- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
             Josua, 2 Kapitlet

        Spejare sändas till Jeriko och mottagas
               av Rahab.

 1. Josua, Nuns son, sände hemligen ut två spejare från Sittim och
   sade: »Gån och besen landet och Jeriko.» De gingo åstad och
   kommo in i ett hus där en sköka bodde, vid namn Rahab, och där
   lade de sig till vila.
 2. Men för konungen i Jeriko blev inberättat: »I natt hava några
   män kommit hit från Israels barn för att utforska landet.»
 3. Då sände konungen i Jeriko till Rahab och lät säga: »Lämna ut de
   män som hava kommit till dig och tagit in i ditt hus, ty de hava
   kommit hit för att utforska hela landet.»
 4. Men kvinnan tog de båda männen och dolde dem; sedan svarade hon:
   »Ja, männen kommo till mig, men jag visste icke varifrån de
   voro;
 5. och när porten skulle stängas, sedan det hade blivit mörkt,
   gingo männen ut, och jag vet icke vart de togo vägen; skynden
   eder att sätta efter dem, så fån I nog fatt i dem.»
 6. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under
   linstjälkar, som hon hade där, utbredda på taket.
 7. Så satte nu männen efter dem åt Jordan till, bort emot
   vadställena; och man stängde stadsporten så snart förföljarna
   hade begivit sig åstad.
 8. Men innan de främmande männen hade lagt sig, steg hon upp till
   dem på taket
 9. och sade till dem: »Jag vet att HERREN har givit eder detta
   land, och att förskräckelse för eder har fallit över oss, ja,
   att alla landets inbyggare äro i ångest för eder.
 10. Ty vi hava hört huru HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut
   framför eder, när I drogen ut ur Egypten, och vad I haven gjort
   med amoréernas konungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon och
   Og, huru I gåven dem till spillo.
 11. Då vi hörde detta, blevo våra hjärtan förfärade, och numera har
   ingen mod att stå eder emot; ty HERREN, eder Gud, är Gud, uppe i
   himmelen och nere på jorden.
 12. Så loven mig nu med ed vid HERREN, att eftersom jag har gjort
   barmhärtighet med min faders hus och giva mig ett säkert tecken
   därpå,
 13. och låta min fader och min moder, mina bröder och mina systrar
   leva, så ock alla som tillhöra dem, och rädda oss från döden.»
 14. Männen sade till henne: »Med vårt eget liv svara vi för edert,
   såframt I icke förråden vårt förehavande; när HERREN giver oss
   landet, skola vi bevisa dig barmhärtighet och trofasthet.»
 15. Då släppte hon ned dem genom fönstret med ett tåg; ty hennes hus
   låg invid stadsmuren, så att hon bodde invid själva muren.
 16. Och hon sade till dem: »Gån upp i bergsbygden, så att edra
   förföljare icke träffa på eder; och hållen eder gömda där i tre
   dagar, till dess edra förföljare hava kommit tillbaka, så kunnen
   I sedan fortsätta eder färd.»
 17. Och männen sade till henne: »Vi vilja likväl vara fria ifrån den
   ed som du nu har tagit av oss,
 18. om du, när vi komma in i landet, underlåter att binda detta röda
   snöre i det fönster genom vilket du har släppt ned oss, och
   likaledes om du icke har din fader och din moder och dina
   bröder, alla av din faders hus, samlade hemma hos dig.
 19. Dock, om någon går åstad, utom dörrarna till ditt hus, så komme
   hans blod över hans huvud, och vi äro utan skuld; om däremot
   någons hand kommer vid en av dem som äro inne i ditt hus, så må
   dennes blod komma över vårt huvud.
 20. Och om du förråder vårt förehavande, så äro vi likaledes fria
   ifrån den ed som du har tagit av oss.»
 21. Hon svarade: »Vare det såsom I haven sagt.» Och så lät hon dem
   gå, och de drogo åstad. Men hon band det röda snöret i fönstret.
 22. Så drogo de nu åstad och kommo upp i bergsbygden och stannade
   där i tre dagar, till dess att deras förföljare hade vänt
   tillbaka; ty dessa hade sökt efter dem överallt på vägarna, men
   hade icke funnit dem.
 23. Sedan vände de båda männen tillbaka och kommo ned från
   bergsbygden och gingo över floden och kommo så till Josua, Nuns
   son; och de förtäljde för honom allt vad som hade vederfarits
   dem.
 24. Och de sade till Josua: »HERREN har givit hela landet i vår
   hand; alla landets inbyggare äro i ångest för oss.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free