- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 3 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 3 Kapitlet

            Otniel, Ehud och Samgar.

 1. Dessa voro de folk som HERREN lät bliva kvar, för att genom dem
   sätta Israel på prov, alla de israeliter nämligen, som icke
   hade varit med om alla krigen i Kanaan
   >5 Mos. 7,22.
 2. -- allenast på det att dessa Israels barns efterkommande skulle
   få vara med om sådana, för att han så skulle lära dem att föra
   krig, dock allenast dem som förut icke hade varit med om sådana
   --:
 3. filistéernas fem hövdingar och alla kananéer och sidonier, samt
   de hivéer som bodde i Libanons bergsbygd, från berget
   Baal-Hermon ända dit där vägen går till Hamat.
   >Jos. 13,2 f.
 4. Med dessa ville HERREN sätta Israel på prov, för att förnimma om
   de ville hörsamma de bud som han hade givit deras fäder.
   >5 Mos 8,2 Dom 2,22.
 5. Då nu Israels barn bodde: ibland kananéerna, hetiterna,
   amoréerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna,
 6. togo de deras döttrar till hustrur åt sig och gåvo sina döttrar
   åt deras söner och tjänade deras gudar.
   >2 Mos. 23,32 f. 34,16. 5 Mos. 7,3 f.

 7. Så gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och glömde
   HERREN, sin Gud, och tjänade Baalerna och Aserorna.
 8. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i
   Kusan-Risataims hand, konungens i Aram-Naharaim; och Israels
   barn måste tjäna Kusan-Risataim i åtta år.
 9. Men Israels barn ropade till HERREN, och HERREN lät då bland
   Israels barn en frälsare uppstå, som frälste dem, nämligen
   Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre broder.
 10. HERRENS Ande kom över honom, och han blev domare i Israel, och
   när han drog ut till strid, gav HERREN Kusan-Risataim, konungen
   i Aram, i hans hand, så att hans hand blev Kusan-Risataim
   övermäktig.
 11. Och landet hade nu ro i fyrtio år; så dog Otniel, Kenas' son.
   >Dom 8,28.

 12. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon, då gav
   HERREN Eglon, konungen i Moab, makt över Israel, eftersom de
   gjorde vad ont var i HERRENS ögon.
 13. Denne förenade med sig Ammons barn och Amalek; sedan tågade han
   åstad och slog Israel, varefter de intogo Palmstaden.
 14. Och Israels barn måste nu tjäna: Eglon, konungen i Moab, i
   aderton år.

 15. Men Israels barn ropade till HERREN, och HERREN lät då bland dem
   en frälsare uppstå, benjaminiten Ehud, Geras son, en vänsterhänt
   man. När Israels barn genom honom skulle sända sina skänker till
   Eglon, konungen i Moab,
 16. gjorde sig Ehud ett tveeggat svärd, en fot långt; och han band
   detta under sina kläder vid sin högra länd.
 17. Så överlämnade han skänkerna till Eglon, konungen i Moab. Men
   Eglon var en mycket fet man.
 18. När han nu hade överlämnat skänkerna, lät han folket som hade
   burit dem gå sin väg.
 19. Men själv vände han tillbaka från Belätesplatsen vid Gilgal och
   lät säga: »Jag har ett hemligt ärende till dig, o konung.» När
   denne då sade: »Lämnen oss i ro», gingo alla de som stodo
   omkring honom ut därifrån.
 20. Men sedan Ehud hade kommit in till honom, där han satt i
   sommarsalen, som han hade för sig allena, sade Ehud: »Jag har
   ett ord från Gud att säga dig.» Då stod han upp från sin stol.
 21. Men Ehud räckte ut sin vänstra hand och tog svärdet från sin
   högra länd och stötte det i hans buk,
 22. så att ock fästet följde med in efter klingan, och klingan
   omslöts av fettet, ty han drog icke ut svärdet ur hans
   buk. Därefter gick Ehud ut i försalen;
 23. och när han hade kommit ditut, i förhallen, stängde han igen
   dörrarna till salen efter sig och riglade dem.
 24. Sedan, då han hade gått sin väg, kommo Eglons tjänare, och när
   de fingo se att dörrarna till salen voro riglade, tänkte de:
   »Förvisso har han något avsides bestyr i sin sommarkammare.»
   >1 Sam. 24,4.
 25. Men sedan de hade väntat länge och väl, och han ändå icke
   öppnade dörrarna till salen, togo de nyckeln och öppnade själva,
   och se, då låg deras herre död där på golvet.
 26. Men Ehud hade flytt undan, medan de dröjde; han hade redan
   hunnit förbi Belätesplatsen och flydde sedan undan till Seira.
 27. Och så snart han hade kommit hem, lät han stöta i basun Efraims
   bergsbygd; då drogo Israels barn ned från bergsbygden med honom
   i spetsen för sig.
 28. Och han sade till dem: »Följen efter mig, ty HERREN har givit
   edra fiender, moabiterna, i eder hand.» Då drogo de efter honom
   längre ned och besatte vadställena över Jordan för moabiterna
   och läto ingen komma över.
 29. Där slogo de då moabiterna, vid pass tio tusen man, allasammans
   ansenligt och tappert folk; icke en enda kom undan.
 30. Så blev Moab då kuvat under Israels hand. Och landet hade nu ro
   i åttio år.
 31. Efter honom kom Samgar, Anats son; han slog filistéerna, sex
   hundra man, med en oxpik. Också han frälste Israel.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/07_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free