 17. Men för det som är förstfött bland fäkreatur eller får eller
   getter må du icke taga lösen; det är heligt. Deras blod skall
   du stänka på altaret, och deras fett skall du förbränna såsom
   ett eldsoffer, till en välbehaglig lukt för HERREN.
 18. Men deras kött skall tillhöra dig; det skall tillhöra dig
   likasom viftoffersbringan och det högra lårstycket.
 19. Alla heliga gåvor som Israels barn giva åt HERREN såsom gärd,
   dem giver jag åt dig och åt dina söner och döttrar jämte dig,
   såsom en evärdlig rätt. Ett evärdligt saltförbund[1] inför
   HERRENS ansikte skall detta vara för dig och för dina
   avkomlingar jämte dig.
 20. och HERREN sade till Aron: I deras land skall du icke hava någon
   arvedel, och du skall icke hava någon lott bland dem; jag skall
   vara din lott och arvedel bland Israels barn.

 21. Och se, åt Levi barn giver jag all tionde i Israel till arvedel,
   såsom lön för den tjänst de förrätta, tjänsten vid
   uppenbarelsetältet.
 22. Men de övriga israeliterna må hädanefter icke komma vid
   uppenbarelsetältet, ty de skola därigenom komma att bära på synd
   och så träffas av döden;
 23. utan leviterna skola förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet,
   och de skola bära de missgärningar som begås. Detta skall vara
   en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; bland
   Israels barn skola de icke hava någon arvedel.
 24. Ty den tionde som Israels barn giva åt HERREN såsom gärd, den
   giver jag åt leviterna till arvedel. Därför är det som jag
   säger om dem att de icke skola hava någon arvedel bland Israels
   barn.

 25. Och HERREN talade till Mose och sade:
 26. Till leviterna skall du så tala och säga: När I av Israels barn
   mottagen den tionde som jag har bestämt att I skolen få av dem
   såsom eder arvedel, då skolen I därav giva en gärd åt HERREN, en
   tionde av tionden.
 27. Och denna eder gärd skall så anses, som när andra giva säd från
   logen och vin och olja från pressen.
 28. På detta sätt skolen ock I av all tionde som I mottagen av
   Israels barn giva en gärd åt HERREN; och denna HERRENS gärd av
   tionden skolen I giva åt prästen Aron.
 29. Av alla gåvor som I fån skolen giva åt HERREN hela den gärd som
   tillkommer honom; av allt det bästa av gåvorna skolen I giva
   den, sådant bland dessa som passar till heliga gåvor.
 30. Och du skall säga till dem: När I nu given såsom gärd det bästa
   av dem, skall denna leviternas gåva så anses, som när andra giva
   vad loge och press avkasta.
 31. I med edert husfolk mån äta det på vilken plats som helst; ty
   det är eder lön för eder tjänstgöring vid uppenbarelsetältet.
 32. När I så given det bästa av dem såsom gärd, skolen I icke för
   deras skull komma att bära på synd; och då skolen I icke ohelga
   Israels barns heliga gåvor och så träffas av döden.
   
[1] Se Saltförbund i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/04_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free