- Project Runeberg -  Bibeln /
Josua, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
                          Josua, 2 Kapitlet

               Spejare sändas till Jeriko och mottagas
                              av Rahab.

  1.  Josua, Nuns son, sände hemligen ut två spejare från Sittim och
      sade: »Gån och besen landet och Jeriko.»  De gingo åstad och
      kommo in i ett hus där en sköka bodde, vid namn Rahab, och där
      lade de sig till vila.
  2.  Men för konungen i Jeriko blev inberättat: »I natt hava några
      män kommit hit från Israels barn för att utforska landet.»
  3.  Då sände konungen i Jeriko till Rahab och lät säga: »Lämna ut de
      män som hava kommit till dig och tagit in i ditt hus, ty de hava
      kommit hit för att utforska hela landet.»
  4.  Men kvinnan tog de båda männen och dolde dem; sedan svarade hon:
      »Ja, männen kommo till mig, men jag visste icke varifrån de
      voro;
  5.  och när porten skulle stängas, sedan det hade blivit mörkt,
      gingo männen ut, och jag vet icke vart de togo vägen; skynden
      eder att sätta efter dem, så fån I nog fatt i dem.»
  6.  Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under
      linstjälkar, som hon hade där, utbredda på taket.
  7.  Så satte nu männen efter dem åt Jordan till, bort emot
      vadställena; och man stängde stadsporten så snart förföljarna
      hade begivit sig åstad.
  8.  Men innan de främmande männen hade lagt sig, steg hon upp till
      dem på taket
  9.  och sade till dem: »Jag vet att HERREN har givit eder detta
      land, och att förskräckelse för eder har fallit över oss, ja,
      att alla landets inbyggare äro i ångest för eder.
 10.  Ty vi hava hört huru HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut
      framför eder, när I drogen ut ur Egypten, och vad I haven gjort
      med amoréernas konungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon och
      Og, huru I gåven dem till spillo.
 11.  Då vi hörde detta, blevo våra hjärtan förfärade, och numera har
      ingen mod att stå eder emot; ty HERREN, eder Gud, är Gud, uppe i
      himmelen och nere på jorden.
 12.  Så loven mig nu med ed vid HERREN, att eftersom jag har gjort
      barmhärtighet med min faders hus och giva mig ett säkert tecken
      därpå,
 13.  och låta min fader och min moder, mina bröder och mina systrar
      leva, så ock alla som tillhöra dem, och rädda oss från döden.»
 14.  Männen sade till henne: »Med vårt eget liv svara vi för edert,
      såframt I icke förråden vårt förehavande; när HERREN giver oss
      landet, skola vi bevisa dig barmhärtighet och trofasthet.»
 15.  Då släppte hon ned dem genom fönstret med ett tåg; ty hennes hus
      låg invid stadsmuren, så att hon bodde invid själva muren.
 16.  Och hon sade till dem: »Gån upp i bergsbygden, så att edra
      förföljare icke träffa på eder; och hållen eder gömda där i tre
      dagar, till dess edra förföljare hava kommit tillbaka, så kunnen
      I sedan fortsätta eder färd.»
 17.  Och männen sade till henne: »Vi vilja likväl vara fria ifrån den
      ed som du nu har tagit av oss,
 18.  om du, när vi komma in i landet, underlåter att binda detta röda
      snöre i det fönster genom vilket du har släppt ned oss, och
      likaledes om du icke har din fader och din moder och dina
      bröder, alla av din faders hus, samlade hemma hos dig.
 19.  Dock, om någon går åstad, utom dörrarna till ditt hus, så komme
      hans blod över hans huvud, och vi äro utan skuld; om däremot
      någons hand kommer vid en av dem som äro inne i ditt hus, så må
      dennes blod komma över vårt huvud.
 20.  Och om du förråder vårt förehavande, så äro vi likaledes fria
      ifrån den ed som du har tagit av oss.»
 21.  Hon svarade: »Vare det såsom I haven sagt.»  Och så lät hon dem
      gå, och de drogo åstad.  Men hon band det röda snöret i fönstret.
 22.  Så drogo de nu åstad och kommo upp i bergsbygden och stannade
      där i tre dagar, till dess att deras förföljare hade vänt
      tillbaka; ty dessa hade sökt efter dem överallt på vägarna, men
      hade icke funnit dem.
 23.  Sedan vände de båda männen tillbaka och kommo ned från
      bergsbygden och gingo över floden och kommo så till Josua, Nuns
      son; och de förtäljde för honom allt vad som hade vederfarits
      dem.
 24.  Och de sade till Josua: »HERREN har givit hela landet i vår
      hand; alla landets inbyggare äro i ångest för oss.»


Project Runeberg, Sun Dec 11 22:48:20 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/06_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free