- Project Runeberg -  Bibeln /
Femte Mosebok (Deuteronomium), 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Femte Mosebok (Deuteronomium), 1 Kapitlet

        Mose talar till folket om vad som har
           skett under ökenvandringen.

 1. Dessa äro de ord som Mose talade till hela Israel på andra sidan
   Jordan, i öknen, på Hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och
   Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab
 2. -- elva dagsresor från Horeb, åt Seirs bergsbygd till, fram till
   Kades-Barnea.
 3. I det fyrtionde året, i elfte månaden. på första dagen i
   månaden, talade Mose till Israels barn, alldeles såsom Herren
   hade bjudit honom tala till dem.
 4. Detta skedde sedan han hade slagit Sihon, amoréernas konung, som
   bodde i Hesbon, och Og, konungen i Basan, som bodde i Astarot,
   vid Edrei.
 5. På andra sidan Jordan. i Moabs land, begynte Mose denna
   lagutläggning och sade:
 6. HERREN, vår Gud, talade till oss på Horeb och sade: »Länge nog
   haven I uppehållit eder vid detta berg.
 7. Vänden eder nu åt annat håll och bryten upp, och begiven eder
   till amoréernas bergsbygd och till alla deras grannfolk på
   Hedmarken, i Bergsbygden, i Låglandet, i Sydlandet och i
   Kustlandet vid havet -- in i kananéernas land och upp på Libanon,
   ända till den stora floden, floden Frat.
 8. Se, jag har givit landet i edert våld. Gån nu och intagen detta
   land, som HERREN med ed har lovat edra fäder, Abraham, Isak och
   Jakob, att giva åt dem och åt deras säd efter dem.»
 9. Och jag talade till eder på den tiden och sade: »Jag förmår icke
   ensam bära eder.
 10. HERREN, eder Gud, har förökat eder, och se, I ären nu talrika
   såsom stjärnorna på himmelen.
 11. Må Herren, edra fäders Gud, än vidare föröka eder tusenfalt och
   välsigna eder, såsom han har lovat eder.
 12. Men huru skall jag ensam kunna bära tyngden och bördan av eder
   och edert tvistande?
 13. Utsen åt eder visa, förståndiga och välkända män inom edra
   särskilda stammar, så skall jag sätta dem till huvudmän över
   eder.»
 14. I svaraden mig och saden: »Ditt förslag är gott.»
 15. Då tog jag huvudmännen i edra stammar, visa och välkända män,
   och satte dem till huvudmän över eder, till föreståndare,
   somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och
   somliga över tio, och till tillsyningsmän i edra särskilda
   stammar.
 16. Och jag bjöd då också edra domare och sade: »Hören efter, vad
   edra bröder hava sig emellan; och om någon har en sak med sin
   broder eller med en främling som bor hos honom, så dömen
   rättvist mellan dem.
 17. I skolen icke hava anseende till personen, när I dömen, utan
   höra den ringe likaväl som den höge; I skolen icke frukta för
   någon människa, ty domen hör Gud till. Men om något ärende
   bliver eder för svårt, skolen I hänskjuta det till mig, så att
   jag får höra det.»
 18. Så bjöd jag eder på den tiden allt vad I skullen göra.
 19. Och vi bröto upp från Horeb, och genom hela den stora och
   fruktansvärda öken som I haven sett vandrande vi åstad till
   amoréernas bergsbygd, såsom HERREN, vår Gud, hade bjudit oss;
   och vi kommo så till Kades-Barnea.
 20. Och jag sade till eder: »I haven nu kommit till amoréernas
   bergsbygd, som HERREN vår Gud, vill giva oss.
 21. Se, HERREN, din Gud, har givit landet i ditt våld. Drag ditupp
   och intag det, såsom HERREN, dina fäders Gud, har tillsagt dig.
   Frukta icke och var icke förfärad.»
 22. Då trädden I fram till mig allasammans och saden: »Låt oss sända
   åstad några män framför oss, för att de må utforska landet åt
   oss och sedan avgiva sin berättelse inför oss, angående vägen på
   vilken vi skola draga ditupp, och angående de städer som vi
   skola komma till.»
 23. Detta förslag behagade mig, och jag tog tolv män bland eder, en
   för var stam.
 24. Dessa begåvo sig åstad och drogo upp till Bergsbygden och kommo
   till Druvdalen och bespejade landet.
 25. Och de togo med sig av landets frukt ned till oss och avgåvo sin
   berättelse inför oss och sade: »Det land som Herren, vår Gud,
   vill giva oss är gott.»
 26. Men I villen icke draga ditupp, utan voren gensträviga mot
   HERRENS, eder Guds, befallning.
 27. Och I knorraden i edra tält och saden: »Herren hatar oss, därför
   har han fört oss ut ur Egyptens land för att giva oss i
   amoréernas hand och så förgöra oss.
 28. Varthän skola vi då draga? Våra bröder hava förfärat våra
   hjärtan, ty de säga: 'Där är ett folk, större och resligare än
   vi, där äro städer, stora och befästa upp mot himmelen; ja, vi
   sågo där också anakiter.'»
 29. Då svarade jag eder: »I skolen icke förskräckas och icke frukta
   för dem.
 30. HERREN, eder Gud, som går framför eder, skall själv strida för
   eder, alldeles såsom han handlade mot eder i Egypten inför edra
   ögon,
 31. och alldeles såsom i öknen som du har sett, där HERREN, din Gud,
   bar dig, såsom en man bär sin son, hela den väg I haven vandrat,
   ända till dess att I nu haven kommit hit.»
 32. Men detta oaktat trodden I icke på HERREN, eder Gud,
 33. som gick framför eder på vägen, för att utse lägerplatser åt
   eder: om natten i eld, för att lysa eder på den väg I skullen
   gå, och om dagen i molnskyn.
 34. Då nu HERREN hörde edra ord, blev han förtörnad och svor och
   sade:
 35. »Sannerligen, ingen av dessa män, i detta onda släkte, skall få
   se det goda land som jag med ed har lovat giva åt edra fäder,
 36. ingen utom Kaleb, Jefunnes son; han skall få se det, och åt
   honom och åt hans barn skall jag giva det land han har beträtt,
   därför att han i allt har efterföljt Herren.»
 37. Också på mig vredgades HERREN, för eder skull, och sade: »Icke
   heller du skall komma ditin.
 38. Josua, Nuns son, han som är din tjänare, han skall komma ditin.
   Styrk honom att vara frimodig, ty han skall utskifta landet åt
   Israel såsom arv.
 39. Och edra barn, om vilka I saden att de skulle bliva fiendens
   byte, och skola komma ditin, åt dem skall jag giva landet, och
   de skola taga det i besittning.
 40. Men I själva mån vända eder åt annat håll; bryten nu upp och
   tagen vägen mot öknen, åt Röda havet till.»
 41. Då svaraden I och saden till mig: »Vi hava syndat mot HERREN.
   Vi vilja nu draga upp och strida, alldeles såsom HERREN, vår
   Gud, har bjudit oss.» Och I omgjordaden eder, var och en tog
   sina vapen, och med lätt mod drogen I upp mot bergsbygden.
 42. Men HERREN sade till mig: »Säg till dem: I skolen icke draga
   ditupp och giva eder i strid, ty jag är icke med bland eder;
   gören icke så, på det att I icke mån bliva slagna av edra
   fiender.»
 43. Och jag talade till eder, men I hörden icke därpå, utan voren
   gensträviga mot HERRENS befallning och drogen i edert övermod
   upp mot bergsbygden.
 44. Och amoréerna som bodde där i bergsbygden drogo mot eder och
   jagade eder, såsom bin göra, och slogo och förskingrade eder i
   Seir och drevo eder ända till Horma.
 45. Då vänden I tillbaka och gräten inför HERRENS ansikte. Men
   HERREN hörde icke eder röst och lyssnade icke till eder.
 46. Och I stannaden länge i Kades, så länge det nu var.


Project Runeberg, Sun Dec 11 22:48:20 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/05_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free